dailė 2002/1
Į TURINĮ
ATGAL


Audrius Novickas. Galios vaizdai. Vaizdai pro Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko kabinetų langus. 2001
Pauliaus Mazūro fotografijos


"Meno Maskva" ir Lietuva

Lolita Jablonskienė

Kai Vilniuje baigėsi "Maskvos laikas“, Rusijos sostinėje prasidėjo "Meno Maskva“ ("Art Moskva“, 2002, balandžio 23–28) - tęstinis, jau šešeri metai kiekvieną pavasarį Centriniuose dailininko namuose, Lietuvoje dar nepamištame "C-d-cha“, vykstantis renginys. "Meno Maskva“ - pirmiausiai tarptautinė galerijų mugė, viena ambicingiausių Rytų ir Vidurio Europoje, tik mums menkai žinoma. Šiemet čia ypač efektingai pasirodė žymiausi Maskvos galerininkai: Jelena Selina ("XL“), Aidan Salachova ("Aidan“), Maratas Gelmanas, Michailas Krokinas ir kt. Nekilo abejonių, kad, priešingai nei Lietuvoje, šiuolaikinių Rusijos menininkų kūrinių sklaida yra galerininkų, o ne valstybinių meno institucijų rankose. Turbūt visų Vilniuje vykusioje rusų meno parodoje matytų menininkų naujausi darbai buvo parodyti "Meno Maskvoje“. Tačiau labiausiai stulbino tai, kaip greitai buvo nupirkta didžiulio formato V. Dubosarskio ir A. Vinogradovo neo-socrealistinė tapyba, O. Kuliko fotografijos ir kiti kūriniai. Beje, jau antrą sykį "Meno Maskvoje“ buvo surengta ir rusų šiuolaikinio meno paroda iš privačių kolekcininkų rinkinių - nedidelė, tačiau Lietuvoje ir tokią vargu ar pavyktų surinkti. Mugėje taip pat dalyvavo galerijos iš Austrijos ("Knoll Galerie“), Švedijos (Andrehn-Schiptjenko), Vokietijos (Paula Boettcher, Volker Diel), "Rygos galerija“ pristatė žymųjį Olegą Tilbergą.
Kitą renginio Centriniuose dailininko namuose dalį sudarė trys papildomos programos: užsienio šalių dailės parodos, tarptautinis dailės kritikų kolokviumas bei edukacinis projektas "Baltos vėliavos“. Kolokviume "Meno objektas tarp kūrybos ir įsigijimo“ nagrinėtos šiuolaikinio meno ir žiniasklaidos, jaunųjų menininkų ir rinkos, kuratorių, menininkų ir galerininkų santykių temos. "Baltos vėliavos“ pakvietė visus besidominčius šiuolaikiniu menu tris dienas lankytis atvirose dailininkų studijose bei Maskvos meno institucijose, kuriose viena paskui kitą atsidarė naujos parodos, vyko susitikimai ir diskusijos. Galerijoje "XL“ veikė Eglės Rakauskaitės personalinė ekspozicija - bene pirmoji lietuvių dailininko paroda vienoje žymiausių Maskvos meno galerijų, reprezentuojančių tarp kitų ir minėtuosius V. Dubosarskį bei A. Vinogradovą, O. Kuliką, taip pat L. Gorlovą, V. Kuprijanovą, B. Michailovą, V. Mamyševą-Monro, A. Osmolovskį ir kt.
Šiuolaikinio meno mugės ekspoziciją papildė užsienio šalių kuratorių (iš Kinijos, Kroatijos, Slovėnijos, Suomijos, Ukrainos, Vokietijos) parengti projektai. Vyko ir lietuvių dailininkų paroda "Ryšiai su visuomene“ (G. Makarevičiaus, A. Novicko, A. Railos, E. Rakauskaitės, S. ir P. Stanikų fotografijos ir videodarbai; kuratorė L. Jablonskienė, organizatorius - ŠDIC). Pristatant šiuolaikinę lietuvių dailę, nenorėta rodyti teminio rinkinio. Parodos pavadinimas žymi menininkų taikomą strategiją - jų darbai skverbiasi į šiuolaikinę socialinę aplinką, skatindami visuomenės kritinį mąstymą ir diskusijas. Kūriniuose susijungia viešos ir privačios erdvės, susiduria skirtingos jose akumuliuojamo identiteto reikšmės. Savistaba, asmeniniai pasakojimai, šeimos gyvenimas, istorija ir šiuolaikinė tikrovė čia funkcionuoja kaip vientisas neišvengiamais tarpusavio priklausomybės ryšiais susietas organizmas. Atvaizdų ir vizualiosios komunikacijos politikos kritika pati yra politiška, tačiau parodoje pristatyti kūriniai - ne politinio meno pavyzdžiai. Tai antropologinės studijos, kuriose paradoksaliai susipina politikos ir kūno, teksto ir subjekto, estetikos ir reprezentacijos, galios ir kasdienybės, nekalto žvilgsnio ir ekrano diskursai. "Ryšiai su visuomene“ Maskvoje atkreipė žurnalistų ir dailės kritikų dėmesį santūria ekspresija ir refleksyvumu, ypač išryškėjusiais greta efektingo, triukšmingo rusų meno.
Kiekvieną pavasarį, kai vyksta "Meno Maskva“, mieste suintensyvėja meninis gyvenimas. Šiemet "Manieže“ ir Maskvos fotografijos namuose vyko tarptautinė fotografijos bienalė, apžvelgusi peizažo, kūno ir vaikystės temas senojoje ir šiuolaikinėje fotografijoje. Daugelyje alternatyvinių salių veikė jaunųjų rusų menininkų projektai. Atkreipė dėmesį A. Osmolovskio kairuoliškų idėjų įkvėpta "nonspektakuliaraus meno“ (tai šio menininko terminas, įkvėptas G. Debord’o "Reginių visuomenės“) ekspozicija Šiuolaikinio meno instituto salėje. Čia išties pabrėžtinai vengta vaizdo ir reprezentacijos - atrodo, jauniausioji rusų menininkų karta dar sykį gręžiasi į konceptualizmo klasiką. Sudomino ir pačioje "Meno Maskvos“ teritorijoje pristatytas jaunųjų projektas "Laukimas. Iš Rusijos viduriniosios klasės patirties“. Menininkų programa "Escape“, grupės ABC (Art Business Consulting) ir "Vasara“, dalyvavę projekte - ne tik iki šiol negirdėti vardai, bet ir nauja šiuolaikinio rusų meno srovė, programiškai atmetanti 10 dešimtmetį susiformavusį ekstremalaus Rusijos avangardo įvaizdį ir ieškanti naujo identiteto tarptautiniame neo-konceptualizmo lauke.
"2002-ųjų "Meno Maskvos“ programa buvo sudaryta, jaučiant teigiamus poslinkius, įvykusius ir šiuolaikinio meno rinkoje, ir Rusijos meniniame gyvenime apskritai“, - kataloge teigia projekto organizatoriai. Palyginus su Lietuva, Rusijos rinka išties suteikia tvirtesnį pagrindą optimistiškiems pareiškimams. Bet kompleksinis, daugianaris šio projekto pobūdis turbūt yra laikinas dalykas. Galerijų mugė turėtų ilgainiui atsiskirti nuo nekomercinių projektų ir teorinės konferencijos. Tad galimybė pristatyti lietuvių dailininkų darbus šiemet dar virusiame įvairenybių verpete buvo tikrai aktuali.

Į TURINĮ
ATGAL