MEDINIAI KRYŽIAIANTANAS STRAVINSKAS
Lotyniško tipo kryžiai buvo išplitę visoje krikščioniškoje Vakarų Europoje dar iki XIII a., o į Lietuvą jie atėjo beveik visu šimtmečiu vėliau ir galutinai čia įsitvirtino tik Lietuvai (ir Žemaitijai) priėmus krikštą (XIV - XVa.). Kryžių būta labai įvairių, medinių ir metalinių, liturginių (apeiginių), glaudžiai sietinų su sakraline architektūra, liaudies papročiais ir tradicijomis, ir įvairiais istoriniais įvykiais. Čia bus kalbama pirmiausiai apie medinius kryžius, paplitusius visoje Lietuvoje, nors ir turinčius kai kurių regioninių ypatybių. Jie buvo statomi kapinėse ir šventoriuose, prie kelių ir kryžkelių, sodybose ir net laukuose.

Pailių km., Šiaulių vl. Ir ap.