STOGASTULPIAISimboliška ir įdomi detalė. Ant vieno tokio aukštaitiško stogastulpio, deja, jau nuvirtusio ir reikalaujančio žmogiškos globos, yra nusifotografavęs ir pats B. Buračas . Tačiau dauguma jo nufotogarfuotų stogastulpių yra tipiški Žemaitijos stogastulpiai su keturšlaičiais stogeliais ir profiliuotomis atramėlėmis. Beje, tarp aukštų ir grakščių paminklų yra ir gana žemų. Tuo tarpu beveik visame Aukštaitijos regione (Anykščių, Ukmergės, Utenos, Zarasų apskrityse), kaip sakėme, beveik išimtinai yra aukšti, kartais net kelių pakopų stogastulpiai.
Gaurylių km., Kelmės vl., Raseinių ap.