DAUGIAKRYŽMIAI KRYŽIAITaip, vieną kartą priebraškoj jojęs žmogelis iš Luokės miestelio į Biržuvėnus pro pat tą užkeiktąją vietą. Ir pasirodþiusi kaþkokia ðmëkla. Baidyklės nusigandęs arklys, pasibaidęs ir ėmęs bėgti visu smarkumu. Taip belėkdamas išmetęs raitelį iš balno, o viena jo koja pasilikusi užsikabinusi už balno kilpos, ir raitelis buvo arklio žeme velkamas. Pakelėje, kur dabar stovi ta mūro koplytėlė, buvę akmenų, todėl buvęs didelis pavojus užsimušti į juos. Raitelis tai matydamas, išsigandęs meldė šventą Roką pagalbos, kad jam gyvybę išgelbėtų. Stebuklas įvyko. Arklys pribėgęs akmenis, suklupo, o tuo metu ir raitelis atsipalaidavo. Iš to didelio džiaugsmo žmogelis padaręs apžadus toje vietoje pastatyti didelį ir gražų mūro kryžių. Tą savo pasižadėjimą netrukus ir ištęsėjęs.

Trikryžmis su trim koplytėlėm. Sartininkų vl., Tauragės ap. 1876 m.