dailė 2001/2
Į TURINĮ
ATGAL


Lietuvos dailininkų sąjungos veikla

2000 m. gruodžio 20 d. LDS salėje buvo pristatytas žurnalas „Dailė’2000/2“. Leidinio sudarytoja Danutė Zovienė, dailininkas Eugenijus Karpavičius, redakcinė kolegija – Ingrida Korsakaitė, Vaclovas Krutinis, Bronius Leonavičius. Žurnalą 700 egz. tiražu išspausdino spaustuvė „Sapnų sala“. 128 puslapių leidinyje per šimtą spalvotų iliustracijų, straipsnių santraukos anglų kalba. Nauju numeriu papildyta žurnalo svetainė www.culture.lt/daile_review .
2001 m. sausio 31–vasario 4 d. Švedijos „Vard¸ seminarų fondas“, bendradarbiaudamas su Nacionaliniu M.K.Čiurlionio dailės muziejumi, Kaune surengė tarptautinį seminarą „Mąstymas ir vaizduotė“ bei Lietuvos ir Švedijos menininkų parodą (kuratoriai Andrzejus Ekwinskis (Lenkija) ir Saulius Valius). Sausio 31 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje įvyko menininkų, kritikų ir rašytojų susitikimas. Teorinėje konferencijoje dalyvavo meno kritikai L.Jablonskienė, M.Ujma (Lenkija), meno istorikai R.Andriušytė, O.Daugelis, E.Komkaitė-Baltušnikienė, H.Taborska, M.Ujma (Lenkija), filosofai, kultūros istorikai, literatūros kritikai, poetai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Švedijos.
2001 m. sausio 10 d. LDS Klaipėdos skyriaus „Klaipėdos galerijoje“, atidarant taikomosios dailės parodą, pristatyta nauja knyga „Klaipėdos dailė. Taikomoji dailė“.
2001 m. sausio 16 d. LDS parodų salėje vyko susitikimas su Druskininkų dailininkų grupės „Kopėčios“ nariais tapytojais Vidmantu Vėlyviu, Sauliumi Rudziku ir Dariumi Joneika. Į Vilnių dailininkus atlydėjo Druskininkų vicemerė Kristina Miškinienė, mero patarėjas Linas Urmonavičius, Savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas Vilius Rekevičius ir Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos jaunasis smuikininkas Eduardas Bogdanovas su mokytoja Gražina Vosyliene. Susitikimo metu skambėjo B.Dvariono „Elegija“ ir O.Bogdanovo „Intermeco“.
Vasario 14 d. LDS pirmą kartą buvo teiktos Lietuvos dailininkų sąjungos premijos už 2000 metų kūrybą. Premijos ir auksiniai LDS ženkleliai skirti: ženklelis Nr. 001 Algirdui Petruliui, ženklelis Nr. 002 Algirdui Bosui, ženklelis Nr. 003 Rimantui Sakalauskui. LDS parodų salėje vyko laureatų kūrinių paroda.
Vasario 16 d. Lvovo etnografijos muziejuje buvo iškilmingai atidaryta Lietuvos dailininkų sąjugos parengta šiuolaikinių Lietuvos dailininkų tapybos ant popieriaus, grafikos ir akvarelių paroda, skirta Vasario 16-ajai. Parodą, kurioje dalyvauja 48 autoriai, eksponuojama 90 grafikos, akvarelės ir tapybos ant popieriaus darbų, pasiūlė surengti LR garbės konsulatas Lvove (atsakingoji sekretorė Beatričė Beliavciv ir Lietuvos-Ukrainos draugijos pirmininkė Danutė Čiornyj). Parodos rengimu rūpinosi Ukrainos-Lietuvos fondo pirmininkė Danutė Čiornyj. Atidaryme dalyvavo Lietuvos garbės konsulas Lvove V.Antonovas, srities Kultūros skyriaus viršininkas R.Lubkivskij, Merijos užsienio reikalų skyriaus viršininkas T.Vozniak, daug Aukščiausios Rados (parlamento) deputatų, užsienio šalių diplomatai, akredituoti Lvove, kultūros, žiniasklaidos atstovai. Skambėjo klasikinė muzika, kurią atliko Lvovo kvartetas „Kolaz“. Kitą dieną tame pačiame Etnografijos muziejuje buvo atidaryta fotoparoda „Lietuva 1970–1980“ ir įvyko šventinis koncertas. Abi parodos buvo gausiai lankomos. Labiausiai jos domino Lvove gyvenančius lietuvius, kurių čia yra per 200. Iki birželio mėn. paroda keliavo po kitus Ukrainos miestus – Vinicą, Simpferopolį, Kijevą.
