dailė 2001/2
Į TURINĮ
ATGAL


Parodos

Parodų rūmai ir salės

LDS parodų salė
2000:
01 05–02 01 Druskininkų dailininkų grupės „Kopėčios“ narių tapybos paroda (dalyvavo Vidmantas Vėlyvis, Darius Joneika, Saulius Rudzikas).
02 02–02 12 Eglės Banionytės-Jančaitienės (1960–2000) tapybos paroda.
02 14–02 28 Lietuvos dailininkų sąjungos 2000 m. laureatų Algirdo Petrulio, Algirdo Boso ir Rimanto Sakalausko kūrinių paroda.
03 05–03 20 Romualdo Kuncos tapybos paroda.
03 26–04 02 XIII tarptautinės Baltijos šalių akvarelės trienalės lietuviškos kolekcijos paroda.
04 03–04 20 Kęstučio Balčikonio pastelių paroda.
05 01–05 30 Upsalos (Švedija) dailininkų Kajsos Haglund, Evos C. Bjrkman, Erikos Bengtsdotter, Petal Roberts, Teymoro Zarré, Ulfo Leijono kūrinių paroda.
06 04–06 20 akvarelininkų grupės „A“ narių darbų paroda (dalyvavo Vida Norkutė, Živilė Liugailaitė, Elena Šaltytė-Lisauskienė, Gintaras Gesevičius, Vladas Lisaitis).
06 21–07 02 naujų LDS narių kūrinių paroda.
08 01–08 22 jubiliejinė Janinos Pleškūnienės tapybos paroda.
08 27–09 07 Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo 1999 m. laureatų Viktorijos Daniliauskaitės ir Vidmanto Gylikio kūrinių paroda.
09 10–09 17 Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo 2001 m. konkurso dalyvių darbų paroda.
09 17–10 02 Pasvalio dailininkų grupės „Rats“ narių kūrinių paroda.
10 03–10 26 Marketos Hohland (Švedija) kūrybos paroda.
10 30–11 19 Ievos Naginskaitės jubiliejinė tapybos ir Onos Lipeikaitės skulptūrų paroda.
11 26–12 14 Vildžiūnų šeimos kūrybos paroda.
12 17– 2002 01 11 paroda „Iš mano kišenės II“.

