dailė 2001/2
Į TURINĮ
ATGAL


Parodos

Galerijos

LDS „Arkos“ galerija
2000:
12 19–2001 01 06 Ievos Babilaitės ir Pauliaus Gasiūno fotografijų paroda „Nyderlandija–Kraj Wilenskyj“.
2001:
02 07–03 11 fotografijų paroda „Vilnius ir jo fotografai 1858–1915“ (kartu su Lietuvos nacionaliniu muziejum).
03 17–04 07 Britų tarybos ir Didžiosios Britanijos ambasados paroda „Inside Out“.
03 13–03 23 Aleksandro Aleksejevo skulptūrų paroda.
03 24–04 01 lietuvių dizaino dailininkų kūrinių paroda (rengė Lietuvos dizainerių sąjunga ir Lietuvos grafinio dizaino asociacija).
04 04–04 14 Nidos tapybos plenerų dalyvių darbų paroda.
04 04–04 14 Skaidrės Butnoriūtės kūrybos paroda.
04 17–05 02 turkiškų kilimų paroda „Gabben“.
04 18–05 06 tarptautinių Panevėžio keramikos simpoziumų lietuviška kolekcija iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
04 23–04 29 Pietų Korėjos vaikų piešinių paroda.
04 26–04 29 Korėjos kaligrafo Kyu-il Choi pristatymas ir darbų paroda.
05 04–05 12 Pekka Alho (Suomija) tapybos paroda.
05 10–05 25 Kinijos IX nacionalinio meno parodos premijuotų darbų kolekcija (kultūrinių mainų programa, rengė LDS ir Kinijos dailininkų sąjunga).
05 15–05 27 fotografijų paroda „Jaunieji Lietuvos fotografai šiandien“.
05 24–06 17 Juha Van Ingeno (Suomija) tarpdisciplininio meno vienos dienos paroda „Sampler“ (LDS ir Šiaurės šalių informacijos centro kultūrinių mainų programa).
05 29–06 17 Anne Tuominen (Suomija) paroda „Velta vilna“.
05 30–06 17 skulptūrų paroda „Portretas“ (kuratorius Gediminas Piekuras).
06 18 tarptautinio simpoziumo „On the Edge“ (Vilnius–Nida) pristatymas.
06 20–07 05 Anatolijaus Zapolskio tapybos paroda.
06 21–07 03 Valdo Gurskio tapybos paroda „Bažnytėlių Lietuva“.
06 21–07 08 skulptoriaus Stepono Šarapovo mažosios skulptūrinės plastikos kūrinių paroda, skirta mirties metinėms (1936–1981).
07 03 geriausių 2000 m. Europos videoreklamų peržiūra (rengė „Kodak“ įgaliotasis atstovas Lietuvoje prekybos namai „D.W.K.“).
07 04–07 24 Viktoro Šociko tapybos paroda.
07 05–07 15 Qin Bai Lan tradicinės kinų tapybos paroda.
07 12–07 30 Virginijos Babušytės-Venckūnienės skulptūrų paroda „Žvilgsnis“.
07 19–08 02 Jono Lučiūno fotografijų ir Jaroslavo Rokickio tapybos paroda.
07 26–08 14 Arvydo Bagdono tapybos paroda.
07 27–08 14 Kinijos nacionalinių kostiumų paroda (rengė Kinijos LR ambasada Lietuvoje).
08 02–08 23 Mildos Eitmonaitės kūrybos paroda.
08 16–09 03 paroda „Šeši šiauliečiai „Arkos“ galerijoje“.
08 30–09 06 Alan Keane (Airija) tapybos paroda „Šešėlių žaismas“.
09 04–09 13 Vinco Norkaus jubiliejinė tapybos paroda.
09 06–09 18 Eduardo Urbonavičiaus jubiliejinė tapybos paroda „Gulago ir sovietmečio realybės“.
09 14–09 30 Žemaičių dienos Vilniuje. Vakarų Lietuvos tapybos ir skulptūrų paroda (Vilniaus dienų renginys).
09 20–10 04 Bronislavos Orlingytės-Lapinskienės akvarelių ir tekstilės jubiliejinė paroda.
09 21–10 05 Benjamino Jenčiaus akvarelių paroda „Kita erdvė“.
10 05–10 25 Rasos Staniūnienės tapybos paroda.
10 11–10 30 IV tarptautinė Vilniaus mažosios grafikos trienalė.
10 31–11 18 Aleksandro Vozbino tapybos paroda.
11 06–11 20 Eugenijos Pilypaitienės kūrybos paroda.
11 08–11 20 fotografijų paroda „Nuogi Rv. Prypso darbai“ (Italija).
11 21–12 12 tarptautinio meninio knygos įrišimo simpoziumo „Knyga III“ dalyvių darbų paroda (kuratorės Aušra Petroškienė, Roma Survilienė).
11 22–12 12 Tamaros Janovos skulptūrų paroda.
11 29–12 16 Juozo Gecevičiaus tapybos paroda.
12 04–12 14 fotografijų paroda.
12 13–12 27 Gintaro Palemono Janonio tapybos paroda.

LDS Medalių galerija
2001:
01 15–01 28 Eriko Daugulio skulptūrų paroda.
01 29–02 18 bronzos liedinimo simpoziumo paroda „Bronzos amžiaus lobis“ (kuratorius Gediminas Piekuras).
02 20–03 04 Jolantos Geglevičiūtės-Žuklienės kūrybos paroda „Skuduriniai sapnai“.
03 06–03 27 Vilniaus menininkų klubo „Plekšnės“ darbų paroda „Pavasarinis nerštas“ (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
03 29–04 14 dailininkų pašto ženklų kūrėjų darbų paroda (kuratorius Kostas Katkus).
04 18–05 16 paroda „Nepastatyti paminklai“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
05 17–06 06 paroda „Galerijai „Znad Wilii“ – šešeri“ (kuratorė Vanda Miečkovska).
06 07–06 20 Broniaus Uoginto tapybos paroda.
06 23–07 14 Šv. Jono gatvės menininkų kūrybos paroda „Savo gatvei“ (kuratorė Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, dalyvavo Henrikas Natalevičius, Feliksas Jakubauskas, Jūratė Valenčiūtė-Juozėnienė, Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, Arvydas Každailis, Antanas Olbutas, Liucija Šulgaitė, Vitalijus Butyrinas).
07 17–07 30 Juozo Algirdo Pilypavičiaus tapybos paroda „Savaitgalio etiudai“.
08 13–08 19 Ingos Betužos-Čybienės skiautinių paroda „Gimtadienis“.
09 25–10 05 Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelių paroda „Dialogas“.
10 08–10 28 XII tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė, skirta dr. Jono Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms (kuratorius Valerijonas Jucys).
10 24–11 11 Juozo Mikėno mokinių darbų paroda, skirta dailininko 100-osioms gimimo metinėms (kuratorius Antanas Olbutas).
10 29–11 11 antkapinių paminklų fotografijų paroda „Atmintis“ (kuratorė Violeta Stumbrienė).
11 12–11 25 tarptautinė grafikos paroda „Žmogus, gamta, gyvūnija III tūkstantmetyje“ (kuratorius Alfonsas Čepauskas).
11 14–12 02 Audriaus Liaudansko skulptūrų paroda.
11 26–12 26 galerijos 10-mečio paroda.
12 17–2002 01 06 Baltijos šalių medalių trienalė.

LDS galerija „Kairė–Dešinė“
2001:
2000 12 12–01 06 paroda „Prakalbintas metalas“.
2000 12 12–01 06 paroda „Estampas’2000“ (kuratorė Joana Plikionytė).
01 09–01 21 Editos Matulionytės tapybos paroda „Trumpų dienų impulsai“.
01 09–01 21 Ingos Dargužytės grafikos paroda.
01 21–02 06 knygų iliustracijų paroda „Lietuvių iliustratorės–vaikams“ (kuratorė Virginija Kalinauskaitė).
01 23–02 03 Salomėjos Jastrumskytės piešinių paroda.
02 06–02 18 Eglės Vertelkaitės grafikos paroda „Grafika–tik“.
02 19–03 04 Giedriaus Jonaičio grafikos ir koliažų paroda.
02 20–03 05 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto magistrų darbų paroda „Nuo žodžio trimatės formos link“ (kuratorius prof. Rimantas Buivydas).
03 06–03 17 Rimos Andriejevos-Blažytės piešinių paroda „Ant popieriaus“.
03 04–04 01 paroda „Vilnius mano kišenėje“ (kuratorė Saulė Mažeikaitė).
04 03–04 16 Dainiaus Tijūnėlio skaitmeninės grafikos ir piešinių paroda.
04 03–04 16 Lidijos Vasiljevos fotografikos paroda.
04 18–04 30 „Estampo dešimtmetis“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
05 01–05 12 Vidos Servukienės tapybos ir grafikos paroda.
06 12–06 26 šiuolaikinės Baltarusijos grafikos paroda.
05 16–05 28 projekto „Grafika kitaip“ pirmoji paroda „Fetišas“ (dalyvavo Kęstutis Gintalas, Kęstutis Grigaliūnas, Gintautas Trimakas; kuratorius Kęstutis Gintalas).
05 29–06 11 Stasio Aukštuolio piešinių paroda „Rudens ženklai“.
06 26–07 08 Kęstučio Lupeikio skaitmeninės grafikos paroda „Prieš ir po“.
06 26–07 08 Rimtauto Gibavičiaus iliustracijų Juditos Vaičiūnaitės poezijai paroda (kuratorė Virginija Kalinauskaitė).
07 10–07 22 Algirdo Antano Zokaičio grafikos ir akvarelių paroda.
07 10–07 17 paroda „Žalia – vasaros spalva“ (kuratorė Giedrė Andriuškevičienė).
07 17–07 27 VDA Grafikos katedros II kurso studentų darbų paroda (kuratorė D.Petrauskaitė).
07 24–08 04 Monikos Jonaitienės grafikos ir batikų paroda.
07 24–07 07 Daivos Kairevičiūtės piešinių paroda „Akies mirksniu“.
08 07–07 11 Sauliaus Paukščio fotografijų paroda „Auka nežinoma“.
08 10–08 26 jaunųjų Suomijos dailininkų grafikos ir tapybos paroda.
08 10–08 26 Ramunės Jundaitės piešinių paroda.
08 28–09 09 Dalios Mažeikytės grafikos ir tapybos paroda „Dvasingumo pamokos“.
09 11–09 23 projekto „Grafika kitaip“ antroji paroda „Grafika kaip žodžiai“ (kuratorė Saulė Mažeikaitė).
09 25–10 09 Nijolės Šaltenytės grafikos paroda.
09 25–10 09 Ramunės Vėliuvienės grafikos paroda.
10 09–10 21 Robertos Vaigeltaitės paroda „Grožybės“.
10 11–10 21 III tarptautinės Vilniaus mažosios grafikos trienalės laureatų darbų paroda.
10 23–11 04 paroda „Kinas mano meilė“.
11 06–11 18 Birutės Stančikaitės ir Gerardo Šlektavičiaus paroda „Dvidešimt penki“.
11 06–11 18 jungtinė grafikos, tapybos, skulptūrų paroda „Juoda–balta“.
11 20–12 03 projekto „Grafika kitaip“ trečioji paroda „Se/na“.
11 20–12 03 Danguolės Dauknytės grafikos paroda „Sausis–vasaris“.
12 04–12 30 paroda „Estampas’2001“.
Galerijos paraštė:
01 01–01 30 Tatjanos Diščenko grafikos paroda.
02 01–02 30 Virginijos Kalinauskaitės vaikystės piešinių paroda.
03 01–03 30 Lekimo Ibrahimo (Uzbekija) grafikos ir piešinių paroda.
06 12–06 26 Jasono Urbano, Nathano Haenleino (JAV) grafikos paroda.
Galerijos parodos kitose erdvėse:
02 16–11 30 šiuolaikinės Lietuvos grafikos paroda Ankaroje ir Izmaile (Turkija).
09 19–11 18 grafikos paroda Dzūkijos nacionaliniame parke.