2001 m. kovo 2 d. LDS Taryboje svarstytas dailininko Ričardo Povilo Vaitekūno prašymas atstatyti jo narystę Lietuvos dailininkų sąjungoje. Atviru balsavimu Taryba nutarė R.P.Vaitekūno prašymą patenkinti (18 narių balsavo už, 1 – prieš, 1 – susilaikė). Taryba pritarė Lietuvos dailininkų sąjungos iniciatyvai paremti Kraujo vėžio labdaros ir paramos fondo „Daniela“ skelbiamą akciją-aukcioną. Šis fondas siekia surinkti lėšų kraujo donoro paieškos sistemai sukurti ir visokeriopai padėti sergantiems kraujo vėžiu. LDS iš savo parodinio fondo aukcionui skyrė 10 kūrinių, o LDS nariai paaukojo 16 kūrinių. Aukcioną numatoma surengti LR Seime, Vyriausybėje, Prezidentūroje ir internete. Dalį kūrinių planuojama teikti kaip pagrindinį Teleloto prizą, o visas aukciono metu surinktas lėšas skirti kraujo donorų bankui įsteigti.
2001 m. kovo 1 d. LDS posėdžių salėje pristatyta antroji skulptoriaus Alberto Donato Belevičiaus poezijos knyga „Iš nakties akių“. Kūrybos vakarą, kuris vyko sausakimšoje auditorijoje, vedė aktorius Remigijus Vilkaitis, skambėjo ansamblio „Krivūlė“ atliekamos liaudies dainos. Smuiku griežė A.D.Belevičius, veikė improvizuota jo skulptūrų paroda.
Kovo 5 d. LDS parodų salėje atidaryta Romualdo Kuncos tapybos paroda „Figūriniai kaprizai“. Atidarymo metu koncertavo senosios muzikos ansamblis „Banchetto musicale“, o vėliau svečius linksmino Lotynų Amerikos muzikos ansamblis. Kovo 6 d. vyko Romualdo Kuncos tapybos parodos „Figūriniai kaprizai“ aptarimas, kurį vedė menotyros daktaras Alfonsas Andriuškevičius. Dalyvavo tapytojo kolegos, žiniasklaidos atstovai.
2001 m. balandžio 3 d. LDS parodų salėje atidaryta Kęstučio Balčikonio pastelių ir batikų paroda. Dalyvavo dainininkė Giedrė Kaukaitė, džiazo muzikantai.
2001 m. balandžio 5 d. LDS III aukšto salėje vyko Kazio Morkūno leidinio „Senolių keliai“ ir naujai kuriamų vitražų LR Seime projekto pristatymas. Būsimuosiuose Seimo rūmų vitražuose, pasak katalogo autorės menotyros daktarės N.Tumėnienės, sukauptos geriausios K.Morkūno meninės patirties savybės. Kaip niekad ryškiai akcentuotas muzikalus ritminis pradas. Vitražų visuma skamba kaip iškilminga oratorija Lietuvos praeičiai, jos didžiavyrių kovai už laisvę. Šias kompozicijas autorius ketina įkūnyti 14 langų, kurių dydis 2,25 x 2,32 m, o bendras plotas 73,08 kv. m. Tai įgyvendinus Seimo rūmų holas įgytų iškilmingumo, o atvykusiems svečiams būtų vaizdingai priminta Lietuvos istorija. Kadangi iki šiol neaiškus šių meninių projektų likimas, dailininkas ryžosi piešinių fragmentus publikuoti bei pateikti visuomenei, padedamas mecenato Antano Kibicko. Leidinį išleido leidykla-spaustuvė „Utenos Indra“.
