AKMENINIAI ANTKAPIAIYpatingai norime atkreipti dėmesį į dar vieną B.Buračo nuforografuotą ir laimingai iki šių laikų išlikusį paminklą - paties Nirtaičių kapinių kūrėjo - J.Gedminio kapo akmenį. Spėjama, kad ši apibendrintų formų skulptūra esanti paties J.Gedminio skulptūrinis portretas (priešingai V.Svirskiui, kurio net kapo vieta nežinoma). Gaila, kad kai kurie J.Gedminio paminklai (pradedant Nirtaičių kapinių varteliais, turintys kalvio Bitės ar net jo paties nukaltus kryžius ar akmenis jungiančius metalinius virbus) čia nėra patalpinti, nors abejojame, ar jų nėra B.Buračas nufotografavęs. Tikriausiai, kaip tie patys Nirtaičių akmenys, taip ir kai kurie B.Buračo negatyvai per karą ir kitas sumaištis yra nesugrąžinamai pražuvę.

Kuršių palikuonių antkapiai, 1915-17 m., Šilutės ap.