dailė 2001/2
Į TURINĮ
ATGAL


Simpoziumai, plenerai, konkursai, projektai, konferencijos Lietuvoje

2000:
Rugsėjo 22–spalio 1 d. Druskininkuose vyko grupės „Kopėčios“ (Darius Joneika, Saulius Rudzikas, Vidmantas Vėlyvis) projektas „Raigardas’2000“, skirtas M.K.Čiurlionio 125-osioms metinėms. Projekto paroda lapkričio 4–28 d. vyko Kauno menininkų namuose.
Rugsėjo 24–spalio 20 d. Švėkšnoje vyko „Baroti“ galerijos pleneras. Dalyvavo Eglė Kuckaitė ir kt.
Spalio 1–15 d. Raudondvario pilyje vyko tradicinė Kauno rajono tapytojų paroda-konkursas, skirta Lietuvos vardo rašytiniuose šaltiniuose paminėjimo 1000-mečiui ir jubiliejiniams Krikščionybės metams. Rengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Dalyvavo 28 tapytojai ir tautodailininkai (dailininkai Kęstutis Andziulis, Vytautas Lagunavičius, Rimantė Pranciška Ropytė, Alfonsas Bunkus, Genė Gainienė, Valentinas Varnas, Stanislovas Vitkauskas ir kt.). Spalio 6 d. Pažaislio švč.Marijos apsilankymo bažnyčioje ir Kamaldulių vienuolyne vyko konferencija „Pasaulietinės kultūros sąveika per dailę“.
Spalio 3 d. Kaune vyko aplinkos meno simpoziumas „Abonementas skulptūrai“ (rengė Juozas Šlivinskas, kuratorė Violeta Jasevičiūtė). Dalyvavo Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Rolandas Karalius, Gintaras Kamarauskas, Česlovas Lukenskas, Evaldas Pauza, Marijus Petrauskas, Sigitas Straigis, Algimantas Šlapikas, Vytautas Umbrasas, Marius Zavadskis.
Spalio mėn. Šiaulių P.Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko tarptautinis ekslibrisų konkursas „Šiaulių P.Višinskio bibliotekai–50“ (kuratorius J.Nekrašius). Dalyvavo Meda Dilinskienė ir kt.
Spalio mėn. Jonavoje renginio „Homo lidens 3“ metu Robertas Antinis ir Česlovas Lukenskas surengė akciją „Krikštas“.
Spalio mėn. vyko pleneras „Skemai’2000“ (kuratorius Arvydas Bagdonas).
Lapkričio 28–gruodžio 15 d. Kaune vyko II aliuminio simpoziumas (kuratorė Virginija Venckūnienė). Dalyvavo Virginija Venckūnienė, Stasys Žirgulis, Vytautas Narutis.
Gruodžio 26–2001 sausio 6 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, „Winterfresh“ ledo skulptūrų parko konkurse (sumanymo iniciatorius Gitenis Umbrasas) dalyvavo Arvydas Ališanka, Kęstutis Musteikis, Marijus Piekuras, Gediminas Piekuras, Gediminas Akstinas, Dainius Strazdas ir kt.

