dailė 2002/2
Į TURINĮ
ATGAL


Parodos

Muziejai

Vilniaus paveikslų galerija
Nuolat veikia XVI-XX a. pr. Lietuvos dailės ekspozicija.
2001:
10 04-10 25 Ernsto Molenhauerio (Vokietija) tapybos paroda.
10 30-11 12 Arvydo Stanislavo Každailio rinktinės kūrybos paroda.
11 16-12 03 Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda "Vilniaus spalvos".
12 06-2002 05 07 paroda "Klasikos ilgesys: Juozo Mikėno kūryba tarp Paryžiaus ir Lietuvos", skirta skulptoriaus gimimo 100-osioms metinėms.
2002:
02 14-05 15 Dalios Mataitienės tapybos paroda "Ženklai erdvėje".
04 30-05 15 šiuolaikinės Japonijos architektūros paroda.
05 21-06 28 tarptautinė paroda "Krikštai mene".
06 28-08 28 Tiuringijos stiklo paroda.
07 01-09 23 Danijos fotomenininko John R. Johnsen paroda "Džiazo gigantai - praeitis ir dabartis".
09 14-11 10 Jerzy Nowosielskio (Lenkija) sakralinės tapybos paroda.

Radvilų rūmai
2001:

11 23-12 23 paroda "1930-1940 m. Lietuvos kariuomenė Jono Dvariškio fotografijose".
2002:
10 15-12 15 Ferdinando Ruščico kūrybos paroda.

Taikomosios dailės muziejus
2001:

12 19 parodos "Krikščionybė Lietuvos mene" atnaujinimas.
2002:
07 05 parodos "Krikščionybė Lietuvos mene" atnaujinimas.

Klaipėdos paveikslų galerija
2001
:
10 01-10 30 Mariaus Liugailos grafikos paroda.
11 02-11 23 Ernsto Molenhauerio (Vokietija) tapybos paroda.
12 20-2002 02 15 Vytauto Valiaus jubiliejinė kūrybos paroda "Kūrybos fragmentai".
2002:
Nuo 05 18 Australijos ir Okeanijos tautų meno paroda.

Laikrodžių muziejus
2002:

08 01-11 30 Klaipėdos krašto laikrodžių ir baldų paroda.

Palangos gintaro muziejus
2001:

05 18-12 31 Alberto Žulkaus gintaro ir medžio dirbinių paroda.
05 18-12 31 Danguolės Baravykienės gintaro kompozicijų ir juvelyrikos paroda.
2002:
01 19-03 01 Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės jubiliejinė grafikos paroda "Abipus horizonto".
05 18-12 31 Alfredo Jonušo papuošalų ir suvenyrų paroda, skirta žemaičių ir japonų draugystei.
06 19-08 30 Rimanto Alvydo Baltrušio gintaro darbų paroda.
07 16-09 30 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų darbų paroda.

Juodkrantės parodų salė
2002:

05 25-09 15 Vytauto Igno tapybos ir grafikos paroda "Gyvybės medis".

Suvalkijos dailės galerija
2002:

Nuo 05 30 Vytauto Kašubos kūrybos paroda.

Žemaičių dailės muziejus
2002:

02 15-03 15 Vytauto Valiaus jubiliejinė kūrybos paroda "Kūrybos fragmentai".

Lietuvos dailės muziejaus parodos užsienyje
2002
:
02-04 Ferdinando Ruščico paroda Krokuvoje (Lenkija).
04-06 Ferdinando Ruščico paroda Torunėje (Lenkija).
07-08 Ferdinando Ruščico paroda Varšuvoje (Lenkija).

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
2001:

11 06-11 17 Rūtos Šimkaitienės auklėtinių tapybos paroda "Piešiniai, akvarelės, tapyba".
Nuo 11 20 scenografijos paroda iš muziejaus rinkinių.
11 20-12 04 Algimanto Vytėno tapybos ir skulptūrų paroda "Miltinis ir jo aktoriai".
2002:
01 29-02 14 Algimanto Babravičiaus fotografijų paroda "Kinas mano meilė".
02 08-03 13 animacinių filmų studijos "Vilanima" pilnametražio animacinio filmo "Odisėja" piešinių paroda.
03 08-03 28 Juzefos Čeičytės jubiliejinė tapybos paroda.
05 03-06 01 paroda "Grimo retrospektyva" (LTMKM ir G. Fledžinskienės aukštesniosios menų mokyklos bendras projektas).
06 28-07 22 Angelės Šakalienės tapybos ir siuvinių paroda.
07 26-09 07 Ievos Bunokaitės tapybos paroda.
09 20-11 20 Romualdo Lukšo tapybos ir scenografijos paroda "Teatro, televizijos ir kino dailininko žvilgsnis".
11 23-12 14 paroda "Penki draugai iš Niujorko".

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus
2001:

10 19 Jono Linkevičiaus kolekcija "Lietuviai DP stovyklose".
12 13-2002 12 01 paroda "Lietuvos pinigai. XII a. pab.-XX a. I p.", skirta Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus įkūrimo 80-osioms metinėms.
2002:
07 17-08 18 Alekso Kulviečio paroda "Lietuviška kryždirbystė Kolumbijoje".

Kauno paveikslų galerija
2001:

10 12-11 11 grupės "4" paroda "4x10", skirta grupės kūrybos 10-mečiui.
10 25-11 25 Aurelijaus Andziulio paroda "Daiktai meditacijai".
10 26-12 02 Panevėžio dailininkų projektas "Kol kas viskas gerai" (A. Kviliūnas, R. Grikevičius, V. Žirgulis).
11 09-2002 02 24 projektas "Fluxus pašto menas / Fluxus Mail Art".
11 16-2002 01 10 paroda "Mutacijos" (VIII tarptautinio projekto "Mutacijos", skirto A. Samuoliui atminti, dalis).
12 21-2002 01 27 Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės paroda "Autorekonstrukcija".
12 21-2002 01 13 Irmos Balakauskaitės, Ričardo Bartkevičiaus, Ramūno Čeponio, Martino Jankaus, Gintaro Palemono Janonio, Aistės Krasauskaitės, Eimanto Ludavičiaus paroda "Nuo ribos iki ribos" (kuratorius Martinas Jankus).
2002:
01 18-02 24 paroda "Geriausias 2001-ųjų metų kūrinys", skirta Vasario 16-ąjai.
02 16-02 30 vaizduojamosios dailės paroda "Čikaga - Kaunas: galerijos sugrįžimas".
03 01-03 31 paroda "Šiuolaikinė Kroatijos grafika".
03 15-04 14 Kęstučio Vasiliūno paroda "Paskutinis aukštosios mados kolekcijos išpardavimas".
04 11-05 12 grafikos paroda ir edukacinė programa "Grafika. Džiazuojantis estampas" (kuratorė Violeta Jasevičiūtė).
04 26-05 19 Linos Jonikienės darbų paroda "Tekstilė ir aš".
05 20-06 23 VDA Kauno dailės instituto absolventų darbų paroda.
05 23-06 23 paroda "Česlovui Kontrimui - 100" (kuratorė Kristina Civinskienė).
06 28-08 04 LDS Kauno skyriaus akvarelininkų kūrybos paroda "Vanduo ir spalva".
07 26 japonų fluxus menininkės Takako Saito (Vokietija) instaliacijos "Manomano Theatre", "You+ Me Shop", performansas "George, Can You Hear Me?" ir personalinė paroda. Projekte dalyvavo lietuvių dailininkai Aušra Andziulytė, Algimantas Šlapikas, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Saulius Valius, Diana Radavičiūtė ir kt.
08 14-09 15 Editos Stankevičiūtės tapybos darbų paroda.
09 20-10 20 Leonardo Lapino (Estija) retrospektyvinė 1980-2002 m. kūrybos paroda "Menas ir architektonika".