LDS Taikomosios dailės galerija
2001:
01 12–01 28 Felikso Jakubausko gobelenų paroda „Atminties tyla“.
02 19–03 04 paroda „Dailioji oda Lietuvoje“ (kuratorė Dalia Marija Šaulauskaitė).
02 26–03 17 Onutės Petkevičiūtės keramikos paroda „Žiedžiu ir tiek…“.
03 06–03 17 Marko Ecstrando (JAV), Vyganto Paulausko ir Remigijaus Kriuko stiklo plastikos darbų paroda „Trys ežerai, trys žuvys“.
03 19–03 31 Audriaus Janušonio personalinė paroda „ACT 2“.
04 01–04 15 tradicinė Lietuvos karikatūristų darbų paroda „Štai lietuviškas vaizdelis“.
04 18–05 06 paroda „Mažoji tekstilė“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
05 07–05 27 keramikos, metalo ir tekstilės darbų paroda „Lėkštė“+“Kėdė“ (kuratorės Marytė Gurevičienė, Violeta Jusionienė).
06 05–06 13 projektas-paroda „Taikomosios dailės dienos“ (kuratorė Marytė Gurevičienė).
06 16–06 23 paroda-konkursas „Pirmasis tūkstantmečio papuošalas“ (rengė Lietuvos prabavimo rūmai ir TDG).
06 16–07 01 Reginos Rinkevičienės juvelyrikos paroda.
06 16–07 15 juvelyrikos paroda „Ženklai ant kūno“ (sidabro kambarys).
07 04–07 07 Vitaro Kateivos juvelyrikos paroda.
08 07–08 20 Janinos Džervutės keramikos paroda „Aukojimas dykumai“.
08 08–08 18 Livijos Lipaitės (JAV) keramikos paroda „Tapyba molyje“.
08 22–09 09 paroda „Erotika taikomajame mene“ (kuratorė Marytė Gurevičienė).
09 12–09 30 keramikų grupės „Harmonija“ narių darbų paroda „Akimirka“ (Vilniaus dienų renginys).
10 17–10 28 Gražinos Narkus-Kramer (JAV) tekstilės aplikacijų paroda „Langas į tėvynę“.
10 29–11 04 paroda „Atmintis“, skirta taikomosios dailės menininkams atminti.
11 05–11 18 Danutės Jazgevičiūtės keramikos paroda „Spalva & forma“.
11 19–12 02 Zinaidos Vogėlienės tekstilės paroda.
12 03–12 09 žmonių su fizine negalia kūrinių paroda „Vaivos juosta gruodyje“.
12 12–12 24 menų mugė „Pakabinsiu ant kalėdinės eglutės“.
12 27–2002 01 20 Marytės Gurevičienės ir Arvydo Gurevičiaus kūrybos paroda „Šimtas metų vienatvės“.

LDS Kauno galerija
2001:
02 06–02 21 Gintauto Vaičio paroda „Laiškų sodas“.
02 06–02 21 Sauliaus Vaitkaus tapybos paroda „Dvigubi ženklai“.
02 23–03 13 IV tradicinė paroda „Vanduo ir spalva. Autoportretas: aš – menininkas“ (kuratorė K.Budrytė).
03 16–04 02 paroda „Nuo iliuzijos iki realybės“ (kuratorė Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, dalyvavo Artūras Rimkevičius, Arvydas Martinaitis, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Adamas Storke (JAV), Telle Vuchtenenas (Suomija).
04 04–04 22 paroda „Trys devynerios“ (dalyvavo Kęstutis Grigaliūnas, Gintautas Trimakas, Kęstutis Gintalas).
04 06–04 22 Vytauto Tamoliūno tapybos ir objektų paroda „Vandenai“.
04 18–05 05 Vytauto Povilaičio (vyr.) tapybos paroda iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
04 27–05 15 mažųjų formų tekstilės paroda, skirta Motinos dienai.
04 27–05 15 V tarptautinė dailininkų-žvejų kūrybos paroda „Kitam gale...“.
05 18–06 17 Vakarų Vokietijos dailininkų sąjungos paroda „aišku/dviprasmiška“ (kuratorius W.Otremba).
06 19–07 06 jungtinė Kauno ir Krokuvos dailininkų kūrinių paroda.
07 09–07 31 vengrų keramikos paroda.
08 02–08 22 Eimučio Markūno paroda „Ornamentai“.
08 16–09 02 Martinos Galvin (Airija) kūrybos paroda.
08 23–09 02 KDI studentų tekstilės paroda.
09 05–09 26 „Silbury Group“ (Anglija) paroda „Mano kelionių memuarai“.
09 28–10 17 Serge Uberti (Italija) paroda „Kentaurų kelionė laiveliu“.
09 28–10 17 Arvydo Palevičiaus tapybos paroda.
10 18–10 30 II tarptautinio ORIGAMI simpoziumo darbų paroda (dalyvavo Jovita Aukštikalnytė, Agnė Deveikytė-Liskauskienė, Agnė Jonkutė, Gedas Kepalas, Valdas Kurklietis, Česlovas Lukenskas, Ligita Marcinkevičiūtė, Milka Nyyssonen, Gediminas Piekuras, Marija Teresė Rožanskaitė).
10 31–11 14 jaunųjų Vilniaus menininkų kūrinių paroda.
11 15–11 30 Kęstučio Grigaliūno paroda „Tikra istorija apie Joseph Beuys“.
11 15–11 30 Sauliaus Paliuko kūrybos paroda.
12 04–12 19 „Arkos“ galerijos paroda.
12 21–2002 01 21 tarptautinė paroda „Mysterium Magnum“ (kuratorė Rasa Andriušytė).

LDS „Galerija XX“
2001:
01 09–01 30 Egidijaus Radvensko keramikos paroda.
01 30–0213 Medos Dilinskienės tapybos paroda.
02 13–03 06 Dainiaus Tijūnėlio grafikos paroda.
03 06–03 10 Andriaus Kviliūno videomeno paroda.
03 13–04 03 Gražinos Vitartaitės tapybos paroda.
04 03–04 18 Nerijaus Baublio grafikos paroda.
04 18–05 05 paroda „Kazimieras Grinius tarp realizmo ir modernizmo“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
05 08–05 29 „Panevėžio dailės dienos 2001“.
06 05–07 11 tapybos ant šilko darbų paroda iš Talino (kuratorė Rasuolė Kerbedienė).
08 01–08 28 Henriko Orakausko skulptūrų paroda.
08 28–09 12 akvarelininkų grupės „Nevėžis“ paroda „Langas į gamtą“ (kuratorius G.Rudokas).
09 21–10 12 Vyganto Kosmausko piešinių, grafikos darbų paroda (kuratoriai P.Urbšys, G.Šveikauskas, R.Grikevičius, rengė LDS Panevėžio skyriaus „Galerija XX“, Panevėžio m. dailės galerija, J.Miltinio dramos teatras).

