KĄ RŪPINTOJĖLIAI
PASAKOJAŠtai, Šiluvos - Žaiginio vieškelyje, bent už 4 km. nuo garsiosios Šiluvos, yra Akmenos vienkiemis. Ties šiuo vienkiemiu, kairėj kelio pusėj, drybso žemėn įsmigęs didelis akmuo, kaip kerdžiaus trobelė. Nuo šio akmens ir artimieji vienkiemiai gavę Akmenos vardų.
Kintrinų km., Endriejavo vl., Kretingos ap.