dailė 2002/1
Į TURINĮ
ATGAL

Gimė 1964 Vilniuje 1982–1988 studijavo Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) grafiką

Kęstutis Vasiliūnas. Godumas
Iš ciklo Septynios didžiosios nuodėmės

Medžio raižinys, 47 x 62, 1998
Personalinės parodos
1991 galerija "Langas”, Vilnius
1992 Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas
"Arkos“ galerija, Vilnius
1993 galerija "Kauno langas“, kaunas
"Vartų“ galerija, Vilnius
1994 "Arkos“ galerija, Vilnius
paroda ir instaliacija, Vypersdorfas, Vokietija
"Vartų“ galerija, Vilnius
galerija "Harmonija“, Jyvaskyla, Suomija
1996 "Le Troisieme Bureau“, Paryžius, Prancūzija
1997 Rotušė, Kėdainiai
Kauno paveikslų galerija, Kaunas
1999 "Aukštosios mados suknelių išpardavimas“, galerija "Kairė–Dešinė“, Vilnius
"Non Professional Paintings“, "Akademijos“ galerija, Vilnius
2000 performansas "Aukštosios mados suknelės“, Karaliaučiaus grafikos bienalė, Karaliaučius
2001 grafikos paroda, Noibrandenburgas, Vokietija
medžio raižinių paroda, galerija "Polendruum“, Talinas
2002 instaliacija "Paskutinis aukštosios mados suknelių išpardavimas“, Kauno paveikslų galerija, Kaunas

Kęstutis Vasiliūnas. Suknelė Nr. 024. Skeletinė vasarinė suknelė
Popierius, spalvotas medžio raižinys, virvė, medis, 80 x 56, 2001
Organizuotos parodos
1993 Tarptautinė dailininko knygos paroda "Knyga“, ŠMC, Vilnius (katalogas)
1995 Tarptautinė dailininko knygos paroda iš Horno tarptautinio dailininko knygos simpoziumo, "Arkos“ galerija, Vilnius (katalogas); M. Žilinsko dailės galerija, Kaunas
1997 I tarptautinė dailininko knygos trienalė, galerija "Kairė–Dešinė“, Vilnius (katalogas)
Lietuvos menininkų dailininko knygos paroda, Leipcigo knygų mugė, Leipcigas, Vokietija
1999 Lietuvos menininkų dailininko knygos paroda, Frankfurto meno mugė, Frankfurtas prie Maino, Vokietija
2000 II tarptautinė dailininko knygos trienalė, "Arkos“ galerija, Vilnius (katalogas)
Kaligrafinė dailininko knyga, galerija "Kairė–Dešinė“, Vilnius
Lietuvos menininkų dailininko knygos paroda, Frankfurto meno mugė, Frankfurtas prie Maino, Vokietija
2001 II tarptautinė dailininko knygos trienalė, "Galerie 5020“, Zalcburgas, Austrija
2002 Lietuvos menininkų dailininko knygos paroda, Frankfurto meno mugė, Frankfurtas prie Maino, Vokietija
"Medžio raižinys: nuo liaudies meno iki performanso“, "Akademijos“ galerija, Vilnius (katalogas)