2001:
Sausio 26– spalio 15 d. vyko parodų ciklas „Dailioji oda Lietuvoje“ (kuratorė Dalia Marija Šaulauskaitė). Dalyvavo Dalia Marija Šaulauskaitė, Rimantas Dūda, Aušra Vaitiekūnaitė, Aušra Petroškienė, Albinas Kavaliauskas, Daina Mieželaitytė, Jūratė Armonavičiūtė, Algimantė Počiabutaitytė, Danutė Gajauskienė, Lolita Tarbūnaitė- Kreivaitienė, Zita Kreivytė, Rūta Zaturskienė, Žimantė Žindulienė, Regina Andriulaitytė, Saulė Jurkynienė, Gražina Aleknavičiūtė-Kuprevičienė, Stasys Jančiukas, Virginija Ligeikienė, Liucija Brazaitė-Čiutienė, Laimutė Rupšytė, Relita Mažuolytė-Mieliuvienė, Aušra Mačiulienė, Saulius Vaitiekūnas. Parodos vyko Lietuvos Respublikos Seime (01 26–02 10), Taikomosios dailės galerijoje (02 19–03 04), Klaipėdos dailės parodų rūmuose (04 25–05 27), Lietuvos Respublikos Prezidentūroje (06 15–10 15). Liepos 6–10 d. Šiaulių universitete surengtas tarptautinis seminaras „Odos dailės ir amato technikos šiuolaikiniame pasaulyje“. Rengėjai ŠU Taikomosios dailės ir technologijų katedros vedėjas A.Kavaliauskas, tarptautinės odos menininkų gildijos „Ledergilde“ prezidentas Rene Berendsas (Vokietija), odos dailininkė Dalia Marija Šaulauskaitė ir Kauno meno kolegijos dėstytoja Lolita Kreivaitienė.
Vasario–kovo mėn. paminklo Šilutės miesto įkūrėjui Hugo Šojui konkurse dalyvavo Algirdas Bosas.
Kovo 9 d. Vilniaus dailės akademijoje vyko konferencija, skirta menotyrininkui Jonui Umbrasui (1925–1988) atminti. Rengė Lietuvos dailės istorikų draugija, Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos dailininkų sąjunga, vedė doc. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė ir dr. Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. Prisiminimais apie menotyros mokslų kandidatą Joną Umbrasą pasidalino jo kolega ir draugas Leonas Jasiulis, kurio rašytus atsiminimus perskaitė Genovaitė Kęstutytė-Jasiulienė. Kalbėjo menotyrininkės dr. Gražina Martinaitienė ir Ingrida Korsakaitė. J.Umbraso mokinės Regimanta Stankevičienė, Rūta Vitkauskienė, dr. Dalia Ramonienė, dr. Lijana Natalevičienė skaitė mokslinius pranešimus.
Kovo 9 d. Stasio Vainiūno namuose, Vilniuje, vyko vakaras-susitikimas su dailininke Viktorija Gatavynaite „Jau suskambo pavasario spalvos“. Vakarų ciklą „Įdomūs susitikimai“ rengia Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Ciklo meno vadovė dailininkė Irena Geniušienė.
Kovo 15 d. Vilniaus šiuolaikinio meno centro kino salėje buvo pristatyta Jolitos Mulevičiūtės knyga „Modernizmo link“. Buvo rodomi Lietuvos vaizdo ir garso archyvo kino dokumentai, kuriuos komentavo vyriausioji archyvarė Irena Mikužienė.
Kovo 30 d. Vilniaus rotušėje vyko Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės poezijos knygų „Būtadieniai“ (2000) ir „Esatis“ (2001) pristatymas.
Balandžio 20 d. M.K.Čiurliono namuose, Vilniuje, buvo pristatyta grafikės Irenos Bajorūnaitės poezijos knyga „Mitologijos šviesa“. Vakarą vedė dailininkė Irena Geniušienė, eiles skaitė aktorė Lilija Žadeikytė, dalyvavo poetai, dailininkai, žurnalistai, ansamblis „Cantabile“. Grojo Jonė Kaliūnaitė, Vilmantas Kaliūnas, Daiva Stulgytė.
Gegužės 4–6 d. Kelmyno kaime, Kauno r., Rokų seniūnija, vyko tapytojų pleneras, skirtas dailininkui Benediktui Vytautui Pranckūnui atminti. Rengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Dalyvavo 29 dailininkai ir tautodailininkai (dailininkai Alfonsas Bunkus, Vytautas Lagunavičius, Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Stasys Vitkauskas ir kt.).
Gegužės 5–birželio 7 d. Sudervėje, Vilniaus r., akmens skulptūros simpoziume „Vilnoja“ dalyvavo Arvydas Ališanka, Juozas Genevičius, Džiugas Jurkūnas, Algirdas Kuzma, Kęstutis Musteikis, Šarūnas Arbačiauskas, Mindaugas Kučas, Darius Bražiūnas.
