dailė 2001/2
Į TURINĮ
ATGAL


Parodos

Parodos įvairiose ekspozicinėse erdvėse

2000:
09 29–10 20 Kaune, „Archyvo“ galerijoje, vyko Alfonso Čepausko personalinė kūrybos paroda.
10 26–11 21 Ukmergės kultūros rūmų galerijoje vyko Alfonso Čepausko personalinė kūrybos paroda.
11 01–12 01 Lietuvos banko patalpose tapybos parodą surengė Simonas Skrabulis.
11 07–12 07 Klaipėdoje, galerijoje „Paletė“, vyko Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės grafikos paroda „Burtalapiai“.
11 10–12 12 LR krašto apsaugos ministerijoje vyko Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės temperų paroda (ciklas „Neringa“).
11 10–12 28 Šv.Juozapo kunigų seminarijoje Vilniuje vyko Marijaus Piekuro tapybos paroda „Angelas“.
11 20–2001 02 20 Vilniaus aktorių namuose vyko Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelių paroda.
11 29–12 14 Šilutėje vyko Druskininkų dailininkų grupės „Kopėčios“ paroda (dalyvavo Darius Joneika, Saulius Rudzikas, Vidmantas Vėlyvis).
12 08–12 31 Vilniuje, Kongresų rūmuose, vyko Lietuvos dailininkių moterų draugijos paroda „Moterys moterims“, skirta III Lietuvos moterų suvažiavimui (kuratorė Jolanta Teišerskytė-Stoškienė).
2001:
01 26–02 12 LR Seime vyko paroda „Dailioji oda Lietuvoje“ (dalyvavo Dalia Marija Šaulauskaitė, Rimantas Dūda, Aušra Vaitiekūnaitė, Aušra Petroškienė, Albinas Kavaliauskas, Daina Mieželaitytė, Jūratė Armonavičiūtė, Algimantė Počiabutaitytė, Danutė Gajauskienė, Lolita Tarbūnaitė- Kreivaitienė, Zita Kreivytė, Rūta Zaturskienė, Žymantė Žindulienė, Regina Andriulaitytė, Saulė Jurkynienė, Gražina Aleknavičiūtė-Kuprevičienė, Stasys Jančiukas, Virginija Ligeikienė, Liucija Brazaitė-Čiutienė, Laimutė Rupšytė, Relita Mažuolytė-Mieliuvienė, Aušra Mačiulienė, Saulius Vaitiekūnas; kuratorė Dalia Marija Šaulauskaitė).
02 01–03 01 Vilniuje, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi institute, tapybos parodą surengė Simonas Skrabulis.
02 01–03 01 Vilniuje, Mokslinės technikos bibliotekoje, animacinių filmų personažų ir tapybos parodą surengė Ieva Bunokaitė. Paroda perkelta į Pakruojį ir Žagarę.
02 07–03 08 LR Prezidentūroje vyko 2000 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Dalios Kasčiūnaitės tapybos paroda.
02 16–03 09 Nidos kultūros centre „Agila“ vyko Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelių paroda „Lietuvos peizažas“.
03 01 LR krašto apsaugos ministerijos kavinėje „Salvė“ atidaryta Vinco Kisarausko kūrinių paroda „Septintojo dešimtmečio tapyba“.
03 01–05 30 Vilniaus universiteto bibliotekoje vyko Ramūnės Lebedytės akvarelių paroda.
03 06–05 03 Šv.Juozapo kunigų seminarijoje Vilniuje vyko Viktorijos Daniliauskaitės estampų paroda „Tylos klausymasis“.
03 11–04 11 Nidos kultūros centre „Agila“ vyko Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės temperų paroda „Sakralizuotas peizažas“.
03 07–05 25 Vilniaus aktorių namuose vyko Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės grafikos paroda.
03 30–04 28 Biržų krašto „Sėlos“ muziejuje vyko Biržų krašto dailininkų grupės „8+“ steigiamoji paroda (dalyvavo Renata Grabauskaitė, Jurga Grinskytė, Vidmantas Jažauskas, Sandra Sukarevičiūtė, Egils Skuja, Sigitas Striška, Sonata Vasyliūtė, Daiva Zalogienė).
04 01–09 30 Vilniaus karininkų ramovėje Romanas Borisovas surengė akvarelių parodą.
04 03 LR Prezidentūroje atidaryta skulptoriaus Eriko Daugulio kūrinių paroda.
04 07–05 07 Klaipėdoje, dailės salone „Paletė“, vyko Evos Labutytės paroda „Mėlyna“.
04 20–04 27 Čiurlionio namuose Vilniuje vyko Irenos Bajorūnaitės piešinių paroda „Mitologijos šviesa“.
04 27–06 04 Molėtų galerijoje „Akcija M“ veikė Gintaro Gesevičiaus tapybos paroda „Tebūnie“.
