dailė 2002/1
Į TURINĮ
ATGAL

Premijuotos gražiausios knygos
1992
PREMIJOS
"Saliamono žiedas. Žydų pasakos ir legendos“
Dailininkas Romas Orantas
Leidykla YAD
----------------------------------
Justinas Marcinkevičius. "Lopšinė gimtinei ir motinai“
Dailininkas
Saulius Chlebinskas
Leidykla "Vaga“
----------------------------------
"Lietuvių liaudies muzikos instrumentai“
Dailininkė Vida Kuraitė
Leidykla "Mintis“
----------------------------------
V. Petraitis. "Mažoji Lietuva ir Tvanksta“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Mokslo ir enciklopedijų leidykla
----------------------------------
"Lithuania 1991 01 13“
Dailininkai Izaokas Zibucas, Albertas Broga
Valstybinis leidybos centras
----------------------------------
DIPLOMAI
"Gedimino sapnas“
Dailininkas Rimantas Tumasonis Adaminis
Leidykla "Vyturys“
----------------------------------
Albumas "Marija Cvirkienė“
Dailininkė Marija Trečiokaitė
Leidykla "Vaga“
----------------------------------
Juozas Žlabys-Žengė. "Pavasario gramatikos“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Leidykla "Vaga“
----------------------------------
Algirdas Verba. "Pilkoji žvaigždė“
Dailininkas Rimantas Tumasonis Adaminis
Leidykla "Vaga“
----------------------------------
Vytautas Tamulaitis. "Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“
Dailininkė Audra Klimienė
Leidykla "Vyturys“
----------------------------------
Albumas "Architektas E. Arbas-Arbačiauskas“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Leidykla "Vaga“
----------------------------------
Adomas Butrimas. "Lietuvos istorija“
Dailininkas Albertas Gurskas
Leidykla "Vyturys“
----------------------------------
"Mažoji architektūra“
Dailininkas Vilhelmas Armalas
Leidykla "Vaga“
----------------------------------
A. Baliulis, S. Mikulionis, A. Miškinis
"Trakų miestas ir pilys: istorija ir architektūra“
Dailininkas E. Zulonas
Leidykla "Mokslas“
----------------------------------
D. Daugėla. "Išeiviai iš Lietuvos“
Dailininkas Romas Dubonis
Leidykla "Mintis“

1993
PREMIJOS
"Lietuvos bažnyčių menas“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
R. Paknio leidykla

----------------------------------
Džanis Rodaris. "Čipolino nuotykiai“
Dailininkas Rimvydas Kepežinskas
Leidykla "Vyturys“

----------------------------------
"Dainos pasauliui, saulei ir sau“
Dailininkas Vilhelmas Armalas
Leidykla "Vaga“

----------------------------------
Albert Camus. "Rinktiniai esė“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
----------------------------------

DIPLOMAI
"Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Mokslo ir enciklopedijų leidykla
----------------------------------
Jonas Zdanys. "Aušros daina“
Dailininkas Romas Orantas
Leidykla "Spindulys

----------------------------------
A. Astikas. "Lietuvos ordinai, medaliai, ženkleliai“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Leidykla "Mintis“

----------------------------------
"Dešimt švedų poetų“
Dailininkė Diana Radavičiūtė
Leidykla "Vaga“

----------------------------------
Pranas Morkūnas. "Dainuoja degeneratas“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Leidykla "Nemunas“

----------------------------------
"Lietuvių liaudies menas“
Dailininkas Vilhelmas Armalas
Leidykla "Vaga“

----------------------------------
Laima Šinkūnaitė. "XVII a. Radvilų portretai“
Dailininkė Margarita Jasilionytė
Leidykla "Šviesa"
1994
PREMIJOS
"Senoji Lietuvių skulptūra“
Dailininkas Izaokas Zibucas
R. Paknio leidykla
----------------------------------

Alfonsas Andriuškevičius. "33 eilėraščiai“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

----------------------------------
P. Račius. "Vilniaus Universiteto bibliotekos elzevyrai“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Mokslo ir enciklopedijų leidykla

