dailė 2001/2
Į TURINĮ
ATGAL


Parodos

Muziejai

Vilniaus paveikslų galerija
2000:
11 10–2001 01 15 paroda „Prie M.K.Čiurlionio kūrybos aukuro“.
2001:
02 13 pokalbis su Viktorija Daujotyte ir jos studijos „Literatūros filosofija“ pristatymas.
04 26 pokalbis su prof. Mečislovu Juču ir jo knygos pristatymas.
05 03–06 15 šiuolaikinio norvegų stiklo darbų paroda.
05 10–08 30 edukacinė paroda „Paveikslo gimimas“.
06 26–08 19 išeivijos dailininko Vytauto Igno grafikos paroda.
08 21–08 26 paroda „Šiuolaikiniai dailieji japonų amatai“.
09 23–2002 01 30 veikia Samuelio Bako kūrybos paroda „Sugrįžimas“.
10 04–11 23 Ernesto Mollenhauerio (Vokietija, 1892–1963) tapybos paroda.
09 04–09 21 Agnetės Britasius skulptūrų paroda.
09 25 Guido Michelini knygos apie Bretkūną pristatymas.
10 30–11 12 Arvydo Stanislavo Každailio rinktinė kūrybos paroda (nauji lakštai iš ciklo Petro Dusburgiškio „Prūsijos žemės kronika“, heraldika, ankstesnės kūrybos fragmentai).
11 16–12 03 Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda „Vilniaus spalvos“.
Nuolat veikia XVI–XX a. pr. Lietuvos dailės ekspozicija.

Radvilų rūmai
2001:
07 17 paroda „Senųjų interjerų meniniai baldai. XVI–XIX a.“.

Taikomosios dailės muziejus
2001:
05 02 Edmundo Laucevičiaus ir Rūtos Birutės Vitkauskienės knygos „Lietuvos auksakalystė. XV–XIV a.“ pristatymas.
05 11 susitikimas su arkivyskupu Francesco Marchisano.
05 24 pokalbis apie kunigaikščius Giedraičius.
07 05 trečią kartą atnaujinta Lietuvos tūkstantmečio programos paroda „Krikščionybė Lietuvos mene“.
07 05 susitikimas su kardinolu Jorge Maria Mejia.
09 26–09 27 konferencija „Lietuvos krikščionėjimas Europos kontekste“.

Klaipėdos paveikslų galerija
2000:
12 01–2001 05 30 paroda „Lietuvių dailė 1920–1940“.
2001:
06 10–2002 01 01 paroda „Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė“.
06 07 paroda „Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė“.
Nuolat veikia Prano Domšaičio kūrinių ekspozicija.

Palangos gintaro muziejus
2000:
10 01–12 31 Onutės ir Valdo Gusčių juvelyrinių dirbinių paroda.
10 01–12 31 Danguolės Baravykienės gintaro juvelyrikos ir kompozicijų paroda.
2001:
05 18–09 18 paroda „100 senųjų Japonijos graviūrų“.
06 18–09 17 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo specialybės studentų ir dėstytojo Vytauto Mockaičio kūrybos paroda.
05 18–12 31 Alberto Žulkaus gintaro ir medžio darbų paroda.
05 18–12 31 Danguolės Baravykienės gintaro juvelyrikos ir kompozicijų paroda.
08 01–08 19 paroda „Šiuolaikiniai dailieji japonų amatai“.

Žemaičių dailės muziejus
2001:
05 02–05 16 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus dėstytojo Vytauto Mockaičio kūrybos paroda „Memento mori“.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
2001:
02 28–03 28 Algio Kariniausko tapybos paroda.
03 30–04 30 Giedrės Riškutės tapybos paroda „Pavasario link II“.
05 08–06 20 paroda „Paula Modersohn-Becker ir Vorpsvedės dailininkai. 1895–1906“ (Vokietija).

