dailė 2001/2
Į TURINĮ
ATGAL


LDS narių jubiliejai 2002 metais

Sausis
01 02 Vytautui Ciplijauskui 75 metai
01 02 Vincui Norkui 75 metai
01 08 Reginai Sipavičiūtei 60 metų
01 09 Aldonai Onai Tamošaitytei 60 metų
01 13 Henrikui Čarapui 50 metų
01 17 Mečislovui Ostrauskui 75 metai
01 19 Marijai Danutei Mačiuikienei 60 metų
01 19 Gražinai Viktorijai Ožkinytei-Eimanavičienei 60 metų
01 27 Ramunei Marijai Rimkevičienei 60 metų
01 27 Janinai Šmidtaitei 80 metų

Vasaris
02 01 Vytautui Norkui 70 metų
02 02 Aurelijai Petrulytei 50 metų
02 09 Taidai Balčiūnaitei 50 metų
02 09 Arkadijui Varankai 50 metų
02 09 Audronei Mačiulytei-Kasperavičienei 50 metų
02 10 Tomui Sakalauskui 70 metų
02 15 Valerijai Slapšinskaitei 75 metai
02 17 Leonui Jasiuliui 70 metų
02 21 Viktorui Šatunovui 50 metų
02 23 Ąžuolui Leonui Vaitukaičiui 50 metų
02 25 Gražinai Bylienei 60 metų

Kovas
03 01 Donatui Valatkai 70 metų
03 01 Albinui Petrui Puriui 70 metų
03 05 Minai Babenskienei 70 metų
03 08 Gediminui Jokūboniui 75 metai
03 08 Antanui Kmieliauskui 70 metų
03 11 Izabelei Bindler 70 metų
03 12 Juozui Sučilai 50 metų
03 13 Marijai Dūdienei 75 metai
03 16 Juozui Adomoniui 70 metų
03 16 Renei Gabdankienei-Klemkaitei 60 metų
03 24 Vytautui Povilaičiui 75 metai
03 26 Arūnui Vasiliauskui 60 metų
03 29 Elvyrai Katalinai Kriaučiūnaitei 60 metų

Balandis
04 06 Giedriui Reimeriui 50 metų
04 10 Genovaitei Narkevičienei 75 metai
04 15 Alvyrai Širkienei 60 metų
04 17 Filomenai Linčiūtei-Vaitiekūnienei 60 metų
04 19 Rimantei Pranciškai Ropytei 50 metų
04 24 Kęstučiui Gvaldai 75 metai
04 27 Gediminui Karaliui 60 metų

Gegužė
05 01 Genei Žilinskaitei 75 metai
05 05 Emilijai Pleškytei 70 metų
05 08 Venifridai Račkaitytei 75 metai
05 09 Vandai Miežanskienei 50 metų
05 12 Gvidui Raudoniui 50 metų
05 13 Arūnui Sakalauskui 50 metų
05 15 Martai Valaikienei 60 metų
05 17 Vitalijai Miškinienei 60 metų
05 17 Aldonai Skirutytei 70 metų
05 19 Juzefai Čeičytei 80 metų
05 22 Rimai Miknevičienei 60 metų

Birželis
06 08 Galinai Petrovai-Džiaukštienei 75 metai
06 09 Irenai Geniušienei 70 metų
06 24 Daivutei Onai Jonaitienei 60 metų
06 24 Vilhelmui Ulozai 80 metų
06 30 Daivai Aurelijai Daugintienei 60 metų
06 30 Onai Ramanauskienei 70 metų

Liepa
07 03 Rimui Inokaičiui 50 metų
07 04 Vytautui Matulioniui 50 metų
07 07 Jūračiui Zalensui 50 metų
07 10 Vytautui Tribandžiui 60 metų
07 11 Aleksui Kėželiui 60 metų
07 13 Lionginui Šepečiui 75 metai
07 14 Sigitai Julijai Samuolienei 60 metų
07 21 Veronikai Dabkienei 75 metai
07 22 Raimundui Sližiui 50 metų
07 25 Vytautui Zaturskiui 60 metų

Rugpjūtis
08 01 Lionginui Virbickui 70 metų
08 02 Zitai Kreivytei 60 metų
08 02 Reginai Maželytei-Taurinskienei 50 metų
08 04 Izabelei Antinienei 50 metų
08 05 Antanui Garbauskui 70 metų
08 08 Birutei Stulgaitei 50 metų
08 11 Irenai Teresei Daukšaitei-Guobienei 60 metų
08 19 Arūnui Kaziui Kynui 60 metų
08 20 Broniui Grušui 70 metų
08 23 Romualdui Radzevičiui 60 metų
08 24 Kęstučiui Balčikoniui 50 metų
08 24 Stasiui Jusioniui 75 metai

Rugsėjis
09 07 Jonui Vaclovui Pulmonui 60 metų
09 13 Valerijai Tarabildienei 60 metų
09 14 Birutei Stančikaitei 50 metų
09 15 Henrikai Janinai Dumpienei 60 metų
09 17 Broniui Gražiui 50 metų
09 17 Giedrei Riškutei-Kariniauskienei 50 metų
09 17 Irenai Kostkevičiūtei 75 metai
09 20 Reginai Balčikonienei-Songailaitei 80 metų
09 21 Romualdui Lukšui 75 metai
09 25 Laimai Janulienei 60 metų
09 30 Jaroslavui Rokickiui 50 metų

Spalis
10 02 Daliai Marijai Šimelienei 60 metų
10 03 Jolantai Dovydaitytei 50 metų
10 03 Gražinai Janinai Vitartaitei 60 metų
10 04 Vladislavai Černiauskaitei 80 metų
10 05 Renatei Lūšis 60 metų
10 10 Vaclovui Kaminskui 80 metų
10 24 Gerardui Šlektavičiui 50 metų
10 25 Gintarui Gesevičiui 50 metų
10 25 Laimutei Onai Gudaitienei 60 metų

Lapkritis
11 01 Daliai Loretai Grybauskaitei 50 metų
11 02 Juozui Galkui 70 metų
11 05 Ritai Daunoravičienei 50 metų
11 05 Feliksui Navickui 80 metų
11 07 Lionginui Vasiliauskui 50 metų
11 09 Jonui Mackevičiui (Mackoniui) 80 metų
11 12 Bronislovui Baliulevičiui 70 metų
11 18 Vaidilutei Vasiliauskienei 60 metų
11 24 Aldonai Visockienei 60 metų
11 25 Daliutei Onai Matulaitei 60 metų
11 26 Almonai Genovaitei Gudaitienei 60 metų

Gruodis
12 01 Ritai Marijai Pilkaitei-Butvilienei 60 metų
12 08 Dainai Steponavičiūtei 50 metų
12 09 Petrui Deltuvai 70 metų
12 09 Algimantui Ričardui Paulavičiui 60 metų
12 15 Vladui Žukliui 85 metai
12 24 Birutei Sarapienei 50 metų
12 30 Vladui Vildžiūnui 70 metų

Į TURINĮ
ATGAL