KOPLYTSTULPIAI†
Bikūnų km., Anykščių vl., Utenos ap., Mato Juodelio sodyba.