2001 m. balandžio 7 d. Kaune, M.Žilinsko dailės galerijoje, surengtas labdaros vakaras, skirtas Kauno dailininkų paramos fondui. Akcijos metu rinktos lėšos albumui-žinynui apie Kauno dailininkus. Vakarą organizavo medicinos konsultacinė įmonė „Vitae Litera“, dalyvavo farmacijos bendrovių, privačių klinikų, vaistinių tinklų vadovai, Kauno medicinos universiteto dėstytojai, medikai ir menininkai. Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis labdaros vakaro svečius pakvietė apžiūrėti muziejaus fondų. Vakare netrūko žaismės – buvo tapomas bendras paveikslas „Pasiilgau pavasario žalio“. Pradžią padarė dailininkas Jūratis Zalensas, po to įsijungė per 50 vakaro dalyvių (kūrinį už 700 Lt įsigijo A.Navickas). Improvizuotame aukcione buvo parduoti 37 meno kūriniai, kuriuos aukojo vakare dalyvavę dailininkai. Svečius linksmino Kauno valstybinio muzikinio teatro pučiamųjų kvintetas ir džiazo trio, vaišino restoranas „Babilonas“. Vakaro metu albumui-žinynui apie Kauno dailininkus surinkta 12 770 Lt.
2001 m. balandžio 12 d. LDS III aukšto salėje buvo pristatytas leidinys „Lietuvos meno galerijos“. Jį parengė Lietuvos meno galerininkų asociacija (prezidentė Diana Stomienė), išleido LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras (maketavo Ramunė Januševičiūtė), leidinį rėmė LR kultūros ministerija. Kataloge pristatytos 46 galerijos ir parodų salės. Leidinį papildo kultūros institucijų adresų ir telefonų sąvadas. Leidinį galima rasti internete: www.culture.lt/galleries.
2001 m. balandžio 18 d. prasidėjo jau trečius metus Lietuvos dailininkų sąjungos vykdomas projektas „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“. Šiuo projektu siekiama atkreipti valstybės bei visuomenės dėmesį į paskutiniojo XX a. dešimtmečio dailės situaciją. Lietuvos dailininkų sąjunga, turinti savo dailės galerijų tinklą, tęsia 1999 m. pradėtą parodų maratoną ir siekia parodyti, kaip kito Lietuvos dailė paskutiniajame šio amžiaus dešimtmetyje, ir atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad Lietuvai būtina Nacionalinė XX a. dailės galerija. Šiemet pirmą kartą į projektą įsijungė Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje esančios LDS galerijos. Taigi projektas įgavo platesnį kontekstą ir apėmė visą Lietuvą. Vietoj įprastai rengiamų keturių parodų LDS galerijose Vilniuje tą pačią dieną šio ciklo ekspozicijos atvėrė duris septyniose LDS galerijose Lietuvoje: galerijoje „Kairė-Dešinė“ surengta paroda „Estampo dešimtmetis“ (kuratorė Saulė Mažeikaitė); Medalių galerijoje – paroda „Nepastatyti paminklai“ (kuratoriai Antanas Olbutas, Violeta Stumbrienė); Taikomosios dailės galerijoje – „Mažoji tekstilė“ (kuratorė Marytė Gurevičienė); „Arkos“ galerijoje – paroda „Tarptautinių Panevėžio keramikos simpoziumų lietuviška kolekcija“ (kuratorė Jolanta Lebednykienė); Klaipėdos galerijoje – paroda „Klaipėdos tapytojų kūriniai iš kolekcininko Edmundo Kolakausko rinkinio“ (kuratorius Algimantas Jusionis); Kauno galerijoje – Vytauto Povilaičio (vyr.) tapybos paroda (kuratorius Arvydas Žalpys); „Galerijoje XX“ – paroda „Kazimieras Grinius: tarp realizmo ir modernizmo“ (kuratorius Vytautas Žirgulis). Projekto organizatorius – Lietuvos dailininkų sąjunga, koordinatorė – dailėtyrininkė Danutė Zovienė.
