DAUGIAPAKOPIAI
KOPLYTSTULPIAI†
Dvigubas koplytstulpis Sodalių vnk., Juodupės vl., Rokiškio ap. Maželio sodyboje, 1888 m.