Vilniaus kongresų rūmai
2000:
01 05–02 08 Dalios Kasčiūnaitės tapybos paroda.
02 12–03 30 Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda.
04 03–05 30 Arturo Savicko tapybos paroda.
09 03–11 05 Arūno Rutkaus tapybos paroda.
11 08–2001 01 05 Gintaro Palemono Janonio tapybos paroda.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2000:
12 22–2001 01 10 Jekaterinos Romanovos Venecijos kaukių ir domino paroda.
2001:
01 12–02 11 Viliaus Jasinevičiaus fotografijų paroda „1991 metų sausis Lietuvos širdyje“, skirta 1991 m. sausio 13-osios įvykių 10-mečiui atminti.
02 14–03 11 Nijolės Vilkės Stunskaitės kostiumų ir jų eskizų paroda „Varpai“.
03 13–04 09 Zitos Pikelytės, R.Žygo, M.Krivelio fotografijų ir skulptūrų paroda „Kelias yra gyvenimas“.
03 14–04 10 Leonso Balodžio (Latvija) fotografijų paroda „Rygos secesija“, skirta Rygos 800-ųjų metų jubiliejui ir Latvijos Respublikos Prezidentės Vairo Vikės Freibergos vizitui Lietuvoje (rengė Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje).
03 19–04 19 Eglės Narvilienės akvarelių ir piešinių paroda „Atklydę bylojimai“.
04 05–04 30 paroda „Mada senosiose fotografijose“ iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus fondų.
04 11–05 17 LDS Vilniaus akvarelininkų sekcijos narių darbų paroda „Mano gimtinė“ (dalyvavo Izabelė Bindler, Margarita Ona Čepukienė, Audrius Čiočys, Juozas Gecevičius, Stasys Kavaliauskas, Bronislava Lapinskienė, Ramūnė Lebedytė, Renatė Lūšis, Gražina Masytė-Baskienė, Vladimiras Nesterenka, Irina Novokreščionova, Irina Panaskova, Vladimiras Panaskovas, Igoris Piekuras, Eugenija Pilypaitienė, Laima Skerstonaitė, Viačeslavas Sokoleckis, Alvydas Stauskas).
04 20–05 13 paroda „Gražiausios lietuviškos knygos 1992–2000“.
05 18–05 29 Algio Skačkausko piešinių ir akvarelių paroda.
06 06–06 26 kilnojamoji paroda, skirta norvegų mokslininkui ir keliautojui Fridjofui Nansenui (rengė Norvegijos Karalystės ambasada Lietuvoje).
06 22–08 01 Jono Nekrašo vizualinės antropologijos paroda „Budos ženklai“.
06 29–07 28 Vladimiro Kožucho (Baltarusija) tapybos paroda (rengė Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvoje, kuratorė Larisa Bortnik).
07 30–09 01 Eglės Kiškienės fotografijų paroda „XIX a. pab.–XX a. pradžios gyvenamųjų namų kolonijos Vilniuje ir Rygoje“.
08 01–08 20 grupės „A“ akvarelių paroda „Be projekto“.
08 22–09 28 Ukrainos fotomenininkų darbų paroda, skirta Ukrainos nepriklausomybės 10-mečiui (rengė Ukrainos nacionalinė biblioteka, Ukrainos Respublikos ambasada Lietuvoje).
08 26–09 19 Olgerdo Galdynskio (Lenkija) fotografijų paroda „Torunės impresijos“.
08 26–09 19 iliuminacijų ir miniatiūrų paroda iš Torunės universiteto kolekcijos.
09 21–10 04 Eriko Lessingo (Austrija) fotografijų paroda „50 metų fotografijose“, skirta holokausto Lietuvoje pradžios 60-mečiui (rengė Austrijos Respublikos ambasada Lietuvoje).
10 06–10 23 Jurgos Augustaitytės ir Algio Augustaičio tapybos paroda.

Lietuvos menininkų rūmai
2000:
01 16–02 03 Kauno jaunųjų menininkų tapybos paroda.
2001:
02 04–02 24 paroda „Susitikimai – Jonas Švažas ir Irma Balakauskaitė, Linas Cicėnas, Tadas Gutauskas, Martinas Jankus, Živilė Jasutytė, Agnė Juškaitė, Aistė Kirvelytė, Linas Liandzbergis, Jolita Skėrytė, Solomonas Teitelbaumas“ (kuratoriai Svajūnas Armonas, Dovilė Tomkutė).
02 07–02 24 paroda-konkursas „Vilniaus miesto 2000 m. architektūriniai projektai ir realizacijos“.
03 01–03 18 Sofijos Urbanavičiūtės-Subačiuvienės fotografijų paroda „1944 metų Vilnius“ ir paroda „Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose“.
03 02 Vilniaus forumas „Praeities miestas – ateičiai“.
03 19–04 07 paroda „Dailininkai poetai“ (dalyvavo Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė, Juzefa Čeičytė, Dalia Matulaitė, Vytautas Šerys, Aldona Dapkutė).
03 21–04 07 Zinaidos Vogėlienės gobelenų paroda „Baltoji pusė“.
04 10–04 28 Algimanto Švėgždos kūrybos paroda.
04 11–04 28 Jono Čeponio tapybos paroda.
08 29–09 15 Pederio Stougårdo (Danija) kūrybos paroda (rengė Danijos kultūros institutas ir Vilniaus rotušė).
10 01–10 15 susigiminiavusių miestų projektas „Čikaga–Vilnius“. Algimanto Kezio fotografijų paroda „Architektūros fragmentai“.
10 16–11 03 Eduardo Jonušo kūrybos paroda ir vakaras (vakarą vedė Aldona Žemaitytė).
10 17–11 03 Gražinos Vitartaitės tapybos paroda.
11 06–11 15 tapybos paroda, skirta Juozo Zikaro 120-osioms gimimo metinėms (dalyvavo Gražina Vitartaitė, Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Ričardas Taločka, Jonas Daniliauskas, Gintaras Palemonas Janonis, Arvydas Baltrūnas, Viktoras Šocikas, Raimondas Majauskas, Gintaras Pankevičius, Vytautas Žirgulis, Osvaldas Juška, Ramūnas Grikevičius).

