VINCAS SVIRSKISManome, kad svarbu pabrėžti čia publikuojamų B. Buračo nuotraukų meniškumą ir drauge dokumentalumą. Beveik XXa. pradžioje jam pavyko užfiksuoti vos ne pusę iš 200 V. Svirskio sukurtų darbų! Iš šių unikalių laiko padengtų nuotraukų matome ir paties V. Svirskio darbų originalumą, jų savitą, tada dar mažai kieno pastebėtą grožį ir ypač norime pabrėžti-tų darbų tapsmą, darmę su juos supančia aplinka.Vieni V. Svirskio sukurti kryžiai stovėjo (budėjo) prie kelių (šalia Plaktinių km. prie vieškelio į Josvainius; Pakarklių km. (1901, Krakių vl.); Bakainių km. (1891); Burvelių km. (1891, Surviliškio vl.). Kiti (o tokių buvo gana daug) buvo užsakyti pavienių ūkininkų ir puošė jų kiemus ir namus (tai tame pačiame Bakainių km. 1905m. statytas kryžius Urbelio kieme, Kačergių km. 1894 m. statyti kryžiai Bereišiui ir Šidlauskui, Pakapių km.; 1890m. - A. Rakitskui, 1894m. - Ignui Paukščiui ir kitiems. Pastebėtina ir tai, kad įdomiausius (dvipusius ar keturpusius) V. Svirskio kryžius B. Buračas fotografavo iš kelių pusių. Tai tikro menininko ir sąžiningo dokumentalisto bruožas.

Kačergių km, Vandžiogalos vl., Kauno apskr. 1894. Vieškelio pakelė (Juozo Šato rėžyje, I pusė).BBS 4