LDS Klaipėdos galerija
2001:
01 10–01 31 knygos „Klaipėdos dailė.Taikomoji dailė“ pristatymas. Klaipėdos taikomojo meno dailininkų kūrinių paroda.
01 31–02 21 Lionės Grigaliūnaitės tapybos paroda „Prie jūros“.
02 21–03 14 respublikinė paroda-projektas „Kėdė“.
03 05–03 28 Karelo Vopitkos (Čekija) juvelyrikos paroda „Naujasis akmens amžius“.
03 30–04 18 Klaipėdos dailininkų kopijų paroda „Europos XV–XX a. menas“, skirta balandžio 1-ajai.
04 18–05 25 paroda „Klaipėdos dailininkų darbai iš Edmundo Kolakausko kolekcijos“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
05 25–06 13 Eglės Vertelkaitės grafikos paroda.
06 13–07 07 Nomedos Marčėnaitės ir Mariaus Jonučio medžio darbų, tapybos ir keramikos paroda.
07 07–07 27 Arūnės Tornau tapybos paroda.
07 27–08 15 respublikinė odininkų darbų paroda „Odiniai daiktai“, skirta Jūros šventei (kuratorė Aušra Petroškienė).
07 27–08 15 Zitos Vilutytės tapybos paroda „Tarp dangaus ir žemės“.
08 16–09 05 Nerutės Čiukšienės keramikos paroda.
09 05–09 26 Lidijos Kuklienės grafikos paroda.
09 26–10 17 Mariaus Liugailos grafikos paroda.
10 17–11 07 projektas „Žemė, ugnis, laikas“.
11 07–11 28 Leonardo Gutausko tapybos paroda, skirta Giotto atminti.
11 28–12 31 respublikinė kalėdinė paroda „Kalėdinė lėlė“.
Vasaros metu Palangos parodų paviljone veikė galerijos surengta šiuolaikinių Lietuvos dailininkų kūrinių paroda.

„Lietuvos aido“ galerija
2000:
12 18–2001 01 06 Noros Blaževičiūtės keramikos darbų paroda.
2001:
01 09–01 24 Lino Leono Katino tapybos paroda „Stacijos (Nieko nukryžiavimas)“.
01 19 Jono Pajaujo (1920–2000) atminimo popietė.
01 19–01 25 Jurgos Žukaitės fotografijų paroda „Paskutinė Jono Pajaujo vasara“.
01 26–02 10 Stefanijos Katkevičienės tapybos paroda.
02 13–03 01 Jūratės Bagdonavičiūtės tapybos paroda.
03 02–03 17 Vaidilutės Vidugirytės ir Jono Balčiūno tapybos paroda.
03 20–04 05 Igno Urbono fotografijų paroda „Tarp dangaus ir žemės“.
04 06–04 21 Leono Striogos skulptūrų paroda.
04 24–05 09 Adasos Skliutauskaitės litografijų, piešinių, lėlių paroda „Pokalbiai“.
05 11–05 28 Valentino Antanavičiaus asambliažų paroda.
05 29–06 13 grupės „2+2“ tapybos ir grafikos paroda (dalyvavo Ramunė Jundaitė, Arvydas Martinaitis (Lietuva), Katja Lehtonen, Tellervo Viitaniemi (Suomija).
06 15–07 01 Gedimino Pranckūno tapybos paroda.
07 03–07 19 Broniaus Gražio tapybos paroda.
07 20–08 11 tarptautinis projektas „Rankoje nešamas ir be pelės“ (tapyba, asambliažai, skulptūra, grafika, videomenas).
10 12–11 08 Algirdo Petrulio tapybos paroda ir dailininko kūrybos albumo pristatymas (galerijos naujų patalpų atidarymas Universiteto g. 2)
11 09–11 22 Žygimanto Augustino tapybos paroda.
11 23–12 13 Klaudijaus Petrulio tapybos paroda.
Galerijos parodos kitose erdvėse:
2001:
04 13–05 10 Stefanijos Katkevičienės tapybos paroda Ukmergės kultūros centro galerijoje.
05 05–06 01 „Lietuvos aido“ galerijos dailininkų kūrinių paroda Torunėje (Lenkija), miesto rotušėje, VIII Baltijos šalių muzikos ir dailės festivalyje „PROBALTICA“. Dalyvavo Valentinas Antanavičius, Irena Daukšaitė-Guobienė, Bronius Gražys, Danutė Gražienė, Andrius Giedrimas, Adomas Jacovskis, Gintaras Palemonas Janonis, Linas Leonas Katinas, Stefanija Katkevičienė, Jūratė Mykolaitytė, Henrikas Natalevičius, Algirdas Petrulis, Klaudijus Petrulis, Vygantas Paukštė, Algis Skačkauskas, Adasa Skliutauskaitė, Elena Urbaitis, Kazė Zimblytė).
09 15–12 05 tarptautinis projektas „Rankoje nešamas ir be pelės“ (tapyba, asambliažai, skulptūra, grafika, videomenas) Gotlando meno muziejuje (Švedija).

„Vartų“ galerija
2001:
01 23–02 17 tarptautinis projektas „00:00...24:00 Para – įvairūs motyvai“ (dalyvavo Elsa Bechieau (Paryžius), Zbigniew Taszycki (Poznanė), Django Panek (Berlynas) Tadas Gutauskas, Vilmantas Marcinkevičius, Audrius Gražys, Linas Liandzbergis, Arkadijus Gotesmanas).
02 28–03 17 jubiliejinė galerijos paroda „Vartams–10“ (dalyvavo Egmontas Bžeskas, Vitalijus Čepkauskas, Audrius Gražys, Kęstutis Grigaliūnas, Algirdas Griškevičius, Leonardas Gutauskas, Tadas Gutauskas, Dalia Kasčiūnaitė, Eglė Kuckaitė, Jolanta Kvašytė, Vilmantas Marcinkevičius, Tomas Markevičius, Sigitas Mickevičius, Dovilė Norkutė, Arturas Savickas, Raimundas Sližys, Arūnė Tornau, Saulius Vaitiekūnas, Eglė Vertelkaitė, Neringa Žukauskaitė).
04 03–04 21 Sauliaus Kruopio tapybos paroda.
04 03–04 21 Arturo Savicko tapybos paroda „ Iš aukštai“.
04 03–04 21 Laisvydės Šalčiūtės piešinių paroda.
04 03–04 21 Kęstučio Grigaliūno pjaustinių paroda.
04 17–05 12 Karelo Demelio (Čekija) grafikos paroda.
04 24–05 12 lenkų grafikos paroda iš Vroclavo (Christopher Nowicki, Pawel Frackiewicz, Halina Pawlikowska, Eugeniusz Get Stankiewicz, Jacek Szewczyk, Przemyslaw Tyszkiewicz).
04 24–05 12 Eglės Vertelkaitės grafikos paroda.
05 15–06 02 paroda „Anachronistai“ (dalyvavo Artūras Aliukas, Pranas Griušys, Dovilė Norkutė, Tomas Markevičius, Sigitas Mickevičius, Virginijus Stančikas).
05 30–06 01 Haros Sumi, Fujikura Masuko (Japonija), Jekaterokos Vorobjovos (Rusija), Dalios Dokšaitės (Lietuva) sumi–e tapybos tušu ir grafikos paroda.
06 05–06 23 Veronica Österman (Suomija) tapybos paroda.
06 05–06 23 Tado Gutausko ir Vytauto Pakalnio tapybos paroda „Perfect World“.
07 31–08 18 paroda iš ciklo „Užmiršti paveikslai“: Stasio Krasausko (1929–1977)
grafika, Aistės Jurgos Krasauskaitės tapyba.
08 21–09 08 estų ir lietuvių rankomis rištų knygų ir kaligrafijos paroda „Knyga – epochos rūbas“.
08 21–09 08 Franko Foremano (JAV) paroda „Hidrantai iš viso pasaulio“.
08 21–09 08 Vidos Krištolaitytės (JAV) tapybos paroda, skirta pianistei Aldonai
Dvarionaitei atminti.
09 11–09 29 25-oji Algirdo Griškevičiaus tapybos paroda „… tapyba tik“.
09 11–09 29 Sauliaus Vaitiekūno paroda „Rožinis“.
09 11–09 29 Neringos Žukauskaitės grafikos paroda „Būsenos“.
10 02–10 20 tarptautinė grafikos paroda „Grindys, sienos, lubos“.
10 23–11 10 Karinos Matiukienės kūrybos paroda „+100 000 km“.
11 05–12 01 paroda „Londono architektūra fotografijose“.
11 13–12 01 Audriaus Gražio tapybos paroda „Savaitė turi keturias dienas“.