----------------------------------

DIPLOMAI
Martynas Mažvydas "Katekizmas“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
----------------------------------

"Vilniaus universiteto istorija“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Valstybinis leidybos centras
----------------------------------
Kazys Bradūnas. "Lietuviškoji trilogija“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Leidykla "Vyturys“

----------------------------------
D. Bisetas. "Aukštyn kojom“
Dailininkas Rimvydas Kepežinskas
Leidykla "Vyturys“
----------------------------------
V. Plentaitė, E. Marcelionienė. "Šaltinis“
Dailininkės Taida Balčiūnaitė, Eglė Valiūtė
Leidykla "Šviesa“

----------------------------------
Dalia Dilytė. "Heladės šviesa“
Dailininkas Kazimieras Paškauskas
Leidykla "Lietus“

----------------------------------
J. Čečiotas. "Giesmelės apie senovės lietuvius iki 1434 m.“
Dailininkas Arvydas Stanislovas Každailis
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

----------------------------------
Vytautas Bložė. "Sename dvarely“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

----------------------------------
Pranas Pusdešris. "Eukalipto pavėsyje“
Dailininkas Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
1995
PREMIJOS
Jonas Strielkūnas. "Žirgo maudymas“
Dailininkas Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

----------------------------------
Martynas Vainilaitis. "Žydras povas povinėja“
Dailininkė Irena Žviliuvienė
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
----------------------------------
Marcelijus Martinaitis. "Atmintys“
Dailininkas Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
----------------------------------

DIPLOMAI
Vytė Nemunėlis. "Tėvų nameliai brangūs“
Dailininkė Sigutė Valiuvienė
Leidykla "Vyturys“
----------------------------------

Ramutė Rimantienė. "Lietuva iki Kristaus“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Vilniaus dailės akademijos leidykla

----------------------------------
"Ežeras ant milžino delno“
Dailininkas Aidas Paberžis
Leidykla "Mintis“

----------------------------------
"Lietuvos Respublikos Prezidentai“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Valstybinis leidybos centras

----------------------------------
Antanas Baranauskas. "Raštai“ I t.
Dailininkė Vida Kuraitė
Leidykla "Baltos lankos“

----------------------------------
"Šunys: enciklopedija“
Dailininkas Martynas Pocius
Mokslo ir enciklopedijų leidykla

----------------------------------
Nijolė Pukinskaitė. "Priėmimo iliuzija“
Dailininkas Romas Orantas
Rašytojų sąjungos leidykla

----------------------------------
"The Invicible Amdo Tibetans“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Leidykla "Regnum fondas“
----------------------------------
"Tadas Lomsargis“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Mokslo ir enciklopedijų leidykla

----------------------------------
Nijolė Miliauskaitė. "Uždraustas įeiti kambarys“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

1996
PREMIJOS
"Lietuvos filosofinė mintis“
Sudarė ir parengė Gediminas Mikelaitis
Dailininkė Elona Marija Ložytė
Leidykla "Aidai“
Spaustuvė "Vilspa“

----------------------------------
Domas Kaunas. "Mažosios Lietuvos knyga“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“