Gegužės 5–24 d. Zabarijos miške, Trakų r., meno akcijoje „Medžio metamorfozės“ dalyvavo Arvydas Ališanka, Eduardas Ambrulevičius, Sigita Barniškytė, Elena Imbrasienė, Solveiga Jankauskaitė, Jurgita Jasinskaitė, Zita Jurgelevičiūtė, Inga Kasparavičiūtė, Gražina Mialdun, Kęstutis Musteikis, Rasa Nazarovaitė, Gediminas Piekuras, Andrius Pulkauninkas, Julius Rakevičius, Marija Smirnovaitė, Rūta Stanionytė, Donatas Šimulionis, Rasa Vaičiulytė, Kazys Venclovas (kuratorius Arvydas Ališanka).
Gegužės 8 d. Panevėžyje prasidėjo tradicinės „Panevėžio dailės dienos“. Rengė LDS Panevėžio skyrius (Vytautas Žirgulis, Rasuolė Kerbedienė), Panevėžio dailės galerija (Jolanta Lebednykienė), Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerija „2-asis aukštas“ (P.Šiaučiūnas). „Galerijoje XX“ eksponuojami 12 autorių keramikos, stiklo, tekstilės darbai, Panevėžio dailės galerijoje – 14 tapytojų ir skulptorių kūriniai, o Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“ – 7 grafikų ir akvarelininkų darbai.
Gegužės 12–birželio 4 d. Juodkrantėje, viešbutyje „Eglių slėnis“, vyko Vilniaus menininkų klubo „Plekšnės“ pleneras (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
Gegužės 15–25 d. Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje, vyko pleneras „Tekstilė vėjyje“ (kuratorė Zinaida Irutė Dargienė). Dalyvavo 9 dailininkai, profesionalų darbą stebėjo Plungės moksleiviai, VDA Telšių skyriaus studentai. Plenero dalyvių darbų paroda iki rugsėjo 1 d. vyko Žemaičių dailės muziejuje. Renavo dvaro rūmų muziejuje surengta Z.I.Dargienės tekstilės paroda „Trys žvilgsniai“.
Gegužės 15–birželio 12 d. Nidoje, Virginijos ir Kazimiero Mizgirių menininkų namuose, vyko tarptautinis gintaro simpoziumas „Gintaras interjere“. Dalyvavo Ąžuolas Vaitukaitis ir kt.
Gegužės 15–25 d. Veisėjuose vyko drožėjų pleneras. Rengė Veisėjų miesto ir kaimiškoji seniūnijos bei Veisėjų vidurinės mokyklos dailės mokytojas Vytautas Žukauskas. Dalyvavo Saulius Lampickas, Tauras Česnulevičius, Antanas Česnulis, Rimantas Juozapavičius, Gintas Akstinas, Balys Dabrukas, Pranas Petronis, Zenonas Knyza.
Gegužės 17–birželio 3 d. Nidoje vyko VII tarptautinis tapybos pleneras „Nidos nuotaikos“ (kuratorius Saulius Kruopis). Dalyvavo Arvydas Baltrūnas, Arūnė Tornau, A.Miežis, S.H.Fleisher (Norvegija), Henrikas Čerapas, Audronė Petrašiūnaitė,
Vilmantas Marcinkevičius, Lilija Puipienė.
Gegužės 20–30 d. Veisėjuose vyko pleneras „Veisėjų vasara“. Rengė Veisėjų miesto ir kaimiškoji seniūnijos bei Veisėjų vidurinės mokyklos dailės mokytojas Vytautas Žukauskas. Dalyvavo Arvydas Bagdonas, Loreta Skruibienė, Justinas Prakapas, Vaclovas Vekerotas, Alfonsas Šuliauskas, Adalbertas Nedzelskis.
