KOPLYTSTULPIAI†
Klykūnų km., Anykščių vl., Utenos ap., 1884 m.