Kęstutis Vasiliūnas. Šv. Pranciškaus mirtis
Medžio raižinys, 37,5 x 100, 1997


Kęstutis Vasiliūnas. Šv. Egidijaus mirtis
Medžio raižinys, 37,5 x 100, 1997

Premijos, stipendijos, rezidencijos
1993 Vaizduojamosios dailės parodos premija, ŠMC, Vilnius
Grafikos rezidencija, Jyvaskyla, Suomija
1994 "KulturKontakt“ stipendija. "Dailininko knygos“ simpoziumas, Hornas, Austrija
Brandenburgo kultūros ministerijos stipendija ir rezidencija, Vypersdorfas, Vokietija
Grafikos rezidencija, Angelholmas, Švedija
1999 Rugeno žemės stipendija. Grafikos simpoziumas, Kap Arkona, Vokietija
Franso Masereelio stipendija. Franso Masereelio grafikos centras, Kasterlee, Belgija
Zalcburgo žemės stipendija. Meno studija Zalcburge, Austrija
2000 Karaliaučiaus grafikos bienalės diplomas, Karaliaučius, Rusija
2001 "KulturFond“ stipendija ir rezidencija, Ahrenshoopas, Vokietija
2001–2003 Lietuvos kultūros ministerijos individuali valstybės stipendija
2002 Stipendija ir rezidencija, Ekenas, Suomija


Kęstutis Vasiliūnas. Suknelė Nr. 025. Move it, move it
Popierius, spalvotas medžio raižinys, virvė, medis, 101 x 55, 2001

Svarbesnės kolekcijos
Nacionalinis Del Grabado muziejus, Argentina
Franso Masareelio centras, Kasterlee, Belgija
"liljevalchs konsthall“, stokholmas, Švedija
"King St. Stephen“ muziejus, Szekesfehervaras, Vengrija
dalarnaso muziejus, falūnas, Švedija
"juniper“ galerija, Kalifornija, JAV
Moravijos galerija, Brno, Čekija
"Kunstlerhaus Lukas“, Ahrenshoopas, Vokietija
"Ino-cho Paper Museum“, Japonija
Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
Premijos
1993 Premija - Vaizduojamosios dailės paroda, ŠMC, Vilnius
1993 Žiuri premija - Baltijos šalių grafikos bienalė, Falūnas, Švedija
2000 Diplomas, Karaliaučiaus grafikos bienalė, Karaliaučius, Rusija


