KRYŽIAI SU KOPLYTĖLĖMISŽmonių prietarais, daug reiškia keleiviui, kokį žmogų pirmų susitiksi. Moteriškę sutikti labai blogas ženklas, vyrų ar mažų vaikų sutikti - labai geras ženklas. Bet geriausias ženklas - kelionėj sutikti burtininkų čigonų. Blogiausias ženklas - sutikti kunigų ar šiaip kokį dvasininkų. Kunigų sutikus, kad keleiviui nieko blogų neįvyktų kelionėje, reikia jam špygų rodyti per kišenių. Kelionėj rasti pasagų, reiškia didelę laimę. Kelionėje rastųjį daiktų neimti negalima, - tai savo laimę prarasi.

Kruonio sankryža, Alytaus ap.