dailė 2001/1
Į TURINĮ
ATGAL

Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose

Lietuviški elementoriai

Viktoras Vizgirda

Vilniaus užrašai


Gražiausios metų knygos ’2000

2001 m. sausio 17–18 d. vyko Lietuvos knygos meno konkursas. 20 leidyklų konkursui pateikė 63 knygas, išleistas 2000 m. Į antrąjį konkurso turą atrinktos 24 knygos. Lietuvos knygos meno konkursą organizuoja Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija. Konkurso tikslas – išaiškinti meniškiausiai apipavidalintas ir geriausiai išspausdintas per praėjusius kalendorinius metus Lietuvos leidyklų išleistas knygas ir kitus leidinius bei skatinti knygų dailininkus ir leidėjus.Vertinimo komisija išrinko 14 knygų, iš kurių 3 knygoms skyrė premijas, 10 – paskatinamąsias premijas, 1 knyga pelnė Lietuvos dailininkų sąjungos premiją. Vilniaus dailės akademijos premija už debiutą nebuvo skirta.

Lietuvos knygos meno konkurso organizatorė Rasa Balčikonytė, komisijos narė Laimė Lukošiūnienė, LR kultūros ministras Gintautas Kėvišas, konkurso vertinimo komisijos pirmininkas Albertas Gurskas, LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis

Pirma premija
Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai
Lietuvos muziejuose

Sudarytoja / editor Margarita Matulytė
Dailininkas / designer Eugenijus Karpavičius
Fotografas / photographer Kęstutis Stoškus
Lietuvos nacionalinis muziejus / National Museum of Lithuania
Spaustuvė / printer Sapnų sala

Antra premija
Lietuviški elementoriai
Sudarytojos / editors Aurelija Rabačiauskaitė,
Ingrida Korsakaitė
Dailininkė / designer Vida Kuraitė
Leidykla / publisher Šviesa
Spaustuvė / printer Spindulys

Trečia premija
Viktoras Liutkus
Viktoras Vizgirda
Dailininkas / designer Bronius Leonavičius
Vilniaus dailės akademijos leidykla /
Vilnius Academy of Arts Press
Spaustuvė / printer Spindulys

Lietuvos dailininkų sąjungos premija
Anelė Keršytė-Josadė,
Arūnas Baltėnas
Vilniaus uþrašai
Dailininkas / designer Izaokas Zibucas
R.Paknio leidykla / publisher R.Paknys
Spaustuvė / printer Agvila

 

Paskatinamoios premijos

100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų
Sudarytoja / editor Raminta Jurėnaitė
Dailininkas / designer Izaokas Zibucas
R.Paknio leidykla / publisher R.Paknys

Romas Orantas
Būti savimi
Dailininkas / designer Romas Orantas
Leidykla / publisher Charibdė
Spaustuvė / printer Spindulys

Vilniaus klasicizmas. Katalogas
Dailininkė / designer Vida Kuraitė
Leidykla / publisher Baltos lankos
Spaustuvė / printer Vilspa

John O’Donohue
Anam Ãara. Keltų pasaulio dvasinė išmintis
Dailininkai / designers Daumantas Kaþdailis, Ilona Kukenytė
Leidykla / publisher Tyto alba
Spaustuvė / printer Vilspa

Maþosios Lietuvos enciklopedija. I tomas
Dailininkas / designer Alfonsas Žvilius
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas / Science and Encyclopaedia
Publishing Institute
Spaustuvė / printer Spindulys

Saliamonas Risinskis
Trumpas pasakojimas
apie garsiuosius šviesiausiojo didiko Birþų
ir Dubingių kunigaikščio Kristupo Radvilos þygius

Dailininkas / designer Alfonsas Žvilius
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas /
Institute of Lithuanian Literature and
Ethnology
Spaustuvė / printer Petro ofsetas

Guido Michelini
Martyno Maþvydo raštai
ir jų šaltiniai

Dailininkas / designer Alfonsas Žvilius
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas / Science and Encyclopaedia
Publishing Institute
Spaustuvė / printer Spindulys

Donaldas Kajokas
Eilėraščiai.
Mirti reikia rudenį
Dailininkas / designer Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla /
publisher of Lithuanian Writers’ Union
Spaustuvė / printer Spindulys

Sigitas Narbutas
The Mysterious Island
Dailininkė / designer Elona Marija Loþytė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas /
Institute of Lithuanian Literature and Ethnology
Spaustuvė / printer Petro ofsetas

Elena Urbaitis
Works on paper
Dailininkas / designer Alfonsas Žvilius
Vilniaus dailės akademijos leidykla /
Vilnius Academy of Arts Press
Spaustuvė / printer Spauda

Į TURINĮ
ATGAL