dailė
art


Vienintelis specializuotas, analitinis ir iliustruotas žurnalas apie šiuolaikinę profesionaliąją dailę.
Leidinys skirtas visiems besidomintiems šiuolaikine daile ir jos raidos procesais, meno kūrėjams, jų kūrybos vertintojams.Leidinį remia
ENGLISH


Žurnalas "Dailė" buvo pradėtas leisti 1960 m. ir ėjo iki 1990 m. (išleista 30 numerių). Atgaivintas 1997 m., nuo 1999 m. tapo du kartus per metus einančiu leidiniu.


Žurnalas DAILĖ yra vienintelis, specializuotas, gausiai iliustruotas, periodinis leidinys Lietuvoje, kuriame analizuojamas šiuolaikinės dailės vyksmas, supažindinama su iškiliomis kūrėjų personalijomis, gyvu, įvairiu ir kontrastingu šalies bei pasaulio meno procesu.
Žurnalas "Dailė" buvo pradėtas leisti 1960 m. ir ėjo iki 1990 m. (išleista 30 numerių). Atgaivintas 1997 m., nuo 1999 m. tapo du kartus per metus einančiu leidiniu.

Ypatingą vietą žurnale užima geros kokybės kūrinių reprodukcijos bei išsamus "Kronikos" skyrius, kuriame fiksuojamos visų Lietuvos galerijų parodos, lietuvių dailininkų dalyvavimas užsienio parodose, pleneruose, o taip pat registruojami Lietuvos dailės įvykiai, nauji monumentaliosios dailės kūriniai, nauji paminklai, skulptūros etc. Siekiant įvairovės, kiekvienas žurnalo numeris varijuoja pateikiamos medžiagos aspektu, tačiau išlaikomos pagrindinės struktūrinės ašys: tema, personalijų pristatymas, iliustracijų kiekis (apytikliai 100-150 spalvotų iliustracijų), kronika.

   DAILĖ 2012/2

   DAILĖ 2012/1

   DAILĖ 2011/2

   DAILĖ 2011/1

   DAILĖ 2010/2

   DAILĖ 2010/1

   DAILĖ 2009/2

   DAILĖ 2009/1

   DAILĖ 2008/2

   DAILĖ 2008/1

   DAILĖ 2007/2

   DAILĖ 2007/1

   DAILĖ 2006/2

   DAILĖ 2006/1

   DAILĖ 2005/2

   DAILĖ 2005/1

   DAILĖ 2004/2

   DAILĖ 2004/1

   DAILĖ 2003/2

   DAILĖ 2003/1

   DAILĖ 2002/2

 


DAILĖ 2002/1

   

DAILĖ 2001/2

   


DAILĖ 2001/1

Peržengėme XXI a. slenkstį, pradėjome naują šimtmetį, tačiau daugelis problemų, aktualių klausimų tebeliko. Šiemet Atviros Lietuvos fondo Kultūrinės periodikos konkurse pelnėme paramą temai „Kultūros rėmimas – Labdaros ir paramos įstatymas ir jo veika Lietuvoje“, tačiau gyvenimas padiktavo būtinybę praplėsti tematiką: numerio tema – įstatymai, reglamentuojantys šiuolaikinės dailės sklaidą, jos kūrėjų ir meno kūrinio statusą. Šią temą pasirinkome todėl, kad vis labiau tampa akivaizdu, jog juridinės bazės stoka stabdo normalų šiuolaikinio meno procesą. Skyrių „Tema“ parengė menotyrininkė Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros programų koordinatorė Ieva Kuizinienė.
Žurnale apžvelgiame 2000-ųjų pabaigos ir 2001 metų pirmojo pusmečio parodas, pristatome naujus monumentaliosios dailės kūrinius, 2000-ųjų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatus. Skyriuje „Vienas pasaulis“ – kelios svarbesnės pasaulinės parodos, kuriose sėkmingai dalyvavo lietuvių dailininkai (Didžioji Diuseldorfo paroda, Talino taikomosios dailės trienalė, II Berlyno bienalė). 2001-aisiais minime kelių iškilių, deja, jau Anapilin išėjusių, Lietuvos menininkų sukaktis: 60-metį būtų pažymėjęs Algimantas Švėgžda, o 80-metį Antanas Mončys. Tradiciškai supažindiname su gražiausiomis 2000-ųjų knygomis, spausdiname nuotraukas iš turiningo Lietuvos dailininkų sąjungos gyvenimo.