Kauno menininkų namai
2000:
11 13–12 18 paroda „Giedrių frakcija“ (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
11 14–11 28 Druskininkų dailininkų grupės „Kopėčios“ paroda (Darius Joneika, Saulius Rudzikas, Vidmantas Vėlyvis), skirta M.K.Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms.
2001:
01 03–01 28 Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelių paroda.

Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji
biblioteka

2001:
01 10–01 17 fotografijų paroda „Vilčių metas“, skirta Laisvės gynėjų dienai.
01 19–02 14 Rimanto Dichavičiaus fotografijų ir tapybos paroda „Vizija“.
02 15–03 09 liaudies menininkų klubo „Mūza“ jubiliejinė paroda.
03 13–03 29 Elenos Šergalienės paroda „Sparnuočiai“.
04 03–04 12 tautodailininkų gildijos paroda „Skiautiniai, jų kūrimo tradicijos ir kaita“.
04 13–04 30 Kristinos Adomaitytės fotografijų paroda „Vasara Amerikoje“.
05 01–05 07 Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos dailės mokytojų ir mokinių darbų paroda.
05 09–06 01 vaikų piešinių ir plakatų paroda-konkursas „Mes Europos vaikai“.
06 05–06 21 Nijolės Šaltenytės grafikos paroda.
06 22–07 12 Jūratės Kadusauskaitės tapybos paroda.
07 13–08 09 Birutės Kižienės kilimų paroda „Siūlo kelias“.
08 10–08 30 Gintaro Pankevičiaus paroda-akcija „Portretas“.
08 31–09 18 Eglės Jesulaitytės tekstilės paroda.
08 18–08 27 pleneras „Prasmių koliažas“.
08 31–09 21 plenero „Prasmių koliažas“ dalyvių darbų paroda.
09 19–10 01 Aldonos Alkevičiūtės-Biliūnienės (JAV) tapybos paroda.
10 02–10 25 Klevos Kazlauskaitės-Verbickienės tapybos paroda „Vasarėlė – mano meilė“.
10 26–11 15 Loretos Stirbytės-Skruibienės tapybos ir lėlių paroda.
11 16–12 06 Svetlanos Silickajos piešinių paroda.
12 07–12 28 skiautinių paroda-konkursas „Ir aš galiu“, skirta Pasaulinei invalidų dienai.