05 01–05 30 Vilniaus rotušėje NATO parlamentinės sesijos metu vyko Audriaus Gražio tapybos paroda „Į erdvę“.
05 01–05 30 Ukmergės kultūros centro galerijoje vyko Leono Striogos skulptūrų paroda.
05 06–08 22 Kanados atstovybėje Lietuvoje vyko Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės temperų paroda.
05 08 LR Prezidentūroje atidaryta Lionės Grigaliūnaitės tapybos paroda.
05 16–06 28 EKMI gerontologijos centre Vilniuje vyko Marijaus Piekuro tapybos paroda „Keliaujantis angelas“.
05 19–06 20 Renavo dvaro rūmų muziejuje Mažeikių r. personalinę parodą „Trys žingsniai“ surengė Zinaida Irutė Dargienė.
05 19–09 01 Šiaulių dramos teatro kavinėje „Repeticija“ tapybos parodą surengė Rolana Čečkauskaitė-Norkūnienė.
05–06 Šv.Juozapo kunigų seminarijoje Vilniuje vyko Stasės Medytės kūrybos paroda „Laiškai M.K.Čiurlioniui ir vyskupui K.Paltarokui“.
06 01–06 30 LR krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės štabe Romanas Borisovas surengė parodą „Mano Rytprūsiai II“.
06 01–08 30 Palangoje, M.Mažvydo bibliotekos vasaros skaitykloje, vyko Broniaus Bružo vitražų paroda.
06 05–07 05 Marijampolės viešojoje bibliotekoje vyko Nijolės Šaltenytės estampų paroda.
06 20–08 27 LR Prezidentūroje vyko Lietuvos odos dailininkų kūrinių paroda (kuratorė Dalia Marija Šaulauskaitė).
06–08 Panevėžyje, J.Miltinio palikimo studijų centre, vyko Stasės Medytės pastelių paroda „Aktorių portretai“.
06–08 LR Vyriausybės rūmuose vyko Jūratės Mykolaitytės, Klaudijaus Petrulio, Algirdo Griškevičiaus, Raimundo Sližio tapybos paroda.
07 05–08 05 Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, vyko Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko tapybos, akvarelių, piešinių, burvalčių ir vėtrungių modelių paroda „Marių vėjai“.
07 06–07 28 Kalvarijos kultūros centre vyko Nijolės Šaltenytės kūrybos paroda.
07 31–08 16 LR Seime vyko Biržų krašto dailininkų grupės „8+“ paroda (dalyvavo Jurga Grinskytė, Vidmantas Jažauskas, Eugenijus Balčiūnas, Kęstutis Preidžius, Vytautas Laisonas, Egils Skuja, Sonata Vasyliūtė).
07 30–09 07 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje Vilniuje vyko Rimos Gaižauskaitės, Justinos Agotos Špakauskaitės, Rimos Mačiulytės atspaudų, piešinių ir akvarelių paroda „Vasaros impresijos“.
08 04 Birštone atidaryta Vytauto Švarlio kūrybos paroda „Retrospektyva“.
09 02 LR Vyriausybės rūmuose atidaryta Valentino Ajausko grafikos ir akvarelių paroda.
09 06–10 01 Prancūzų kultūros centre Vilniuje veikė Vlado Lisaičio akvarelių paroda „Aštuntoji civilizacija“.
09 13–10 10 Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko paroda „Švalenbergą prisimenant“ (dalyvavo Aistė Ramūnaitė, Aušra Barzdukaitė, Romualdas Čarna, Vytautas Eigirdas, Osvaldas Jablonskis, Jonas Maldžiūnas, Antanas Obcarskas, Egidijus Rudinskas, Edmundas Saladžius, Alfredas Šatas, Vytautas Tamoliūnas, Arūnas Vaitkūnas).
09 17–10 06 Vilniaus A.Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko 15-oji personalinė Dalios Genovaitės Mažeikytės tapybos paroda „Išlaisvintos spalvos“.
10 01–10 30 Šiaulių informacijos centre Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė surengė parodą „Trijų kultūrų pėdsakais“.
10 08 Lietuvos rašytojų sąjungos klube atidaryta Adasos Skliutauskaitės personalinė kūrybos paroda.
10 15 Vildžiūnų galerijoje (Lobio g. 6a) atidaryta paroda „Jeruzalė. Keturi dešimtmečiai sode“ (parodoje dalyvavo 36 dailininkai).
10 16 LR Seime atidaryta Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės grafikos paroda.
2001 m. Rokiškio r., Pandėlio vidurinėje mokykloje, surengta Vaclovo Krutinio, Rimo Zigmo Bičiūno, Algimanto Kliaugos, Dariaus Bražiūno kūrinių paroda.

Į TURINĮ
ATGAL