Marijos ir Jurgio Šlapelių
namas-muziejus

2000:
10 01–10 31 Ramūnės Lebedytės akvarelių paroda.
12 02–2001 01 06 Konstantino Eugenijaus Šatūno kūrybos paroda.
2001:
01 03–01 15 Jonės Babelytės, Vytauto Babelio tapybos paroda.
01 16–01 30 Esmeraldos Danelienės tapybos paroda.
02 01–02 15 Jurgitos Krušinskaitės tapybos paroda.
02 16–02 30 Felikso Marcinko jubiliejinė kūrybos paroda.
03 01–03 30 Vilniaus m. savivaldybės socialinės paramos centro „Mes“ mažosios tekstilės paroda (kuratorė Laima Kazlauskaitė).
04 01–04 30 Irenos Bajorūnaitės grafikos paroda „Prabočių šešėliai“.
05 01–06 30 Dalios Dokšaitės tapybos tušu paroda „Tušo kelias“.
07 01–07 30 Vaidoto Kvašio grafikos paroda.
08 01–08 30 Eglės Narvilienės pastelių paroda.
09 01–09 30 Natalijos Kriščiūnienės tapybos paroda.

M.K.Čiurlionio dailės muziejus
2000:
12 08 kalėdinė liaudies meno paroda „Kad būtų šilta…“.
2001:
03 10–10 08 Adomo Smetonos (1901–1942) tapybos ir satyrinės grafikos paroda (kuratorė Lijana Birškytė).
10 19 Jono Linkevičiaus kolekcija „Lietuviai DP stovyklose“.

Kauno paveikslų galerija
2000:
11 16–2001 01 07 Adolio Jono Krištopaičio (1925–2000) tapybos paroda „Mano takai ir vieškeliai“.
12 14–2001 01 ekslibrisų paroda „Nuo P.Galaunės iki šių dienų“ iš P.Galaunės ekslibrisų klubo rinkinių ir kolekcijų.
12 15–2001 01 14 grupės „Angis“ paroda.
2001:
01 12–02 11 dailininkų A.Vilpišausko, K.Milkevičiaus, A.Palevičiaus, V.Uždavinienės darbų paroda „Terra incognita“ (kuratorius A.Uždavinys).
01 19–02 18 jaunųjų menininkų A.Kavaliausko, G.Kepalo, A.Matelio, A.Pečeliūno, S.Paliuko ir kt. videoinstaliacinis projektas „VHS efektas“ (rengė S.Paliukas).
01 19–02 19 paroda „Geriausias 2000-ųjų metų kūrinys“, skirta Vasario 16-ajai.
02 16–03 18 Juozo Balčikonio tekstilės darbų paroda.
03 02–04 01 projektas „Personalinis judesys“ (kuratorė Violeta Jasevičiūtė).
03 16–03 27 Nguyen Manh Thango (Vietnamas) tapybos paroda „Raudona šviesa“.
03 30–04 29 Aušros Andziulytės tapybos paroda „Apie bandymus“.
04 05–04 22 Richardo Demarco (Vokietija) projektas „70/2000: Kelias į Meikle Seggie“.
04 06–05 04 paroda „Grafika nuo raižinio iki…“ (dalyvavo Judita Budriūnaitė, Romualdas Čarna, Danguolė Dauknytė, Jolanta Galdikaitė, Inga Galkinaitė, Kęstutis Grigaliūnas, Aistė Juškevičiūtė, Violeta Juodzevičienė, Miglė Kosinkaitė-Daujotienė, Neringa Laurynienė-Stjernman, Evaldas Mikalauskis, Marijus Petrauskas, Indraja Raudonikytė-Petkuvienė, Jūratė Rekevičiūtė, Egidijus Rudinskas, Dovilė Rukšėnienė, Ramunė Staškevičiūtė, Gintautas Vaičys, Roberta Vaigeltaitė, Daiva Urbonavičiūtė, Algė Varnaitė, Arvydas Žalpys; kuratorė Violeta Jasevičiūtė, rengė Jolanta Galdikaitė, D.Citvarienė).
04 27–05 27 Algirdo Petrulio tapybos paroda.
05 04–06 03 Eimučio Markūno instaliacija „Šešėliai“.
05 15–06 01 VDA Kauno dailės instituto diplomantų paroda, skirta instituto 10-ies metų jubiliejui.
06 01–07 01 Gintauto Vaičio tapybos ir objektų paroda „Vien tik mėlyna“ (kuratorė Kristina Civinskienė).
06 22–07 22 G.Gunnarsdottir, I.J.Brautaset, A.Hobin, U.M.Vikman kūrybos paroda „Šiaurės šalių tekstilė“ (rengė „Fondas 3,14“, Bergenas, Norvegija).
06 24–07 04 Ay-O (Japonija) instaliacijos „Juodoji skylė“, skirtos J.Mačiūnui atminti, tarptautinio simpoziumo „Ant ribos“ dalyvių kūrybos paroda.
07 05–08 06 išeivijos dailininko Vytauto Igno tapybos ir grafikos darbų paroda (kuratorė Nijolė Tumėnienė).
07 27–08 26 Vincento Dezeuze ir Raphael Mognetti (Prancūzija) paroda „Made in Kaunas“.
08 24–09 16 Virginijos Kirvelienės tekstilės darbų paroda „Atodangos“.
08 31–09 30 tarptautinė tekstilės paroda „Minkštas pasaulis“ (kuratorės Snieguolė Surblienė, Algė Gylienė).
09 21–10 21 bulgarų menininko Dogu Bankovo (1884–1970) kūrybos paroda.
09 28–10 21 D. ir Z. Kalesinskų liaudies amatų mokyklos jubiliejinė studentų darbų paroda „Tradicija ir dabartis“.
10 12–11 11 grupės „4“ paroda „4x10“, skirta grupės kūrybos 10-mečiui.
10 25–11 25 Aurelijaus Andziulio paroda „Daiktai meditacijai“.
10 26–12 02 Panevėžio dailininkų projektas „Kol kas viskas gerai“ (A.Kviliūnas, R.Grikevičius, V.Žirgulis).

