MEDINIAI KRYŽIAITodėl B. Buračas, keliaudamas per Lietuvą, dažnai visų pirmiausia aplankydavo kapines ar senus visų apleistus kapus ir čia iškodavo gražių, savaiminga lietuviška ornamentika papuoštų kryžių ir, tik juos išfotografavęs, eidavo toliau į kaimus ir miestelius, atkakliai iškodamas tų, anot jo piramides atstojančių, brangenybių. Viename savo straipsnyje, neminėdamas kitų kryžių statymo reikšmių, B. Buračas vertina juos kaip dailės paminklus ir kaip mūsų tautos istorinės praeities liudytojus. Jis rašo, kad dar "Netolimoje praeityje veik kiekvieno ūkininko sodybos gražiausioje ir garbingiausioje vietoje - rūtų daržely, šalia pirkios matydavai stovint puošniai pjaustytą lietuvišką kryžių. Tokių sodybas puošiančių kryžių kai kur matyti ir dabar". Jis nuoširdžiai ragina statyti naujus ir atnaujinti senus kryžius (žr. str."Kryžius - sodybos papuošalas").

Jurgaičių piliakalnis (Kryžių kalnas), Meškuičių vl., Šiaulių ap.