„Akademijos“ galerija
2001:
01 08–01 20 Andriaus Vaitkūno tapybos paroda.
01 08–01 20 Andriaus Surgailio fotografijų paroda „Laukinis sodas“.
01 22–02 03 Giedriaus Kazimierėno tapybos paroda.
01 22–02 03 Tatjanos Kazimierėnienės grafikos paroda.
02 05–02 17 Sigito Faraponio grafikos paroda.
02 05–02 10 Irmos Karvelytės tapybos ir piešinių paroda.
02 12–02 17 Nerijaus Baublio tapybos, piešinių ir vitražų projektų paroda.
02 19–03 24 VDA Kauno dailės instituto Tapybos studijos studentų darbų paroda (dalyvavo Jovita Aukštikalnytė, Agnė Jonkutė, Linas Jurčiukonis, Agnė Liškauskienė-Deveikytė, Ričardas Milukas, Saulius Paliukas, Agnė Žukauskaitė).
02 26–03 03 Raimondo Dičiaus skulptūrų paroda.
02 26–03 03 Kristinos Norvilaitės grafikos paroda.
03 05–03 11 Vlado Liatuko grafikos paroda.
03 05–03 11 Neringos Kūlokaitės tapybos paroda.
03 12–03 17 VDA IV kurso video specialybės studentų darbų paroda (kuratorė Siga Mikoliūnaitė, dalyvavo Anda Andriuškevičiūtė, Dalia Jankūnaitė, Aura Maknytė, Paulius Mazūras, Siga Mikoliūnaitė, Ieva Sireikytė, Gedimina Šalkauskaitė).
03 19–03 31 Tigrano Juchaniano tapyba.
03 19–03 24 Juliaus Rakevičiaus keramikos paroda.
03 26–03 31 grupės „Blizgė“ narių darbų paroda (dalyvavo Vladas Balsys, Žilvinas Landzbergas, Mindaugas Lukošius, Rokas Petruškevičius).
04 02–04 07 VDA studentų skulptūros, piešimo, video darbų paroda (kuratorius Liutauras Griežė; dalyvavo Artūras Andrulionis, Andrius Kavaliauskas, Valdas Kurklietis, Tomas Vasiliauskas).
04 09–04 21 paroda „Vilniaus bažnyčios jaunųjų fotografų akimis“.
04 23–04 28 VDA SMD (Studentų meno ir mokslo dienų) paroda.
04 30–05 12 prof. Algimanto Mačiulio akvarelių paroda, skirta gimimo 70-mečiui.
04 30–05 12 VDA studentų piešinių paroda (kuratorius Jonas Kazlauskas).
05 14–05 26 išeivijos dailininko Albino Vesčiūno kūrybos paroda.
05 28–06 02 VDA Grafikos katedros bakalaurų baigiamųjų darbų paroda (dalyvavo Sandra Monstavičiūtė, Rūta Mozūraitė, Sandra Nikitinaitė, Inga Skipariūtė, Mantas Zableckas, Laura Zaveckaitė).
06 04–06 11 VDA Grafikos katedros magistrų baigiamųjų darbų paroda (dalyvavo Taurima Bunkutė, Auksė Jančytė, Bronė Konoverskytė, Inga Marčiukaitytė, Serena Pečiūnaitytė).
06 15–06 19 VDA Skulptūros katedros magistrų baigiamųjų darbų paroda (Sauliaus Gudo paminklo Utenoje lietuvių vokiečių kovoms atminti projektas ir Mariaus Zaveckio paminklo Lietuvos partizanams Salamiestyje projektas).
06 21–06 29 VDA Tekstilės katedros magistrių Miglės Lebednykaitės ir Karolinos Kunčinaitės baigiamųjų darbų paroda.
07 02–07 14 Vilniaus ir Minsko jaunųjų dailininkų tapybos, grafikos, keramikos, foto, video darbų paroda „Transformeris“ (kuratoriai Rokas Dovydėnas, Antanas Zabielavičius; dalyvavo Saulius Dirsė, Rokas Dovydėnas, „Troika“, Jonas Valatkevičius, Antanas Zabielavičius, Andrejus Savič, Valerija Malevkina, Jegoras Galduso).
09 03–09 15 Romualdo Inčirausko tapybos ir metalo darbų paroda.
09 03–09 15 Zitos Inčirauskienės tekstilės paroda.
09 19–10 01 čekų žurnalinės fotografijos paroda (rengė Vilniaus miesto savivaldybė ir Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje).
10 02–10 13 Petro Mazūro paroda „Sodas rudenį. Postmodernistinio fermerio instaliacijos“.
10 15–10 27 VDA Tekstilės katedros studentų darbų paroda, skirta prof. Vlado Daujoto gimimo 80-osioms metinėms (dalyvavo Severija Inčirauskaitė, Rasa Leonavičiūtė, Laura Povilonytė, Aurelija Simutytė, Lina Šaduikytė, Vytautė Vaišvilaitė).
10 29–11 03 VDA Kauno dailės instituto Dizaino katedros Taikomosios grafikos studijos (vadovė doc. Danguolė Dauknytė) bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų paroda (dalyvavo Jurgita Delonaitė, Rūta Deltuvaitė, Kristina Gedminaitė, Vilūnė Grigaitė, Kristina Jėčiūtė, Lina Kaselytė, Silvija Knezekytė, Martynas Kolodzeiskis, Živilė Leskauskaitė, Eglė Mačiulytė, Inga Mažėtytė, Auksė Petrulienė, Inga Plonytė, Jurgita Radvenskaitė, Jurgita Radzevičiūtė, Ona Šmitaitė, Raminta Targamadzė, Paulė Viržintaitė).
11 05–11 10 VDA Keramikos magistrių darbų paroda (dalyvavo Elena Imbrasienė, Gražina Jurgelevičiūtė, Zita Jurgelevičiūtė, Laura Milevičiūtė, Rasa Nazarovaitė, Rasa Vaičiulytė).
11 05–11 10 paroda „Senosios keramikos pėdomis – 2“ (kuratorius Dainius Strazdas; dalyvavo VDA Keramikos katedros studentai Reda Bedalytė, Loreta Čižauskaitė, Vilma Domarkaitė, Elena Imbrasienė, Evelina Jagelavičiūtė, Rasa Nazarovaitė, Renata Petrauskaitė; grafikė Alina Bertašiūtė; VU archeologijos specialybės studentai Rasa Gliebutė, Darius Grigas, Daiva Kuncaitė, Žana Osipovič, Kristina Rockinaitė, Daina Stankevičiūtė, Raigeda Strazdauskaitė, Sigita Vaitkutė, Alma Vyšniauskaitė; svečiai Darius Baliukevičius, Jurgita Jasinskaitė, Beatričė Kelerienė, Jurgita Radžiūnaitė; vasaros praktikos vadovas Dainius Strazdas ir fotografas Audrius Kacelavičius).
11 11–11 24 Danutės Jonkaitytės grafikos paroda.
11 26–12 08 dovanotų VDA dėstytojų darbų paroda (kuratorė Vaida Ščiglienė).
12 10–2002 01 05 Arnės Bendik Sjur (Norvegija) grafikos paroda.

Galerija „Rotunda“
2000:
11 30–12 20 grafikos darbų paroda „2000“.
12 20–2001 01 16 Jono Daniliausko pastelių paroda.
2001:
02 12–03 02 Gerardo Šlektavičiaus grafikos paroda „Sidabrinis Vilnius“.
03 02–03 23 Romualdo Radzevičiaus akvarelių paroda.
03 23–04 11 Gintauto Trimako fotografijų paroda.
04 11–05 02 Ramunės Kmieliauskaitės akvarelių paroda.
05 02–05 24 Raimundo Sližio pastelių paroda.
05 29–06 18 Tomo Markevičiaus tapybos paroda „Apversti paveikslai“.
06 19–07 10 Dalios Karpavičiūtės grafikos paroda.
07 11–08 11 Valentino Ajausko akvarelių paroda „Šakėm ant vandens“.
10 05–10 26 Elenos Nonos Zavadskienės kūrybos paroda.

Savicko paveikslų galerija
2000:
11 29–01 06 paroda „Menas ir Kalėdos: apsikabinimas“.
12 13 Alfonso Andriuškevičiaus poezijos vakaras.
12 20–01 10 paroda „Himalajai“: Algirdo Kumžos fotografijos, Raimondo Savicko pastelės.
12 26 Ramūno Almino, Eglės Ridikaitės, Valdo Simučio „ugnies skulptūros“ prie Palangos tilto.
2001:
01 10–01 30 paroda, skirta Savicko paveikslų galerijos vienerių metų jubiliejui.
01 31–02 24 Solomono Teitelbaumo tapybos paroda.
02 21 susitikimas su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu tapytoju Eugenijumi Antanu Cukermanu (vedė Alfonsas Andriuškevičius).
03 07–03 31 Egmonto Bžesko paroda „Raudonasis pasaulis“ (atidarymo metu rodyta kūno meno akcija „Bodypainting“).
03 16–03 26 Savicko paveikslų galerijos autorių kūrinių paroda Maskvos tarptautiniame meno salone (Dalia Kasčiūnaitė, Augustinas Savickas, Raimondas Savickas, Aloyzas Stasiulevičius, Rimas Zigmas Bičiūnas, Arvydas Bagdžius,
Egmontas Bžeskas).
04 04–04 29 Astos Kulikauskaitės-Rastauskienės tapybos paroda.
04 11 pokalbis „Graffiti menas Vilniuje ir Kaune“ (pranešėja Austėja Čepauskaitė, vedė Alfonsas Andriuškevičius).
04 30–05 27 Svajūno Armono paroda „Angelų ir moterų žaidimai“.
05 30–06 27 Astos Rakauskaitės darbų paroda „Rožių sodas“.
Parodos Savicko paveikslų
galerijoje Palangoje:
06 02 Savicko paveikslų galerijos sezono atidarymas Palangoje.
06 02–06 18 „Individualistų“ grupės plenero dalyvių darbų paroda „Dangus, jūra ir aš“.
07 20–08 31 keturių Savickų kūrybos paroda, skirta rašytojui ir diplomatui Jurgiui Savickiui atminti.
08 16–08 31 Egmonto Bžesko paroda „Raudonasis pasaulis“.

Stasio Juškaus galerija „Vilnius ir dailė“
2000:
10 03–10 31 Vytauto Šato tapybos paroda.
11 07–12 05 Viktoro Binkio tapybos paroda.
12 12–2001 01 06 kalėdinė tapybos paroda „Naujas kūrinys“.
2001:
01 09–02 06 Romualdo Radzevičiaus tapybos paroda.
02 06–03 06 Mildos Eitmonaitės tapybos paroda.
03 07–04 03 Marijaus Piekuro tapybos paroda „Ateinantis angelas“.
04 04–05 01 Aurelijos Andriejauskaitės tapybos paroda.
05 02–05 23 Linos Beržanskytės-Trembo tapybos paroda.
05 29–06 06 Pranciškaus Gerliko tapybos paroda.
07 03–07 31 Lionės Grigaliūnaitės tapybos paroda.
07 31–08 30 Liudviko Pociaus tapybos paroda „Keli pavasario motyvai“.
08 29–09 25 Vytauto Poškos tapybos paroda.
09 26–10 15 Galinos Bugajevos tapybos paroda.
10 16–11 05 Tado Poplavskio tapybos paroda.
11 06–12 03 Ričardo Filistovičiaus tapybos paroda.
12 04–2002 01 06 kalėdinė galerijos dailininkų kūrinių paroda.