Mykolo Žilinsko dailės galerija
2000:
12 08–2001 01 14 Andres Serrano (JAV) retrospektyvinė fotografijų paroda „Laikas ir blogis“.
2001:
02 02–03 04 lietuvių ir švedų menininkų paroda „Galvosena ir vaizduotė“ bei švedų šiuolaikinės dailės kolekcija (rengė A.Ekwinski, Eglė Komkaitė-Baltušnikienė, Saulius Valius).
03 09–04 08 Kimmo Schroderuso (Suomija) paroda „Looking for a Big Story“.
04 19–06 03 Karelo Demelo (Čekija) grafikos darbų paroda.
04 20–05 27 norvegų baldų dizaino paroda „Bangos. Norvegijos baldų dizainas, peržengus 2000-uosius“.
06 15–08 05 paroda „Karūnos ir rožės: gyva Norvegijos tautinio drabužio tradicija“.
06 19–08 19 religinės Tibeto tapybos paroda.
06 19–08 19 Algirdo Kumžos fotografijų paroda „Tibetas“.
06 24–08 05 tarptautinio simpoziumo „Ant ribos“ dalyvio Klauso Pfeifferio (Vokietija) kūrinių paroda.
08 31–09 30 tarptautinė tekstilės paroda „Minkštas pasaulis“ (kuratorės Snieguolė Surblienė, Algė Gylienė).
10 05–11 04 Günterio Ueckerio (Vokietija) paroda „Kankinamas žmogus“ (kartu su Goethe’s institutu).
09 27 paroda „Prancūzų dailininkai palieka terra incognita“ (iš parodų ciklo „Mažosios ekspedicijos į M.Žilinsko kolekcijos paslaptis“).

