KRYŽIAI SU KARŪNOMISNetolimoje praeityje veik kiekvieno ūkininko sodybos gražiausioje ir garbingiausioje vietoje - rūtų daržely, šalia pirkios matydavai stovint puopšniai pjaustytų lietuviškų kryžių. Tokių sodybas puošiančių kryžių kai kur matyti ir dabar. Vieni jų yra išlikę iš senesnių laikų, o kiti pastatyti dabar neseniai pergyventiems skaudiems įvykiams prisiminti. Kaip matome, senieji kryžiai ,nors ir labai apnaikinti, aplūžinėję, tačiau jie yra buvę pagražinti įvairiausiais medžio išpjaustymais, kokių šių dienų kryždirbiai nesugeba padaryti. Senu papročiu daugelis mūsų ūkininkų tebestato sodybose kryžius ir dabar. Tačiau dailės atžvilgiu dabartiniai mūsų kryžiai atrodo labai blogai. Tokius paprastus be jokių pagražinimų paminklus tikrai nevertėtų statyti, nes jie mūsų sodybų ne tik nepuošia, bet dar daugiau skurdina.

B.v.