M. Žilinsko dailės galerija
2001:

10 05-11 04 Günterio Ueckerio (Vokietija) paroda "Kankinamas žmogus" (kartu su Goethe’s institutu).
11 08-2002 01 20 šiuolaikinių Argentinos fotomenininkų projektas "Tapatybė/Identity".
12 07-2002 01 20 paroda "Kultūrinių mainų ženklai".
12 07-2002 01 20 Joano Cruspinera (Ispanija) paroda "Stebėjimas".
12 14-2002 03 22 paroda "Kultūrinių mainų ženklai", skirta Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus įkūrimo 80-osioms metinėms.
2002:
01 25-02 24 Su Xinping (Kinija) grafikos paroda "Svajonių šešėlis".
03 6-03 22 paroda "Viza gyventi: diplomatai, gelbėję žydus".
04 11-05 12 Oldrviho Kulhįneko (Čekija) grafikos paroda.
04 12-05 12 Marko Thompsono (Didžioji Britanija) tapybos paroda.
04 19 video projekto "VHSefektas 02" pristatymas (kuratorius Saulius Paliukas).
05 24-06 16 Janinos Monkutės-Marks paroda "Grįžtu namo".
05 29 šiuolaikinio meno projektas "Dienos sapnai", skirtas neregiams (kuratorė Violeta Jasevičiūtė).
06 21-07 28 vengrų konstruktyvistinės dailės paroda iš Vengrijos muziejų rinkinių.
06 21-09 01 Fengo Zhengjie (Kinija) darbų paroda.
08 02-09 01 šiuolaikinės Japonijos architektūros paroda.
09 06-10 06 tarptautinis skulptūros projektas "Apie gamybą" (kuratorė Elona Lubytė). Dalyvavo Elena Urbaitis, Robertas Antinis, Mindaugas Navakas, Petras Mazūras, Ramūnas Alminas, Vladas Urbanavičius.
09 13-10 06 Vincento Dezeuze (Prancūzija) grafikos paroda "Be dažų".
09 14 meno ir muzikos festivalis "Centras 2", skirtas Šiuolaikinio meno informacijos centro (ŠMIC) dviejų metų veiklos sukakčiai paminėti (rengė Gediminas "Skrandis" Banaitis, Emanuelis Ryklys).
10 11-11 10 Tuniso šiuolaikinės dailės paroda.
11 29-2003 01 12 grupės "Angis" projektas "Nutrink pažymėtą vietą" (kuratoriai Milda Žvirblytė, Jonas Gasiūnas).

Keramikos muziejus
2001:

10 11-11 11 Kauno keramikų kūrybos paroda "Arbatinukas - žaidimas" (dalyvavo Gražina Sakalauskaitė, Daiva Ramoškaitė, Viktorija Ostrauskienė, Aušrelė Gervickaitė, Laima Mačiulaitytė, Aušra Kučinskienė, Ramutė Juršienė, Lilija Olšauskienė, Dormantė Steponavičienė, Loreta Kvietkauskienė, Beata Kubilienė, Nijolė Kuginienė).
11 14-12 16 Daivos Ložytės ir Audronės Adomavičienės keramikos ir tekstilės paroda "Sielų mainai".
12 20-2002 01 23 VDA Kauno dailės instituto Stiklo ir keramikos katedros bakalaurų baigiamųjų darbų paroda.
2002:
01 25-03 06 Janinos Šmidtaitės jubiliejinė keramikos dirbinių paroda, skirta autorės 80-mečiui.
03 08-04 23 paroda "Pelenai". Dalyvavo Giedrė Gučaitė, Dormantė Steponavičienė, Ingė Talmantienė.
03 22-04 07 paroda "XIV-XX a. pr. Kauno keramika" (kuratoriai R. Kišonienė, A. Žalnierius).
04 26-05 27 Reginos Eigelytės-Kitavičienės paroda "Indas - nuo buities iki idėjos".
05 30-06 30 VDA Kauno dailės instituto Stiklo ir keramikos katedros bakalaurų ir magistrų diplominių darbų paroda.
07 04-09 11 Kauno keramikų grupės "Mes" paroda "Žvilgsnis’2002".
09 13-10 08 XIII tarptautinio kaulo porceliano simpoziumo "Idėja" dalyvių darbų paroda "Laikas".
10 11-11 13 tarptautinė stiklo dailininkų kūrybos paroda "Vitrum Balticum II".
11 15-12 17 grupinė Kauno keramikių kūrybos paroda "Linksmas indas".
12 19-12 31 grupės "Archyvas" narių kūrybos paroda, skirta šv. Kalėdų laikui.

Rokiškio krašto muziejus
2001:

11 07-12 07 Henriko Orakausko satyrinės ir nesatyrinės plastikos darbų paroda "Hipotetinio draugo paieškos" iš ciklo "Mūsų kaimynų kūryba".
2002:
01 16-02 14 Egilio Skujos kūrybos paroda.
02 21-03 17 Anykščių dailininkų kūrybos paroda iš ciklo "Mūsų kaimynų kūryba".
03 22-05 05 VII Rokiškio dailininkų tapybos darbų paroda.
05 08-06 02 Panevėžio dailininkų kūrybos paroda iš ciklo "Mūsų kaimynų kūryba".
06 07-07 07 Oldrviho Kulhįneko (Čekija) grafikos paroda.
06 21-2003 03 31 Juzefos Čeičytės jubiliejinė tapybos paroda.
06 21-07 06 respublikinio medžio drožėjų plenero "Medžio ir paukščio įvaizdis" (sekant L. Šepkos kūryba) dalyvių darbų paroda.
07 03-07 27 Uldžio Čamaso (Latvija) tapybos paroda.

Šiaulių "Aušros" muziejus
Venclauskių namų parodų salė
2001:

09 12-2002 01 15 paroda "Lietuvos istorija medaliuose" (iš Šiaulių "Aušros" muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių).
Ch. Frenkelio rūmai
2001:

11 26-12 30 paroda ir tarptautinė konferencija ,,Fluxus: šiuo atveju" (kuratorius Jonas Nekrašius).
2002:
03 08-04 20 Antano Krištopaičio akvarelių paroda "Medinės Lietuvos bažnyčios" (iš Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkinių).
04 24-05 24 Olego Visockio (Estija) akvarelių paroda "Nežemiškų pasaulių muzika".
06 05-08 31 Petro Raštikio, Bonaventūro Šalčio, Vidmanto Zarėkos paroda "Retro" (tapyba, skulptūra, akvarelė).
Dviračių muziejus
2001:

10 12-2002 01 01 paroda "Saugaus kelio tau, dviratininke" iš Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkinių ir asmeninių kolekcijų (kuratorius Algirdas Zaukas).
2002:
04 16-11 30 paroda "Karikatūros apie dviratį" iš tarptautinių karikatūrų parodų "Velacartoon", vykusių 1988-1994 m. (iš Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkinių).
Muziejaus parodos kitose erdvėse:
2002 05 15-10 15 Lietuvos nacionaliniame muziejuje veikė paroda "Provincijos dvaras: istorinis portretas ir taikomoji dailė XVII-XIX a. Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkiniuose".

Žemaičių muziejus "Alka"
2001:

10 17-11 01 Telšių vaikų dailės mokyklos moksleivių darbų paroda.
10 19-11 19 tautodailininko Vytauto Savicko medžio drožinių paroda.
11 29-2002 01 15 istorinė paroda "Telšiai amžių tekmėje", skirta Telšių savivaldos 210-osioms metinėms.
2002:
01 17-01 29 Alfredo Jonušo juvelyrinių darbų paroda "Žemaičių ir japonų draugystė".
01 30-02 20 tautodailininko Rimanto Laimo medžio drožinių paroda "Užgavėnių kaukės".
02 22-03 20 paroda "Poetui ir muziejininkui Pranui Geniui-100" (iš muziejaus fondų).
02 22-03 20 paroda "Muziejininką ir archeologą Vitą Valatką prisimenant" (iš muziejaus fondų).
02 22-03 19 medalių konkurso, skirto Žemaičių muziejaus "Alka" 70-mečiui, VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus studentų darbų paroda.
03 20-04 16 paroda iš muziejaus fondų "Kančia ir prisikėlimo džiaugsmas".
04 17-05 01 paroda iš muziejaus fondų "XVIII-XX a. liaudies keramika ir Alsėdžių audėjos Justinos Tolunaitės audiniai".
05 20-05 15 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus studentų darbų paroda-konkursas "Gėlės taikomajame mene".
05 20-05 15 Kotrynos Mockaitytės piešinių, skirtų Motinos dienai, paroda.
05 17-06 17 paroda iš muziejaus fondų, skirta Lietuvos partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai.
06 20-07 30 tautodailininko Adolfo Kišono tapybos paroda.
08 10-09 05 Žemaitijos dailininkų sąjungos narių kūrybos paroda.
08 10-09 05 paroda iš muziejaus fondų " Žemaičių muziejus "Alka" - 70".
09 06-10 01 XVIII medalininkų kūrybinės stovyklos darbų paroda "Šiuolaikinis medalis istoriniame diskurse. Kitų tautų kultūros paveldas Žemaitijoje".

