KĄ RŪPINTOJĖLIAI
PASAKOJAŽmonių pasakojimu Akmenos akmuo yra stebuklingas ir nuo seniausių laikų visų gerbiamas. Žiūrint nepaprastos to akmens išvaizdos ir didelės jam duodamos pagarbos, reikia manyti jį buvus senovės lietuvių aukuru.
Endriejavo šventoriuje, Kretingos ap.