ŽEMAIČIŲ IR KT. DIEVDIRBIAI IR KRYŽDIRBIAISeniau, kai visi Žemaitijos keliai ir keleliai buvo apstatyti įvairiausiais kryžiais ir koplytėlėmis, tuomet ir dievdirbių buvo visur pilna. Žinoma, vieni jų buvo tik menki amatininkai, o kiti nuostabiai gabūs kaimo skulptoriai. Šiandien ir Žemaitijoj - kryžių ir smūtkelių šalyje dievdirbys yra ypatingai retas žmogus.
Bernoto drožtas Šv. Juozapas Šudaičių km. kryžiaus koplytėlėje.