||||||||||||||||||||||||||||| ... SAKRALINIAI LIAUDIES PAMINKLAI XVII-XX a.  ....... apžvalga      

aprašymasaprašymas
 

Antanas Stravinskas
Antroji šios knygos dalis susideda iš kelių reikšmingų skyrių, kuriuose talpinamos B.Buračo nuotraukos ir straipsniai tarsi parodo, kam didžiausią dėmesį skyrė įžymusis XX amžiaus kraštotyrininkas ir ką pavyko jam surasti bei pastebėti, ir taip išsaugoti tautos dvasinės kultūros Senas stogastulpis Šapnagių km., Šiaulių ap.atminimą. Bene pirmiausiai jo dėmesį patraukė sakraliniai stulpai (stogastulpiai ir koplytstulpiai) ir mediniai kryžiai. Pirmieji, matyt, atėjo iš tos gadynės, kai ypač originaliai buvo atmenami ir pagerbiami mirę protėviai ir jų vėlės. Ant jų kapaviečių buvo statomi pradžioje galbūt neaukšti (3-5m.), o vėliau ir gana aukšti (6-9m.) atminimo stulpai. Dar vėliau, maždaug nuo XVII - XVIII a. tokie sakraliniai stulpai buvo statomi ir prie sodybų, kelių ar net laukuose ir miškuose. Jie buvo skirti ar tai konkrečios vietos ar visos šalies įvykiams atminti, bet, galimas dalykas, kad kai kurie iš jų galėjo turėti ne tik sakralinę, bet ir liaudies astronomijos reikšmę. 

Nuo pirmųjų atminimo ženklų - savitų "kryžių" paminėjimo prabėgo mažiausiai 500 metų, todėl visai nenuostabu, kad jie kito ir tobulėjo. Ilgainiui jie įgavo dailiai profiliuotų stulpų ir įvairios formos stoginukais dengtų paminklų pavidalą. O virš jų į dangų kilo nagingų kalvių nukalti geležiniai kryželiai.Gana dažnai tokie sakraliniai stulpai buvo puošiami įvairių konstrukcijų koplytėlėmis su šventaisiais arba, B.Buračo terminu tariant, dievaičiais. Pastarieji buvo talpinami ir matomi iš vienos ar net iš visų keturių pusių. Taigi, neretai viename paminkle buvo harmoningai suderinti ir medžio meistro (dailidės), ir skulptoriaus (skaptoriaus) ir kalvio darbai. Visa tai, be abejo, anksti pastebėjo jautrios ir meninės sielos žmogus, fotografas ir etnografas B.Buračas.  Vinco Svirskio koplytstulpis su kryžium Bareišio sodyboje. Statytas 1894 m., 
         Pasaulėjautos atžvilgiu čia taip pat turime daugiau ar mažiau darnią simbiozę - nuo "pagoniško" sakralinio stulpo iki krikščioniško kryžiaus ženklo. Ši įvairovė ir darna ypač pastebima, kai greta ar netoliese stovi keli skirtingų pavidalų (rūšių) paminklai. Todėl ir norime detalesnį šios knygos dalies aptarimą pradėti nuo kai kurių senovinių Žemaitijos paminklų. Ypač įdomius įvairių rūšių paminklų "susibūrimus" B.Buračas nufotografavo ir sumontavo Kretingos apskrityje (žr. 4, 22). Čia greta vienas kito, išraiškingų debesų fone matome aukštus, grakščius stogastulpius ir įspūdingą, "saulėtą’’ ažūrinį kryžių. Tai buvo tarsi daugelio B.Buračo kelionių vizija, kuria jis iliustravo ne vieną savo straipsnį. Panašių paminklų (šiuo atveju stogastulpių) sugretinimą matome Kulių (24), Vekonių (31) ir Lieplaukės apylinkėse.   
.

sukurta firmoje Pustonispustonis
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |prisistatymas|1DALIS|nuotraukos|english|svl@ktl.mii.lt|||||||||||||||||||||  
 
 
  
prisistatymas
   
Stogastulpiai
Koplytstulpiai
Daugiapakopiai koplytstulpiai
Koplytėlės
Ką rūpintojėliai pasakoja
Pagerbti medžiai
   
 
Mediniai kryžiai
Kryžiai su koplytėlėmis
Kryžiai su karūnomis
Daugiakryžmiai kryžiai
Kryžiai su kančios įrankiais
Mažosios Lietuvos kryžiai
Geležiniai (kaltiniai) kryžiai
Akmeniniai antkapiai