Gegužės 26 d. Bikuškio dvare, Utenos r., vyko tapybos plenero „Bikuškio dvaras“ pabaigtuvės (rengė Dalia ir Gintaras Gruodžiai). Dalyvavo Audrius Gražys, Tadas Gutauskas, Egmontas Bžeskas, Algimantas Jusionis, Asta Kulikauskaitė-Rastauskienė, Linas Liandzbergis, Vytautas Pakalnis, Jolita Skėrytė, Vytautas Tomaševičius, Juozas Vosylius.
Gegužės 28 d. Valstybiniame jaunimo teatre įgyvendintas Vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ scenografijos projektas – šokių spektaklis „Vaikystės sodas“. Dailininkė Žimantė Žindulienė.
Birželio 1–15 d. Nidoje, Virginijos ir Kazimiero Mizgirių menininkų namuose, kūrybinėje stovykloje dirbo VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus dėstytojas Vytautas Mockaitis.
Birželio 3–7 d. Altoniškių–Jadagonių kaimuose, Kauno r., Zapyškio seniūnija, vyko Kauno rajono tapytojų pleneras, skirtas dailininkui Jonui Šileikai atminti. Rengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Dalyvavo 30 Kauno rajono dailininkų ir tautodailininkų.
Birželio 5–13 d. Vilniuje, LDS Taikomosios dailės galerijoje, vyko projektas „Taikomosios dailės dienos“ (kuratorė Marytė Gurevičienė). Lankytojai galėjo stebėti, kaip dailininkai profesionalai žiedžia molį, audžia, buvo demonstruojamos LDS parengtos mokomosios vaizdajuostės „Mes ir menas“. Projektą filmavo „Vilniaus televizija“ (redaktorė Greta Chomentauskienė).
Birželio 18–25 d. Sudeikiuose, Utenos r., vyko pleneras „Alaušas’2001“. Dalyvavo Gražina Vitartaitė, Viačeslavas Sokoleckis, Alvydas Stauskas, Giedrė Luckutė, Jonas Pleckevičius, Vladas Lisaitis.
Birželio 30–liepos 7 d. Onuškyje, Trakų r., vykusiame I tarptautiniame plenere ir ekologinėje-edukacinėje akcijoje „Metalo vizija“ dalyvavo Juozas Lebednykas, Algirdas Bosas, Lionginas Virbickas, Sigitas Poška. Plenere sukurti darbai eksponuoti Onuškio miestelio skvere.
Birželio 31–liepos 1 d. Lentvario kilimų fabrike vykusiame tarptautiniame žakardinių kilimų projektavimo simpoziume ir seminare „Nacionalinio ir asmenybinio savitumo ataudai nūdienos masinės gamybos kilimų projektavime“ dalyvavo Eglė Ganda Bogdanienė.
Birželio mėn. Palangoje vykusioje meno akcijoje „Smėlio formos“ dalyvavo Arvydas Pakalka, Gediminas Akstinas, Džiugas Katinas ir M.K.Čiurlionio menų gimnazijos mokiniai.
Birželio–liepos mėn. 10 Lt proginės monetos, skirtos Klaipėdos miestui, konkurse dalyvavo Algirdas Bosas.
Birželio–gruodžio mėn. LDS liejykloje „Bronzos amžius“ vyko V bronzos liedinimo simpoziumas. Dalyvavo Darius Bražiūnas, Arvydas Ališanka, Dalia Matulaitė, Mindaugas Aučyna, Valdas Bubelevičius, Algirdas Bosas, Stasys Juraška, Juozas Lebednykas, Gediminas Piekuras, Vladas Kančiauskas, Algirdas Zokaitis, Vytautas Tallat–Kelpša, Kęstutis Musteikis, Marius Zavadskis, Algirdas Bosas. 2001 m. simpoziume išlietas vienas Šarūno Šimulyno (1939–1999) kūrinys.