2001 m. balandžio 26 d. LDS Taryboje svarstytos naujų narių į LDS kandidatūros. Nutarta patvirtinti teritorinių skyrių ir kūrybinių padalinių priimtus dailininkus: Dainą Vanagaitę-Belžakienę, Romualdą Andrijauską, Artūrą Počiuipą, Ramintą Ivoškienę, Jolantą Zabulytę, Miglę Kosinskaitę-Daujotienę, Jūratę Kodusauskaitę, Raimundą Mikšį, Algimantą Lapienį, Vytautą Tamoliūną, Arvydą Žalpį, Kristiną Jokubavičienę, Nikolajų Žoludevą, Zitą Inčirauskienę, Igną Kazakevičių, Eveliną Strigauskaitę, Jolantą Rudokienę, Dianą Rudokienę, Arūną Vasiliauską, Rimvydą Daužvardį, Simoną Skrabulį, Jolitą Skėrytę, Astą Kulikauskaitę-Rastauskienę, Tatjaną Diščenko, Daivą Gudelytę, Jolantą Čiaglienę, Mantą Arbačiauską, Vitaliją Katavičiūtę, Julių Rakevičių, Jurgą Jasinskaitę, Iloną Keršulytę, Ingą Betužą-Čybienę, Laimutę Kozlovienę. Papildomai svarstytas kandidatų į LDS narius priėmimas. Nutarta priimti į LDS narius: Irmą Leščinskaitę-Mikulienę, Saulių Rudziką, Henriką Orakauską, Iloną Mickevičiūtę, Sergejų Tyriškiną, Ievą Bunokaitę. Lietuvos dailininkų sąjunga 2001 m. pasipildė 39 naujais nariais. Svarstytas VšĮ „Visatos gelmė“ pasiūlymas išleisti Lietuvos dailininkų sąjungos leidinį. Nutarta įpareigoti LDS pirmininką Vaclovą Krutinį pasirašyti su VšĮ „Visatos gelmė“ bendradarbiavimo sutartį.
2001 m. balandžio 30 d. vyriausia LDS narė tekstilininkė Anelė Mironaitė šventė 90 metų jubiliejų. Į Švenčiausios Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos vienuolyną Panevėžyje (čia šiuo metu gyvena dailininkė) susirinko didelis būrys sveikintojų. LDS ir Kauno skyriaus vardu jubiliatę sveikino Kauno skyriaus pirmininkas Eugenijus Nalevaika. Panevėžio dailininkų vardu – Panevėžio dailininkų skyriaus pirmininkas Vytautas Žirgulis. Jubiliatės pasveikinti atvyko ir Panevėžio miesto meras Valdemaras Jakštas bei Kultūros ir meno skyriaus vedėja Dalia Meškauskienė. Dailininkė labai džiaugėsi galėdama apglėbti ir savo koleges dailininkes, atvykusias jos aplankyti. Visus svečius maloniai sutiko, parodė vienuolyną ir pavaišino provincijos vyresnioji sesuo Elena Celina Aukštikalnytė ir dailininkės globėja sesuo Ona Šolytė. Dailininkė prašė padėkoti visiems ją prisiminusiems ir pasveikinusiems, visiems kolegoms perdavė gerų dienų, Dievo palaimos, sėkmės kūryboje. A.Mironaitė yra puikios sveikatos, turi gerą atmintį, puikų humoro jausmą, tik dėl garbaus amžiaus jau nebemato šviesos ir negali kurti.