Kęstutis Vasiliūnas:
grafikas, drabužių "dekoratorius“, knygų kūrėjas

Vaidilutė Brazauskaitė

Kęstutis Vasiliūnas - menininkas, kurio kūrybą galima analizuoti įvairiais aspektais, nes joje glūdi daugybė klodų, išskiriančių menininką iš šiuolaikinio dailės konteksto. Pirmiausia tai pozityvus kūrėjas, kuriam svetimi kompromisai, banalumas, kuris atvirai pasisako prieš agresyvų ar gerai užmaskuotą meno komerciškumą, suvienodėjimą, siekį įtikti biurgeriškam grožio suvokimui.
Kūryba Kęstučiui - kasdienė būtinybė, būdas ieškoti ir rasti kažką nauja, nepasakyta. Tai prilygsta poreikiui kasdien atsiversti Bibliją, perskaityti atsitiktinai pasirinktą pastraipą ir iššifruoti ją naujai, rasti joje glūdintį kodą, išversti į šiuolaikinę kalbą ar pateikti tos frazės prokalbišką interpretaciją.
Ne veltui užsiminiau apie Bibliją, nes Vasiliūno kūryba glaudžiai susijusi su Senojo ir Naujojo Testamentų, "Šventųjų gyvenimų“ siužetų interpretavimu. Neatsitiktinai grafikas pasirinko ir pačią seniausią, archajiškiausią - ksilografijos techniką, kurią įtaigiai eksploatuoja vos keletas šiuolaikinių Lietuvos menininkų. Medžio raižymas, ekspresyvi linija, kompozicijų fragmentiškumas, kaligrafijos fragmentai kai kuriems Vasiliūno kūrybos tyrinėtojams iš pirmo žvilgsnio gali asocijuotis su Viktoro Petravičiaus (1906–1989) darbais, tačiau pats autorius su tokia interpretacija, ko gero, nesutiktų. Tiesiog medžio raižinio archajiškumas nesąmoningai skatina atsigręžti į primityviojo meno paveldą, nesvarbu, ar tai žemaičių "skausmingoji Dievo Motina“, ar afrikiečių medinė skulptūra, ar majų ornamentai. Kęstutį Vasiliūną primityvusis pasaulio menas traukia ir universaliais ženklais, ir formą apibendrinančiomis linijomis, žavi kompozicijų paprastumu, pirmapradiškumu ir taupiu iškalbingumu. Medžio raižinys geriausiai atliepia menininko temperamentą ir charakterį, kai be išankstinių eskizų, neperkeliant piešinio ant medžio lentos ar faneros plokštės, galima imtis įrankių ir vienu ypu raižyti vaizdą, lyg tai būtų a` la prima tapyba.
Kęstutis - nuoseklus figūratyvistas, neišsemiamą lobyną radęs šventuosiuose tekstuose. Menininkas neiliustruoja Biblijos, "Šventųjų gyvenimų“ siužetų, o transkribuoja juos į plastinį vaizdą, ieškodamas paslėptų metaforų ar net užuominų apie dabarties žiaurybes. Kaip ir pasakojimuose apie šventuosius kankinius, taip ir dabartiniame, sąlyginai civilizuotame pasaulyje fanatikai žudo kitatikius, tik ginklai kiti - ne strėlės ar ietys. Iš tiesų religiniai siužetai labai universalūs, deklaruojantys žmogaus pasaulėžiūros, tikėjimo postulatus, dvasingumo siekį, laisvę - kaip kovą už "mažuosius“, skriaudžiamus ir persekiojamus. Toks nedeklaratyvus menininko socialumas labiausiai ir imponuoja žiūrovui. Antra vertus, bibliniai tekstai - virtualūs, tereikia perkelti juos į grafikos lakštą, sufragmentuoti, suabstraktinti ir palikti "neaprengtus“ - nuogus lyg kankinius ar pranašus. Tai leidžia universalų siužetą paversti ultramodernia ikona.
Vasiliūno raižyba ekspresyvi, linija, figūros kontūras į plokštumą įrėžiamas tarsi čaižant paviršių, nesistengiant detalizuoti, nekuriant pagražinimų ar ornamentų, tik vienur kitur atsainiai dekoruojant plokštumą neįmantrių formų "arabeskomis“. Jo kompozicijos principai - minimalistiniai. Viena dvi figūros, plokščia erdvė, kuri, regis, kartais net per ankšta toms kelioms figūroms, aiški juodo ir balto riba. Faktūros paprastumas atsiranda ritmingai šalinant nuo medžio lentos nereikalingus sluoksnius. Taip vienoje plokštumoje sukuriamas pozityvas-negatyvas, kuris neįmantrų vaizdą padaro maksimaliai emocionalų ir kartu piktogramišką. Ikonografiją dailininkas taip pat interpretuoja savaip, kartais atsisako, regis, būtinos atributikos, per amžius susiklosčiusių taisyklių ir priartina religinius siužetus prie universalių, o kartais ir paradoksalių kasdienybės "fokusų“.