Keramikos muziejus
2000:
12 21–2001 04 19 grupės „Archyvas“ paroda „Kelias, skirtas Kristaus gimimo jubiliejui“.
2001:
03 21–04 03 Ramintos Ivoškienės ir Artūro Počiuipos porceliano darbų paroda „P.A.R.J“.
04 05–05 20 Liucijos Šulgaitės kūrybos paroda.
05 24–07 29 VDA Kauno dailės instituto Stiklo ir keramikos katedros bakalaurų ir magistrų darbų paroda.
08 02–09 03 I Kauno keramikos simpoziumo „Žemės ir ugnies pėdsakai“, skirto prof. L.Stroliui (1905–1996) atminti, dalyvių darbų paroda.
09 05–10 07 XII tarptautinio kaulinio porceliano simpoziumo „Šviečiantys objektai“ dalyvių darbų paroda.
10 11–11 11 Kauno keramikų kūrybos paroda „Arbatinukas – žaidimas“ (dalyvavo Gražina Sakalauskaitė, Daiva Ramoškaitė, Viktorija Ostrauskienė, Aušrelė Gervickaitė, Laima Mačiulaitytė, Aušra Kučinskienė, Ramutė Juršienė, Lilija Olšauskienė, Dormantė Steponavičienė, Loreta Kvietkauskienė, Beata Kubilienė, Nijolė Kuginienė).
11 14–12 16 Daivos Ložytės ir Audronės Adomavičienės keramikos ir tekstilės paroda „Sielų mainai“.
12 20–12 31 VDA Kauno dailės instituto Stiklo ir keramikos katedros bakalaurų baigiamųjų darbų paroda.

Rokiškio krašto muziejus
2000:
11 02–12 10 Vytauto Klemkos (1924–1991) akvarelių ir grafikos paroda.
11 02–12 10 Renės Klemkaitės-Gabdanskienės keramikos paroda.
12 14–2001 01 10 Alfrido Pajuodžio skulptūrų paroda.
2001:
03 27–04 17 paroda „100 senųjų japonų graviūrų“.
04 19–05 24 Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ narių tapybos paroda.
05 26–06 18 Irenos Bajorūnaitės grafikos paroda „Laiko šviesoje“.
05 26–06 20 Juozo Vaičio tapybos paroda.
06 22–07 26 Sigito Daščioro ir Ligito Keraičio tapybos paroda.
08 01–09 09 tapybos paroda „Vasaros spalvos“ (iš Rokiškio krašto muziejaus rinkinių).
09 21–10 10 paroda „Nuo Justino Vienožinskio iki…“ (dalyvavo Rimas Zigmas Bičiūnas, Algimantas Kliauga, Leonardas Tuleikis, Arvydas Baltrūnas).

Šiaulių „Aušros“ muziejus
Venclauskių namų parodų salė
2000:
10 25–2001 03 01 paroda „Europos porceliano manufaktūrų XVIII–XIX a. gaminiai“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių (kuratorė Odeta Klovaitė).
03 05–05 28 paroda „Senoji knyga „Aušros“ muziejuje“ (kuratorės Roma Baristaitė, Virginija Šiukščienė, Audronė Tamulienė).
2001:
06 01–09 01 tautodailininkės Genovaitės Karpavičienės ir jos mokinių darbų paroda.
09 12–11 07 paroda „Lietuvos istorija medaliuose“ iš „Aušros“ muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių (kuratoriai Saulius Bieliauskas, Roma Baristaitė).
Aušros alėjos rūmų parodų salė
2000:
10 27–12 09 Šiaulių krašto tautodailininkų-jubiliatų kūrybos paroda (kuratorė Laima Kelmelienė).
12 19–2001 02 17 paroda „Šventosios globėjos lietuvių liaudies skulptūroje“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių (kuratorė Regina Tamašiūnaitė).
2001:
02 22–03 30 paroda „Užgavėnių kaukės“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių ir asmeninių kolekcijų (kuratorės Skaistė Mockutė, Gražina Didžgalvienė).
04 02–04 28 paroda „Pavasario belaukiant“ (margučiai, velykiniai atvirukai ir keraminiai švilpukai iš „Aušros“ muziejaus rinkinių; kuratorės Gražina Didžgalvienė, Odeta Klovaitė, Skaistė Mockutė).
03 30–04 30 konkursinių darbų projektų paroda „Kryžių kalno erdvės, bažnyčios vietos parinkimo ir jos architektūrinės idėjos“ (rengė Lietuvos architektų sąjunga, VĮ Kryžių kalno priežiūros komitetas, kuratorė Birutė Lukošiūtė).
06 13–07 05 paroda „Tėvynės apsaugos rinktinė. 1944 m.“ iš Vilniaus įgulos karininkų ramovės kolekcijos (kuratorė Aurelija Malinauskaitė).
05 22–08 21 „Aušros“ muziejaus restauruotų muziejinių vertybių paroda „Atgimę naujam gyvenimui“ (kuratorė Vita Andrulienė).
09 04–12 30 bokalų paroda „Per barzdą varvėjo“ iš „Aušros“, Trakų istorijos, Lietuvos nacionalinio muziejų rinkinių (kuratorė Odeta Klovaitė).
11 09–12 30 Šiaulių krašto tautodailininkų kūrybos paroda (kuratorė Laima Kelmelienė).

