KITI LIAUDIES MENINIKŲ SAKRALINIAI KŪRINIAIAntanas Stravinskas
Iki II-jo pasaulinio karo buvo padaręs daugiau nei 130 įvairių dydžių foto negatyvų, kuriuose užfiksuoti dievdirbiai ir kryždirbiai, o po karo audrų beliko iš jų vos 60-70 negatyvų, kurie dabar saugomi Vytauto Didžiojo Karo muziejuje. Kaip yra nurodęs pats B. Buračas, dažnai vieno ir to paties dievdirbio ar kryždirbio yra po keletą nuotraukų. Pabrėžtina tai, jog B. Buračas labai mėgo fotografuoti dievdirbius darbo metu. Tai tiesiog unikalios momentinės arba reportažinės nuotraukos dažnai atspindinčios kūrėjo aplinką ir net jo nuotaiką. Iš tokių, ypač vertingų nuotraukų, galima išskirti A.Potockio (49) ir jo darbų (46-50), N.Mockaus ir jo darbų (20-23), dievdirbių P.Permino (40), V.Braslausko (5,6), J. Bieliausko (2), Br. Buračo (10) ir kitų. Nemažiau įspūdingos yra daugelio kitų (dažnai nežinomų dievdirbių) darbų nuotraukos. Prie tokių visų pirmą skirtume skulptūrų iš T.Daugirdo rinkinio (fotografuota 1920m.?) Šv.Juozapo (Kurtupėnai), Sopulingosios Dievo Motinos (Raseiniai) ir kiti. B. Buračas, pats būdamas medžio drožėjas, jautriai ir subtiliai perteikia daugybės liaudies skulptūrų grožį.