----------------------------------
Marija Gimbutienė. "Senoji Europa“
Dailininkai Marija Ladygaitė, Kunotas Vildžiūnas
Mokslo ir enciklopedijų leidykla
Spaustuvė "Spindulys“ 
----------------------------------
Specialioji premija
E. Bakonis, R. Virganavičiūtė. "Senovės istorija“
(vadovėlis 6–7 klasei)
Dailininkas Kazimieras Paškauskas
Leidykla "Lietus“
Spaustuvė "Spindulys“
---------------------------------
DIPLOMAI
Rainer Maria Rilke. "Poezija / Die Gedichte“
Dailininkas Romas Orantas
Rašytojų sąjungos leidykla
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
T. Balvočienė, V. Dagienė, A. Klupšaitė. "Logo žinynas“
Dailininkai Albertas Broga, Rimvydas Kepežinskas
Leidykla "Folium“
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------
Czesùaw Miùosz. "Lenkų literatūros istorija“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------
Romualdas Karazija. "Fizika humanitarams“
Dailininkė Birutė Grabauskienė
Leidykla TEV
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------
Albinas Bernotas. "Į šulinį užgriūvantį“
Dailininkas Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
A. Jakšto spaustuvė
----------------------------------
Vytautas P. Bložė. "Ruduo“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------
Vadovas "Barokas Lietuvoje“
Dailininkai Eugenijus Karpavičius, Vida Kuraitė
Leidykla "Baltos lankos“
A. Jakšto spaustuvė
----------------------------------
E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas
"Carų valdžioje. Lietuva XIX amžiuje“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
A. Jakšto spaustuvė
----------------------------------
Leonardas Gutauskas. "Betliejus“
Dailininkas Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Spaustuvė "Spindulys“
----------------------------------
"Litwo, nasza matko miùa...“
Lenkų literatūros apie Lietuvą antologija
Dailininkas Arvydas Stanislovas Každailis
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Spaustuvė "Spindulys“

1997
PREMIJOS

Martynas Vainilaitis. "Miško monas“
Dailininkė Irena Žviliuvienė
Leidykla "Meralas“
Spaustuvė "Spindulys“ 
----------------------------------

Vladas Drėma. "Kanutas Ruseckas“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Vilniaus dailės akademijos leidykla
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------
T. Transtriomer. "Prisiminimai regi mane“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Spaustuvė "Spindulys“ 
----------------------------------

Atviros Lietuvos fondo premijos
A. Girininkas, O. Lukoševičius. "Lietuvos priešistorė“
Dailininkas Kazimieras Paškauskas
Leidykla "Agora“
už geriausią mokyklinę knygą -
ALF projektas "Švietimas Lietuvos ateičiai“
----------------------------------
Vladas Drėma. "Vilniaus Šv. Jono bažnyčia“
Dailininkas Izaokas Zibucas
R. Paknio leidykla
už geriausią mokslinę knygą
----------------------------------
DIPLOMAI
N. Gaškaitė. "Pasipriešinimo istorija 1944–1953“
Dailininkė Elona Marija Ložytė
Leidykla "Aidai“
ALF projektas "Švietimas Lietuvos ateičiai“
----------------------------------

"Simono Vaišnoro 1600 metų
Ýemczuga Theologischka ir jos šaltiniai“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
----------------------------------
Alius Balbierius. "Sapno pėdsakai“
Dailininkas Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
----------------------------------
Jonas Avyžius. "Stebuklingas miestas“
Dailininkė Irena Žviliuvienė
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
----------------------------------
Jurgis Baltrušaitis. "Lelija ir pjautuvas“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Leidykla "Vaga“
----------------------------------
M. Kulbakas. "Vilnius“
Dailininkas Bronius Leonavičius
Leidykla "Vaga“

----------------------------------
Kazys Binkis. "Baltas vilkas“
Dailininkė Konstancija Tulienė
Leidykla "Meralas“
----------------------------------
"Krikščioniškosios ikonografijos žodynas“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Vilniaus dailės akademijos leidykla
ALF projektas "Švietimas Lietuvos ateičiai“
----------------------------------
R. Kazlauskas. "Lietuvos gamta “
Dailininkai Eugenijus Karpavičius, Vida Kuraitė
Leidykla "Alma littera“
ALF projektas "Švietimas Lietuvos ateičiai“
----------------------------------
Albumas "M. K. Čiurlionis“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Leidykla "Folium“
----------------------------------
PAPILDOMI DIPLOMAI
Serija "XX a. aukso fondas“
Dailininkas Jokūbas Jacovskis
Leidykla "Alma littera“
----------------------------------

"Akvilė: paveikslai, laiškai, atsiminimai“
Sudarė Rita Baltušytė
Dailininkas Daumantas Každailis ir Ilona Kukenytė
Leidykla "Tyto alba“
----------------------------------
J. Jenkins. "Šių laikų dorovinės problemos“
Dailininkai Eugenijus Karpavičius, Vida Kuraitė
Leidykla "Alma littera“
ALF projektas "Švietimas Lietuvos ateičiai“