Virginijos ir Kazimiero Mizgirių gintaro galerija (Vilnius)
2001:
03 08–05 20 Ąžuolo Vaitukaičio ir Sauliaus Griniaus paroda „Šių metų darbai“.
09 20–12 10 Karelo Vopitkos (Čekija) gintaro papuošalų paroda.
12 12–12 30 juvelyro Algio Mikučio paroda „3M“.

Virginijos ir Kazimiero Mizgirių menininkų namai (Nida)
2000:
12 21–2001 03 07 respublikinio juvelyrikos su gintaru konkurso „Vienas gintaro gabalas“ paroda (dalyvavo ¥Ąžuolas Vaitukaitis ir kt.).
2001:
06 01–06 15 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus dėstytojo Vytauto Mockaičio metalo plastikos, objektų ir papuošalų paroda.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija
2000:
09 25–10 25 Hanso Munco Anderseno, Marie Hjorth, Ula Hjorth, Julie Höm, Lisbet Munch-Petreson, Gerdo Hiorto Peterseno (Danija) keramikos paroda „Bornholmo akmens dirbiniai ir keramika“, skirta Danijos instituto veiklos Baltijos valstybėse 10-mečiui.
10 26–11 16 Zinaidos Vogėlienės tekstilės paroda „Virš mūsų“, skirta Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros 60-mečiui.
11 17–12 07 Stasio Aukštuolio objektų paroda „Laiškai“.
2001:
01 09–02 10 Ievos ir Eglės Babilaičių tapybos ir tekstilės paroda „Išėjęs iš dykumos“.
03 15–04 06 Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės fotografijų paroda „Trijų kultūrų pėdsakais. Po Turkiją pakeliavus“ (kartu su Turkijos ambasada Lietuvoje).
04 09–05 06 L.Kozlovienės tekstilės paroda „Valia gyventi“.
05 07–05 23 Olego Maksimovo (Rusija) fotografijų paroda „Žvilgsnis į praeitį“.
05 25–06 21 Afrikos tautodailės dirbinių paroda „Afrikos dienos’2001“ iš „Totemo“ draugijos direktoriaus A.Melkūno kolekcijos.
06 22–06 25 Vėtrės Marcinkevičiūtės-Pavilionienės baldų dizaino paroda „Monstrai“.
06 26–07 26 Barboros Radvilaitės jubiliejiniams metams skirto vaikų piešinių konkurso laureatų darbai.
07 26–08 26 Arturo Savicko tapybos paroda „Toks daiktas“.
08 28–09 19 Mariaus Abramavičiaus fotografijų iš Nepalo paroda „Tirštas gyvenimo skonis“.
09 20 –10 20 Armeno Babajano (Armėnija) tapybos paroda „Nostalgija“.
10 22–11 19 Milenos Pirštelienės ir J.Uznevičiūtės keramikos paroda „Už kasdienybės“.
11 20–12 11 Rolanos Čečkauskaitės-Norkūnienės tapybos ir skulptūrų paroda „Buvo, yra ir bus“.
12 12–12 27 Horoaki Ota (Japonija) fotografijų paroda „Noh“.
12 28–2001 01 29 Vilniaus universiteto Herbaro senųjų botanikos piešinių paroda, skirta Tarptautinei biologinės įvairovės dienai.

LR užsienio reikalų ministerijos galerija
2000:
09 06–11 06 Tatjanos Kazimierėnienės grafikos paroda.
09 20–11 20 Romualdo Lankausko tapybos paroda.
10 05–12 05 paroda „Keturi Piekurai“ (Marija Teresė Rožanskaitė, Igoris Piekuras, Gediminas Piekuras, Marijus Piekuras).
12 14–2001 02 14 Užupio dailininkų paroda „Užupis užsieniui“ (dalyvavo Jonas Čeponis, Kazys Morkūnas, Rimas Zigmas Bičiūnas, Kęstutis Ramonas, Kazimieras Simanonis, Tadas Gutauskas).
12 22–2001 02 22 dailininkų Naruševičių šeimos paroda (Ona Kreivytė-Naruševičienė, Jonas Naruševičius, Rytas Naruševičius, Saulė Naruševičiūtė-Jurkynienė, Giedrė Naruševičiūtė-Petkevičienė).
2001:
02 06–04 06 Solveigos ir Alfredo Krivičių juvelyrikos paroda „Naujoji religija ir fetišistinė juvelyrika, kaip vienas jos raiškos būdų“.
02 23–03 23 Ričardo Ničajaus kūrybos paroda „Tapyba ir…“.
03 08–05 08 Vilijos Mačiulytės akvarelių paroda „Vilijos akvarelės“.
03 20–05 20 vaikų dailės studijos „Diemedis“ narių darbų paroda, skirta Tarptautinei Frankofonijos dienai.
04 12–06 12 Nijolės Vilutytės vitražų, piešinių, eskizų, monumentaliųjų darbų nuotraukų paroda.
09 04–11 04 Henriko Natalevičiaus, Ričardo Bliujaus, Ričardo Filistovičiaus tapybos paroda.

Lenkų meno galerija „Znad Wilii“
2001:
01 16–02 28 dailininkų iš Suvalkijos krašto tapybos paroda (Jadwiga Blaszczyk-Jurkonis, Zdzislaw Jaroszek, Boguslaw Lorek, Halina Mackiewicz, Wladyslaw Niewêglowski, Jerzy Srzednicki, Wieslaw Szuminski, Andrzej Zujewicz ir kt.; Lenkija)
03 01–04 01 Vilniaus krašto verbų paroda.
03 03–04 03 Aleksandro Guščenkos tapybos paroda.
04 04–04 28 Miroslavo Šeinickio tapybos paroda.
04 28–05 16 Ričardo Filistovičiaus tapybos paroda „Letargo miegas“.
05 16–06 05 Andriaus Miežio tapybos paroda.
05 17–06 01 paroda, skirta galerijos 6-erių metų sukakčiai (Ričardas Filistovičius, Henrikas Natalevičius, Liudvikas Natalevičius, Viktoras Šocikas, Jaroslavas Rokickis, Jolanta Snežko-Andrasian, Ivona Torovin, Tadeuš Poplavski, Miroslav Bryžys, Edvardas Kokanauskis).
05 24–05 28 Alionos Adamčik fotografijų paroda „Moteris, vyras, natūra“.
05 28–06 19 Piotro Jargušo (Lenkija) tapybos paroda.
06 20–07 06 Roberto Strazdo skulptūrų paroda.
07 07–08 05 Eduardo Urbanavičiaus ir Saulės Urbanavičiūtės-Beinorienės akvarelių paroda.
08 06–08 17 Silvos Drebickaitės tapybos ir Stasio Gedraičio skulptūrų paroda.
08 18–09 03 Lietuvos žmonių su stuburo negalia asociacijos plenero dalyvių tapybos paroda.
09 04–09 26 Aleksandro Poklado tapybos paroda.
09 26–10 26 Vilniaus jaunųjų kūrėjų instaliacijų ir fotografijų paroda.

Rusų meno galerija
2001:
01 15–02 06 Valerijaus Zubakovo fotografijų paroda.
02 07–02 13 Zojos Beliajevos-Knyvienės tautodailės darbų paroda.
03 07–03 21 Natalijos Natkevičiūtės miniatiūrų paroda „Mano kelionė“.
05 07–05 28 Jurijaus Baltrūno tapybos paroda „Nuo Baltijos iki Ispanijos“.
05 28–06 18 Armeno Babajano tapybos paroda.
06 20–07 14 Valerijaus Gudovo tapybos paroda.
07 18–08 08 Gary Hollando etiudų paroda.
09 01–09 07 vaikų piešinių paroda „Koks nuostabus šis pasaulis – pažiūrėk…“.
09 14–10 10 Izabelės Bindler akvarelių paroda.
10 15–11 15 Vladimiro Golubo tapybos paroda.

„Užupio galerija“
2000:
01 10–12 30 Vytauto Matulionio metalo plastikos paroda.
2001:
01 02–09 30 profesionalių dailininkų papuošalų paroda.
11 23–12 30 Sigito Virpilaičio papuošalų paroda.

Mažoji galerija
2001:
10 18–11 28 galerijos dailininkų darbų paroda, skirta galerijos 5-mečiui.
11 28–12 08 Staso Chailovo juvelyrikos ir Vygio Mačio-Čaikausko kūrinių paroda.
12 10–12 31 galerijos dailininkų darbų paroda „Kalėdos netoli“.

J.Stauskaitės dailės mokyklos galerija „Koridorius“
2000:
09 15–10 10 J.Stauskaitės dailės mokyklos dėstytojų kūrybos paroda „Vizitinė kortelė 5“.
10 10–11 10 paroda „Natiurmortas“.
11 10–12 10 tradicinė kalėdinė vaikų piešinių paroda.
12 10–2001 02 15 jubiliejinė paroda, skirta mokyklos 10-mečiui.
2001:
01 05–02 15 paroda „Picaterapija“ (dėstytojai A.Skačkauskas, M.Jelinskaitė).
02 15–03 15 Dalios Vaškevičiūtės monotipijų paroda „Tapetai“.
03 15–04 15 velykinė vaikų ir paauglių darbų paroda „Natiurmortas“ (dėstytojai N.Vilutienė, A.Baltrūnas).
04 05–05 15 animalistinio žanro darbų paroda „Gyvūnai – mano draugai“ (dėstytojos R.Katiliūtė, A. Tornau).
05 25–06 15 Reikjaviko (Islandija) dailės mokyklos moksleivių darbų paroda.
05 25–06 15 mokyklos absolventų grafikos darbų paroda (dėstytoja N.Vilutienė).
Galerijos „Koridorius“ „Savas kampas“
2000:
10 01–10 30 piešinių paroda „Dievukai iš dailės muziejaus fondų (dėstytoja N.Nevčesauskienė).
11 01–12 31 paauglių grupės skulptūrų ir tapybos objektų paroda (dėstytojas L.Liandzbergis).
2001:
01 02–02 30 Aušros Pakalaitės paroda „Nespalvota vaivorykštė“.
02 30–03 15 Malvinos Jelinskaitės paroda „Skulptūriškai“.
04 20–05 02 Luizos Achramovič paroda „Ilgas kelias“.
05 02 Eglės Vengalytės paroda „Daug triukšmo dėl nieko“.