Fotografijos muziejus
2000:
09 20–10 13 Vytauto Suslavičiaus fotografijų paroda „Tylioji grafika“ (kuratorius Jonas Ziemelis).
09 20–10 13 Vėtrės Antanavičiūtės fotografijų paroda „Misterijos“ (kuratorius Jonas Ziemelis).
10 20–11 18 Stasio Ivanausko fotografijų paroda „Šiaulių krašto gyvenimo akimirkos“ (kuratorė Vilija Ulinskytė).
10 20–11 18 atvirukų paroda „Senieji Šiauliai“ iš Petro Kaminsko kolekcijos (kuratoriai Almantas Šlivinskas, Vilija Ulinskytė).
11 22–2001 01 04 Giedriaus Baranausko fotografijų paroda „2,5 sekundės „Šiaulių krašte“ (kuratorė Vilija Ulinskytė).
11 22–2001 01 04 Vaidoto Grigo fotografijų paroda „Moterys“ (kuratorė Vilija Ulinskytė).
2001:
01 12–02 26 paroda „1991 metų sausio 13-oji“ (fotografijos, spaudiniai, dokumentai, dailės kūriniai iš „Aušros“ ir Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių; kuratorė Birutė Lukošiūtė).
01 16–02 24 Jono Raškevičiaus (1929–2000) fotografijų paroda, skirta autoriaus mirties metinėms (kuratorės Vilija Ulinskytė, Jurga Sokienė, Asta Katkienė).
03 05–03 31 fotografijų paroda „Amžininko portretas“ iš Fotografijos muziejaus rinkinių (kuratorė Vilija Ulinskytė).
03 05–03 31 Wimo Lamboo (Olandija) fotografijų paroda „Lietuvos menininkų portretai“ (kuratorė Vilija Ulinskytė).
04 06–05 06 paroda „Lietuviškų atvirukų raida 1900–2000 m.“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių ir Vytauto Butvilo bei Jono Nekrašiaus kolekcijų (kuratoriai Antanas Dilys, Almantas Šlivinskas).
04 06–05 06 paroda „Balandžio 1-osios atvirukai, išleisti iki 1940 m.“ iš Vytenio Rimkaus kolekcijos (kuratorius Vytenis Rimkus).
05 10–07 15 Rimanto Dichavičiaus fotografijų paroda „Vizijos“ ir Valerijos Dichavičienės fotografijų paroda „Atminties žvilgsnis“ (kuratorė Vilija Ulinskytė).
05 11–06 16 Augusto Zanderio (Vokietija) fotografijų paroda „XX amžiaus žmonės“ (kuratorė Vilija Ulinskytė).
06 21–07 15 Aurimo Strumilos fotografijų paroda „A.S.Trifakacija“ (kuratorė Vilija Ulinskytė).
07 18–09 01 Antano Stanevičiaus fotografijų paroda „Namie ir svetur“ (kuratorė Vilija Ulinskytė).
08 03–09 01 Vytauto Stanionio fotografijų paroda „Luko vaikystė. Fotografuota Lietuvoje“ (kuratorė Vilija Ulinskytė).
09 04–09 12 Latvijos eksperimentinės archeologijos draugijos „Senâs vides darbnîca“ fotografijų paroda „Gyvenimas geležies amžiuje“ (kuratorė Audronė Šapaitė).
09 14–10 06 Jono Nekrašiaus fotografijų paroda „Kelionė po Egiptą amžių sandūroje“.
09 03–10 06 Šiaulių miesto fotografų darbų paroda (kuratorius Algirdas Musneckis).
Ch.Frenkelio rūmai
2001:
03 06–07 20 tautodailininkės Julijos Daniliauskienės karpinių paroda (kuratorė Virginija Šiukščienė).
07 23–11 23 paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Gyvenimas atiduotas kūrybai“, skirta dailininko Gerardo Bagdonavičiaus 100-mečiui.
11 26–12 30 paroda ir tarptautinė konferencija „FLUXUS: šiuo atveju“ (kuratorius Jonas Nekrašius).

