dailė 2001/1
Į TURINĮ
ATGAL


Algirdas Dovydėnas. Daugiafigūrė dešimties vitažų kompozicija Šv. Pranciškaus gyvenimas ir pranciškonų ordino istorija. Pranciškonai Lietuvoje. Šv. Pranciškaus vienuolyno koplyčia, Šiauliai, Kryžių kalnas.
Architektas Nunzio Rimaulo. Plonas spalvotas stiklas, švinas, 6 vnt. – 265x60; 2 vnt. – 342x68; 205x68; skersmuo – 117; 1999–2000


Algirdo Dovydėno vitražai

Algimantas Patašius

Algirdo Dovydėno vitražų kompozicija Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčioje (Jurgaičių km.) savo esmės daugiasluoksniškumu yra unikalus kūrinys šiuolaikinio lietuviškojo vitražo mene. Kaip koplyčios architektūrinės visumos komponentas šis dešimties vitražinių langų-paveikslų frizas (17 kv.m) yra moderniai dekoratyvus, vientisas, aiškaus ritmo ir santūraus kolorito. Tačiau giluminis kūrinio klodas – tai prasmingas pasakojimas. Maža pasakyti, jog šis darbas sukurtas pranciškonų ordino istorijos motyvais: jį galima skaityti kaip vizualų tekstą, labai koncentruotą ir tikslų. Priešpriešiniuose, susieinančiuose frizo sparnuose perteikti esminiai pranciškonų konvento pradininko šv. Pranciškaus gyvenimo ir Lietuvos pranciškonų istorijos iki pat šių dienų momentai. Autorius kruopščiai išstudijavo istoriografinę medžiagą, pačią pranciškonų regulą, šv. Pranciškaus gyvenimo vaizdavimo tradiciją viduramžių dailėje, pranciškonų architektūrinį palikimą ir kt. Tam dailininkas atidavė dvejus metus. Perteiktuose vaizduose niekas nėra išlaužta iš piršto, kiekviena smulkmena istoriškai ir ikonografiškai pagrįsta, gali būti šiuo požiūriu komentuojama ir lyginama su autentiškais šaltiniais. Kita vertus, kūrinys nėra pedantiška iliustracija, jis dvelkia laisve ir vidine šiluma.
Kuriant šiuos vitražus būta ir atradimų. Studijuodamas šv. Pranciškaus gyvenimo aprašymą, kurio autorius yra vienuolis, mokslininkas, Sorbonos universiteto profesorius šv. Bonaventūras, A.Dovydėnas perskaitė šv. Leono regėjimą, esą šv. Pranciškus buvo pervertas dviem kalavijais. Dailininkas pirmasis pavaizdavo šią sceną Kryžių kalno koplyčios vitražuose.
Vitražinių langų-paveikslų plastinėje stilistikoje savitai jungiama archaika ir šiuolaikiška ekspresija, kurią perteikia tankus linijų audinys, inkrustuotas gyvais vaizdiniais elementais – žmonių figūromis, portretiniais medalionais, pastatų vaizdais, heraldikos ženklais. Pats stiklų jungiamųjų siūlių piešinys kuria sąlygišką peizažą, kuriame erdvę ir perspektyvą žymi užuominomis perteiktos gamtovaizdžio detalės.

Į TURINĮ
ATGAL