Galerija „Kauno langas“
2000:
10 17–11 02 Vytauto Eigirdo tapybos paroda „12 juodų paveikslų“.
11 03–11 17 Vytauto Pakalnio tapybos paroda „Operacija – Pasaka II“.
11 17–12 08 Arvydo Baltrūno tapybos paroda „Iš ciklų“.
2001:
01 08–01 20 Arūno Vaitkūno tapybos paroda.
01 23–02 03 VI tarptautinio Nidos vasaros plenero, tęsiant ekspresionistines Brücke kartos tradicijas, dalyvių darbų paroda.
03 02–02 23 Linos Beržanskytės-Trembo tapybos paroda „Regėjimai“.
04 17–05 01 Rolanos Čečkauskaitės-Norkūnienės tapybos paroda.
05 09–05 29 Henriko Čarapo tapybos paroda „Paryžiaus dienoraštis“.
05 25–06 12 Evaldo Mikalauskio grafikos, Vytauto Žaltausko skulptūrų paroda „Plokštumos“.
06 15–06 30 Irenos Urbonienės tekstilės paroda.
06 18–06 30 Vido Bizausko juvelyrikos paroda.
07 16–07 30 Tampere miesto (Suomija) dailininkų Tellervo Viitaniemi, Sanna Tervo, Jaako Heikinen, Tuukka Peltonen, Miika Klemettila, Ramunės Jundaitės-Misevičienės paroda “Pažiūrėk“.
07 24–08 31 Ligitos Brinkman paroda „2001 vasaros juvelyrikos kolekcija“.
08 02–08 16 „Vieno puodo“ paroda (keramika, porcelianas, šamotas; kuratorius Egidijus Šimatonis).
08 07–09 18 Gvido Latako juvelyrikos paroda.
08 18–09 15 Edvardo Malinausko tapybos paroda „Mano jūra“.
09 16–10 11 Andriaus Liaudansko skulptūrų paroda.
11 13–11 27 VII tarptautinio Nidos vasaros plenero, tęsiančio ekspresionistines Brücke kartos tradicijas, dalyvių darbų paroda.
12 07–2002 01 08 kalėdinė originaliosios juvelyrikos paroda.
12 18–2002 01 03 Raimondo Martinėno tapybos paroda.

„Eglės“ galerija
2000:
11 03–11 25 Žibunto Mikšio (Prancūzija) darbų ant popieriaus paroda.
11 26–12 10 Ingridos Aukštikalnytės piešinių paroda.
12 12–01 13 Egidijaus Rudinsko grafikos paroda.
2001:
01 16–02 03 Astos Veiverskytės paroda „Karpinių transformacija“.
02 05–02 24 Eglės Jesulaitytės tekstilės paroda.
02 26–03 17 plenero „Tarp žemės ir dangaus“ darbų paroda (dalyvavo Aušra Andziulytė, Violeta Juodzevičienė, Jonas Juodzevičius, Antanas Obcarskas, Alfonsas Vilpišauskas).
03 19–04 08 Ramutės Staškevičiūtės grafikos paroda „Netoli nuo namų“.
04 09–04 29 Albinos Žiupsnytės raižybos, kompozicijų, eilėraščių paroda (dalyvavo Nijolė Adomavičiūtė, Juozas Valiušaitis).
05 01–05 19 Paulinos Eglės Pukytės objektų paroda.
05 21–05 27 Agnės Deveikytės-Liškauskienės tapybos paroda (magistratūros diplominis darbas).
09 03–09 24 Dariaus Kuzmicko (JAV) fotografijų paroda.
09 25–10 14 Linos Duobaitės grafikos paroda.
10 16–11 03 Audronės Petrašiūnaitės grafikos paroda.
11 03–11 17 Stasio Aukštuolio objektų paroda „Laiškai“.
11 19–12 08 Martino Krūminšo tapybos paroda „Akademiška abstrakcija“.
12 10–2002 01 05 Albinos Žiupsnytės grafikos paroda.

Irenos Mikuličiūtės galerija
2000:
11 01–11 20 Raimondo Mikšio tapybos paroda.
12 05–12 30 Ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos narių darbų paroda „Adventas“ (kuratorės J.Kunigėnienė, A.Dambrauskienė).
2001:
01 05–01 30 I.Mikuličiūtės dailės studijos vaikų kūrinių paroda sakraline tema.
02 01–02 29 Aistės Kirvelytės piešinių paroda.
03 05–04 05 A.Šakalio, R.Mikšio, I.Mikuličiūtės, V.Stankaus piešinių paroda.
04 15–05 10 Vytauto Žirgulio tapybos paroda.
05 17–06 15 paroda „Kaunas vaikų akimis“, skirta Kauno dienai.
07 05–07 12 tapybos paroda, skirta Magdeburgo teisių Vėliuonai suteikimo 500-osioms metinėms.
07 15–08 31 Riogliškių pleneras.
09 12–10 15 Riogliškių plenero dalyvių darbų paroda (dalyvavo G.Merkys, R.Mikšys, V.Stankus, G.Velykis).
10 15–11 01 vaikų kūrybos paroda, skirta Kauno Palemono pradinės mokyklos 10-mečiui.

Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerija
2001:
01 06–01 18 Violetos Laužonytės paroda „Mano Afrika“.
01 19–01 30 Erikos Stelmokienės gobelenų paroda „Laikas“.
02 01–02 11 Gretos Kardišiūtės ir Kristinos Tamašauskaitės eksperimentinės tekstilės paroda „Erdvės šnabždesiai“.
02 01–02 12 paroda, skirta Vaikų gynimo dienai.
02 13–02 22 paroda „Meilės dienos“ (dalyvavo Laima Oržekauskienė, Lina Jonikienė, Zinaida Irutė Dargienė, Jūratė Petruškevičienė, Inga Čibienė, Monika Žaltauskaitė-Grašienė).
02 23–03 15 Laimutės Janulienės neaustų kilimų paroda „Iliuzijos…“.
03 16–03 26 Jolantos Šmidtienės stereo tekstilės paroda „Pievose“.
03 16–03 26 paroda „Tekstilė interjere – meninė užuolaida“.
04 10–04 19 Linos Jonikienės paroda „Lithuania Country Star“.
04 20–04 30 Onos Jonelienės paroda „Skaros“.
05 01–05 11 Eglės Tamašauskienės paroda „Šilko mirgėjimas“.
05 01–05 21 Indrės Petraitienės paroda „Galimybės“.
05 29–06 14 Jurgitos Stankevičiūtės paroda „Makiažas“.
06 14–07 02 S.Dackevičiūtės ir J.Užkurnytės paroda „Pėdsakai“.
07 03–07 12 Audronės Kniukštienės skiautinių ir keramikos paroda.
08 14–08 31 Felikso Jakubausko gobelenų paroda.
Galerijos parodos kitose erdvėse:
05 19–05 20 paroda-instaliacija Kauno senamiestyje „Senamiesčio improvizacijos“.
08 25 paroda-projektas „Nauji senamiesčio rūbai“ (Valančiaus g., Kaunas).
09 12–09 15 ekspozicija parodoje „Baltijos tekstilė ir oda“ (LITEXPO, Vilnius).
09 13–09 17 ekspozicija parodoje „Interjeras’2001 – idealūs namai“ (Klaipėda).

Panevėžio dailės galerija
2000:
12 20–2001 01 14 kalėdinė paroda „Gyvenu kaip tik dabar, kai praeina amžius“ (R.M.Rilkė) iš Tėvo Stanislovo ir Paberžės bažnytinio meno muziejaus kolekcijų bei Rimantės Butkuvės medžio drožiniai (kartu su Paberžės bažnytinio meno muziejumi).
2001:
01 17–02 04 Valentino Antanavičiaus asambliažų ir tapybos darbų paroda iš ciklo „Nacionalinės premijos laureatai“.
02 07–02 25 Juozo Lebednyko skulptūrų paroda.
02 28–03 18 Tomo, Dianos, Jolantos ir Girmanto Rudokų piešinių ir tapybos paroda.
03 30–04 22 Panevėžio krašto tautodailės darbų paroda (kartu su LTS Panevėžio skyriumi).
04 25–05 06 Genovaitės Gerikienės jubiliejinė 80-mečio tapybos darbų paroda.
05 09–05 27 „Panevėžio dailės dienos’2001. Tapyba, skulptūra, videomenas“ (dalyvavo Klausutis Henrikas Beržanskis, Ramūnas Grikevičius, Vidmantas Jažauskas, Stasys Kavaliauskas, Andrius Kviliūnas, Juozas Lebednykas, Ričardas Ničajus, Alfridas Pajuodis, Romualdas Petrauskas, Girmantas Rudokas, Artūras Stančikas, Vytautas Tallat-Kelpša, Vladislovas Vaišvila, Vytautas Žirgulis; kartu su LDS Panevėžio skyriumi).
05 30–06 17 Elenos Voverienės tapybos paroda (tradicinės kinų tapybos mokykla).
06 20–07 08 Karelo Damelio (Čekija) grafikos paroda (kartu su Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje).
07 11–07 29 VDA studentų kūrybos paroda „Mano šeima – Maffia“ (koordinatorius Marius Zavadskis).
08 03–09 30 XIII Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo darbų paroda (dalyvavo Romualdas Aleliūnas, Jonas Arčikauskas, Eve Lis Eikrem (Norvegija), Dalia Gentvainytė-Arčikauskienė, Hwang Jeng-daw (Taivanis), Janne Lappalainen (Suomija), Juozas Lebednykas, Kirk Mangus (JAV), Rimantas Skuodis, Rūta Šipalytė; kuratorė Jolanta Lebednykienė).
10 03–10 21 Vyganto Kosmausko grafikos darbų, plakatų bei scenografijos eskizų paroda.
10 24–11 18 Dalios Matulaitės skulptūrų ir piešinių paroda.
11 21–12 16 tapybos paroda „Susitikimas laiko erdvėje“, skirta skulptoriaus Juozo Zikaro 120-mečiui (kuratorė Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė).
12 19–2002 01 18 grupės „Baltos kandys“ tekstilės darbų paroda (dalyvavo Miglė Lebednykaitė, Laura Pavilonytė, Julija Vosyliūtė, Rasa Leonavičiūtė, Austė Jurgelionytė, Karolina Kunčinaitė).
12 19–2002 01 18 Panevėžio tekstilininkių kūrybos paroda.
Panevėžio m. dailės galerijos parodos kitose erdvėse
2001:
04 18–05 06 „Tarptautinių Panevėžio keramikos simpoziumų lietuviška kolekcija“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“, LDS „Arkos“ galerija, Vilnius.