Antano Mončio namai-muziejus
2001:

10 20-11 15 projektas "Baimės. Prologas". Dalyvavo Linas Leonas Katinas, Austė Jurgelionytė, Andrius Kviliūnas.
2002:
04 06-05 10 Aidos Čeponytės ir Valdo Ozarinsko video instaliacija "Vidurio Europos vyrų mados".
04 25-05 11 Mikalojaus Povilo Vilučio grafikos paroda.
05 11-06 05 projektas "Baimės". Dalyvavo R.Alminas, S. Kižys, Dainius Liškevičius, Deimantas Narkevičius, D. Aleksa, Donatas Jankauskas (Duonis), Evaldas Jansas, A. Gudaitis, Gediminas Akstinas.
05 11-06 05 tarptautinis "Mail Art" projektas "Kaukė". Dalyvavo 61 autorius iš 14 šalių.
06 08-07 10 paroda "Lietuvos spaudos fotografija 2001".
07 12 Gyčio Skudžinsko, Andriaus Gaubio, Donato Bielskaus (muzika) instaliacija "Horizontal" atviroje muziejaus erdvėje.
07 12-07 26 projektas "Baimės. V veiksmas". Lino Jablonskio piešinių ir Ričardo Nemeikšio akvarelių paroda.
08 17-09 06 Vyganto Paukštės tapybos ir piešinių paroda (rengė galerija "O 11").
09 07-09 20 Gintauto Trimako fotografijų paroda "Tamsos šešėlis".
09 21-09 29 M.K. Čiurlionio menų gimnazijos moksleivių kūrybos paroda "Tėtis".
10 12-11 15 projektas "Baimės. VI veiksmas". Jurgos Barilaitės, Aušros Andziulytės, Eglės Ridikaitės, Austės Karvelytės tapybos paroda.
11 16-12 20 projektas "Baimės. VII veiksmas". Lino Liandzbergio, Algio Skačkausko, Henriko Natalevičiaus tapybos paroda.
12 21-12 31 projektas "Baimės. VIII veiksmas". Gyčio Skudžinsko, Jurgos Užkuraitytės, Roko Dovydėno, Vytauto Pakalnio darbų paroda.

Vilniaus šiuolaikinio meno centras
2001:

09 28-11 04 projektas "Paralelinės progresijos 2. Svetimas" (kuratorė Kristina Inčiūraitė).
11 17-2002 01 13 paroda "Intensional Communities" (rengė Rooseum šiuolaikinio meno centras, Malmė, Švedija).
11 28-2002 01 13 paroda "Sąmoningos bendruomenės". Rooseum, ŠMC, Malmė (kuratorius Charles Esche).
11 23-2002 01 13 paroda "Tailsliding" (kuratorius Stephenas Hepworthas).
11 24-12 13 Matto Morello (JAV) video ir objektų paroda "Menininko trilogija. Trys gotikinio siaubo istorijos" (kuratorius Deimantas Narkevičius).
11 30-2002 01 13 Vytauto Šerio skulptūrų ir tapybos paroda.
11 30-2002 01 13 Eglės Paulinos Pukytės fotografijų paroda.
2002:
01 31-03 31 paroda "Maskvos laikas. Šiuolaikinė Rusijos dailė" (kuratorius Leonidas Bažanovas).
02 02-02 24 paroda "Meno pauzė" (kuratorė Kristina Inčiūraitė).
02 27-03 31 Vitos Zaman (Londonas, Kaunas) video instaliacija "Private View".
01 05-03 31 Tommi Gronlundo & Petterio Nisuneno (Helsinkis) garso instaliacija.
03 05-03 31 projektas "Susitikimų platforma" (Frame / ŠMC, kuratorė Lolita Jablonskienė).
06 07-08 18 Tomo Hunterio (Londonas) fotografijų paroda.
06 07-08 18 Britų Tarybos keliaujanti paroda "Juodoji dėžė".
06 14-08 18 Emmanuelle Antille video instaliacija "Gilus kaip miegas, greitas kaip širdis" (Lozana / Berlynas, kuratorius Kęstutis Kuizinas).
06 19-08 18 Josefo Dabernigo (Viena) kūrybos paroda (kuratorius Deimantas Narkevičius).
06 21-08 18 Aido Bareikio (Niujorkas) instaliacija "Malonu girdėti".
09 13-11 11 VIII Baltijos tarptautinio meno trienalė "Traukos centras". ŠMC ir buvusi spaustuvė Maironio g. (kuratorius Tobias Bergeris).
11 22-2003 01 19 paroda "Lietuvos fotografija 1945-1990" iš LDM rinkinių (kuratorė Agnė Narušytė).
11 29-2003 01 19 Aernouto Miko (Amsterdamas) video instaliacijos (kuratorius Kęstutis Kuizinas).
12 05-2003 01 19 "Paralelinės progresijos 3" (kuratorė Renata Dubinskaitė).

Galerijos

LDS "Arkos" galerija
2001:

10 05-10 25 Rasos Staniūnienės tapybos paroda.
10 11-10 30 III tarptautinė Vilniaus mažosios grafikos trienalė.
10 31-11 18 Aleksandro Vozbino tapybos paroda "Kelionė į Arkadiją".
11 06-11 20 Eugenijos Pilypaitienės kūrybos paroda "Šviesos judesio ir jausmų dialogas".
11 08-11 20 fotografijų paroda "Nuogi Rv. Prypso darbai" (Italija).
11 21-12 12 tarptautinio meninio knygos įrišimo simpoziumo "Knyga III" dalyvių darbų paroda (kuratorė Aušra Petroškienė).
11 22-12 12 Tamaros Janovos skulptūrų paroda.
11 29-12 16 Juozo Gecevičiaus tapybos paroda.
12 04-12 14 tarptautinė fotografijų paroda "Moters reprodukcinės teisės - žmogaus teisės" (organizavo Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija).
12 18-2002 01 08 paroda "Vilniaus tapyba 2001" (kuratorius Gintaras Palemonas Janonis). Dalyvavo Valentinas Ajauskas, Svajūnas Armonas, Jūratė Bagdonavičiūtė, Arvydas Bagdžius, Marius Baliulevičius, Arvydas Baltrūnas, Rimas Zigmas Bičiūnas, Algimantas Biguzas, Eugenijus A. Cukermanas, Rolana Čečkauskaitė, Juzefa Čeičytė, Ramūnas Čeponis, Vytautas Dubauskas, Ričardas Filistovičius, Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Gintaras Gesevičius, Andrius Giedrimas, Audrius Gražys, Bronius Gražys, Valdas Gurskis, Vidmantas Ilčiukas, Martinas Jankus, Gintaras Palemonas Janonis, Živilė Jasutytė, Večiaslavas Jevdokimovas (Karmalita), Julius Jokūbonis, Vilija Jonušienė, Stasys Jusionis, Algis Kariniauskas, Arvydas Kašauskas, Jonas Kazlauskas, Algimantas Stanislovas Kliauga, Aistė Jurga Krasauskaitė, Gintaras Kraujelis, Romualdas Kunca, Irma Leščinskaitė, Vilmantas Marcinkevičius, Dalia Mažeikytė, Henrikas Natalevičius, Vincas Norkus, Rimas Olšauskas, Arvydas Pakalka, Igoris Piekuras, Marijus Piekuras, Grytė Pintukaitė, Tadeušas Poplavskis, Eugenijus Raugas, Giedrė Riškutė, Jaroslavas Rokickis, Marija Rožanskaitė, Saulius Rudzikas, Algis Skačkauskas, Jolita Skėrytė, Genovaitė Skrabulienė, Simonas Skrabulis, Aloyzas Stasiulevičius, Jolanta Šalkauskaitė, Viktoras Šocikas, Jolanta Teišerskytė-Stoškienė, Arūnė Tornau, Ivona Torovin, Leonardas Tuleikis, Eduardas Urbanavičius, Gintarė Uogintaitė, Nijolė Valadkevičiūtė, Vidmantas Vėlyvis, Gražina Vitartaitė, Aleksandras Vozbinas, Elena Nona Zavadskienė, Ričardas Zdanavičius, Loreta Zdanavičienė.
12 18-2002 01 08 grafikos paroda iš "Arkos" galerijos fondų.
2002:
01 10-01 23 skulptūrų ir instaliacijų paroda "Pro šypsenas" (rengė LDS Kauno galerija). Dalyvavo A. Andziulytė, E. Balsiukaitė, J. Budriūnaitė, C. Clarbous, A. Deveikytė, S. Dirsė, P. Griušys, L. Jonikienė, L. Jurčiukonis, K. Lanauskas, L. Marcinkevičiūtė, A. Martinaitis, R. Mažuolytė-Mieliuvienė, J. Rost, R. Staškevičiūtė, M. Šalkauskas, A. Šlapikas, V. Umbrasas.
01 25-02 15 Vegos Vaičiūnaitės tapybos paroda.
02 08-03 01 Arvydo Kašausko kūrybos paroda.
02 14-03 06 Jurgos Barilaitės kūrybos paroda "Būtinoji gintis. Tapyba".
02 19-03 06 Algio Augustaičio tapybos paroda "Iš smūtkelių šalies".
03 07-03 20 Irenos Urbonienės tekstilės darbų paroda.
03 14-04 05 projektas "Baimės. II veiksmas" (kuratorius Darius Gerasimavičius). Dalyvavo R. Nemeikšis, J. Gasiūnas, L. Katinas, A. Andziulytė, E. Ridikaitė, R. Jaras, A. Lukys, A. Skersytė, I. Stanaitytė, J. Remeikytė, A. Čeponytė, V. Ozarinskas, H. Natalevičius, A. Skačkauskas, R. Treigys, G. Trimakas, P. Arlauskas, A. Kviliūnas, G. Skudžinskas, B. Rudys, G. Makarevičius, V. Šileikienė, M. Ežerskis, D. Liškevičius, J. Barilaitė, Anonimas.
03 21-04 02 Vladimiro Chodorovičiaus (Baltarusija) tapybos paroda (organizavo Baltarusijos Respublikos ambasada, LDS).
04 04-04 25 Violetos Gaidamavičiūtės-Kisielienės grafikos paroda.
04 06-04 16 Emilio Wėlyvio tapybos darbų paroda (kuratorius Darius Vaičekauskas).
04 18-05 01 paroda "Lietuvos spaudos fotografija 2001" (rengė Lietuvos spaudos fotografų klubas).
05 02-05 21 Stasio Jusionio jubiliejinė tapybos paroda.
05 03-05 21 meno projektas "Linija", skirtas Motinos dienai (organizavo Lietuvos dailininkių moterų draugija). Dalyvavo A.T. Tuminaitė-Kučinskienė, V. Grušeckaitė, V. Vaitkuvienė, M.T. Rožanskaitė, V. Karatajūtė-Šarauskienė, S. Kisarauskienė, G. Oškinytė, L. Zdanavičienė, O. Petkevičiūtė, G. Arlauskaitė-Vingrienė, S. Rickevičiūtė, G. Švažienė, E. Gaspariūnaitė-Taločkienė, S. Blažiūnaitė, L. Grigaliūnaitė, S. Drebickaitė, T. Kazimierėnienė, V. Norkutė, J. Teišerskytė-Stoškienė, I. Betuža-Čybienė, G. Kariniauskaitė, J. Urbienė, V. Jasiūnaitė-Juršienė, A. Vasiliauskaitė, R. Čečkauskaitė, T. Janova, G. Riškutė, L. Kozlovienė, A. Vaitiekūnaitė, G. Uogintaitė, R. Cemnolonskaitė-Kulšienė, G. Skrabulienė, G. Vitartaitė, D.M. Šaulauskaitė ir Kristė, V. Rudinskaitė-Juodzevičienė, V. Kisieliūtė-Jonušienė, I. Žvinakienė, I. Jasiūnaitė, V. Olšauskienė, D. Gudaitienė, S. Kaziūnaitė, J. Lazdanienė, E. Utarienė, N. Vilutytė, E. Valiūtė, G. Bulotaitė-Jurkūnienė.
05 21-06 05 paroda "Natiurmorto retrospektyva" iš ciklo "Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė" (kuratoriai Gintaras Palemonas Janonis, Algimantas Biguzas). Dalyvavo A. Gudaitis, A. Petrulis, A. Savickas, A. Švėgžda, A. Martinaitis, R.P. Vaitekūnas, A. Skačkauskas, R. Vilkauskas, J. Mykolaitytė, V. Antanavičius, K. Dereškevičius, A. Kuras, B. Gražys, H. Čarapas, V. Žukas, A. Vaitkūnas, A. Petrašiūnaitė, R. Bartkevičius, R. Olšauskas, A. Baltrūnas, G.P. Janonis, A. Biguzas, R. Gritėnas, A. Šaltenis.
05 23-06 05 tapybos ir poezijos paroda-projektas "Fantazijų vaizdai" (Didžioji Britanija, Velsas, kuratorė Christine Kinsey).
06 06-06 16 šiuolaikinės kinų akvarelės paroda (rengė Kinijos Liaudies Respublikos ambasada, LDS).
06 06-06 21 Sleipnir programos stipendininkų kūrinių paroda "Šiaurės šalys Lietuvos dailininko akimis" (rengė Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Vilniuje, LDS Klaipėdos skyriaus "Klaipėdos galerija"). Dalyvavo A. Rakauskaitė, A. Novickas, D. Joneika, E. Bžeskas, G. Viduolytė, J. Mykailionytė, R. Grybaitė, R. Diržys, K. Matiukienė, S. Rudzikas, T. Gutauskas, V. Marcinkevičius, V. Gėlūnienė, L. Jonikienė, L. Cicėnas, V. Tomaševičius.
06 07-06 27 Auroros Reinhard (Suomija) foto ir video darbų paroda (rengė Suomijos ambasada, LDS).
06 18-07 09 Saulės Kisarauskienės tapybos paroda.
07 10-07 31 "Arkos" galerijos vasaros paroda. Dalyvavo A. Barzdukaitė-Vaitkūnienė, A. Baltrūnas, R. Bičiūnas, A. Biguzas, L. Cicėnas, J. Daniliauskas, L. Dovydaitytė, R. Filistovičius, B. Gražys, M. Gurevičienė, A. Gurevičius, G.P. Janonis, V. Juškutė, A. Kariniauskas, D. Kasčiūnaitė, A. Kašauskas, E.K. Kriaučiūnaitė, V. Marcinkevičius, J. Mykolaitytė, K. Petrulis, J. Plikionytė, A. Rakauskaitė, G. Riškutė, A. Savickas, R. Savickas, A. Skačkauskas, A. Skliutauskaitė, A. Tornau, A. Vaitkūnas, E. Vertelkaitė, A. Vozbinas.
07 24-08 01 tarptautinis meno projektas "Garsai ir mintys" (Japonija, rengė "Ugerfahrt").
08 01-08 21 Romualdo Radzevičiaus jubiliejinė tapybos paroda.
08 02-08 19 Norvegijos menininkių Gabriellos Goransson objektų, reljefų, instaliacijų ir Britos Skyba tapybos paroda (kuratorė Skaistė Stukaitė).
08 03-08 18 idėjų dirbtuvių "Vario burnos" architektūros, poezijos, grafikos, eseistikos bei fotografijų paroda.
08 22-09 10 Vijos Tarabildienės akvarelių paroda "Baltų ratas".
09 05-09 26 Gražinos Vitartaitės tapybos paroda.
09 06-09 13 Vaikų ir jaunimo kultūros centro "Dailės kalba" paauglių ir jaunimo kūrybos paroda "Pažink save".
09 13-09 27 Izraelio šiuolaikinio industrinio dizaino paroda (rengė Izraelio ambasada, LR kultūros ministerija).
09 12-09 28 pomirtinė Petro Rauduvės ankstyvosios grafikos paroda.
10 02-10 27 Apžvalginė taikomosios dailės paroda (kuratorės Aušra Petroškienė, Ona Tamuliūnienė, Žydrė Ridulytė).
10 02-10 27 Rolanos Čečkauskaitės tapybos ir keramikos paroda "Vaizduojamoji keramika - taikomoji tapyba".
10 02-10 27 veltinio simpoziumo dalyvių tekstilininkių grupės "Baltos kandys" darbų paroda.
11 14-12 03 Irenos Daukšaitės-Guobienės grafikos paroda "Įvardijimai".
11 21-12 03 Dalios Matulaitės skulptūrų ir piešinių paroda.
12 03-12 11 Astos Rakauskaitės tapybos paroda.
12 05-12 23 Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės grafikos paroda.
12 05-12 23 Birutės Stančikaitės grafikos paroda.
12 12-12 22 Gintaro Gesevičiaus kūrybos paroda.
12 17-2003 01 07 Broniaus Grušo jubiliejinė kūrybos paroda.
12 27-2003 01 24 apžvalginė tapybos paroda "Natiurmortas".
12 28-2003 01 18 Martino Jankaus tapybos paroda.

LDS Medalių galerija
2001:

09 24-10 15 Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelių paroda "Dialogas".
10 08-10 28 XII tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė, skirta dr. Jono Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms (kuratorius Valerijonas Jucys).
10 24-11 11 Juozo Mikėno mokinių darbų paroda, skirta dailininko 100-osioms gimimo metinėms (kuratorius Antanas Olbutas).
10 29-11 11 antkapinių paminklų fotografijų paroda "Atmintis" (kuratorė Violeta Stumbrienė).
11 14-11 30 Audriaus Liaudansko skulptūrų paroda.
11 12-11 25 tarptautinė grafikos paroda "Žmogus, gamta, gyvūnija III tūkstantmetyje" (kuratorius Alfonsas Čepauskas).
11 26-12 26 galerijos 10-mečio paroda.
12 17-2002 01 06 Baltijos šalių medalių trienalė.
2002:
01 14-01 27 Audronės Kniukštienės kūrybos paroda.
02 05-02 24 V bronzos liedinimo simpoziumo dalyvių darbų paroda "Bronzos metamorfozės" (kuratoriai Arvydas Ališanka, Darius Bražiūnas). Dalyvavo Arvydas Ališanka, Mindaugas Aučyna, Darius Bražiūnas, Algirdas Bosas, Valdas Bubelevičius, Tamara Janova, Stasys Juraška, Vladimiras Kančiauskas, Juozas Lebednykas, Dalia Matulaitė, Kęstutis Musteikis, Jonas Naruševičius, Gediminas Piekuras, Šarūnas Šimulynas (1939-1999), Vytautas Tallat-Kelpša, Marius Zavadskis, Algirdas Zokaitis.
02 25-03 10 Vilniaus menininkų klubo "Plekšnės" kūrybos paroda "Pavasarinis nerštas" (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
03 11-24 d. Loretos Zdanavičienės tapybos paroda "Laiškai į praeitį".
03 11-03 31 Izabelės Bindler jubiliejinė akvarelių paroda.
03 17-03 31 Fausto Baliutavičiaus paroda "Tapyba ant odos".
03 18-03 31 Kazio Abramavičiaus akvarelių paroda "Žydėjimas".
04 02-04 14 Elenos Voverienės tapybos paroda "Prisikėlimas".
04 15-05 05 Kosto Katkaus tapybos paroda "Gamtos monologas".
05 03-05 19 Asijos Radavičienės tapybos paroda "Ant svajonės sparnų".
05 14-05 19 Janinos Buzūnaitės-Žukaitienės tapybos paroda.
05 20-06 16 paroda "Lietuvos skulptoriai tarptautinių simpoziumų dalyviai" iš ciklo "Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė" (kuratorius Arvydas Ališanka).
06 17-07 14 Jonų ir Šv. Jono gatvės dailininkų kūrybos paroda (kuratorė Violeta Stumbrienė).
07 15-08 04 Kauno skulptorių kūrybos paroda (kuratorė Regina Šimulynienė).
08 06-08 25 Liongino Virbicko skulptūrų paroda "Akmentašio išpažintis" (kuratorė Regina Šimulynienė).
08 28-09 08 Juozo Lebednyko skulptūrų paroda.
09 11-09 28 paroda "Naujas kūrinys" (kuratorė Regina Šimulynienė).
10 02-10 08 Apžvalginė taikomosios dailės paroda. Keramika (kuratorė Ona Tamuliūnienė).
10 31-11 17 Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės paroda "Kvedlinburgo rotušė".
11 20-12 08 Gerardo Šlektavičiaus grafikos paroda "Sidabrinės versmės".
11 26-12 08 bronzos liejimo simpoziumo dalyvių darbų paroda.

LDS galerija "Kairė-Dešinė"
2001:

09 25-10 09 Ramunės Vėliuvienės grafikos paroda.
10 09-10 21 Robertos Vaigeltaitės paroda "Grožybės".
10 11-10 21 III tarptautinės Vilniaus mažosios grafikos trienalės laureatų darbų paroda.
10 23-11 04 Sigitos Maslauskaitės tapybos ir piešinių paroda "Kinas mano meilė".
10 29-11 04 Vytenio Jankūno skaitmeninės grafikos paroda "Atspaudai" (kartu su VU Grafikos kabinetu).
10 20-11 03 Danguolės Dauknytės grafikos paroda "Sausis-vasaris".
11 06-11 18 jungtinė grafikos, tapybos, skulptūrų paroda "Juoda-balta". Dalyvavo Gintautas Vaičys, Evaldas Mikalauskis, Ramunė Staškevičiūtė ir kt.
11 06-11 18 Birutės Stančikaitės ir Gerardo Šlektavičiaus paroda "25x25".
11 20-12 04 projekto "Grafika kitaip" paroda "Sena-nauja". Dalyvavo Jūratė Stauskaitė, Viktorija Daniliauskaitė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Mikalojus Povilas Vilutis, Ramūnas Čeponis, Birutė Zokaitytė, Inga Dargužytė, Egmontas Bžeskas.
12 04-2002 01 01 projekto "Grafika kitaip" paroda "Estampas’2001".
2002:
01 08-01 22 Jurgitos Krušinskaitės paroda "Tapyba".
01 08-01 22 Rumunijos grafikų kūrinių paroda (kartu su Rumunijos ambasada Lietuvoje).
01 22-02 04 Vidos Janinos Jovaišienės grafikos paroda.
02 26-03 13 Saulės Kisarauskienės ekslibrisų paroda.
02 26-03 13 Povilo Budrio kūrybos paroda.
04 15-04 30 Kęstučio Grigaliūno paroda "Pjaustiniai".
04 02-04 30 Jono Čepo piešinių paroda.
04 02-04 21 Egidijaus Rudinsko paroda "Terra".
04 09-04 21 Kęstučio Gvaldos taikomosios grafikos darbų paroda.
04 16-04 21 Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės rankų darbo popieriaus paroda "Apsėdimas".
04 23-05 05 Bjorno Bredstromo ir Christinos Lindeberg (Švedija) grafikos paroda.
04 30-05 05 litografijų paroda iš VGMC fondų.
05 07-05 19 Ramūno Čeponio paroda "Tapyba X".
05 07-05 19 Eimučio Markūno tapybos ant popieriaus paroda "Fosilijos".
05 21-06 02 paroda "Plakato dešimtmetis: komercijos link" iš ciklo "Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė" (kuratorė Rima Povilionytė).
05 21-06 02 Kęstučio Gintalo, Kęstučio Grigaliūno, Gintauto Trimako paroda "Tamsos šešėlis".
06 04-06 09 Dalios Klimavičiūtės vaikų dailės studijos moksleivių darbų paroda "Ateik, kur viskas pirmą kartą".
06 04-06 16 Livijos Andriukaitytės pastelių ir emalių paroda.
06 11-06 23 akvarelininkų grupės "A" narių darbų paroda. Dalyvavo Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Gintaras Gesevičius, Vladas Lisaitis, Vida Norkutė, Živilė Liugailaitė, Elena Šaltytė-Lisauskienė, Vija Tarabildienė.
06 18-06 23 Jūratės Mikailionytės tapybos darbų paroda.
06 25-07 07 Laisvydės Šalčiūtės paroda "Visokie piešiniai ir...".
06 25-07 07 Vytauto Jurkūno iliustracijų paroda "Grafikos archyvas" (kartu su VU Grafikos kabinetu).
07 09-07 31 šiuolaikinės Argentinos grafikos paroda (tęstinis mainų projektas kartu su Museo National Del Grabado, Buenos Aires, Argentina ir Lietuvos Respublikos atstovybe Argentinoje).
08 27-09 01 Jolantos Sereikaitės paroda "Pasakų pėdsakais".
08 27-09 08 Aušros Kleizaitės tekstilės objektų paroda "Maži malonumai".
09 03-09 15 projekto "Grafikos sesija" paroda "Servetėlė". Dalyvavo Inga Dargužytė, Tatjana Diščenko, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Eglė Kuckaitė, Evaldas Mikalauskis, Rūta Mazūraitė, Arvydas Pakalka, Diana Radavičiūtė, Laisvydė Šalčiūtė, Roberta Vaigeltaitė, Birutė Zokaitytė.
09 10-09 22 Irmos Balakauskaitės grafikos paroda "Pasijansas".
09 17-09 29 Nijolės Vilutienės grafikos darbų paroda "Taškas".
09 24-10 06 Agnės Indrės Každailytės iliustracijų paroda.
10 01-10 13 Eglės Kuckaitės instaliacija "Trokštamas noras".
10 08-10 19 Sauliaus Paukščio ir Leono Juodvalkio fotografijų paroda.
10 08-10 19 Lino Katino piešinių paroda.
10 22-11 02 Tatjanos Diščenko grafikos paroda "Nuoširdumo filosofija".
10 22-11 02 Viktorijos Daniliauskaitės piešinių paroda "Vasaros keliais".
11 05-11 20 paroda "Kelionė į Japoniją". Dalyvavo Kęstutis Grigaliūnas, Diana Radavičiūtė, Saulius Valius, Vytenis Lingys, Kęstutis Musteikis.
11 19-12 08 paroda "Estampas ‘2002".
12 10-12 31 paroda "Kalėdinis pokštas".
12 10-12 31 popierinių žibintų paroda.

