GELEŽINIAI KRYŽIAIReikia pripažinti‚ kad tiek vienastiebiai‚ tiek dvistiebiai žemaitijos kryžiai yra gausiai ir išradingai puošiami esiniais geležies išraitymais. Skiriasi tik jų puošybos elementų išdėstymas ir jų bendra kompozicija. Labai dažnai vienastiebių kryžių ornamentika išdėstoma beveik tolygiai ir abipusiai stiebų ir kryžmų‚ išskyrus apatinę stiebo dalį‚ kur tie išraitymai yra labiau išpūsti ir tarytum imituoja indą. Kartais tie geležies išraitymai būna sudvigubinti ir tarsi persipynę. Tokia kompozicija sudaro žaismingą ažūrą. Prie tokių ryškiai ažūrinių paminklų skiriame kai kuriuos Salantų (18‚ 19)‚ Barstyčių (25‚ 26‚ 28‚ 29)‚ Skuodo (21‚ 22)‚ Lieplaukės (51) kryžius.

Beržoro bžntkm., Platelių vl., Kretingos ap.BBGK 14