„Baroti“ galerija
2001:
01 19–02 08 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda.
02 15–03 01 Nijolės Smilgienės tapybos ir pastelių paroda.
03 02–04 03 projektas „Erotika“.
04 04–05 03 Kęstučio Grigaliūno paroda „Tikra istorija apie Joseph Beuys“.
05 04–05 24 Virginijaus Viningo tapybos ir Aurimo Anuso skulptūrų paroda.
05 25–06 14 Ryčio Martinionio tapybos paroda.
06 15–07 04 Vido Bizausko juvelyrikos ir Vaidoto Janulio grafikos paroda.
07 05–07 26 Dovilės Norkutės tapybos paroda.
07 27–08 16 respublikinio projekto „Akvariumas“ paroda.
08 17–09 06 Arūno Žilio tapybos ir Romo Kvinto skulptūrų paroda.
09 07–10 18 Raimundo Sližio tapybos ir pastelių bei Aliaus Berdenkovo skulptūrų paroda.
10 19–11 08 Onutės Paliukienės tapybos ir Isroildžono Baroti keramikos paroda.
11 09–11 29 Rositos Raud fotografijų paroda.
11 30–12 06 Algirdo Petrulio tapybos paroda.
12 07–2002 01 17 kalėdinė Lietuvos dailininkų darbų paroda.

Galerija „Pėda“
2001:
02 22–03 21 Andriaus Miežio tapybos paroda.
03 22–04 18 Valdemaro Kalninio grafikos paroda.
04 15–05 23 Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko tapybos, akvarelių ir piešinių paroda „Kuršmarės“.
05 10–05 23 Vytauto Karčiausko metalo plastikos darbų paroda „Aktualijos“.
05 24–06 20 Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapybos ir pastelių paroda „Pasiilgau vėjo vasarinio“.
06 21–07 25 Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Šimtas portretų“.
07 26–08 10 Mato Dūdos grafikos paroda.
09 20–10 25 Rolanos Čečkauskaitės-Norkūnienės tapybos paroda.
10 31–11 21 Živilės Skinulytės grafikos paroda.
11 23–12 30 Vytauto Karčiausko skulptūrų ir Jurgos Karčiauskaitės juvelyrikos paroda.

Šiaulių dailės galerija
2000:
10 20–11 07 Pauliaus Arlausko kūrybos paroda „Vyrai moterų nelaisvėj“.
10 25–11 20 Kornelijaus Užuoto tapybos paroda „Nudegimai“.
10 27–11 14 Šiaulių menininkų kūrybos paroda „Ženklai popieriuje“ (rengė LDS Šiaulių skyrius).
11 09–11 25 Algirdo Musnecko fotografijų paroda „Ad memoriam: spalio šventės“.
11 09–11 27 paroda „Mokyklų marginalijos“.
11 17 V meno ir mados festivalis „Virus“ (kuratorė Daina Kinčinaitienė).
12 08–2001 01 22 paroda „Petras Repšys ir Viktorija, Algirdas, Ignas“ (kuratorės Gražina Pajarskaitė, Roma Atkočiūnienė).
12 08–2001 01 10 Jono Valatkevičiaus paroda „Baby don’t Cry“.
12 09–2001 01 05 Mykolo Paškevičiaus (JAV) tapybos paroda „Interpretacijos“ (rengė UNESCO klubas).
12 12 progresyviosios muzikos ir videomeno vakaras „Friday Night Feaver“.
2001:
01 09–01 24 Sandros Surkevičiūtės grafikos paroda „Realybėmaištas“.
01 17–02 12 Rasos Brazdžionienės tapybos paroda „Raudonas žvilgsnis“.
01 24–02 19 ŠU Dailės fakulteto tapybos ir grafikos magistrų kūrybos paroda.
02 14–03 01 ŠU Dailės fakulteto grafikos specialybės IV kurso studentų darbų paroda „Postreprodukcija II“.
02 23–03 19 paroda „ACID foto“ (kuratorius Darius Gerasimavičius).
03 01–03 19 skiautinių meno paroda (rengė klubas „Kamena“).
03 16 pavasario mados ir muzikos šou „Mano“.
03 19–04 23 metinė tautodailininkų kūrybos paroda (rengė LTS Šiaulių skyrius).
04 23–05 21 40-oji Šiaulių dailininkų kūrybos paroda (rengė LDS Šiaulių skyrius).
05 11 VDA studentų videomeno vakaras „Videovariacijos“.
05 21–06 11 Roko Grigaliūno, Tomo Vališio, Manto Skrupskelio kūrybos paroda „Kuborevoliucija“.
05 21–06 11 Nario Betazzi (Italija) piešinių paroda „Moters gyvenimas“ (kuratorius Jonas Nekrašius).
06 01–07 09 Pedero Storugardo (Danija) piešinių paroda (rengė Danijos kultūros institutas).
06 13–07 09 Torildo Rotlando (Norvegija) tapybos ir objektų paroda „Sings/ženklai“ (kuratorė Daina Kinčinaitienė).
06 11–07 17 Algirdo Veščiūno (JAV) tapybos paroda (kuratorė Gražina Pajarskaitė).
06 11–07 25 Virginijaus Juciko fotomeno paroda „(B) yra šalis“.
07 20–08 18 respublikinė psichikos ligonių ir sutrikusio intelekto žmonių kūrybos paroda „Akistatos“ (kuratoriai Virginijus Kinčinaitis, Ilona Būdavaitė, Daina Kinčinaitienė).
07 30–08 20 Agnete Brittasius (Danija) keramikos paroda (rengė Danijos kultūros institutas).
08 20–09 17 Vilnis Auzinšo (Latvija) fotografijų paroda (kuratorė Regina Šulskytė).
08 20–09 17 paroda „Maffia – Šiaulių zona“ (kuratorius Virginijus Kinčinaitis).
09 22–10 15 trijų Baltijos šalių miestų (Piarnu, Jelgavos, Šiaulių) menininkų kūrybos paroda „Passage“ (kuratorius Virginijus Kinčinaitis).
10 16–11 05 Povilo Anikino, Birutės ir Kazio Kasperavičių kūrybos paroda „Projektas 3 – CLXX“.
10 17–11 05 Vaidoto Janulio, Petro Raštikio, Gintaro Martinionio, Irenos Ambrazienės kūrybos paroda.
11 08–11 26 Šiaulių ir Klaipėdos menininkų tapybos paroda „Klaipėda–Šiauliai 7+7“ (dalyvavo Vytautas Tribandis, Rimantas Plungė, Vidmantas Zarėka, Ričardas Garbačiauskas, Meda Dilinskienė, Gražina Arlauskaitė-Vingrienė, Petras Rakštikis; kuratoriai Ričardas Garbačiauskas, Algimantas Jusionis).
11 09–11 26 Reginos Šulskytės fotografijų paroda „Interpretacijos“ ir Aleksandro Ostašenkovo fotografijų paroda „Kitas krantas“.
11 25 VI meno ir mados festivalis „Virus“.
11 27–12 17 paroda „Kūno optika“ (kuratorius Virginijus Kinčinaitis), projektas „Muzikinės teorijos“ (kuratorė Daina Kinčinaitienė).
11 27–12 17 Mariaus Strolios kūrybos paroda.
12 17–2002 01 14 Rūtos Katiliūtės tapybos paroda (kuratorė Gražina Pajarskaitė).
12 17–2002 01 14 Broniaus Rudžio paroda „Iš naujų kūrinių kolekcijos“.
12 17–2002 01 14 Damiana Degaudenzi (Italija) instaliacijų paroda (kuratorius Paulius Arlauskas).

Šiaulių dailės galerija „Laiptai“
2000:
10 06–10 26 Arūno Vasiliausko akvarelių paroda.
10 27–11 09 Zitos Vilutytės tapybos paroda „Tarp žemės ir dangaus“.
11 10–11 30 Medos Dilinskienės tapybos paroda „Daiktų portretai“.
12 01–12 31 Vyginto Čaikausko tapybos paroda „Keliolika kūrybinių akimirkų iš 2000-ųjų“.
12 04–12 31 VII kalėdinė miniatiūrų paroda.
2001:
01 12–02 01 Aldonos Kliševičienės piešinių ir Algio Kliševičiaus grafikos paroda.
02 02–02 22 Arūno Balčiūno, Viktoro Mikučio, Mariaus Strolios kūrybos paroda „Kitaip“.
02 23–03 15 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda.
03 16–04 05 Jono Želkausko tapybos paroda.
04 06–05 01 Balio Tuskėno tapybos ir Alberto Bartašiaus mažosios plastikos paroda.
05 25–06 14 Antano Krištopaičio akvarelių paroda „Miestas“.
06 15–07 05 Valerijono V. Jucio grafikos paroda.
08 01–08 28 erotinių ekslibrisų paroda (iš Valerijono Vytauto Jucio kolekcijos).
08 29–09 20 Antano Visockio akvarelių paroda „Pilnaties spalva“.
09 21–10 11 Raiberio G. Mordmiulerio (Vokietija) tapybos ir grafikos paroda (kuratorius Žibuntas Mikšys; Prancūzija).
10 12–11 08 Žibunto Mikšio (Prancūzija) kūrinių paroda „Linoleumo raižiniai ir kita“.

