Pirmoji eksperimentinė koncerno BRKA&P palmių apsodinimo nuotrauka
Design Ramūnas KrupauskasTeatras Ū pristato:

Koncernas Brka and P (bendroji respublikos krašto aplinkosauga & palmės)

Visa mano kūryba, kaip taikliai pastebėjo BRKA&P marketingo vadybininkė Lietuvoje Irma Balakauskaitė, yra ne kas kita, kaip Banalybės Bokšto statyba.

Šis Koncernas yra kertinis Banalybės Bokšto akmuo.

BRKA&P, mano galva, nėra konceptualus projektas, nes aš nelabai įsivaizduoju, kas tas konc. menas apskritai.

BRKA&P - tai tik Vytux, iš kurio išbyra lauk truputėlis liūdesio ar džiaugsmo, žvaigždėto dangaus su violetiniais debesimis, fantazija-utopija. Pavasaris jau baigiasi, bet dar pavasaris: Ponai prisiekusieji, ledas pajudėjo - posėdis tęsiamas.

Brka&P prezidentas VYTUX VI

 


BRKA&P PREZIDENTAS
VYTUX VI


Šylant pasaulio ir Lietuvos klimatui iškyla pavojus išnykti čia nuo seno bujojusiems medžiams ir žolėms, todėl koncernas "Brka&P" pirmasis Lietuvoje ir Baltijos regione imasi transporteriu gabenti palmes į, kaip tikimės, naująjį arealą.
Mūsų šūkis: palmės padės pramisti skurdžiai gyvenantiems Respublikos piliečiams.
Palmei nereikia priežiūros, ji auga savaime.

 
 
 
 
 
 
 

 
Pirmojo eksperimentinio koncerno BRKA&P palmių transporterio šešėlis
Photo S.PaukštysDETALUS VISO PROJEKTO APRAŠYMAS

Šylant pasaulio ir Lietuvos klimatui iškyla pavojus išnykti čia nuo seno bujojusiems medžiams ir žolėms, todėl koncernas "Brka&P" pirmasis Lietuvoje ir Baltijos regione imasi transporteriu gabenti palmes į, kaip tikimės, naująjį jų arealą.

Mūsų šūkis: palmės padės pramisti skurdžiai gyvenantiems Respublikos piliečiams. Palmei nereikia priežiūros, ji auga savaime!

Koncernas "Brka and P" vadovausis žymiojo Maksimo Gorkio citata: "Būk tiesus kaip kiparisas ir dosnus kaip palmė".

Lietuvoje įsigalint šiltnamio efektui koncernas sieks gauti valstybinį užsakymą bambukams, ilgaamžių baobabų ir ypač dosniųjų palmių miškeliams, o vėliau ir girioms sodinti ir prižiūrėti. "Brka and P" sieks monopolisto teisių šioje srityje.

Taip pat "Brka and P" sieks atgaivinti prasmingą bambukinio meškerykočio tradiciją.

"Brka and P", pritardama akcijai "Rinkis prekę lietuvišką", ruošiasi pateikti vartotojui stipriųjų alkoholinių gėrimų, pagamintų tik iš vietinių žaliavę. Tai degtinė "Palmės paprastoji", trauktinės "Baobabo paunksmėje" ir "Trys baobabai", likeris "Liaunasai bambukinis".

Taip pat ruošiama kartu su partneriais Lietuvoje parfumerijos linija "Dosnioji palmė".

Koncernas "Brka and P" Lietuvoje startuoja turėdamas nulinę sąskaitą, todėl ypač svarbu iškilus totalinio atšilimo pavojui burtis geros valios investitoriams, verslo žmonėms, eiliniams piliečiams bendro tikslo pasiekimui.


Liutauro Stoškaus straipsnis

PALMĖS LIETUVOJE - FANTAZIJOS AR REALYBĖ?

