STOGASTULPIAIAukštus medinius stogastulpius labai dažnai vainikuoja kalvių nukalti geležiniai kryželiai. Jie lengvai, ažūriškai užbaigia visą paminklo sandarą ir grakščiai kyla į neaprėpiamą dangaus erdvę. Apskritai tų paminklų aukštumas, jų lieknumas ir originalumas ypač išryškėja, kai jie stovi netoli trobesių ar net greta medžių. Matyt, dėl šių išskirtinių savybių jie ir atkreipė B. Buračo dėmesį. Daugelyje jo nuotraukų stogastulpiai ir stovi prie namų ir medžių. Tai buvo jau nykstantys paminklai, todėl B. Buračas jų nufotografavo tik gal kokį pusšimtį. Dar 1970 m., leidžiant prestižinį lietuvių liaudies meno (Mažoji architektūra, I) buvo panaudota apie 30 B. Buračo nufotografuotų stogastulpių, o šiame albume - jų daugiau kaip 40.
Kulių senkapiai, Kretingos ap. 1885 m.