Klaipėdos dailės parodų rūmai
2001:
01 10–02 04 Henriko Šurkaus kūrybos paroda „Kitu rakursu“.
01 24–02 25 Andriaus Miežio tapybos ir grafikos paroda.
01 24–01 28 A.Rubliovo vidurinės mokyklos moksleivių kūrybos paroda ir labdaros akcija „Statom šventovę“.
01 31–02 25 Marijos Švažienės tapybos ir gobelenų paroda.
01 31–02 25 Vilniaus menininkų klubo „Plekšnės“ plenero darbų paroda (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
02 01–02 25 Adolfo Viluckio medžio drožinių paroda.
02 07–03 04 dailininko Arūno Mėčiaus ir poeto Sigito Poškaus knygos „Vieną kartą“ iliustracijų paroda.
02 22–03 11 Tatjanos Simanaitienės tapybos paroda „Kūno menas“.
02 22–03 18 Elenos Kajackienės paroda „Siuvinėta tapyba“.
03 01–04 01 Antano Gudaičio (1904–1989) kūrybos paroda.
03 02–04 01 fotografijų paroda „Erotika“ (S).
03 07–03 25 LTS Žemaitijos skyriaus narių tapybos paroda „Tautodailei – 35“.
03 14–04 15 Federico Hage’s (Belgija) grafikos paroda.
03 20–03 22 Britų dienos Lietuvoje. Britų produktų ir katalogų paroda.
03 28–04 22 Kazimiero Mizgirio fotografijų paroda „Smėlis ir vėjas“.
03 22–04 22 tradicinė LDS Taikomosios dailės galerijos paroda „Veidrodis“ (kuratorė Marytė Gurevičienė).
03 23–04 10 Vytauto Balsio naujos skulptūros iš ciklo „Laiškai“ pristatymas.
04 04–04 22 plakatų paroda „Pažink Europą“.
04 05–04 29 Jono Švažo (1925–1976) tapybos paroda.
04 19–05 20 Daivos Ložytės keramikos paroda „Radiniai-2“.
04 25–05 20 Lino Julijono Jankaus, Eduardo Juchnevičiaus, Osvaldo Jablonskio tapybos paroda.
04 26–05 27 respublikinio odos simpoziumo darbų paroda.
05 02–05 27 fotografijų paroda „Žydai Rytų Prūsijoje“.
05 02–05 27 Klaipėdos ir Šiaulių menininkų tapybos paroda „Klaipėda–Šiauliai 7+7“ (dalyvavo Vytautas Tribandis, Rimantas Plungė, Vidmantas Zarėka, Ričardas Garbačiauskas, Meda Dilinskienė, Gražina Arlauskaitė-Vingrienė, Petras Rakštikis; kuratoriai Ričardas Garbačiauskas, Algimantas Jusionis).
05 02–05 27 Stasio Aukštuolio objektų ir koliažų paroda „Laiškai“.
05 23–06 17 Pedero Stougardo (Danija) grafikos paroda.
05 24–06 05 Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelių paroda „Dialogas“.
05 30–06 17 paroda „Mažoji tekstilė“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
06 06–06 19 tarptautinio Nidos tapybos plenero dalyvių darbų paroda.
05 60–06 17 Ričardo Bartkevičiaus tapybos paroda.
05 31–06 17 Ingos Dargužytės grafikos paroda „Tiesiog atspaudai“.
05 24–06 17 Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelių paroda.
06 18–07 01 VDA Klaipėdos vizualinio dizaino katedros studentų kursinių ir diplominių darbų paroda.
06 27–07 22 Agnete Brittasius (Danija) kūrybos paroda.
07 04–07 22 fotografijų paroda „Šiandieninė Britanija jauno lietuvio akimis“ (kuratorė Kristina Tumosaitė).
07 04–07 22 Petro Šmito fotografijų paroda „Draugai ir bičiuliai“.
07 04–07 22 tapybos paroda „Keturi Uogintai“.
07 23–08 26 tapybos paroda, skirta Jūros šventei „Dangus, jūra ir aš“ (rengė Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga).
07 27 „Gliukų teatro“ spektaklis „Moooliai“ KDPR kiemelyje, skirtas Jūros šventei.
08 31–09 30 Algirdo Taurinsko jubiliejinė tapybos paroda.
08 29–09 30 Irenos Bajoriūnaitės piešinių paroda „Būties atspindžiai“ ir poezijos knygos „Laiko kraitė“ pristatymas.
08 29–09 30 Birutės Andriekutės grafikos paroda.
10 06–11 04 tarptautinė akvarelių paroda (kuratorė Renatė Lūšis).
11 07–12 02 tarptautinė paroda „Krikštai mene“ (kuratorė Eva Labutytė).
11 07–12 02 Algirdo Vadoklio jubiliejinė tapybos paroda.
11 07–12 02 Valdimaro Kalninio grafikos paroda.
11 07–2002 01 paroda „Senoji lietuvių skulptūra“.
12 05–2002 01 Onutės Pužauskaitės-Dromantienės tapybos paroda.
12 06–12 30 Valdo Gurskio tapybos paroda.
12 05–2002 01 Artūro Šlipavičiaus tapybos paroda „Lethe“.
12 06–2002 01 Evaldo Bernoto jubiliejinė metalo plastikos paroda „Laiko metamorfozės“.
12 05–2002 01 Vytauto Valiaus grafikos paroda.
12 07–2002 01 Lietuvos dailininkų kalėdinė paroda.

