VINCAS SVIRSKISAntanas Stravinskas
Dar 1920 m., savo ankstyvųjų kraštotyrinių kelionių metu, Balys Buračas susidomėjo įžymaus Vidurio Lietuvos "skaptoriaus" Vinco Svirskio (1835 01 28 - 1916 03 07) gyvenimu ir kūryba. Tai pažymėta vienoje jo užrašų knygelėje (LTR, 4921). Praėjus vos keturiems metams po V. Svirskio mirties, B. Buračas rašė: "Paklausus kaip atrodė V. Svirskis, tai kiekviename kaime, Burveliuose, Bakainiuose, Okaimiuose, Surviliškyje ir kitur, žmonės, kuriems Svirskis dirbo kryžius, pasako ne tik kaip atrodė kryžsirbys, bet ir parodo, jog jis buvo žemo ūgio, susilenkęs, lyg ir kuprotas..." V. Svirskis nemėgęs rodyti žmonėms kaip jis dirba, nors šiaip buvęs vaišingas ir draugiškas.

Kryžius Betygalos kapinėse, Raseinių ap. 1892.BBS 1