Jau visi pripratome prie to, kad dažnai laikraščiuose ir televizijos laidose kartas nuo karto prasimuša žinia apie tai, kaip vienos ar kitos šalies, organizacijos, ar net daugelio šalių ir organizacijų atstovai aliarmuoja, kokių neatidėliotinų veiksmų reikia griebtis, idant mūsų planetoje išvengtume globalių procesų, turinčių gražų "šiltnamio" efekto vardą, įsibėgėjimo. Kas gi yra, tas "šiltnamio" efektas?
Niujorkas po vandeniu. Kyšo tik dangoraižiai. Po vandeniu Hamburgas ir Honkongas, apsemtas Londonas ir Kopenhaga. Danijoje, Olandijoje, Bangladeše žmonės važiuoja į darbą ne mašinomis, o plaukia motorinėmis valtimis. Prie Viduržemio jūros - sausra, o Alpių papėdėje auga palmės. Dažni lietūs virš Sacharos, ji traukiasi. Arktikoje auga medžiai, o Skandinavija - dar viena sala pasaulio žemėlapyje. Ar tai fantastinių filmų įaudrintos vaizduotės padarinys, ar mokslinėmis hipotezėmis pagrįsta prognozė?
Remiantis Europos aplinkos agentūros rengiamuose leidiniuose pateikiama informacija galima būtų sakyti, kad tai anaiptol nėra išmislas. Yra pagrindo manyti, kad planetos atšilimo laikotarpiais vidutinė temperatūra Žemės paviršiuje būdavo tik +2-2,5° aukštesnė nei dabar. O tuo metu klimatas Europos žemyne būdavo panašus į dabartinį Afrikoje. Nuo XIXa. pabaigos temperatūra pakilo apie 0.3-0.6°C. Atrodytų nedaug, tačiau tempai gali ir padidėti. Kas gi tai lemia?
Kad degimo metu išsiskiria CO2, šiais laikais žino kiekvienas mokinukas. Aktyvi žmogaus ūkinė veikla stipriai didina CO2 kiekį atmosferoje. Deginamas įvairių rūšių kuras, kertami miškai, teršiami vandenynai. Lengvoji mašina jau seniai tapo ne prabangos, o efektyvaus susisiekimo priemonė. Nors ar visada efektyvaus? Japonijoje viename didmiestyje atliktas eksperimentas parodė, kad greičiausiai į sutartą vietą mieste piko metu galima atvykti dviračiu. Juo vykusiojo neaplenkė net naudojęsis metro. Na, o taksi skubėjusio dalyvio dviratininkui teko laukti visą pusvalandį.
Kas beliko iš Žemės "žaliųjų plaučių" - tropikų miškų. Iškirsta per 50%! Juk ir žmogus su vienu plaučiu neprilygs, gi, sveikajam. Nenuostabu, kad augalai jau nebesugeba operatyviai surišti anglies dvideginio, ir jo koncentracija ore nuolatos didėja. Atmosfera, praturtinta CO2, lengvai praleidžia saulės spindulius, bet sulaiko Žemės šilumą. Štai jums ir šiltnamis!
Atmosferos apatinis, 10-15 km storio sluoksnis, atlieka šiltnamio plėvelės vaidmenį. Jis vadinamas troposfera. Būtent čia, vyksta aktyviausi fizikiniai procesai, formuojasi debesys, oro srautai. Ji lemia Žemės paviršiaus klimatą. Temperatūra greitai krinta kylant aukštyn. Vidutiniškai po 6-7° kiekvieną kilometrą, ir jau 7 km aukštyje būna apie -50°C.
Šalys pavieniui ir drauge imasi visokių priemonių užkirsti kelią klimato kaitai. 1992 metais pasirašyta taip vadinama Klimato kaitos konvencija. Ją pasirašiusios šalys įsipareigoja imtis priemonių kad užkirstų kelią taip vadinamų šiltnamio dujų koncentracijų atmosferoje didėjimui.
Nežiūrint šių pastangų, Žemės temperatūra auga. Prognozuojama, kad per artimiausią šimtmetį vidutinė Žemės temperatūra gali padidėti net 2 laipsniais.
Atšiltų netolygiai. Šiltas oras intensyviau srūva į šalto vietą. Ties pusiauju temperatūrai pakilus 3-4°C, Lietuvoje tai sudarytų apie 10-15°C, o arktinėse zonose - net 15-20°C! Imtų intensyviai tirpti ledynai ir pasaulinio vandenyno lygis pakiltų 3-4 metrais. Visai ledynams ištirpus dar prisidėtų koks 70 metrų. Turint galvoje, kad Lietuva vidutiniškai iškilusi maždaug apie 100 metrų aukščiau jūros lygio, nesunkiai galime įsivaizduoti pasekmes.
Taigi, ruoškimės gyventi subtropikuose ir pratinkimės prie vandens!