   


DAILĖ 2000/2

   

DAILĖ 2000/1
   


Antrasis metų žurnalas DAILĖ'99/2 vėl 112 psl. skyriuje "Tema" sprendžiamas menos ir naujųjų technologijų ryšys, spausdimamas pokalbis apie kuruojamų parodų patirtį (reziumė anglų k.). Supažindinama su H.Natalevičiaus, E.Saladžiaus, P.Mazūro, S.Chlebinsko, R.Dichavičiaus, D.Jankausko kūryba (yra jų personalinių ir svarbiausių grupinių parodų sąšaras, stipendijos, apdovanojimai, reprodukuojami kūriniai, reziumė anglų k.). Aptariamos metų parodos, simpoziumai, prisimenama 48-oji Venecijos bienalė, Frankkfurto meno mugė (reziumė anglų k.). Žurnalo gale išsami parodų, plenerų, simpoziumų kronika, suregistruoti nauji monumentaliosios dailės kūriniai, skulptūros, paminklai, knygos, jubiliejai, premijos etc. Žurnalas gausiai iliustruotas.

   


Žurnalo DAILĖ'99/1 tema - "Dailė amžių sandūroje" (pilnas vertimas į anglų k.). Visas skyrius "Parodų panorama" skiriamas svarbesnėms Lietuvoje vykusiosm parodoms, reprodukuojami įsimintiniausi šių metų pirmojo pusmečio kūriniai eksponuoti įvairiose galerijose ir muziejuose (nurodomas parodos laikas, vieta, autorius, kūrinio pavadinimas, matmenys, technika). Greta lietuvių dailininkų publikuojami ir užsienio autorių darbai, eksponuoti mūsų šalies aprodų salėse.
"Personalijų skyriuje" pristatomi autoriai - A.Šaltenienė, A.Bosas, A.Ramūnaitė, B.Stulgaitė, G.Trimakas, A.Savickas (yra jų personalinių ir svarbiausių grupinių parodų sąšaras, stipendijos, apdovanojimai, reprodukuojami kūriniai, reziumė anglų k.). Iš Lietuvos dailės palikimo prisimenamas V.Vizgirda (reziumė anglų k.). Pirmą kartą skaitytojams pristatomos gražiausios metų knygos, Lietuvos dailininkų sąjungos projektas "Nežinoma XX a. pabaigos Lietuvos dailė".

   
   


Žurnalo
DAILĖ'98 tema - "Dailė amžių sandūroje", kurią analizuoja dailėtyrininkai, filosofai, kultūrologai (tema pilnai išversta į anglų k.). Amžių sandūroje ypač aktuali kultūros ir meno vertyvių kaita, poreikis atsigręžti į praeitį. Ši tema atsispindi pokalbyje apie Nacionalinę XX a. Lietuvos vaizduojamosios dailės galeriją (reziumė anglų k.). Skyriuje "Parodos ir simpoziumai" aptariamos įsimintiniausios metų parodos, rašoma apie XI Talino grafikos tienalę, X tarptautinį Panevėžio keramikos simpoziumą (reziumė anglų k.). Žurnale supažindinama su P.Repšio, D.Kasčiūnaitės, Š.Saukos, F.Jakubausko. M.Šalkausko, D.Narkevičiaus kūryba, yra jų personalinių ir svarbiausių grupinių parodų sąšaras, stipendijos, apdovanojimai, reprodukuojami kūriniai (reziumė anglų k.). Skyriuje "Vienas pasaulis" gvildenama skulptūros mieste problema, rašoma apie lietuvių dailininkų pasirodymą pasaulio parodose, apie į Lietuvą atvežamas parodas, lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos sugrįžimą.

   


DAILĖ'99\2 didesnė leidinio dalis skiriama plenerų, simpoziumų, traptautinių parodų aptarimu.
DAILĖ'99\1 - iliustracijomis pristatomai parodų panoramai.
DAILĖ'98 orientuotasi į nuoseklų, sistemingą ir išsamų dailės vyksmo fiksavimą.
DAILĖ'97 numeryje siekta užpildyti 1990-1997 metų spragą.