2001 m. gegužės 1 d. LDS parodų salėje atidaryta Upsalos miesto (Švedija) dailininkų Kajsos Haglund, Evos C. Björkman, Erikos Bengtsdotter, Petal Roberts, Teymoro Zarré, Ulfo Leijono darbų paroda. Visą gegužės mėnesį veikusi šešių Švedijos menininkų paroda ir jų viešnagė Vilniuje pradėjo kultūrinių mainų programą tarp Lietuvos dailininkų sąjungos ir Upsalos menininkų klubo.
2001 m. gegužės 8 d. Panevėžyje prasidėjo tradicinės „Panevėžio dailės dienos“. Jas rengė LDS Panevėžio skyrius (V.Žirgulis, R.Kerbedienė), Panevėžio dailės galerija (J.Lebednykienė), Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerija „2-asis aukštas“ (P.Šiaučiūnas), rėmė Lietuvos dailininkų sąjunga, reklamos agentūra „ReForma“, UAB „Panexima“, dienraščiai „Panevėžio balsas“ ir „Sekundė“, „Geltonas taškas“, galerijos kavinė. „Galerijoje XX“ eksponuojami 12 autorių keramikos, stiklo, tekstilės darbai, Panevėžio dailės galerijoje – 14 tapytojų ir skulptorių kūriniai, o Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“ – 7 grafikų ir akvarelininkų darbai.
2001 m. gegužės 10 d. LDS „Arkos“ galerijoje atidaryta 9-osios Kinijos nacionalinės parodos premijuotų kūrinių paroda. 2000 m. birželio viduryje Pekino kultūros ir meno centre buvo surengta Lietuvos dailės paroda, kurią lydėjo LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis ir dailininkai – Arvydas Baltrūnas bei Eglė Vertelkaitė. Šiemet LDS sulaukė atsakomojo vizito. Į Vilnių atvyko Kinijos dailininkų sąjungos generalinis sekretorius Li Zhonggui, Kinijos dailininkų sąjungos Tarptautinio skyriaus direktoriaus pavaduotojas Feng Xuming ir šio skyriaus anglų kalbos vertėja Wang Ran. Nuo 1949 m. kas penkeri metai Pekine rengiama Kinijos nacionalinė dailės paroda. Ją remia Kinijos kultūros ministerija ir Kinijos dailininkų sąjunga. Kinijos nacionalinė meno paroda aprėpia visas vaizduojamojo meno rūšis ir yra didžiausia, svarbiausia bei labai įtakinga nacionalinė meno paroda. Į Lietuvą atvežti 1999 m. Kinijos nacionalinėje meno parodoje, kurioje buvo eksponuota 3500 darbų, 57 premijuoti kūriniai. Pasirinkti darbai ant popieriaus – didelio formato akvarelės ir pastelės. Parodoje rodomi ne tradicinės kinų dailės pavyzdžiai, o realistinės stilistikos darbai, kuriuose jungiasi Rytų ir Vakarų meno ypatumai. Kinijos dailininkų sąjunga ir Lietuvos dailininkų sąjunga, padedamos Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Kinijos Liaudies Respublikoje, yra užmezgusios draugiškus bendradarbiavimo ryšius, kuriuos numatoma ir toliau plėtoti.
2001 m. gegužės 20 d. LR Prezidentūros kiemelis pasipuošė pirmaisiais trimis šiuolaikinių lietuvių skulptorių darbais. LDS pradėjo vykdyti projektą, pagal kurį LR Prezidentūros kieme kiekvieną vasaros sekmadienį bus pristatoma po vieną šiuolaikinių skulptorių darbą.
2001 m. gegužės 24 d. LDS „Arkos“ galerijoje vyko suomių menininko Juha van Ingeno tarpdisciplininio meno vienos dienos paroda „Sampler“. Juha van Ingenas pagal rezidencinių mainų programą mėnesį dirbo Vilniuje.
2001 m. birželio 7 d. LDS Tarybos posėdyje svarstytos kandidatūros Lietuvos nacionalinėms ir meno premijoms. Nutarta nuo LDS teikti Arvydo Stanislovo Každailio, Aloyzo Stasiulevičiaus ir Leonoro Vytauto Striogos kandidatūras. Taip pat svarstytos kandidatūros apdovanoti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinais (teikti Juozas Adomonis, Juozas Balčikonis).