Liepos 1–31 d. Klaipėdoje vyko tradicinis tarptautinis akvarelės pleneras (kuratorė Renatė Lūšis). Dalyvavo Laima Drazdauskaitė, Rimantas Kubilius, Bronislava Orlingytė-Lapinskienė, Ramūnė Lebedytė, Renatė Lūšis, Michailas Matvejevas, Irina Novokreščionova, Monika Ose (Latvija), Eugenija Pilypaitienė, Oksana Putinienė, Vladas Sušilovas, Rolanda Šveiderytė, Virga Urbonavičienė.
Liepos 1– rugpjūčio 5 d. Molėtų r., Antalakajos kaime, Molėtų skulptūrų parke, vyko II skulptorių kūrybos stovykla. Dalyvavo Mindaugas Navakas, Paulius ir Svajonė Stanikai. Simpoziumą rengė Molėtų meno klubas „Akcija M“. Atidarant skulptorių stovyklą Didžiokų koplyčioje, tekstilininkė Laimutė Kazlovienė pristatė veltinių ekspoziciją (06 30). Stovykloje dirbę menininkai Molėtų skulptūrų parkui, kur jau stovi septynios skulptūros, padovanojo per mėnesį sukurtus savo darbus.
Liepos 3–13 d. Birštone vyko VII akvarelininkų pleneras „Nemunas“. Rengė Kauno akvarelininkų sekcija, dalyvavo Eugenijus Nalevaika, Sofija Rickevičiūtė, Česlovas Banys, Rita Kišonienė, Algimantas Mikėnas, A.Balevičius, Rita Ropytė, G.Motiejūnienė, Emilija Jaudegytė, Valentinas Varnas.
Liepos 3–rugpjūčio 2 d. LDS Kauno skyrius UAB „Kauno keramika“ patalpose (Jurbarko g. 2) surengė keramikos simpoziumą „Žemės ir ugnies pėdsakai“. Rengė LDS Kauno skyrius, keramikės Danutė Laurenčikaitė, Daiva Ramoškaitė, Nijolė Liatukaitė, Janina Šmidtaitė, kuratorė Rūta Marija Purvinaitė. Simpoziumas skirtas Lietuvos profesionaliosios keramikos pradininkui prof. Liudvikui Stroliui (1905–1996) atminti, puoselėti tradicinę keramiką, skatinti šiuolaikinės keramikos vyksmą. Simpoziume dalyvavo 47 Lietuvos keramikai ir buvę L.Strolio mokiniai. Rugpjūčio 2 d. Kauno keramikos muziejuje ir „Kauno lango“ galerijoje atidarytos simpoziumo dalyvių kūrinių parodos.
Liepos 4–rugpjūčio 4 d. vyko XIII Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas. Dalyvavo Romualdas Aleliūnas, Jonas Arčikauskas, Eve Lis Eikrem (Norvegija), Dalia Gentvainytė-Arčikauskienė, Hwang Jeng–daw (Taivanis), Janne Lappalainen (Suomija), Juozas Lebednykas, Kirkas Mangus (JAV), Rimantas Skuodis, Rūta Šipalytė. Simpoziumo kuratorė – Jolanta Lebednykienė. Liepos 24 d. vyko tarptautinė teorinė konferencija „Keramikos meno tūkstantmetis“ (kuratorė Jolanta Lebednykienė).
Liepos 5–30 d. Biržuose vyko tapybos pleneras „Astravas’2001“ (kuratorius Vidmantas Jažauskas). Rengė Biržų krašto dailininkų grupė „8+“, dalyvavo Renata Grabauskaitė, Jurga Grinskytė, Vidmantas Jažauskas, Sandra Sukarevičiūtė, Kristina Baltuškaitė, Eugenijus Balčiūnas, Kęstutis Preidžius, Vytautas Laisonas, Egils Skuja, Sonata Vasyliūtė. Kartu dirbo Biržų dailės mokyklos mokiniai. Plenerą rėmė AB „Siūlas“. Liepos–rugpjūčio mėn. biržiečių dailininkų kūrinių paroda veikė LR Seime.