Ksilografijos technika, grubi medžio paviršiaus faktūra, vaizdo monochromija taip pat turi eksploatavimo ribas ir gali nuvesti dailininką iki bejausmio technologinio perfekcionizmo. Todėl Kęstutis eksperimentuoja su spalva, studijuoja juodos–baltos–geltonos santykius, tarsi įtaigų siužeto papildą naudoja žalio bei raudono dažo vertikalės ar horizontalės energetiką. Spalvotų piešinių cikle "Iš Šventųjų gyvenimo“ (1994) grafikas, nors ir pasitelkia tuos pačius kompozicijos principus (fragmentiškumą, statiką), naudoja tuos pačius ikonografinius dėmenis (groteską, personažų hipertrofaciją), tačiau sukuria kitokią emocinę pajautą. Spalva prisotintos vibruojančių brėžių plokštumos, trapesnė, trūkčiojanti linija "Šventųjų gyvenimus“, "papasakotus“ ant spalvotų popieriaus lakštų prozaiškais spalvotais pieštukais, daro lyriškesnius ir jaukesnius. Tie patys siužetai, išraižyti medžio lentoje, žavi archajiško brutalizmo epiškumu, o spalvoti piešiniai primena psalmyno melodijas.
Vasiliūno ofortai stilistiškai artimesni spalvotiems piešiniams. Tai, aišku, diktuoja metalo raižymo techninės galimybės ir mažesni popieriaus lakštų formatai. Kadangi kūrybos procesą menininkas suvokia kaip nuolatinę netradicinių sprendimų paveiką, jam nesvetimas ne tik eksperimentavimas, bet ir postmodernistinis papokštavimas, bandymas savaip "sukryžminti“ kūrybos sritis - "rūbą“ ir "nuogą kūną“ sukeisti vietomis. Kęstučiui pavyko įgyvendinti paradoksalią idėją. Ant natūralaus dydžio stilizuoto silueto popierinių suknelių jis pradėjo spausdinti tarsi ankstesnius savo medžio raižinius ar jų fragmentus. Keldamas klausimą, ar religinio siužeto raižinių figūros yra savaime gražios, nes vaizduoja garbinamus šventuosius, dailininkas tarsi kvestionavo savo kūrybą, parodijavo save, pabrėždamas, kad apsivilkęs tokį drabužį žmogus yra ir apsirengęs, ir nuogas. Raižiniai, kurie atrodė taip sunkiai išsitenkantys popieriaus lakšte, čia išsikovojo trimatį pavidalą, įgijo objekto ar net performanso statusą, ypač tada kai suknelės demonstruojamos ant improvizuoto podiumo.
Dailininkui nesvetimas noras pašmaikštauti, desakralizuoti kūrybos procesą. Austrijoje ėmęsis tapybos, Lietuvoje pristatė akrilo technika sukurtų drobių ciklą "Non profesional paintings“ (1999), į kurį sudėliojo daug vartotojiškos visuomenės, popkultūros ar masinės industrijos "ikonų“.
Ir dar, kalbant apie įvairialypę Kęstučio kūrybą, negalima nepaminėti KNYGOS. Ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje jis puoselėja ir propaguoja dailininko knygos žanrą, pabrėždamas šios kūrybos srities universalumą bei komunikabilumą. Tam tikra prasme šis žanras - tarpdisciplininis menas, kur dominuoja akivaizdus atotrūkis nuo komercijos, nuo tradicinio požiūrio į knygą kaip tik skaitymui vartojamą daiktą. Dailininko knygą galima traktuoti ir kaip objektą, kurį kuriant reikia sugalvoti scenarijų, lyg filmui, ji gali panėšėti į skulptūrą, drabužį ar net indą, priminti prosenelių "atsiminimų albumą“ arba tiesiog būti kelionės dienoraščiu... Savo sumanytas "Dailininko knygos“ parodas ir parodas, kuriose pats dalyvavo, Kęstutis vadina tiesiog "Dailininko knygos judėjimu“, skatinančiu ne tik platesnį požiūrį į meną, bet ir padedančiu susikalbėti skirtingo mentaliteto, įvairių mokyklų bei estetinių pažiūrų žmonėms.
Kuo dar nustebins grafikas, piešėjas, drabužių "dekoratorius“, knygų kūrėjas Kęstutis Vasiliūnas?