LDS Taikomosios dailės galerija
2001:

10 17-10 28 Gražinos Narkus-Kramer (JAV) tekstilės aplikacijų paroda "Langas į tėvynę".
10 29-11 04 paroda "Atmintis", skirta taikomosios dailės menininkams atminti.
11 05-11 18 Danutės Jazgevičiūtės keramikos paroda "Spalva & forma".
11 19-12 02 Zinaidos Vogėlienės tekstilės paroda.
12 03-12 09 žmonių su fizine negalia kūrinių paroda "Vaivos juosta gruodyje".
12 12-12 24 menų mugė "Pakabinsiu ant kalėdinės eglutės" (kuratorė Marytė Gurevičienė).
12 27-2002 01 20 Marytės Gurevičienės ir Arvydo Gurevičiaus kūrybos paroda "Šimtas metų vienatvės".
2002:
01 14-01 25 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokinių paroda "Skiautiniai".
02 04-02 10 paroda "Halas nėriniai", XX a. pr. Vengrijos Halas regionas (kuratorė Marytė Gurevičienė).
02 12-03 03 Reginos Sipavičiūtės tekstilės kūrinių paroda.
03 06-03 24 taikomosios dailės paroda "Miestas".
04 02-04 21 XXVI Lietuvos karikatūrų paroda (kuratorius Jonas Varnas).
04 24-05 12 Violetos Laužonytės tekstilės kūrinių paroda "27 lašai Pekine".
05 06-05 19 Vytaro Kateivos juvelyrikos darbų paroda.
05 20-06 03 Kęstučio Vaišvilos juvelyrikos darbų paroda.
05 21-06 16 paroda "Gintaro sugrįžimas" (kuratorė Jurgita Ludavičienė) iš ciklo "Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė".
06 17-06 30 Anthony E.Stellaccio (JAV) keramikos ir piešinių paroda.
07 01-07 21 Vandos Miežanskienės tekstilės paroda.
07 30-08 06 Honoratos Razmienės tekstilės paroda "Lino pasaka".
08 14-08 31 Kosto Urbanavičiaus keramikos paroda.
09 02-09 14 IV keramikos simpoziumo "Harmonija" dalyvių darbų paroda (kuratorius Gvidas Raudonius).
09 17-09 30 Danguolės Brogienės tekstilės paroda "Simbolių pasaulis".
10 02-10 27 Apžvalginė taikomosios dailės paroda. Juvelyrika ir keramika iš Taikomosios dailės muziejaus fondų (kuratorės Aušra Petroškienė, Žydrė Ridulytė, Ona Tamuliūnienė).
11 06-11 30 Minos Levitan-Babenskienės gobelenų ir pastelių paroda "Tylos spindėjimas".
11 26-12 14 Zitos Kreivytės dailiosios odos dirbinių paroda "Daikto formos".
12 17-2003 01 05 Gvido Raudoniaus keramikos darbų paroda "Regiu".

LDS Kauno galerija
2001:

10 18-10 30 II tarptautinio ORIGAMI simpoziumo darbų paroda (kuratoriai Saulė Mažeikaitė, Dalius Puzinas, Saulius Paliukas, Mindaugas Jurėnas). Dalyvavo Jovita Aukštikalnytė, Agnė Deveikytė-Liskauskienė, Agnė Jonkutė, Gedas Kepalas, Valdas Kurklietis, Česlovas Lukenskas, Ligita Marcinkevičiūtė, Milka Nyyssonen, Gediminas Piekuras, Marija Teresė Rožanskaitė.
10 31-11 14 Donaldo Apanavičiaus ir Renatos Šarkauskaitės paroda "Story".
11 16-11 30 Kęstučio Grigaliūno paroda "Tikra istorija apie Joseph Beuys".
11 16-11 30 Sauliaus Paliuko kūrybos paroda "R&W No 4".
12 04-12 19 "Arkos" galerijos paroda "Abstrakcija / Figūratyvas". Dalyvavo Eglė Ridikaitė, Eglė Gineitytė, Asta Rakauskaitė, Jurga Barilaitė.
12 21-2002 01 21 tarptautinė paroda "Mysterium Magnum" (kuratorė Rasa Andriušytė).
2002:
02 06-03 03 Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės instaliacija "Įpročiai".
02 01-02 17 Giles V. Henry’io tapybos paroda.
02 22-03 07 "Gazetos Wyborczos fotografijos" (rengė Lenkų institutas Vilniuje, kuratorius Marekas Grygiel).
03 08-03 31 odininkų grupės DERM-ARS paroda "CV".
03 08-03 31 Egidijaus Rudinsko paroda "Terra".
04 03-04 28 projekto "Kaunas - Krokuva" dokumentinė paroda (Krzysztofo Jezowskio fotografijos ir vaizdo filmas).
04 12-04 28 VDA KDI tapybos studijos magistrantų kūrybos paroda. Dalyvavo Jovita Aukštikalnytė, Agnė Deveikytė, Agnė Jonkutė, Saulius Paliukas.
05 01-05 23 Csillos Kelecseny (Vengrija) tapybos paroda (rengė Vengrijos institutas Taline).
05 24-06 16 VDA KDI stiklo studijos studentų ir dėstytojų darbų paroda, skirta KDI 80-mečiui, iš ciklo "Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė".
06 18-07 14 Jazminos Cininas (Australija) projektas "The Girlie Werewolf".
08 08-08 21 projektas "Didžioji Lietuva - Mažajai Lietuvai". Aleksandro Kanunikovo tapybos ir grafikos paroda (rengė Tilžės-Sovietsko istorijos muziejus).
08 23-09 15 dailininkų-pedagogų iš Pulaskio universiteto (Lenkija) grafikos paroda (rengė VDA Kauno dailės institutas).
08 23-09 15 plenero "Auksinė žuvelė" dalyvių darbų paroda (kuratorius Algis Uždavinys).
09 18-10 13 Alano Keano ir Robo O’Connoro (Airija) tapybos ir fotografijų paroda.
10 16-11 10 Walthero Schwiete’o (Vokietija) kūrybos paroda.
11 13-12 08 Januszo Debiso (Lenkija) tapybos paroda.
11 13-12 08 Aleksandro Aleksejevo skulptūrų paroda.
12 20-2003 01 15 tarptautinė paroda "Ars longa vita brevis", skirta LDS Kauno galerijos 5 metų jubiliejui (kuratorės Kristina Budrytė ir Linara Dovydaitytė).

LDS "Galerija XX"
2002:

01 09-01 29 vaikų piešinių paroda "Vaikai piešia politikus" (rengė dienraštis "Panevėžio balsas").
02 11-02 16 Alfrido Pajuodžio tapybos ir skulptūrų paroda.
02 19-03 12 Vytauto Pakalnio tapybos paroda.
03 12-04 02 Monikos Kibartaitės-Jutelienės tapybos, koliažų ir keramikos paroda.
04 09-04 25 Osvaldo Juškos tapybos paroda.
04 25-05 20 akvarelių ir skulptūrų paroda "Dialogai: kviečia Kaunas" (kuratorius Juozas Šlivinskas).
05 21-06 04 Klausučio Henriko Beržanskio (1943-2001) tapybos paroda iš ciklo "Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė".
06 04-06 25 LDS Vilniaus akvarelininkų sekcijos narių darbų paroda "Laiko aidai".
06 25-08 05 Vitos ir Romo Balinskų tapybos ir fotografijų paroda.
08 06-08 27 Lauros Samulionytės tapybos paroda.
09 03-09 24 paroda "10x10", skirta LDS Panevėžio skyriaus "Galerijai XX".
09 24-10 08 Irenos Milaševičiūtės-Paulavičienės kūrybos paroda.
10 08-10 22 Panevėžio dailės mokyklos mokytojų darbų paroda, skirta mokyklos 35-mečiui.
10 22-11 04 V. Tamoliūno tapybos paroda.
11 03-11 19 Vytauto Žirgulio tapybos paroda.
11 19-12 03 Artūro Stančiko tapybos paroda.

LDS Klaipėdos galerija
2001:

10 17-11 07 projekto "Žemė, ugnis, laikas" dalyvių darbų paroda.
11 07-11 28 Leonardo Gutausko tapybos paroda, skirta Giotto atminti.
11 28-12 31 respublikinė kalėdinė paroda "Kalėdinė lėlė".
2002:
01 10-01 30 projekto "Vaizdas ir asmenybė" paroda. Dalyvavo Klaipėdos grafikai ir fotografas Antanas Stanevičius.
01 30-02 27 Rimvydo Kepežinsko kaligrafijos darbų paroda.
02 14-03 06 Snieguolės Michelkevičiūtės fotografijų paroda "Moteris apie vyrus".
02 27-03 27 Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės grafikos paroda "Abipus horizonto".
03 27-04 24 Reginos Malakauskienės keramikos paroda.
05 08-05 30 Sleipnir programos stipendininkų kūrinių paroda "Šiaurės šalys Lietuvos dailininko akimis" (organizavo Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Vilniuje, LDS Klaipėdos skyriaus "Klaipėdos galerija"). Dalyvavo A. Rakauskaitė, A. Novickas, D. Joneika, E. Bžeskas, G. Viduolytė, J. Mykailionytė, R. Grybaitė, R. Diržys, K. Matiukienė, S. Rudzikas, T. Gutauskas, V. Marcinkevičius, V. Gėlūnienė, L. Jonikienė, L. Cicėnas, V. Tomaševičius.
05 31-06 19 Jūratės Rekevičiūtės kūrybos paroda "Spalvotas menas".
06 05-07 30 tarptautinės paroda "Bobrovskiui atminti" (Vokietija).
06 26-07 31 LDS Kauno skyriaus skulptūrų ir akvarelių paroda "Dialogai: kviečia Kaunas".
07 31-08 21 respublikinio medalininkų simpoziumo dalyvių darbų paroda "Medalio menas ir Klaipėda", skirta Klaipėdos 750 metų jubiliejui.
08 21-09 11 Valdimaro Kalninio grafikos ir Viačeslavo Gibovskio stiklo darbų paroda.
09 11-10 02 Žygimanto Augustino tapybos paroda.
10 02-10 23 kolekcininkų Dalios ir Gintaro Gruodžių kolekcijos paroda "Sugrįžimas".
10 23-11 13 Klaipėdos dailininkų skulptūrų ir mažosios plastikos darbų paroda iš ciklo "Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė".
Vasaros metu Palangos parodų paviljone veikė galerijos surengta šiuolaikinių lietuvių dailininkų kūrinių paroda.

