art 2001/1
TO CONTENTS
BACK

Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose

Lietuviški elementoriai

Viktoras Vizgirda

Vilniaus užrašai


The Most Beautiful Lithuanian Books’2000

On 17–18 January 2000, 20 publishers entered 63 books piblished in 2000. Out of these, 24 books gualified for the second round. The competition for the best Lithuanian books desing is organised by the Ministry of Culture, the Lithuanian Artists’ Asociation and the Art Academy of Vilnius. The aim of the competition is to ac–knowledge the best in book desing and printing over the previous calendar year from among books other publications by Lithuanian publishers. The panel chose 14 books – 3 for the first prize, and 10 runners–up and 1 book won the Lithuanian Artists’ Asociation prize. Art Academy of Vilnius Debut Award was not granted.

First prize
Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai
Lietuvos muziejuose

Sudarytoja / editor Margarita Matulytė
Dailininkas / designer Eugenijus Karpavičius
Fotografas / photographer Kęstutis Stoškus
Lietuvos nacionalinis muziejus / National Museum of Lithuania
Spaustuvė / printer Sapnų sala

Second prize
Lietuviški elementoriai
Sudarytojos / editors Aurelija Rabačiauskaitė,
Ingrida Korsakaitė
Dailininkė / designer Vida Kuraitė
Leidykla / publisher Šviesa
Spaustuvė / printer Spindulys

Third prize
Viktoras Liutkus
Viktoras Vizgirda
Dailininkas / designer Bronius Leonavičius
Vilniaus dailės akademijos leidykla /
Vilnius Academy of Arts Press
Spaustuvė / printer Spindulys

Lithuanian Artists’ Association prize
Anelė Keršytė-Josadė,
Arūnas Baltėnas
Vilniaus užrašai
Dailininkas / designer Izaokas Zibucas
R.Paknio leidykla / publisher R.Paknys
Spaustuvė / printer Agvila

 

Runners–up

100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų
Sudarytoja / editor Raminta Jurėnaitė
Dailininkas / designer Izaokas Zibucas
R.Paknio leidykla / publisher R.Paknys

Romas Orantas
Būti savimi
Dailininkas / designer Romas Orantas
Leidykla / publisher Charibdė
Spaustuvė / printer Spindulys

Vilniaus klasicizmas. Katalogas
Dailininkė / designer Vida Kuraitė
Leidykla / publisher Baltos lankos
Spaustuvė / printer Vilspa

John O’Donohue
Anam Ãara. Keltų pasaulio dvasinė išmintis
Dailininkai / designers Daumantas Každailis, Ilona Kukenytė
Leidykla / publisher Tyto alba
Spaustuvė / printer Vilspa

Mažosios Lietuvos enciklopedija. I tomas
Dailininkas / designer Alfonsas Žvilius
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas / Science and Encyclopaedia
Publishing Institute
Spaustuvė / printer Spindulys

Saliamonas Risinskis
Trumpas pasakojimas
apie garsiuosius šviesiausiojo didiko Biržų
ir Dubingių kunigaikščio Kristupo Radvilos žygius

Dailininkas / designer Alfonsas Žvilius
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas /
Institute of Lithuanian Literature and
Ethnology
Spaustuvė / printer Petro ofsetas

Guido Michelini
Martyno Mažvydo raštai
ir jų šaltiniai

Dailininkas / designer Alfonsas Žvilius
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas / Science and Encyclopaedia
Publishing Institute
Spaustuvė / printer Spindulys

Donaldas Kajokas
Eilėraščiai.
Mirti reikia rudenį
Dailininkas / designer Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla /
publisher of Lithuanian Writers’ Union
Spaustuvė / printer Spindulys

Sigitas Narbutas
The Mysterious Island
Dailininkė / designer Elona Marija Ložytė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas /
Institute of Lithuanian Literature and Ethnology
Spaustuvė / printer Petro ofsetas

Elena Urbaitis
Works on paper
Dailininkas / designer Alfonsas Žvilius
Vilniaus dailės akademijos leidykla /
Vilnius Academy of Arts Press
Spaustuvė / printer Spauda

TO CONTENTS
BACK