_________

Svarbesnės grupinės parodos
1989 VIII Talino grafikos trienalė, talinas, Estija
jaunųjų menininkų paroda, budapeštas, Vengrija
respublikinė estampo paroda, Dailės parodų rūmai, vilnius
1991 "mitas ir legenda“, brygenso muziejus, bergenas, Norvegija
dailininko knygos paroda "mano knyga“, "Arkos“ galerija, vilnius
"lietuvos grafikos menas“, galerija "nr. 4“, krokuva, Lenkija
I mažosios grafikos paroda, galerija "juniper“, kalifornija, JAV
1992 X grafikos trienalė, stokholmas, Švedija
Respublikinė estampų paroda, Dailės parodų rūmai, vilnius
II mažosios grafikos paroda, galerija "juniper“, kalifornija, JAV
dailininko knygos paroda "vynas“,Kauno paveikslų galerija, kaunas
IX Talino grafikos trienalė, talinas, Estija
1993 I estampo bienalė, mastrichtas, Olandija
II Baltijos šalių grafikos bienalė, dalarnaso muziejus, falūnas, Švedija
III mažosios grafikos paroda, galerija "juniper“, kalifornija, JAV
1994 dailininko knygos paroda, a. achmatovos muziejus, sankt peterburgas, Rusija
Tarptautinė dailininko knygos paroda, hornas, austrija
1995 X Talino grafikos trienalė, talinas, Estija
"Estampas’95“, šmc, vilnius
Tarptautinė dailininko knygos paroda,
j. rylando universiteto biblioteka, mančesteris, Anglija
"lietuvos dailė’95“, šmc, vilnius
Tarptautinė paroda "Dėžė’95“, M. Žilinsko dailės galerija, Kaunas
1996 VIII estampo trienalė, alvaro aalto muziejus, jyvaskyla, Suomija
1997 Tarptautinė estampo paroda, Portlando meno muziejus, Portlandas, JAV
Tarptautinė estampo paroda, Bitola, Makedonija
Skandinavijos–Baltijos grupės paroda, Silkeborgas, Danija
"Lietuvos dailė’97“, šMC, Vilnius
I tarptautinė dailininko knygos trienalė, galerija "Kairė–Dešinė“, Vilnius
Tarptautinė estampo paroda, Charkovas, Ukraina
1998 Tarptautinė grafinio dizaino bienalė, Moravijos galerija, Brno, Čekija
Tarptautinė paroda "Europa 24“, Lincas, Austrija
XI grafikos trienalė, Talinas, Estija
III tarptautinė medžio graviūrų trienalė, Banska Bystrica, Slovakija
1999 "Nuo klišės iki atspaudo“, "Akademijos“ galerija, Vilnius
"Lietuvos dailininko knyga“, Frankfurto meno mugė, Frankfurtas prie Maino, Vokietija
2000 "Lietuvos dailininko knyga“, Frankfurto meno mugė, Frankfurtas prie Maino, Vokietija
"Dailininko knyga“, "King St. Stephen“ muziejus, Szekesfehervaras, Vengrija
Tarptautinė grafikos trienalė, Krokuva, Lenkija
"Lietuvos grafika“, Nacionalinis del Grabado muziejus, Argentina
Tarptautinė grafikos bienalė, Karaliaučius, Rusija
II tarptautinė dailininko knygos trienalė, "Arkos“ galerija, Vilnius
I mažosios grafikos ir tapybos bienalė "Lilla Europa 2000“, Švedija
"Tarptautinės Krokuvos grafikos trienalės kūriniai“, Niurnbergas, Vokietija
Tarptautinė paroda, galerija "Crooss Key“, Pertas, Škotija
Paroda "Lietuvos grafikai - tarptautinių parodų laureatai“ iš ciklo "Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“, galerija "Kairė–Dešinė“, vilnius
2001 II tarptautinė dailininko knygos trienalė "Vilnius’2000“, Zalcburgas, Austrija
Tarptautinė paroda "Exhibition in Künstlerhaus Lukas“, Ahrenshoopas, Vokietija
Tarptautinis filmų festivalis "Zur Ansicht“, Šverinas, Vokietija
III tarptautinė grafikos trienalė, Praha, Čekija
IV tarptautinė knygos bienalė, Martinas, Slovakija
"Tarptautinės grafikos trienalės Krokuvoje kūriniai“, Gracas, Austrija
Tarptautinė dailininko knygos paroda, Veksfordo meno centras, Airija
2002 Frankfurto meno mugė, Frankfurtas prie Maino, Vokietija
"Medžio raižinys: nuo liaudies meno iki performanso“, "Akademijos“ galerija, Vilnius

Į TURINĮ
ATGAL