Atviras laiškas
DĖL PAVELDO NAIKINIMO LIETUVOS MIESTUOSE

List otwarty
W SPRAWIE NISZCZENIA DZIEDZICTWA W MIASTACH LITWY

An Open Letter
ON THE DESTRUCTION OF NATHIONAL HERITAGE IN  LITHUANIAN TOWNS AND CITIES

Ein offener Brief
DIE ZERSTÖRUNG DES KULTURERBES IN DER STÄDTEN IN DER LITAUENSAš, žemiau pasirašęs/pasirašiusi pritariu kreipimuisi “Dėl paveldo naikinimo Lietuvos miestuose”, adresuotam UNESCO Pasaulio paveldo komitetui, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, LR Prezidentui Valdui Adamkui, LR Seimo Pirmininkui Viktorui Muntianui ir LR Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui.  Pasirašydamas/pasirašydama sutinku, kad čia esantys mano asmens duomenys, taip pat ir elektroninio pašto adresas, būtų įteikti adresatams.

Ja, niżej podpisany / -na zgadzam się z apelem „W sprawie niszczenia dziedzictwa w miastach Litwy”, adresowanego do Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO, Narodowej Komisji Litwy UNESCO, Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa, Przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Viktorasa Muntianasa i Premiera Republiki Litewskiej Gedyminasa Kirkilasa. Podpisując się zgadzam się z tym, że tu znajdujące się moje dane osobowe, także adres poczty elektronicznej były doręczone do adresatów.

 

Kiekvienas asmuo gali protestą pasirašyti tik vieną kartą. Pateik tikslius savo duomenis, nuo to priklauso, ar Tavo balsas bus įskaitytas.
Name:
(required)
Surname:
(required)
Country, City:
(required)
E-mail:
(required, e-mail adress will not be published)JAU PASIRAŠĖ:

2