KRYŽIAI SU KARŪNOMISBalys Buračas
KRYŽIUS - SODYBOS PAPUOŠALAS
Lietuviškieji kryžiai, tai mūsų tautos dailės paminklai ir krašto papuošalai. Jie mums primena gražiuosius laisvės laikus, tautos vargus ir nelaimes, išgyventas svetimųjų prispaudoje. Kryžiai primena rusų priespaudos laikus, laisvės kovas, nepriklausomybės laikus, kruvinų bolševikmetį ir iš jo išsilaisvinimų.Todėl jie verti pagarbos kaip dailės paminklai ir kaip mūsų praeities liudytojai.

B.v.