Liepos 14–rugpjūčio 11 d. Gaveikėnų kaime, Ignalinos r., vyko vasaros pleneras. Dalyvavo Aistė Jurga Krasauskaitė. Plenero paroda surengta Ignalinos etnokultūros centre.
Liepos 23–rugpjūčio 5 d. Vilniuje ir Dubingiuose vyko IV tarptautinis tapybos pleneras „Soutine’o dienos’2001“ (kuratorius Aleksandras Vozbinas). Dalyvavo Asta Rastauskienė, Jolita Skėrytė, Violeta Juodzevičienė, Arvydas Bagdžius, Aleksandras Vozbinas, Aleksandras Zabavčikas, Sergejus Mališevskis, Katia Sumareva (Baltarusija), Mikolajus Lakomskis, Natalija Lakomska-Wawrzczak (Lenkija).
Liepos mėn. Biržuose vyko tarptautinis tapybos pleneras. Rengė Viktoras Zuoza, Nerijus Alekna, dalyvavo Elena Kolomeičenko (Rusija), Alina Petkūnė, Arnis Rupainis (Latvija), Raigardas Kudirka (Lietuva-JAV), Algis Skačkauskas, Jolanta Vinciūnaitė, Egidijus Markevičius, Gintarė Markevičienė, Alius Balbierius, Kęstutis Balčikonis, Svajūnas Udrys, Viktoras Zuoza. Plenero dalyvių darbų paroda atidaryta „Sėlos“ muziejuje.
Rugpjūčio 1–6 d. Kreivakiškyje, Pakruojo seniūnija, vyko Žemgalos krašto dailininkų pleneras. Rengė Pakruojo seniūnija, Pakruojo savivaldybės Kultūros skyrius, Kreivakiškio sodybos savininkas Vidmantas Palujanskas. Dalyvavo Romualdas Čarna, Arvydas Martinaitis, Vitolis Trušys, Raimondas Trušys, Vytenis Rimkus, Janina Rimkutė-Budrienė, Sigitas Laurinavičius.
Rugpjūčio 1–10 d. Žemaitkiemio dvare, Babtų seniūnija, vyko M.K.Čiurlionio draugijos Kauno skyriaus organizuotas pleneras „Rugpjūčio preliudai“. Dalyvavo Evaldas Mikalauskis, Roberta Vaigeltaitė, Aistė Juškevičiūtė, M.Kosinskaitė, Judita Budriūnaitė. Rengėja ir kuratorė – menotyrininkė J.Zabulytė.
Rugpjūčio 1–rugsėjo 5 d. Kaune, UAB „Jesia“, vyko XII tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas (kuratoriai Aldona Keturakienė, Irena Petravičienė, Remigijus Sederavičius). Dalyvavo Kristina Ancutaitė, Darius Barčas, Ala Červonikova, Eglė Česonytė, Raminta Ivoškienė, Aldona Keturakienė, Kuli Kiv (Estija), Irena Petravičienė, Urmas Puhkanas (Estija), Remigijus Sederavičius, Aida Straigytė, Ieva Vze (Latvija), Andris Vzis (Latvija).
Rugpjūčio 4–rugsėjo 3 d. Kuršių kaime, Varėnos r., vyko dailininkų Piekurų šeimos projektas „Keturiese be sienų“ (Marija Teresė Rožanskaitė, Igoris Piekuras, Gediminas Piekuras, Marijus Piekuras).
