KRYŽIAI SU KANČIOS ĮRANKIAIS
Pernaravos bžntkm., Kėdainių ap.