1998
PREMIJOS
Eglė Patiejūnienė. "Brevitas Ornata“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Spaustuvė "Petro ofsetas“

----------------------------------
"Lietuva medaliuose. XVI a.–XX a. pradžia“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Leidykla "Vaga“
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------

Jolita Liškevičienė. "XVI–XVIII a. knygų grafika:
herbai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Vilniaus dailės akademijos leidykla
Spaustuvė "Petro ofsetas“

----------------------------------

Atviros Lietuvos fondo PREMIJOS
Marija Matušakaitė. "Senoji medžio skulptūra ir
dekoratyvinė drožyba Lietuvoje“
Dailininkė Vida Kuraitė
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“
už meniškiausią mokslinę knygą

----------------------------------
"Mokomės lietuvių kalbos“
(vadovėliai 3–4 klasei: 6 knygos ir kasetė)
Dailininkai Dainius Paškevičius ir Jokūbas Zovė
Leidykla "Gimtasis žodis“
A. Jakšto spaustuvė
už meniškiausią mokyklinę knygą

----------------------------------

PASKATINAMOSIOS PREMIJOS
Sigitas Geda. "Valkataujantis katinas“
Dailininkas Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------

Jonas Strielkūnas. "Tamsos varpai, šviesos varpai“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Spaustuvė "Vilspa“

----------------------------------
Ramutė Skučaitė. "Laiškas sekmadieniui“
Dailininkė Jūratė Račinskaitė
Leidykla "Vaga“
A. Jakšto spaustuvė
----------------------------------
Ingrida Korsakaitė. "Viktoras Petravičius“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
R. Paknio leidykla

----------------------------------
"Giesmės dangaus miestui“
Dailininkė Elona Marija Ložytė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Spaustuvė "Petro ofsetas“

----------------------------------
Antanas Rimvydas Čaplinskas
"Vilniaus gatvių istorija. Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės“
Dailininkas Romas Orantas
Leidykla "Charibdė“
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------
Nijolė Kepenienė. "Madingiausias Krokodilas“
Dailininkė Birutė Zokaitytė
Leidykla "Folium“
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
A. Buračas, A. Stravinskas. "Kryždirbystė Lietuvoje“
Dailininkas Alvydas Ladyga
Leidykla "Valstybės žinios“
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------
Konstantinas Kavafis. "Dionizo eisena“
Dailininkas Saulius Chlebinskas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Vaiva Vaicekauskienė. "Esu žmonių vaikas“
Dailininkė Vida Kuraitė
Leidykla "Alma littera“
Spaustuvė "Vilspa“

----------------------------------

PAPILDOMI DIPLOMAI
Albumas "Balys Buračas“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Spindulys“
----------------------------------

B. Keberytė. "Kibirkštėlė“
Dailininkė Irena Daukšaitė-Guobienė
Leidykla "Vyturys“
Spaustuvė "Spindulys“
----------------------------------
"Visuotinė literatūros istorija“
Dailininkas Agnius Tarabilda
Leidykla "Alma littera“
Spaustuvė "Spindulys“
----------------------------------
"Lietuvos heraldika“
Dailininkas Arvydas Stanislovas Každailis
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“

----------------------------------
Liudvikas Jakimavičius, Mindaugas Šnipas. "Dusenos“
Leidybos centras "Ciklonas“
1999
PREMIJOS
Martynas Vainilaitis. "Kaulo bobos apžavai“
Dailininkės Irena Žviliuvienė, Živilė Žviliūtė
Leidykla "Meralas“
Spaustuvė "Klaipėdos rytas“

----------------------------------
"Lietuva. Praeitis, kultūra, dabartis“
Sudarė Saulius Žukas
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“

----------------------------------
Franšois Villon. "Rinktinė poezija. Oeuvres“
Dailininkas Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Atviros Lietuvos fondo premija
Ingė Lukšaitė. "Reformacija Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje“
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
PASKATINAMOSIOS PREMIJOS
Katalogas "Lietuvos dailė 1989–1999: dešimt metų“
Sudarė Kęstutis Kuizinas
Dailininkas Evaldas Stankevičius
Šiuolaikinio meno centras
Spaustuvė "Sapnų sala“

