KRYŽIAI SU KOPLYTĖLĖMISSeniau, kada ir kryžių pakelėse gal dar nebuvo, visur pakelėse buvo žmonių gerbiamų akmenų. Kai kurie tokie akmenys turėjo tam tikrus savo vardus, ir net ypatingus juose įžymėtus ženklus. Kartais vadinami šventais, užkeiktais ar velnio atneštais akmenimis. Seniau keleivis sėsdamas ant akmens pailsėti, kalbėdavo tam tikrų maldelę, kad akmuo jam nieko piktų nedarytų. Jei tos maldelės nekalbėsi, tai, sako, akmuo pasitrauks šalin, o žmogus nuo jo puldamas skaudžiai susikulsi. Kartais toks akmuo, sako, pats pasiritąs po savimi, ant jo atsisėdusį žmogų ir negyvai nuslėgiąs.

Alytaus kapinės.