KOPLYTSTULPIAI†
Monkūnų km., Veprių vl., Ukmergės ap.