2001 m. birželio 21 d. Vilniaus rotušėje buvo susirinkę Lietuvos menininkai. Jie sunerimę dėl Lietuvos menininkų rūmų likimo. Ketvirtį amžiaus aktyviai gyvavusiam kultūros židiniui gresia išnykimas. Vilniaus miesto Taryba priėmė nutarimą, kuriuo Lietuvos menininkų rūmai tampa VšĮ „Vilniaus rotušė“ padaliniu. Birželio 21 d. susirinkę menininkai pasirašė kreipamąsi, kurį įteikė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui. Renginio iniciatoriai Meno kūrėjų asociacija, Lietuvos menininkų rūmų Taryba ir LDS.
2001 m. birželio 21 d. LDS III aukšto salėje buvo pristatytas pirmasis 2001 m. žurnalo „Dailė’2001/1“ numeris.
2001 m. rugpjūčio 31 d. LDS lankėsi naujoji LR kultūros ministrė Roma Dovydėnienė, viceministras Juozas Širvinskas ir Kultūros ministerijos atsakingoji sekretorė Diana Paknytė. Pasidomėjusi, kaip gyvuoja Lietuvos dailininkų sąjunga ir jos nariai, ministrė ir ją lydintys Kultūros ministerijos darbuotojai bei LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis kalbėjosi apie pridėtinės vertės mokesčio taikymo problemas parduodant dailininkų kūrinius galerijose, apie katalogų leidybos finansavimą iš Kultūros ministerijos leidybos programų, apie menininko statusą ir menininkų socialines garantijas. Taip pat aptarti Nacionalinės dailės galerijos steigimo klausimai.
2001 m. rugsėjo 10 d. LDS vyko Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo paroda-konkursas. Žiuri, kurią sudarė Dr. Genovaitė Kazokienė, LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis, LDM direktorius Romualdas Budrys ir menotyrininkė Ingrida Korsakaitė, peržiūrėję parodai-konkursui pateiktus 26 dailininkų 53 kūrinius, premijas ir diplomus skyrė: Evai Labutytei už dviejų matavimų kūrinius estampus „Baltų simboliai I-IV“ (2000), „Baltų ženklai I-II“ (2000), „Iš prūsų tolumos I“ (2000) bei Feliksui Jakubauskui už trijų matavimų kūrinius gobelenus „Pabraidyk po šaltą rasą“ (1999–2000), „Linų laukas dangaus fone“ (2000), „Mintys-Debesys“ (2000–2001), „Lietaus lašų preliudas“ (2000). 1995 m. Australijoje įkurtas Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondas, minint M.K.Čiurlionio gimtadienį, kas dveji metai teikia premijas Lietuvos dailininkams už geriausius meno kūrinius lietuviška tema. Fondą globoja Australijos lietuvių fondas (Australian Lithuanian Foundation Inc.), jį sudaro 20 tūkst. Australijos dolerių. Iš gaunamų palūkanų Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondas skiria dvi lygiavertes premijas Lietuvos dailininkams. 1997 m. šio fondo premijų laureatais tapo Rimas Zigmas Bičiūnas ir Leonas Strioga, 1999 m. – Viktorija Daniliauskaitė ir Vidmantas Gylikis. Paprastai Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premijos buvo teikiamos rugsėjo 22-ąją, tačiau šiemet konkursas surengtas rugsėjo pradžioje, kad nesutaptų su gausiais renginiais, skirtais M.K.Čiurlioniui atminti.
2001 m. rugsėjo 10–23 d. LDS Palangos kūrybos namuose vyko tarptautinis simpoziumas „Kurortinis romanas“. Simpoziumo kuratorė Birutė Pankūnaitė. Sukurtų darbų paroda vyko rugsėjo 21–spalio 5 d. A.Mončio name-muziejuje ir LDS kūrybos namų bei muziejaus aplinkinėje erdvėje.