Šiaulių universiteto dailės galerija
2001:
01 09–01 23 Petro Rakštikio tapyba bei grafika ir Bonaventūro Šalčio tapyba.
01 25–02 08 „Kasdieniniai kandžių kliedesiai“. VDA magistrių grupės „Baltos kandys“ veltinių paroda.
01 30–02 28 Didždvario gimnazijos dailės studijos vaikų ir vadovės Birutės Kuicienės aliejinės tapybos paroda.
02 09–02 28 Panevėžio dailininkų kūrybos paroda.
03 01–03 21 Grupės „Individualistai“ tapybos paroda.
03 01–03 29 Netradicinės lino dailės simpoziumo „Plinars’2000“ darbų paroda.
03 22–04 11 Vitolio Trušio pastelių paroda ir poezijos pristatymas.
03 30–04 12 Šarūno Škimelio karikatūrų paroda „Tarp eilučių“.
04 12–04 25 Kelmės vaikų dailės mokyklos skulptūrų paroda.
04 13–05 02 Eugenijaus Barzdžiaus skaitmeninės ir tradicinės fotografijos paroda „TEN“.
04 27–05 09 40-oji Šiaulių miesto dailininkų kūrybos paroda.
05 03–05 21 Laimio Kosevičiaus kūrybos paroda.
05 09–05 11 Studentų meno dienos.
05 15–05 28 Bonaventūro Šalčio tapybos ir Petro Rakštikio skulptūrų paroda.
05 22–06 11 Andriaus Sirtauto tapybos paroda „Praplaukimai“.
05 29–06 11 Roko Grigaliūno tapybos darbų paroda „Mr. John’s fancy mans“.
06 12–07 04 Šiaulių universiteto Dailės fakulteto bakalaurų darbų gynimas.
07 05–08 01 paroda „15x15“.
07 12–08 05 Šiaulių universiteto Dailės fakulteto II kurso studentų skulptūrų paroda.
08 02–09 05 Baltarusijos dailininkų grafikos paroda.
08 14–08 30 Gražinos Januškytės tapybos ant audinio paroda.
08 27–09 03 Šiaulių Gytarių mikrorajono vaikų kūrybos paroda „Vasaros mozaika“ (projektas „Aktyvios bendruomenės praktika. Kiemų vasara–2001“).
09 11–09 26 Šiaulių universiteto I kurso magistrų stojamųjų darbų paroda „2 į 1 vietą“.
09 13–09 20 Stasio Ženkaus kūrybos darbų paroda.
09 21–09 27 VDA III kurso studentės Giedrės Bardzilauskaitės studijinių tapybos darbų paroda.
09 28–10 15 Salomėjos Jastrumskytės paroda „Itinerarijus“.
10 18–10 30 Monikos Bielskytės fotografijų paroda.
10 16–10 30 J.Janonio gimnaziją baigusių dailininkų kūrinių paroda, skirta J.Janonio gimnazijos 150-mečiui.
10 31–11 21 edukacinio dailės projekto „Ekspresionistinio lietuvių meno kontekstas“ paroda „Iš aplankų ir ne tik“ (dalyvavo Kostas Dereškevičius, Algimantas Jonas Kuras, Arvydas Šaltenis ir Algimantas Švėgžda).
11 22–12 05 Nijolės Sitonytės kūrybos paroda.
12 06–12 19 Petro Rakštikio jubiliejinė paroda.
12 20–2002 01 10 foto ir videomeno paroda-konkursas „Posūkis“.

Dusetų dailės galerija
2000:
10 12–11 10 Anykščių dailininkų kūrybos paroda (dalyvavo Stasė Junickienė, Rita Juodelienė, Skaidrė Keibienė, Dalia Kisieliūtė-Gilienė, Alvydas Latėnas, Skaidrė Raškaitytė, Arūnas Vilkončius, Jūratė Vingrienė).
11 11–12 12 Biržų dailininkų kūrybos paroda (dalyvavo Vidmantas Jažauskas, Egils Skuja, Sigitas Striška, Sandra Sukarevičiūtė, Daiva Zalogienė).
12 16–2001 02 05 VI Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų paroda (dalyvavo 47 Lietuvos ir Latvijos dailininkai).
2001:
02 14–03 05 Utenos tautodailininkų kūrybos paroda.
03 09–04 18 Zarasų rajono moksleivių kūrybos paroda „Gamtos ir meno sintezė“ (kuratorė Aurelija Drebulytė).
04 20–05 10 Stanislovo Žvirgždo fotografijų paroda „Vilnijos peizažai“.
05 11–06 07 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda.
06 09–07 03 Stasio Aukštuolio paroda „IKS serijos piešiniai“.
07 05–08 24 Dusetų dailės galerijos dailininkų kūrybos paroda „Galerijai – šešeri“ (dalyvavo Arūnas Augutis, Raimondas Gailiūnas, Asta Keraitienė, Ligitas Keraitis, Sigita Klemkienė, Rimvydas Pupelis, Sigitas Daščioras, Giedrė Tijušienė).
10 20–11 10 Vinco Norkaus tapybos paroda.

Druskininkų „Mažoji galerija“
2001:
01 13–02 10 Druskininkų miesto liaudies meistrų Antano Česnulio, Balio Dabruko skulptūrų, Raimundo Šalaševičiaus tapybos paroda.
02 10–02 24 paroda „Iš galerijos fondų“.
02 24–03 17 Halinos Kubilienės keramikos paroda, skirta dailininkės 75-mečiui.
03 17–04 07 Stasio Aukštuolio paroda „Laiškai“.
04 07–04 28 Loretos Skruibienės tapybos paroda.
04 28–05 16 Arvydo Bagdono tapybos paroda.
05 16–05 30 Valdo Giliaus fotografijų paroda.
05 30–06 09 V.K.Jonyno dailės mokyklos diplomantų darbų paroda.
06 09–06 30 dailininkų grupės „3x“ paroda „In memoriam PP“ (1881–2001).
06 30–07 21 Algirdo Petravičiaus tapybos paroda.
07 21–08 17 Ilonos Žvinakienės pastelių paroda.
08 17–09 09 Algirdo Kubiliaus fotografijų paroda.
09 09–09 23 tarptautinio plenero „M.K. Čiurlionio dienos’2001“ dalyvių darbų paroda.
09 23–10 06 plenero dalyvių miestui dovanotų darbų paroda.
10 06–10 27 Rimvydo Pupelio kūrybos apžvalga.
10 27–11 17 Viktoro Zuozos tapybos paroda, Svajūno Udrio objektai.
11 17–12 08 Dalios Grybauskaitės grafikos paroda.
12 08–2002 01 05 kalėdinė paroda.

Palangos galerija „Namelis“
2000:
10 01–10 20 Kosto Žardelevičiaus tapybos paroda.
10 20–11 26 Tomo Rudoko grafikos paroda.
11 26–12 28 Liudmilos Petruškienės tapybos paroda.
2001:
01 01–01 30 Rūtos Čepinskaitės grafikos paroda.
02 01–02 27 Dalios Skridailaitės tapybos paroda.
03 01–03 30 Arūno Urniežiaus tapybos paroda.
04 01–04 30 Virgilijaus Vaičiūno medinių indų paroda.
05 01–06 01 Vitalio Milkinto juvelyrikos paroda.
06 02–07 01 Algirdo Luko tapybos paroda.
07 02–08 01 Gintaro Puškoriaus pastelių paroda.
08 02–09 15 Beno Šarkos tapybos paroda.
09 16–10 16 Juozo Meškio tapybos paroda.

Utenos kultūros rūmų dailės galerija
2000:
09 01–09 26 Utenos dailės mokyklos XX absolventų laidos kūrybos paroda.
09 29–10 28 kraštiečių Arvydo Šaltenio, Valdo Gurskio, Leopoldo Surgailio, Juozo Miliūno tapybos, Andriaus Surgailio vitražų, Danutės Jazgevičiūtės keramikos darbų paroda.
10 30–11 22 Gintaro Palemono Janonio tapybos paroda.
11 24–12 20 Algio Ramanausko tapybos paroda.
12 22–2001 02 12 tradicinė Utenos menininkų kūrybos paroda.
2001:
02 16–03 06 Viktoro Šato tapybos paroda.
03 08–03 20 Tauno Kohoneno, Valoa Ermaasa (Suomija) fotografijų paroda „Šviesa Tyruose“ (rengė Suomijos ambasada Lietuvoje).
03 22–04 29 Marijos Karkienės pastelių paroda.
05 31–06 31 Bikuškio dvaro plenero dalyvių darbų paroda (dalyvavo Audrius Gražys, Tadas Gutauskas, Egmontas Bžeskas, Algimantas Jusionis, Asta Kulikauskaitė-Rastauskienė, Linas Liandzbergis, Vytautas Pakalnis, Jolita Skėrytė, Vytautas Tomaševičius, Juozas Vosylius).
09 01–09 27 Utenos dailės mokyklos XXI absolventų laidos kūrybos paroda (kuratorė Jūratė Mitalienė).
09 29–10 29 Lino Katino tapybos paroda.

Į TURINĮ
ATGAL