----------------------------------
Paulius Normantas. "Budos vaikai: tibetiečiai,
ladakiečiai-zanskariečiai, mustangiečiai, dolpiečiai“
Dailininkas Albertas Broga
Leidykla "Vaga“
Spaustuvė "Spindulys“
----------------------------------
Franz Kafka. "Šakal
ai ir arabai“
Dailininkė Agnė Dautartaitė-Krutulienė
Leidykla "Vaga“
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
"Visuotinės literatūros skaitiniai 9/12 klasėms“ (I–II dalys)
Dailininkas Romas Orantas
Leidykla "Vaga“
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------
Kostas Kubilinskas. "Buvo buvo kaip nebuvo“
Dailininkas Valentinas Ajauskas
Leidykla "Tyto alba“
Spaustuvė "Spindulys“
----------------------------------
Vytautas V. Landsbergis. "Obuolių pasakos“
Dailininkas Rimvydas Kepežinskas
Leidykla "Vaga“
Spaustuvė "Vilspa“

----------------------------------
Alma Karosaitė. "Asilėlis“
Dailininkė Diana Radavičiūtė
Leidykla "Vyturys“
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Rūta Janonienė. "Jonas Rustemas“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Vilniaus dailės akademijos leidykla
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Albumas "Vilius Orvidas“. Sudarė Vaidotas Žukas
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Andrée Chedid. "Nefertitė ir Echnatono svaja“
Serija Istorinis romanas
Dailininkas Ramūnas Čeponis
Leidykla "Vaga“
Spaustuvė "Vilspa“
2000
PREMIJOS
"Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose“
Sudarė Margarita Matulytė
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Lietuvos nacionalinis muziejus
Spaustuvė "Sapnų sala“

----------------------------------
"Lietuviški elementoriai“
Sudarė Aurelija Rabačiauskaitė, Ingrida Korsakaitė
Dailininkė Vida Kuraitė
Leidykla "Šviesa“
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Viktoras Liutkus. Monografija "Viktoras Vizgirda“
Dailininkas Bronius Leonavičius
Vilniaus dailės akademijos leidykla
Spaustuvė "Spindulys“


----------------------------------
Lietuvos dailininkų sąjungos PREMIJA
Anelė Keršytė-Josadė, Arūnas Baltėnas. "Vilniaus užrašai“
Dailininkas Izaokas Zibucas
R. Paknio leidykla
Spaustuvė "Agvila“
----------------------------------

PASKATINAMOSIOS PREMIJOS
Albumas "100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų“
Sudarė Raminta Jurėnaitė
Dailininkas Izaokas Zibucas
R. Paknio leidykla
----------------------------------

John O’Donohue. "Anam Ãara:
keltų pasaulio dvasinė išmintis“
Dailininkai Daumantas Každailis, Ilona Kukenytė
Leidykla "Tyto alba“
Spaustuvė "Vilspa“

----------------------------------
Donaldas Kajokas. "Eilėraščiai. Mirti reikia rudenį“
Dailininkas Romas Orantas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Guido Michelini. "Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas
Spaustuvė "Spindulys“
----------------------------------

"Mažosios Lietuvos enciklopedija“ (I t.)
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Sigitas Narbutas. "The Mysterious Island“
Dailininkė Elona Marija Ložytė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Spaustuvė "Petro ofsetas“
----------------------------------
Romas Orantas. "Būti savimi“
Dailininkas Romas Orantas
Leidykla "Charibdė“
Spaustuvė "Spindulys“
----------------------------------
Saliamonas Risinskis. "Trumpas pasakojimas apie
garsiuosius šviesiausiojo didiko Biržų ir Dubingių kunigaikščio Kristupo Radvilos žygius“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Spaustuvė "Petro ofsetas“