"Lietuvos aido" galerija
2001:

10 12-11 08 Algirdo Petrulio tapybos paroda ir dailininko kūrybos albumo pristatymas (galerijos naujų patalpų atidarymas Universiteto g. 2).
11 09-11 22 Žygimanto Augustino tapybos ir ofortų paroda.
11 23-12 13 Klaudijaus Petrulio tapybos paroda.
12 14-12 27 Monikos Kibartaitės-Jutelienės keramikos ir tapybos paroda "Daiktai ir erdvė".
12 28-2002 01 10 Viktorijos Daniliauskaitės grafikos paroda "Iš arti ir iš toli".
2002:
01 11-01 28 Raimundos Sližio tapybos paroda. 
01 29-02 07 Mariaus Danio grafikos paroda.
02 07-02 20 Sigito Virpilaičio objektų paroda "Priekūniai".
02 22-03 07 Valentino Antanavičiaus tapybos, piešinių ir akvarelių paroda "Portretai".
03 12-03 21 Gintaro Stulpino pastelių paroda.
03 22-04 02 Eugenijaus Antano Cukermano tapybos paroda.  
04 05-04 18 Aliaus Berdenkovo skulptūrų ir piešinių paroda. 
04 19-05 02 Aloyzo Smilingio tapybos paroda. 
05 03-05 16 Juliaus Jokūbonio pastelių ir tapybos paroda. 
05 17-06 01 Vyganto Paukštės tapybos ir piešinių paroda.
06 04-06 19 Broniaus Gražio tapybos ir piešinių paroda.
06 20-07 07 Marijaus Balčiaus tapybos paroda.
06 20-07 07 Isroildžono Baroti keramikos paroda.
07 09-07 23 Grytės Pintukaitės tapybos paroda "Širdies šalna ir žydėjimas".
07 24-08 03 "Lietuvos aido" galerijos dailininkų kūrybos paroda "LA galerija’02". Dalyvavo Valentinas Antanavičius, Eugenijus Antanas Cukermanas, Linas Cicėnas, Bronius Gražys, Adomas Jacovskis, Linas Leonas Katinas, Jūratė Mykolaitytė, Vygantas Paukštė, Algirdas Petrulis, Klaudijus Petrulis, Kazė Zimblytė, Francoise de Suremain. 
08 06-08 12 netradicinio lino simpoziumo "Plinars" (Ukmergė) darbų paroda.
08 28-09 09 Ingridos Kučinskaitės tapybos paroda. 
09 10-09 24 Birutės Stančikaitės grafikos paroda "Rugsėjo šviesa".
09 25-10 08 Pauliaus Juškos tapybos paroda.  
10 09-10 22 Mikalojaus Povilo Vilučio grafikos ir tapybos paroda.
10 23-11 11 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda. 
11 13-11 26 paroda "Paukščių narvas". Dalyvavo Algirdas Petrulis, Kazė Zimblytė, Valentinas Antanavičius, Bronius Gražys, Linas Leonas Katinas, Raimondas Sližys, Nora Blaževičiūtė, A. Danilevičius, Leonas Strioga.
11 27-12 10 Zinaidos Vogėlienės paroda "Lietuviškos mandalos" (fitokoliažinės kompozicijos).
12 11-12 30 Jūratės Neimantienės keramikos darbų ir Birutės Zokaitytės grafikos paroda.
12 31-2003 01 14 Jūratės Stauskaitės piešinių paroda.
 
"Vartų" galerija
2001:

10 02-10 20 tarptautinė grafikos paroda "Grindys, sienos, lubos". Dalyvavo E. Bžeskas, R. Diržys, L. Dubauskienė, Y. Furuido (Japonija), E. Gelažiūtė, K. Gintalas, K. Isobe (Japonija), V. Jurkūnas, D. Každailis, E. Kuckaitė, A. Lukys, V. Marcinkevičius, V. Mickus, S. Mitsui (Japonija), D. Norkutė, P. Repšys, E. Rudinskas, R. Rimkūnas, P. Smulders (Olandija), S. ir P. Stanikai, V. Tomaševičius, G. Trimakas, G. Umbrasas, E. Vertelkaitė, M. Zet (Čekija), B. Zokaitytė, N. Žukauskaitė.
10 23-11 10 Karinos Matiukienės veltinio kūrinių paroda "+100 000 km".
11 05-12 01 paroda "Londono architektūra fotografijose".
11 13-12 01 Audriaus Gražio tapybos paroda "Savaitė turi keturias dienas".
12 04-01 05 Mariaus Jonučio ir Nomedos Marčėnaitės kūrybos paroda.
12 11-12 30 tradicinė galerijos naujametinių miniatiūrų paroda.
12 14 Lietuvos telekomo kalendoriaus pristatymas
2002:
01 15-02 02 Sigito Mickevičiaus ir Andriaus Miežio tapybos paroda "Skirtingi".
02 05-02 23 Vidmanto Jusionio, Algimanto Jusionio, Aldonos Ličkutės-Jusionienės, Stasio Jusionio kūrybos paroda "Keturios spalvos".
02 26-03 16 projektas "Jaunųjų debiutas "Vartuose": Sigrid Hynell Fleischer paroda "Kabo ant plauko", Solomono Teitelbaumo paroda "Gyvenimas po teatro", Simono Skrabulio paroda "Neapibrėžta kvapų erdvė", Agnės Juškaitės kūrybos paroda.
03 19-04 20 tarptautinė galerijos paroda "Skalė". Dalyvavo Egmontas Bžeskas, Vitalis Čepkauskas, Kristiana Dimitere (Latvija), Audrius Gražys, Marius Jonutis, Dalia Kasčiūnaitė, Eglė Kuckaitė, Aleksandras Kujucevas (Jugoslavija), Lino Lago (Ispanija), Dovilė Norkutė, Vilmantas Marcinkevičius, Nomeda Marčėnaitė, Ingo Nusbaumer (Austrija), Veronica Österman (Suomija), Django Panek (Vokietija), Vladimira M. Pcolova (Slovakija), Paulas Smuldersas (Olandija), Saulius Vaitiekūnas, Nuno Vaza (Portugalija), Stefanas Westlingas (Švedija), Neringa Žukauskaitė.
04 03-04 21 Sauliaus Kruopio tapybos paroda "Mąstymai".
04 22-05 11 Vilmanto Marcinkevičiaus tapybos paroda "Užmirštos šventės".
05 14-06 01 Živilės Liugailaitės, Mariaus Liugailos, Prano Griušio kūrybos parodos.
06 25-07 13 Dalios Antanaitienės (Australija), Vitalio Čepkausko, Sonatos Bylaitės kūrybos parodos.
07 02-07 20 Joyce Ellen Weinstein (JAV) kūrybos paroda.
07 16-07 28 Jono Kuzminskio kūrinių paroda iš ciklo "Užmiršti paveikslai".
07 16-07 28 Vidos Krištolaitytės tapybos paroda "Ramybės ieškojimai".
07 29-08 24 Japonijos dailininkų Takeshi Takahara, Yoshinori Tsuda, Sonoko Mitsui, Atsuhiko Musashi, Tamami Hitsuda, Masahiro Osaki, Takuji Okagawa, Masahiro Suda kūrinių paroda.
08 27-08 21 JAV dailininkų Rono Zarkino, Tomo Theweso, Marko Dancey, Renatos Palubinskas, Matto Gordono kūrinių paroda.
09 24-10 12 Oldrviho Kulhįneko (Čekija) grafikos paroda.
10 15-10 26 Živilės Bardzilauskaitės porceliano darbų paroda "Mįslė", Laisvydės Šalčiūtės tapybos paroda "Besišypsančios", Kęstučio Grigaliūno tapybos paroda "Gedimino sapnas" ir objektų paroda "Kitos dėžutės".
10 29-11 16 Birutės Stulgaitės paroda "Papuošalai".
11 19-12 07 Dovilės Norkutės tapybos ir Nuno Vasa (Portugalija) kūrinių parodos.
12 10-12 31 Mariaus Jonučio ir Nomedos Marčėnaitės kūrybos paroda.
12 10-12 31 tradicinė galerijos naujametinių miniatiūrų paroda.
12 10-12 31 keramikos paroda "Arbatiniai".

