KOPLYTĖLĖS ANT MEDŽIŲPrie pirmosios koplytėlės ant Akmenos akmens atsiradimų yra toks pasakojimas, kurį man pasakojo Akmenos kaimo gyventoja Jogminienė. "Seneliai pasakodavo, kad prieš kokį porų šimtų metų ant to akmens nebuvo jokios koplytėlės. Vėliau, gal būt bent prieš kokį šimtų metų Aukštadvario Kontrimo tėvo tėvas arba kaip čia sako , strujus, turėjęs nesveikų žmonų. Gydydamas visur jų išvežiojo pas gydytojus ir burtininkus, bet išgydyti negalėjo. Kartų tam Kontrimui naktį pasigirdo nežinomas balsas: - Klausyk, paimk tų šv. Elžbietos statulų, kuri stovi tavo sodo koplytėlėj, nunešk jų ir pastatyk Akmenoje ant to stebuklingo akmens, o tavo žmona bus sveika.