----------------------------------
Elena Urbaitis. "Works on paper“
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Vilniaus dailės akademijos leidykla
Spaustuvė "Spauda“

----------------------------------
Katalogas "Vilniaus klasicizmas“
Dailininkė Vida Kuraitė
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“

----------------------------------

DIPLOMAS
"Senieji Lietuvos žemėlapiai“. Sudarė Alma Braziūnienė
Dailininkas Aidas Paberžis
Leidykla "Vaga“
Spaustuvė "Spindulys“
2001
PREMIJOS
"Steponas Šarapovas. Mažosios skulptūros“
Dailininkas Izaokas Zibucas
R. Paknio leidykla
Spaustuvė "Sapnų sala“
----------------------------------

Richard de Bury. "Philobiblon, arba Apie meilę knygoms“
Dailininkė Elona Marija Ložytė
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------
Margarita Matulytė. "Vilniaus fotografija. 1858–1915“

Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Lietuvos nacionalinis muziejus
Spaustuvė "Sapnų sala“
----------------------------------
Lietuvos dailininkų sąjungos premija
A. R. Čaplinskas. "Vilniaus gatvių istorija.
Valdovų kelias. Rūdninkų gatvė“
Dailininkas Romas Orantas
Leidykla "Charibdė“
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Vilniaus dailės akademijos premija
Carmen Bernos de Gasztold. "Maldos iš Nojaus arkos“
Dailininkė Eglė Gelažiūtė
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“

----------------------------------

PASKATINAMOSIOS PREMIJOS
Günter Grass, Czesùaw Miùosz, Wisùawa Szymborska,
Tomas Venclova. "Pokalbiai apie atminties ateitį“
Sudarė Martin Wälde
Dailininkė Marija Mikulskienė
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------

Justinas Marcinkevičius. "Pažinimo medis“
Dailininkė Aistė Jurga Krasauskaitė
Leidykla "Vaga“
Spaustuvė "Sapnų sala“

----------------------------------
Jonas Basanavičius. "Medega d-ro Jurgio
Sauerweino biografijai“
Dailininkė Elona Marija Ložytė
VĮ Seimo leidykla "Valstybės žinios“
Spaustuvė "Petro ofsetas“
----------------------------------

"1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija“
Dailininkas Bronius Leonavičius
Vilniaus dailės akademijos leidykla
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Edmundas Laucevičius, Birutė Rūta Vitkauskienė
"Lietuvos auksakalystė: XV–XIX a.“
Dailininkas Rimantas Dichavičius
Leidykla "Baltos lankos“
Spaustuvė "Vilspa“
----------------------------------
Tomas Venclova. "Vilnius. Vadovas po miestą“
Dailininkas Izaokas Zibucas
R. Paknio leidykla
Spaustuvė "Sapnų sala“

----------------------------------
"Pirmasis Lietuvos statutas. 1592 m.“
Sudarė I. Valikonytė, S. Lazutka, E. Gudavičius
Dailininkas Ramūnas Čeponis
Leidykla "Vaga“
Spaustuvė "Spindulys“

----------------------------------
Ramutė Skučaitė. "Takelis iš naujo“
Dailininkė Jūratė Račinskaitė
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Spaustuvė "Sapnų sala“
----------------------------------
Martynas Vainilaitis. "Pelėdos giesmė“
Dailininkės Irena Žviliuvienė, Živilė Žviliūtė
Leidykla "Žara“
Spaustuvė "Spauda“

----------------------------------
"Vytautas Ignas“. Tekstų autoriai
N. Tumėnienė,
A. Stasiulevičius etc.
Dailininkė Jurga Januškevičiūtė
Lietuvos dailės muziejus, "Savas takas ir Ko“
A. Jakšto spaustuvė