Telšių parodų salė
2000:
10 13–10 29 Daniaus Drulio metalo plastikos paroda.
10 20–12 19 tarptautinio dailininkų plenero, skirto M.K.Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms, dalyvių darbų paroda ir paskaitų ciklas „Vainikas Čiurlioniui“.
11 06–11 13 Klaipėdos regiono dailininkų akvarelių paroda (kuratorė Renatė Lūšis).
11 14–11 20 projekto „Jaunimas bendruomenėje“ kilnojamoji paroda „Vainikas Čiurlioniui“.
11 22–11 30 Romualdo Inčirausko jubiliejinė metalo plastikos ir tapybos paroda.
12 01–12 14 Telšių menininkų paroda „Telšiams –550“.
12 15–2001 01 11 tautodailininkų Jadvygos Bytautienės, Vytauto Domkaus, Stepono Kamino kūrybos paroda.
2001:
01 13–01 30 fotoatspaudų paroda „Mūsų skausmas, pergalė ir atmintis“, skirta Sausio 13-ajai.
02 01–03 05 Adomo Galdiko tapybos ir Vytauto Igno grafikos paroda iš Plungės žemaičių dailės muziejaus fondų.
03 09–03 24 moksleivių vaizduojamosios dailės paroda „Ne veltui bočiai tave taip gynė“.
03 22–03 25 Telšių apskrities kaimo amatų ir verslo diena. Amatininkų gaminių paroda.
03 26–04 17 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specialybės II kurso studentų ir dėstytojo Vytauto Mockaičio kūrybos paroda „Memento mori“.
04 19–05 07 Telšių apskrities tautodailės paroda.
05 09–05 14 Telšių rajono moksleivių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Mūsų kūryba Europos Sąjungai“.
05 16–06 06 Vytauto Valiaus tapybos ir grafikos paroda.
06 08–07 09 Vaikų dailės mokyklos ir rajono moksleivių vidurinio mokslo baigiamojo dailės egzamino darbų paroda.
06 14–07 01 Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Lietuva tremtyje“, skirta Vilties ir gedulo dienai.
07 04–08 20 Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos diplominių darbų paroda.
07 11–09 05 Martyno Gintalo piešinių ir videokūrinių paroda „Procesas“.
08 22–09 29 Jadvygos Lapinskaitės-Dirvianskienės piešinių, dekoratyvinių mezginių, Nijolės Dirvianskytės-Gudonienės, Kristinos Gudonytės-Dūdienės tapybos paroda.
10 01–10 07 respublikinė filatelijos paroda.
10 10–10 22 Kazimiero Urbonavičiaus meninės fotografijos paroda.
10 12–11 01 Kauno aukštesniosios meno mokyklos studentų tekstilės paroda.
10 22–11 14 Algirdo Taurinsko tapybos, Renatės Lūšis akvarelių paroda.
11 02–11 17 Tomo Vaičaičio kūrybos paroda.
11 15–12 02 Mečislovo Šilinsko fotografijų paroda ir albumo „Telšiai“ pristatymas.
11 19–12 06 paroda „Su šypsena apie Lietuvą ir Europos sąjungą“.
11 16–12 06 Telšių dailės mokytojų kūrybos paroda, skirta Telšių savivaldos 210-osioms metinėms.
Telšių parodų salės vaikų galerija
„Koridorius“ (Džiugo vidurinė mokykla)

2000:
10 06–10 24 Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos moksleivių kūrybos paroda.
11 13–2001 01 15 Klaipėdos regiono dailininkų akvarelių paroda.
2001:
02 05–03 08 Telšių vaikų dailės mokyklos rudens semestro ir A.Žerebionkovaitės darbų paroda.
03 14 Giedriaus Kuprevičiaus ir Egidijaus Vaškevičiaus audiovizualinis projektas „Pasaulio sutvėrimas – XX a. pabaiga“ M.K.Čiurlionio paveikslų motyvais.
04 23–05 28 Tryškių, Luokės, Telšių dailės mokyklų moksleivių darbų paroda.
Telšių parodų salės parodos-pardavimai
Žemės ūkio banko Telšių skyriuje

2000:
09 21–2001 01 15 Juozo Vosyliaus tapybos paroda.
12 07–12 28 Romualdo Stasiulio tapybos paroda.
2001:
02 21–03 25 Antano Garjono tapybos paroda.
04 11–07 15 Vlado Vaitekūno tapybos paroda „Sielos šauksmas į visatą“.

Į TURINĮ
ATGAL