dailė 2002/1
Į TURINĮ
ATGAL


Kronika

2002 m. vasario 26 d. LR Prezidentūroje vyko Lietuvos kultūros ir meno nacionalinės premijos laureato tekstilininko Felikso Jakubausko paroda.

2002 m. gegužės 23 d. LDS Tarybos posėdyje 80-mečio proga buvo pasveikinta dailininkė Juzefa Čeičytė. LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis jubiliatei įteikė LR Prezidento Valdo Adamkaus pasirašytą sveikinimo raštą.

2002 m. vasario 14 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje buvo įteikti auksiniai ženkliukai ir premijos už 2001 metų kūrybos pasiekimus. Šiemet ženkleliai įteikiami jau antrą kartą. 2001 m. sausio 24 d. LDS Tarybos posėdyje slaptu balsavimu iš 14 LDS narių, nominuotų šiam apdovanojimui, išrinktos trys dailininkės - tapytoja Marija Teresė Rožanskaitė, tekstilininkė Salvinija Giedrimienė ir tekstilininkė Lina Jonikienė.

2002 m. gegužės 21 d. LDS galerijose Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje įvyko tradicinio projekto "Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“ pristatymas. Projektas rengiamas jau ketvirtus metus. Nuotraukose: parodos "Lietuvos skulptoriai tarptautinių simpoziumų dalyviai“ (Medalių galerija) kuratorius Arvydas Ališanka ir galerijos direktorius Antanas Olbutas; parodos "Natiurmorto retrospektyva“ ("Arkos“ galerija) kuratoriai Gintaras Palemonas Janonis, Algimantas Biguzas ir Lietuvos tapybos patriarchas Algirdas Petrulis; parodoje "Plakato dešimtmetis: komercijos link“ (galerija "Kairė–Dešinė“) susitiko grafikai Bronius Leonavičius ir Rimvydas Kepežinskas.

2002 m. balandžio 19 d. LDS būstinėje įvyko LDS konferencija. Už pusantrų metų veiklą atsiskaitė LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis, LDS teritorinių padalinių pirmininkai.

2002 m. gegužės 2–5 d. Haidelberge (Vokietija) vyko Rytų ir Vakarų Europos tarptautinės dailininkų asociacijos (IAA) kongresas ir generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo 22 Europos valstybių delegatai ir Kinijos Liaudies Respublikos atstovai. Lietuvos dailininkų sąjungai atstovavo LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis. Kongreso fone Haidelbergo pilyje buvo atidaryta portretų paroda, kurioje eksponuota 100 portretų iš 32 valstybių. Joje dalyvavo Rimas Zigmas Bičiūnas, kurio darbai susilaukė dėmesio tiek vernisažo, tiek kongreso metu.

2002 m. gegužės 23 d. "Arkos"galerijoje atidaryta Velso dailininkų ir poetų paroda "Fantazijų vaizdai“. Nuotraukoje apačioje poetas Kornelijus Platelis ir parodos kuratorė Christine Kinsey.

2002 m. kovo 28 d. Lietuvos dailininkų sajungos klube vyko diskusija "Nacionalinė XX a. dailės galerija: istorijos versija ir kolekcijos vizija“. Pagrindinį pranešimą skaitė menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė ir diskusiją vedė LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis. Diskusijoje dalyvavo LR Seimo narys Vytenis Andriukaitis, LR kultūros viceministrė Ina Marčiulionytė, Vyriausybės kanceliarijos konsultantė kultūros klausimais Nijolė Tumėnienė, LR kultūros ministerijos Muziejų skyriaus vedėjas Romanas Senapėdis, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, Vilniaus dailės akademijos rektorius Arvydas Šaltenis, Lietuvos dailės muziejaus ir LDM Šiuolaikinės dailės informacijos centro darbuotojai, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, dailininkai, spaudos darbuotojai.

2002 m. vasario 28 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje įvyko pirmoji LDS klubo diskusija "Menininkas ir galerija“. Diskusiją vedė LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis, o temą apžvelgė kviestinis pranešėjas - menotyrininkas Viktoras Liutkus.
LDS salėje susirinko per pusę šimto diskusijos dalyvių.

2002 m. vasario 28 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje vyko LDS klubo diskusija "Šiuolaikinės monumentaliosios dailės kūrinių išsaugojimas Lietuvoje“. Diskusiją vedė LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis, o pranešimus padarė menotyrininkė Aldona Dapkutė ir prof. Algimantas Mačiulis.

2001 m. gruodžio 9–2002 m. kovo 17 d. Zimmerli meno muziejuje (JAV) vyko Baltijos šalių nonkonformistinės dailės paroda ir konferencija (2002 03 09).

2002 m. sausio 10–11 d. LR kultūros ministerijoje vyko kasmetinis gražiausių metų knygų konkursas. Komisijos nariai menotyrininkė Ingrida Korsakaitė, menotyrininkė Tojana Račiūnaitė, grafikas Rimvydas Kepežinskas.

2002 m. gegužės 30 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje vyko Apolonijos Valiuškevičiūtės knygos "Kauno dailės institutas 1940–2000” pristatymas.

2002 m. vasario 7–10 d. Vilniuje, LITEXPO rūmuose, vyko trečioji tarptautinė knygų mugė. Mugės metu apdovanoti 2001 m. išleistų gražiausių knygų kūrėjai, spaustuvininkai, surengtos kelios knygos menininkų kūrybos parodos.

2002 m. vasario 5–24 d. LDS Medalių galerijoje vyko bronzos liedinimo simpoziumo darbų paroda "Bronzos metamorfozės“ (kuratorius Darius Bražiūnas).

2002 m. gegužės 3 d. "Arkos“ galerijoje įvyko meno projekto "Linija“, skirto Motinos dienai, pristatymas ir Lietuvos dailininkių moterų draugijos organizuota paroda. Projekto kuratorė Jolanta Teišerskytė-Stoškienė, parodos architektė Vida Zamalytė.

2002 m. sausio 10–23 d. "Arkos“ galerijoje viešėjo LDS Kauno galerija, atvežusi parodą "Pro šypseną“.

2001 m. lapkričio 20 d. "Arkos“ galerijoje atidaryta III tarptautinė meninės knygrišybos paroda "Knyga“ (kuratorė Aušra Petroškienė). Autoriams iš įvairių pasaulio šalių buvo pasiūlyta įrišti vieną knygą - Rūtos Guzevičiūtės monografiją "Europos kostiumo tūkstantmetis“.

2002 m. sausio 14 d. Taikomosios dailės galerijoje atidaryta Silpnaregių ir aklųjų ugdymo centro mokinių darbų paroda "Skiautiniai“ (mokytoja Giedrė Rečiūnienė).

2002 m. kovo 18–balandžio 12 d. LDS parodų salėje vyko Giedrimų šeimos kūrybos paroda (Salvinijos Giedrimienės tekstilė, Andriaus ir Lino Giedrimų tapyba).

2002 m. balandžio 4–25 d. "Arkos“ galerijoje vyko Violetos Gaidamavičiūtės-Kisielienės grafikos paroda.

Į TURINĮ
ATGAL