Gražiausių knygų konkursai

Sandra Kuliešienė

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvos knygos meno konkursai vėl rengiami nuo 1993 metų. Juos organizuoja LR kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilniaus dailės akademija ir Atviros Lietuvos fondu. Konkursų tikslas - išaiškinti meniškiausiai apipavidalintas ir geriausiai išspausdintas per praėjusius metus Lietuvos leidyklų išleistas knygas, kitus leidinius, skatinti knygų dailininkus ir leidėjus.
Leidinius konkursui siūlo pačios leidyklos. Vertinimo komisijos nariais kviečiami autoritetingi Lietuvos menininkai ir knygos meno specialistai. Konkursui pateikti leidiniai vertinami atsižvelgiant į grafinį apipavidalinimą ir iliustravimą bei tipografinį apipavidalinimą, kuris apima knygos maketo struktūrą, vaizdinės ir tekstinės medžiagos santykį, rinkinio kokybę, popieriaus ir įrišimo medžiagų parinkimą, spaudos ir įrišimo kokybę etc. Leidiniai vertinami dviem etapais. Pirmajame komisija atrenka knygas, atitinkančias konkurso kriterijus, ir suskirsto pagal dalykines grupes: grožinė literatūra ir eseistika, knygos vaikams ir jaunimui, vadovėliai, mokslinės ir dalykinės knygos, meno leidiniai, katalogai, bibliofiliniai leidiniai. Antrajame etape vertinama, balsuojant slaptu balsavimu.
1993–2002 metais Lietuvoje surengta dešimt knygos meno konkursų. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 2001-aisiais balandžio–gegužės mėn. vyko paroda "Gražiausios metų knygos. 1991–2000“, kurioje buvo eksponuoti pastarojo dešimtmečio Lietuvos leidyklų išleisti ir Lietuvos knygos meno konkursuose apdovanoti leidiniai. Ši apžvalga akivaizdžiai parodė, kad lietuviškų leidinių poligrafinė kokybė kasmet gerėja, vis dažniau tarp apdovanotųjų - fundamentalūs leidiniai, turintys neabejotiną išliekamąją vertę. Žvelgiant į dešimtmečio gražiausių knygų sąrašą ryškėja knygų dailininkų branduolys: Romas Orantas, Eugenijus Karpavičius, Alfonsas Žvilius, Bronius Leonavičius, anksti miręs Saulius Chlebinskas (1953–1999), Vida Kuraitė, Elona Marija Ložytė, Izaokas Zibucas, Rimvydas Kepežinskas ir kt. Viena vertus, akivaizdžiai jaučiama jaunų knygos meno specialistų stoka, nors Vilniaus dailės akademija yra viena iš knygos meno konkursų organizatorių, antra vertus, Lietuvoje menkai tesireiškia knygos meno kritikai, šiuolaikinės knygotyros specialistai, nėra leidybos vadybininkų.
Kasmetiniai knygos meno konkursai yra rimtas išbandymas ir knygos menininkams, ir leidėjams, ir poligrafininkams, juo labiau kad trečius metus iš eilės tuoj po konkurso vyksta tradicinė Vilniaus knygų mugė, jau tapusi tarptautiniu kultūros renginiu. Čia parengiama apdovanotųjų leidinių ekspozicija, o jų autoriai apdovanojami premijomis ir diplomais. Nuo 1995-ųjų LR kultūros ministerijos lėšomis leidžiamas kasmetinis katalogas "Gražiausios metų knygos“, kuris pristatomas knygų mugėje.
Derėtų pastebėti nemenką knygos meno konkursų organizatorių darbo "broką“ - apdovanotieji leidiniai niekur nėra saugomi - nėra kaupiami vienoje vietoje kaip neliečiamas fondas. Taigi rengiant apžvalginę ekspoziciją buvo sudėtinga juos susirankioti, teko prašyti paskolinti iš leidėjų, nes bibliotekoje esantys egzemplioriai netinka reprezentacinėms parodoms. Akivaizdu, kad leidinius apdovanojanti institucija turėtų juos pasilikti (bent po vieną egzempliorių) istorijai, jie yra ir bus mūsų pasididžiavimo objektas. Gražiausių knygų parodos visada įdomios ir patrauklios tiek saviems, tiek užsieniečiams, be to, jos puikiai tarnauja valstybės įvaizdžio formavimui.

Į TURINĮ
ATGAL