Liutauras Stoškus
2000 02 11


 
 
 
 
 
 
Sutartys


Data

Partnerystės sutartis: Variantas pirmas

1. Sutarties objektas:
1.1. Koncernas BRKA&P iš vienos pusės ir…………….............…iš kitos pusės, tampa partneriais visais Palmių klausimais.

1.2. Visus kylančius klausimus Partneriai sprendžia žodiniu susitarimu.


Koncernas BRKA&P
VILNIUS
LIETUVA
Tel:828634616
e-mailas: svl@ktl.mii.lt
http://www.culture.lt/ArtDB/brka&p.htm
Partneriaus Rekvizitai
   Data

Partnerystės sutartis: Variantas antras

1.Sutarties objektas:
1.1.Koncernas BRKA&P iš vienos pusės, ir…………….........…iš kitos pusės, tampa partneriais visais Palmių klausimais.
1.2. Visus kylančius klausimus Partneriai sprendžia žodiniu susitarimu.
1.3. Partneris pritaria Maximo Gorkio citatai: "Būk tiesus kaip kiparisas ir dosnus kaip palmė ".

Koncernas BRKA&P
VILNIUS
LIETUVA
Tel:828634616
e-mailas: svl@ktl.mii.lt
http://www.culture.lt/ArtDB/brka&p.htm
Partneriaus Rekvizitai
   

Data

Koncerno BRKA & P Rėmėjo sutartis

Koncernas BRKA & P, atstovaujamas prezidentoVYTUX VI, toliau vadinamoVYTUX iš vienos pusės, ir……………….toliau vadinamo Rėmėju iš kitos pusės, sudarė šią sutartį:

1.Sutarties objektas.
1.1 VYTUX įsipareigoja tiekti Palmių sėklas ir sodinukus iš savo sandėlių, jei tik bus paklausa, o Rėmėjas priimti ir nustatyta tvarka atsiskaityti už pateiktą prekę.
1.2. Šalių susitarimu palmės patiekiamos iš BRKA & P sandėlių į Rėmėjo autotransportą, pagal suderintą asortimentą, arba asmenišką pirkėjo atsirinkimą, arba užsakymą.
1.3. Po Palmių perdavimo-priėmimo už jas pilnai atsako Rėmėjas.

2. Palmių kainos ir atsiskaitymo tvarka.
2.1. Palmės teikiamos kainomis, suderintomis šalių susitarimu, PVM sąskaitose faaktūrose nurodytos Palmių kainos, kai lito ir Doleriaus santykis yra 4:1.
2.2. Už pateiktas Palmes Rėmėjas atsiskaito mok. pavedimu, čekiu arba, kas būtų geriausia - grynaisiais.
2.3. Jei rėmėjas neapmoka už Palmes sutartyje numatytu laiku, BRKA & P išstato Rėmėjui neatšaukiamą mokestinį reikalavimą.

2.4. Abiejų šalių sutarimu Palmės grąžinamos, jei:
2.4.1. Atvežtų Palmių asortimentas nesutampa su užsakytuoju.
2.4.2. Palmės teikiamos kainomis, nesuderintomis su Rėmėju.
2.4.3. Palmių įpakavimas ar ženklinimas neatitinka keliamų reikalavimų.
2.4.4. Visais kitais atvejais, jei tai nepriimtina.

3. Šalių atsakomybė, ginčų sprendimo tvarka.
3.1. Čia, kaip sakoma: kaip panelei patogiau.

4. Sutarties galiojimo terminas:
4.1. Kol neatsibosta vienai iš šalių.
4.2. Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta žodiniu šalių susitarimu.

5. BRKA & P siūlo Rėmėjui:
5.1. Reklaminį plotą kataloge.
5.2. Reklaminį plotą ant Palmių transporterio.
5.3. Reklaminį plotą ant ekspozicijos nuotraukų.

6.Kitos sąlygos.
6.1. Jokių kitų sąlygų.


Koncernas BRKA&P
VILNIUS
LIETUVA
Tel:828634616
e-mailas: svl@ktl.mii.lt
http://www.culture.lt/ArtDB/brka&p.htm
Rėmėjaus Rekvizitai
   

 

 

Koncernas BRKA&P VILNIUS LIETUVA Tel:828634616 e-mailas: svl@ktl.mii.lt
http://www.culture.lt/ArtDB/brka&p.htm