ŽEMAIČIŲ IR KT. DIEVDIRBIAI IR KRYŽDIRBIAIMūsų dievdirbiai ir kryždirbiai verti pagarbos, kaip ir tie knygnešiai, kurie vargo lietuviškų spaudų platindami. Dievdirbiai, puošdami mūsų šalelę tikrai liietuviškais meno paminklais, saugojo savo kraštų nuo svetimybių ir Lietuvą padarė garsia kryžių šalimi. Kryždirbiai paliko mums vertingų meno paminklų, kuriuos muziejai galės išsaugoti tolimesnėms mūsų kartoms parodyti.

Ignas Bieliauskas (1845-1932) su savo darytomis šventųjų skulptūrėlėmis.