KRYŽIAI SU KOPLYTĖLĖMISBaigiant nykti mūsų kryžkelių senobiniams kryžiams, ateina mintis, kodėl gi dabar nebestatoma jie? Giliai tikintis senovės lietuvis, leisdamasis kokion kelionėn tikėjo kelionėj susitikti laimę ar nelaimę. Kiekvienas kelionės reiškinys turėjo didelės reikšmės. Rodos, menkas žvėrelis kiškis, [o] jei jis perbėga skersai kelio, keleiviui reiškia nelaimę. Bet tas pat kiškis, jei perbėga išilgai kelio, jau priešingai - laimę reiškia. Taip pat blogų reikšmę turi juodo katino perbėgimas per kelią. Vilkas, nors ir piktas žvėris, bet jo perbėgimas per kelią keleiviui gerą ženklinąs.

Prie Simno. Alytaus ap.