Poeto Jovaro namas-literatūros
muziejus

2000:
11 14–12 29 paroda „Poetui Juozui Sabaliauskui–70“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių (kuratorė Gražina Narbutaitė).
2001:
01 09–03 30 paroda „Norėjau būti liaudies rašytojas“, skirta kunigo prozininko Kazimiero Pakalniškio 135-osioms gimimo metinėms, iš „Aušros“ muziejaus rinkinių ir Raudėnų šv.Baltramiejaus bažnyčios daiktų (kuratorė Gražina Narbutaitė).
05 21–07 06 paroda „Atvirukai vaikams Lietuvoje 1918–2000 m.“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, iš „Aušros“ muziejaus rinkinių (kuratorius Almantas Šlivinskas).
07 16–09 28 paroda „Meilės romanų rašytojos Elena de Strozzi ir Irena Buivydaitė“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių (kuratorė Gražina Narbutaitė).

Radijo ir televizijos muziejus
2000:
03 04–10 31 paroda „Grojantys muzikos instrumentai“ iš „Aušros“ muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių (kuratorė Genovaitė Žukauskienė).
2001:
02 01–06 01 paroda „Magnetofonai“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių (kuratorė Genovaitė Žukauskienė).
06 12–09 01 paroda „Lietuvos radijui–75“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių (kuratorė Genovaitė Žukauskienė).
09 07–10 30 paroda „Šiaulių televizorių gamyklai–40“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių ir UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ produkcija (kuratorė Genovaitė Žukauskienė).
Dviračių muziejus
2000:
10 13–2001 04 01 paroda „Dviračio istorijos fragmentai“ iš Romano Senapėdžio kolekcijos (kuratorius Algirdas Zaukas).
2001:
10 12–2002 01 01 paroda „Saugaus kelio tau, dviratininke“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių ir asmeninių kolekcijų (kuratorius Algirdas Zaukas).