Rugpjūčio 13–23 d. Smiltynėje (Klaipėda) vyko II tarptautinis popieriaus meno simpoziumas „Popmenas’02. Papiruso misterijos“. Renginį organizavo UAB „Papyrus Distribution“, kuratorės Karina Matiukienė, Saulė Mažeikaitė. Dalyvavo Kai Rentola (Suomija), Alvydas Petrauskas, Brynhild Slaatoo (Norvegija), Harris Lepanen (Suomija), Eglė Einikytė, Eglė Jovaišaitė, Eglė Babilaitė-Sitas, Ieva Babilaitė, Ieva Šlekytė, Paulius Gasiūnas, Jonas Gasiūnas, Vytautas Pakalnis, Jurga Maskoliūnaitė, Birutė Zokaitytė, Gražina Aleksandra Škikūnaitė, Virginija Jasiūnaitė-Juršienė, Giedrius Arbačiauskas, Norvyda Kligytė, Karina Matiukienė. Rugpjūčio 23 d. simpoziumo dalyvių kūrinių parodos vyko Klaipėdoje bei Nidoje, o rugsėjo 13 d. Vilniuje Užupio tiltais vyko procesija-performansas, ekspozicija veikė rugsėjo 13–26 d. Užupio g. 9/2.
Rugpjūčio 17 d. Užupio alternatyviojo meno centre vyko paroda-akcija „Grandai galerijoje“. Dalyvavo Rimas Zigmas Bičiūnas, Eugenijus Antanas Cukermanas, Silvestras Džiaukštas, Ričardas Filistovičius, Bronė Jokūbonienė, Linas Katinas, Arvydas Každailis, Jonas Meškelevičius, Romas Orantas, Petras Repšys, Vladimiras Tarasovas, Kęstutis Vasiliūnas, Romas Vilčiauskas, Stasys Kuzma.
Rugpjūčio 17–28 d. Kvietkinės kaime, Kalvarijos seniūnija, vyko pleneras „Prasmių koliažas“. Plenerą rengė Kalvarijos savivaldybė (J.Ignatavičius, L.Kraukšlienė), Marijampolės menininkų klubas „Kiemas“. Dalyvavo Laimutė Kraukšlienė, Algirdas Zokaitis, Gediminas Zokaitis, Gintaris Česiūnas, Julius Narušis, Gintaras Pankevičius, Asta Čebatorienė, Jonas Dulinskas ir kt.
Rugpjūčio 20–rugsėjo 1 d. Alantoje, Molėtų r., vyko tradicinis tapybos pleneras (kuratorė Sigita Maslauskaitė). Dalyvavo Augusto Griffante (Italija), Reinhard Khl, Katrin Wagner (Vokietija), Eglė Gineitytė, Sigita Maslauskaitė, Justina Puidokaitė, Jurga Augustaitytė, Inga Valeikaitė, Aistė Kirvelytė.
Rugsėjo 3–9 d. Vilniuje, VDA, tarptautiniame vitražo simpoziume dalyvavo Algirdas Dovydėnas, Bronius Bružas, Ignas Meidus (kuratorius Algirdas Dovydėnas).
Rugsėjo 8 d. Vilniuje, Moniuškos skverelyje, vyko dailės ir muzikos projektas po atviru dangumi „Menų parkas“. Renginį organizavo galerija „Vartai“ ir įmonė „Philip Morris Lietuva“. Dalyvavo Egmontas Bžeskas, Vitalis Čepkauskas, Redas Diržys, Frankas Foremanas, Judy Foreman (JAV), Kęstutis Grigaliūnas, Marius Jonutis, Eimuntas Ludavičius, Vilmantas Marcinkevičius, Vytautas Pakalnis, Simonas Skrabulis, Laisvydė Šalčiūtė, Saulius Vaitiekūnas, Eglė Vertelkaitė, Neringa Žukauskaitė.
