VINCAS SVIRSKISPrireikė maždaug 16-17 metų, kol B. Buračas parašė savo pirmąjį straipsnį apie V. Svirskį (tai buvo 1937 m.). Kodėl? Manome, kad per tą laiką B.Buračas ne vieną kartą grįžo į tas vietas, kur gyveno ir kūrė V.Svirskis ir vis atrasdavo naujų aspektų. 1939 m. jis parašė dar platesnį straipsnį.. Pastebėtini net trys minėtų straipsnių momentai: pirma - kalbėdamas apie V. Svirskį, jis duoda bendrą visų dievdirbių ir kryždirbių įvertinimą, antra - pabrėžiama, kad V. Svirskis dirbo kryžius ne dėl uždarbio ir ne dėl pelno, o dėl, gal būt, estetinio malonumo ir trečia - dėl kryžių statymo ir kitų "keistų" sumanymų jis ne kartą nukentėjo ir net kalėjime sėdėjo (Beje, savo aukštą ir originalų kryždirbių įvertinimą B. Buračas patvirtino ir 1932 m. straipsnyje apie V.Svirskį).

Kačergių km, Vandžiogalos vl., Kauno apskr. 1894. Bereišio sodyba (II pusė). BBS 2