.. FOLK WOOD CARVERS IN SACRED ARTS  view   
FOLK WOOD CARVERS IN SACRED ARTS
 
contacts
 
SACRED ROOF-POLES, CRESTS AND SHRINES FROM 18-19th CENTURIES lietuviškai
 
 
VINCAS SVIRSKIS
SAMOGITIAN FOLK WOOD CARVERS AND THEIR WORK IN SACRED ART
      Ignas .. Bieliauskas Vincas .. Braslauskas Bronius .. Buraèas Stasys .. Burneika Juozas .. Dzidaveckis Jonas .. Glodenis Jûdpauparis Juzumas-Ainingis Antanas .. Liutkus Ambrazas .. Luèka Nikodemas .. Mockus J.Norvaiðas Jonas .. Orvidas Kazys .. Orvidas Pranas .. Perminas Kazys .. Petk[evièi]us Augustinas .. Potockis Skurdelis Leonas .. Ðadeikis Vaiðnori(u)s Jonas .. Valys Vladas .. Þilinskas
OTHER LITHUANIAN FOLK WORKS IN SACRED ART   
  
  
introduction
   
Vincas Svirskis
SAMOGITIAN FOLK WOOD CARVERS AND THEIR WORK IN SACRED ART
OTHER LITHUANIAN FOLK WORKS IN SACRED ART
  

description description
 


created by PUSTONISpustonis
                               |introduction|PART 2|pictures|lietuviskai|svl@ktl.mii.lt|