Rugsėjo 10–23 d. LDS Palangos kūrybos namuose vyko tarptautinis simpoziumas „Kurortinis romanas“ (kuratorė Birutė Pankūnaitė, koordinatorė Ieva Dilytė). Dalyvavo Alenka Pirman (Slovėnija), Dagmar Šubrtova (Čekija), Andrea Huszar (Vengrija), Juha van Ingenas (Suomija), Peras Hüttneris (Švedija), Arnis Gudmundsonas (Islandija), Farhadas Kalantary ir Åasa Hunstad (Norvegija), Aija Zarine (Latvija), Andreas Koortas (Estija) bei Lietuvos menininkai Dalia Kasčiūnaitė, Orūnė Morkūnaitė, Gediminas Akstinas ir Arūnas Vaitkūnas. Sukurtų darbų paroda rugsėjo 21–spalio 5 d. vyko šalia Palangos kūrybos namų esančiame A.Mončio name-muziejuje ir LDS kūrybos namų bei muziejaus aplinkinėje erdvėje.
Rugsėjo 10–23 d. Nidoje, „Nendrės“ ir „Nidos smiltės“ poilsio namuose, vyko Vilniaus menininkų klubo „Plekšnės“ pleneras (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
Rugsėjo 15–22 d. Druskininkuose vyko pleneras „M.K.Čiurlionio dienos’2001“. Rengė grupė „3x“, kuratorius Andrius Mosiejus. Dalyvavo Arvydas Bagdonas, Algimantas Kliauga, Loreta Skriaubienė, Justinas Prakapas, Laima Mozūrevičienė, Silva Jakavonienė, Gintaras Žilys, Andrius Mosiejus.
Rugsėjo 17–23 d. Vilniuje, Kalnų parke, vykusioje ugnies skulptūrų akcijoje dalyvavo Gediminas Piekuras (kuratorė Eglė Plioplienė).
Rugsėjo 22–spalio 1 d. Europos skulptūrų parke vyko II tarptautinis ORIGAMI simpoziumas. Idėjos autorius Saulius Puzinas, kuratoriai Saulius Pilinkus, Saulė Mažeikaitė, Mindaugas Juronis. Dalyvavo Jovita Aukštikalnytė, Agnė Deveikytė-Liskauskienė, Agnė Jonkutė, Gedas Kepalas, Valdas Kurklietis, Česlovas Lukenskas, Ligita Marcinkevičiūtė, Milka Nyyssonenas (Suomija), Gediminas Piekuras, Marija Teresė Rožanskaitė.
Spalio 1–12 d. Druskininkuose vyko pleneras „Raigardas’2001“. Rengė grupė „Kopėčios“. Dalyvavo Darius Joneika, Saulius Rudzikas, Vidmantas Vėlyvis, Martinas Jankus, Linas Liandzbergis, Gintaras Palemonas Janonis, Arūnas Vaitkūnas, Valdas Gilius. Plenero dalyvių darbų paroda veikė „Lietuvos“ sanatorijoje.
Spalio 12 d. Europos skulptūrų parkas, Vilniaus r., minėjo savo gyvavimo 10-metį. Parko įkūrėją Gintarą Karosą sveikino LR kultūros ministerijos, Vilniaus savivaldybės atstovai, LDS pirmininkas V.Krutinis, rėmėjai, draugai.
Spalio 20 d. Druskininkuose vyko mokslinė konferencija, skirta Žako Lipšico 110-osioms gimimo metinėms. Rengė VO „Ž.Lipšico Druskininkų skulptūrų parkas“. Pagrindinį pranešimą skaitė menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė. Dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Vaclovas Krutinis, Lietuvos Gaono žydų muziejaus moksliniai darbuotojai, skulptoriai Vladas Vildžiūnas, Naglis Nasvytis, Dalia Matulaitė, Marijonas Šlektavičius, Bronius Vyšniauskas, Petras Mazūras ir kt. 1998 m. pirmajame Žako Lipšico skulptūrų simpoziume (kuratorius Alfridas Pajuodis) buvo sukurtos Jono Šimonėlio, Dovydo Zundelovičiaus, Alfrido Pajuodžio ir Osvaldo Neniškio skulptūros.
2001 m. BNS būstinėje, Vilniuje, Juozas Kalinauskas pristatė proginį medalį „Krikščionybės pasaulio medalis“ (bronza).

Į TURINĮ
ATGAL