Žemaičių muziejus „Alka“
2000:
10 12–11 12 Kristinos Paulauskaitės fotografijų paroda „Tavo lango šviesa“.
12 01–2001 02 07 Telšių istorijos fragmentų paroda, skirta miesto 550-osioms metinėms.
2001:
01 31–02 07 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo specialybės studentų reljefinių ir tūrinių darbų paroda.
02 09–03 09 paroda „100 senųjų Japonijos graviūrų“.
03 14–04 21 parodos „Senieji muzikos instrumentai“ ir „XX a. 6–8 deš. audiniai“ iš muziejaus fondų.
04 27–06 17 vyskupo M.Valančiaus ikonografijos paroda (tapyba, grafika, skulptūra, filatelija).
06 06–06 22 Dalios ir Vytauto Balsių keramikos paroda.
06 24–07 15 parapsichologo A.Skripkaus eskizų paroda „Kontaktai su kitų pasaulių gyventojais“.
08 02–09 17 respublikinių Lietuvos medalininkų stovyklų 1985–2000 m. dalyvių darbų paroda.
09 22–10 14 paroda „Rytų Prūsijos žydai“ (kuratorius Liuneburgo krašto muziejaus direktorius dr. Ronny Kabus).
10 17–11 10 Telšių vaikų dailės mokyklos moksleivių darbų paroda.
11 12–12 02 restauruotų muziejaus eksponatų paroda „Atgimęs eksponatų grožis“.
12 06–12 31 istorinė paroda „Telšių savivaldai–210“.

Vilniaus šiuolaikinio meno centras
2001:
01 19–02 25 Svajonės & Pauliaus Stanikų paroda „Error“.
01 19–02 25 Remigijaus Pačėsos kūrybos paroda (kuratorius Jonas Valatkevičius).
01 26–02 25 Pierreo Bismutho ir Jonathano Monko paroda „Out Trip Out West“ (kuratorius Raimundas Malašauskas).
03 09–04 15 paroda „Egzotika“ (kuratorius Deimantas Narkevičius).
03 21–05 31 paroda „NATO sienos“ (kuratoriai Kęstutis Kuizinas, Evaldas Stankevičius).
03 21–04 15 jaunųjų italų videoprograma „Magic & Loss“ (kuratoriai Luca Cerizza, Christiana Perella).
04 28–08 19 programa „Video Vibe – menas, muzika ir vaizdas Didžiojoje Britanijoje“ (kuratorės Cristiana Perrella, Daniella Cascella).
06 15–06 17 Lietuvos dailininkių moterų draugijos paroda „Mes esame“ (seminaras „Demokratija ir moterys. Reikjavikas–Vilnius’2001“. Dalyvavo Lionė Grigaliūnaitė, Tamara Janova, Vilija Jonušienė, Saulė Kisarauskienė, Dalia Matulaitė, Giedrė Riškutė, Genovaitė Skrabulienė, Dalia Marija Šaulauskaitė, Jolanta Teišerskytė-Stoškienė, Arūnė Tornau, Gražina Vitartaitė, Jūratė Urbienė, Loreta Zdanavičienė, Gintarė Uogintaitė (kuratorė Jolanta Teišerskytė-Stoškienė, dizainerė Vida Zamalytė).
06 29–08 19 paroda „Niekas“ (kuratoriai Ele Carpenter, Graham Gussin).
07 05–08 19 Haralduro Jnssono skaidrių projekcija lange „Arkties vaisiai“, Annikos Strm videoinstaliacija „Dešimt naujų meilės dainų“, Francesco Vezzili instaliacija „Siuvinėjimo trilogija“ (kuratoriai Evaldas Stankevičius, Andersas Kreugeris).
08 13–08 26 paroda „Ant reklaminių stovų“ (Vilnius–Kaunas).
09 06–11 04 paroda „Lietuvos dailė’01. Savigarba“ (kuratorius Andersas Kreugeris).
09 28–10 31 videoprograma „Paralelinės progresijos 2. Svetimas“ (kuratorė Kristina Inčiūraitė).
11 17–2002 01 13 paroda „Intensional Communities“ (rengė Rooseum šiuolaikinio meno centras, Malme, Švedija).
11 23–2002 01 13 paroda „Tailsliding“ (kuratorius Stephenas Hepworthas).
11 24–12 13 Matto Morello kūrybos paroda (kuratorius Deimantas Narkevičius).
06 09–09 04 Šiuolaikinio meno centras pristatė Lietuvos paviljoną 49-ojoje Venecijos bienalėje (dalyvavo Deimantas Narkevičius, kuratorius: Kęstutis Kuizinas, asistentas Jonas Valatkevičius).

Į TURINĮ
ATGAL