2001 m. spalio 12 d. LR Prezidentas Valdas Adamkus pakvietė į Prezidentūrą grupę skulptorių ir LDS pirmininką Vaclovą Krutinį. Visą valandą Prezidentas bendravo su LDS ir LR Prezidentūros projekto dalyviais (kuratorius Stasys Juraška). Nuo gegužės 20 d. LR Prezidentūros kiemelyje kas savaitę buvo statomi šiuolaikinių lietuvių skulptorių darbai. Kiemelyje, kuris iki rugsėjo 11 d. sekmadieniais buvo atviras visuomenei, pastatytos Virginijos Babušytės-Venckūnienės, Dalios Matulaitės, Stasio Žirgulio, Kęstučio Musteikio, Vytauto Balsio, Algirdo Kuzmos, Ryto Belevičiaus, Juozo Lebednyko, Arvydo Ališankos, Juozo Genevičiaus, Leono Pivoriūno, Leono Striogos, Stanislovo Giedraičio, Mindaugo Aučynos, Stasio Juraškos skulptūros. Prezidentas džiaugėsi menininkų iniciatyva, apžiūrėjo kūrinius ir pritarė sumanymui kitąmet šį projektą tęsti (žiemos metu skulptūros bus perkeltos į saugyklas).
2001 m. rugsėjo 27 d. LDS Vilniaus taikomosios dailės skyriaus keramikų iniciatyvinė grupė pasitarimui LDS pakvietė žinomus dailininkus, dailės teoretikus ir dailės institucijų atstovus. Pokalbio tema: „Lietuvos profesionalaus keramikos meno 70-metis: istorija ir dabartis“. Į susitikimą atvyko Panevėžio dailės galerijos direktorė, tarptautinių keramikos simpoziumų kuratorė Jolanta Lebednykienė, LDS pirmininko pavaduotoja, žurnalo „Dailė“ redaktorė Danutė Zovienė, keramikai prof. Juozas Adomonis, Ona Kreivytė-Naruševičienė, Gvidas Raudonius, LDS Vilniaus taikomosios dailės skyriaus pirmininkė Ona Tamuliūnienė, LDS Taikomosios dailės galerijos direktorė Marytė Gurevičienė, Lietuvos dailės muziejaus Taikomosios dailės muziejaus rinkinių saugotoja ir tyrinėtoja D.Skromanienė, menotyrininkės Vaida Ščiglienė, Laima Kreivytė. Buvo aptartos ilgalaikio projekto „Lietuvos keramikos meno ištakos ir dabartis“ etapai ir galimybės.
2001 m. spalio 3 d. LDS parodų salėje atidaryta Marketos Holmberg (Suomija) fotografijų ir tapybos ant fotografijų paroda „Hidrantų pasakojimai“. 1997 m. menininkė pirmą kartą lankėsi Vilniuje ir susidomėjo lietuvių kultūra. Jos kūriniai eksponuoti daugiau nei 120 parodų, surengtų 20 šalių.
2001 m. spalio 11 d. LDS „Arkos“ galerijoje atidaryta IV tarptautinė mažosios grafikos trienalė „Vilnius’2001“. Pagrindinis prizas, kurį įsteigė Vilniaus miesto savivaldybė, paskirtas Rusijos dailininkui Nikolajui Batakovui, LDS premija (mėnuo kūrybos namuose Palangoje) – Irmai Balakauskaitei, žiuri premija ir juvelyro Algio Mikučio medalis – Viktorijai Daniliauskaitei, piniginės premijos – Danutei Gražienei ir Laisvydei Šalčiūtei, diplomai – Vladimirui Gažovič (Slovakija), Egidijui Rudinskui, Toshimi Kitano (Japonija), Asun del Pozo (Ispanija), Mio Omori (Japonija).
2001 m. gruodžio 4 d. LDS Medalių galerija paminėjo savo veiklos dešimtmetį. Ta proga vyko dailininkų, bendradarbiavusių su Medalių galerija, kūrinių paroda.

Į TURINĮ
ATGAL