AKMENINIAI ANTKAPIAIČia minimo menininko kūrybą (panašiai, kaip L.Šepkos) pažadinęs sapnas, kuris, tarsi jį įpareigojęs sukurti tikrai unikalų ir tokį Lietuvoje vienintelį paminklą - Nirtaičių akmenų kapinaites (plačiau žr. J.Petruko straipsnį ir R.Skipičio prisiminimus; "Gimtasis kraštas", 1943). Pradžioje J.Gedminas statęs namus ir juos puošęs originaliais medžio drožiniais, bet, tas jo originalias grožybes sunaikinus, nutaręs kapinaites puošti "amžinomis" akmens skulptūromis. Deja, ir žymi jų dalis (ypač po skulptoriaus mirties) buvo išparduotos ir išgrobstytos. Laimė, kad B.Buračui dar pasisekė įamžinti bent pačias būdingiausias tų kapinaičių skulptūras, kurių dalis buvo grybų ar kitokių augmenų pavidalu, o kita - pati reikšmingiausia - turėjo neabejotiną krikščionišką simboliką. Prie tokių skulptūrų, visų pirma, skiriame tas, kurios turi širdies - Kristaus meilės - ženklus, nes virš tų širdies simbolių į viršų kyla tai vienas, tai du kryžiai. Kitas originalus tų akmenų vaizdas, tai dar iš medinių kryžių ir koplytėlių gerai pažįstama visur esanti ir visą matanti Apvaizdos akis, kuri čia, tarsi iš aukštybių nukelta į žemai esantį kapinių akmenį, tarsi pabrėžiant, kad Dievas yra visur - ir danguje, ir žemėje, ir visame kame.

J. Gedmino "Dievo akis" ir aukojamos širdys. Nirtaičiø senkapiai, Šiaulėnų vl.