DAUGIAKRYŽMIAI KRYŽIAISLĖPININGOS ŽEMAIČIŲ KOPLYTĖLĖS
Keliaudamas kalnuotais ir vingiuotais Žemaitijos vieškeliais, visur matai senų, pakrypusių kryžių apkerpėjusių koplytėlių, su daugybe šventųjų. Prieš kokį šimtą metų Žemaitijoje tiek daug buvę kryžių, kad vieno kilometro atstume pakelėse stovėję po kokį dešimt kryžių ir koplytėlių. O dabar jau ir po vieną kilometre ne visur berasi. Kaip kiekvienas toks paminklas, kryžius ar koplytėlė skiriasi savo išvaizda ir pagražinimais. Kiekvienas jų turi savo ypatingą reikšmę ir įdomią istoriją.
Trigubas susipynęs kryžius su koplytėle Paketurių km., Kupiškio vl., Panevėžio ap.