KĄ RŪPINTOJĖLIAI
PASAKOJAKeliaudamas Žemaitijos keleliais ir vieškeliais , visur rasi pakelės kryžiuose, koplytėlėse, medžiuose ir ant akmenų rymančius Rūpintojėlius ar kitas žemaičių gerbiamas šventenybes. Šie paprasti paminklai dažnai savyje slepia įdomių savo praeitį. Jie, galima sakyti, yra mūsų krašto piramidės ir sfinksai, kokių kitos šalys neturi.
Užgirių km., Jiezno vl., Alytaus ap.