"Akademijos" galerija
2001:

10 02-10 13 Petro Mazūro paroda "Sodas rudenį. Postmodernistinio fermerio instaliacijos".
10 15-10 27 VDA Tekstilės katedros studentų darbų paroda, skirta prof. Vlado Daujoto gimimo 80-osioms metinėms (dalyvavo Severija Inčirauskaitė, Rasa Leonavičiūtė, Laura Povilonytė, Aurelija Simutytė, Lina Šaduikytė, Vytautė Vaišvilaitė).
10 29-11 03 VDA Kauno dailės instituto Dizaino katedros Taikomosios grafikos studijos (vadovė doc. Danguolė Dauknytė) bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų paroda.
11 05-11 10 VDA Keramikos magistrančių darbų paroda. Dalyvavo Elena Imbrasienė, Gražina Jurgelevičiūtė, Zita Jurgelevičiūtė, Laura Milevičiūtė, Rasa Nazarovaitė, Rasa Vaičiulytė.
11 05-11 17 paroda "Senosios keramikos pėdomis-2" (kuratorius Dainius Strazdas). Dalyvavo VDA Keramikos katedros studentai Reda Bedalytė, Loreta Čižauskaitė, Vilma Domarkaitė, Elena Imbrasienė, Evelina Jagelavičiūtė, Rasa Nazarovaitė, Renata Petrauskaitė, grafikė Alina Bertašiūtė. VU archeologijos specialybės studentai Rasa Gliebutė, Darius Grigas, Daiva Kuncaitė, Žana Osipovič, Kristina Rockinaitė, Daina Stankevičiūtė, Raigeda Strazdauskaitė, Sigita Vaitkutė, Alma Vyšniauskaitė; svečiai Darius Baliukevičius, Jurgita Jasinskaitė, Beatričė Kelerienė, Jurgita Radžiūnaitė. Vasaros praktikos vadovas Dainius Strazdas ir fotografas Audrius Kacelavičius.
11 19-11 24 Danutės Jonkaitytės kūrybos paroda.
11 26-12 08 VDA dėstytojų dovanotų darbų paroda (kuratorė Vaida Ščiglienė).
12 10-12 15 Lietuvos aukštųjų dailės mokyklų studentų plakatų paroda-konkursas "Raudonasis kryžius - žmogiškosios misijos ženklas" (rengė Lietuvos Raudonasis kryžius, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija).
12 17-2002 01 05 Arnės Bendik Sjur (Norvegija) grafikos paroda.
2002:
01 07-01 19 VDA Medija ir foto-video katedros studentų reklaminė fotografija (rengė Remigijus Zolubas).
01 21-02 02 paroda "Medžio raižinys: nuo liaudies meno iki performanso" (kuratorius Kęstutis Vasiliūnas, projekto vadovė Vaida Ščiglienė).
02 05-02 15 Prahos dailės akademijos Grafikos katedros studentų darbai (rengė Helena Šantava, Sigutė Chlebinskaitė).
02 18-03 02 Viktoro Binkio skulptūrų, Andriaus Surgailio fotografijų paroda "Virtuvė".
03 04-03 09 tapybos ir skulptūrų paroda "Žmogaus kelias" (rengė Aistė Černiūtė). Dalyvavo Linas Gelumbauskas, Jolita Skėrytė, Kristina Gudonytė-Dūdienė, Ramunė Jundaitė-Misevičienė, Gintas Kubilius, Robertas Gritėnas, Tomas Jurkėnas, Jolanta Rivickaitė, Darius Liudvikaitis, Arvydas Martinaitis, Aistė Gabrielė Černiūtė, Jolanta Šalkauskaitė, Grytė Pintukaitė, Simonas Dūda, Mantas Kniubas, Rūta Eidukaitytė, Mantas Mockus, Marius Skudžinskas, Marius Zavadskis, Jolanta Dambrauskaitė.
03 12-03 16 Deimos Katinaitės tapybos, Jurgos Korytės-Sabaliauskienės grafikos paroda.
03 18-03 23 Rasos Justaitės-Gecevičienės, Ramunės Pranckevičiūtės, Donato Šimukonio keramikos paroda.
03 25-03 30 Viktoro Dailidėno stiklo plastikos darbų, Ievos Jurgelevičiūtės pastelių paroda.
04 02-04 06 Lino Leono Katino tapybos paroda.
04 08-04 13 Baltijos šalių studentų darbų paroda (rengė Saulė Gudauskaitė).
04 15-04 20 Ievos Ramanauskaitės piešinių ir tapybos, Onutės Juškienės tapybos paroda.
04 22-04 27 paroda "Studentų meno dienos".
04 22-04 27 plenero Joniškio r., Elnių slėnyje, paroda. VDA, KDI studentų tapybos, akcijų, žemės meno kūrinių ir jų dokumentacijos (rengė Agnė Jonkutė, Jūratė Jarulytė).
04 29-05 04 VDA Keramikos katedros darbų paroda (rengė Anthony Stellacio).
04 29-05 04 Rūtos Jakaitytės, Eglės Rakauskaitės paroda "Homeless International".
05 06-05 11 Mariaus Zavadskio, Martyno Martišiaus darbų paroda.
05 06-05 11 Severijos Inčirauskaitės, Alinos Simutytės darbų paroda "Oda".
05 13-05 25 Romualdo Lankausko tapybos paroda "Tapyba, kaip spalvų muzika".
05 13-05 25 KDI Dizaino katedros studentų IV k. bakalaurų, I k. magistrų video ir kompiuterinių piešinių paroda (rengė Jonas Venckūnas, Vladas Oržekauskas).
05 13-05 25 Jono Žukausko, Lijanos Siuchinos, Evaldo Dirgėlos darbų paroda.
05 27-05 31 VDA Vaizduojamosios dailės fakulteto bakalaurų diplominių darbų paroda.
06 03-06 07 VDA Taikomosios dailės fakulteto bakalaurų diplominių darbų paroda.
06 10-06 14 VDA Vaizduojamosios dailės fakulteto magistrų baigiamųjų darbų paroda.
06 17-06 21 VDA Taikomosios dailės fakulteto magistrų baigiamųjų darbų paroda.
06 25-06 28 2001-2002 mokslo metų geriausių baigiamųjų bakalauro ir magistro studijų darbų paroda.
07 01-07 13 Audriaus Puipos (1960-1997) akvarelių, grafikos ir piešinių paroda.
09 03-09 07 tarptautinio simpoziumo "Veltinis’ 2002" dalyvių darbų paroda. Dalyvavo grupė "Baltos kandys" (Austė Jurgelionytė, Karolina Kunčinaitė, Miglė Lebednykaitė, Rasa Leonavičiūtė, Laura Pavilonytė, Julija Vosyliūtė), Žilvinas Balkevičius, Eglė Ganda Bogdanienė, Vladas Daškevičius, Kęstutis Lanauskas, Žydrutė Ridulytė, Keta Gūtmane, Davis Licitis, Kasparsas Lielgalvis, Krists Zankovskis (Latvija), Kathleen Macneish, Jeannete Sendler (Škotija).
09 11-09 28 Liuksemburgo ir Lietuvos stiklo menininkų darbų paroda. Dalyvavo Pascale Seil, Viktorija ir Ričardas Anskaičiai, Valmantas Gutauskas (rengė LR konsulas Liuksemburge Nerijus Parulis).
09 30-10 05 Alantos plenerų dalyvių kūrinių paroda (1997-2001, kuratorė Sigita Maslauskaitė). Dalyvavo Jurga Augustaitytė, Eglė Gineitytė, Andrea Griffante, Augusto Griffante, Martinas Jankus, Pranciškus Jansas, Ramunė Jundaitė, Tomas Jurkėnas, Patricija Jurkšaitytė, Rūta Kasiulytė, Jolanta Keršulytė, Aistė Kirvelytė, Kuhl Reinhard, Sigita Maslauskaitė, Tomas Mickonis, Jūratė Mikailionytė, Justina Puidokaitė, Marius Puskunigis, Asta Rastauskienė, Mindaugas Semėnas, Inga Valeikaitė, Katrin Wagner, Andrius Zubkaitis.
10 07-10 12 tarptautinio keramikų simpoziumo "Glazūros audra Baltijoje" dalyvių darbų paroda. Dalyvavo Ingrid Allik (Estija), David L.Gamble (JAV), Steven J.Howell (JAV), Charlotte Wilhelmina Moorrees (Olandija), Grazyna Plocica (Lenkija), Susanne Weise (Vokietija), Juozas Adomonis, Gražina Degutytė-Švažienė, Rytas Jakimavičius, Aldona Jonuškaitė-Šaltenienė, Ona Petkevičiūtė.
10 14-10 26 Ervė Briua fotografijos: pieštųjų pasakojimų kūrėjų portretai (rengė Prancūzų kultūros centras).
10 22-10 24 Žakas de Lustalis. "Lapų" - pieštųjų pasakojimų - genezė (rengė Prancūzų kultūros centras).
10 28-11 09 Leopoldo Surgailio piešinių ir tapybos paroda.
11 12-11 23 Reginos Sipavičiūtės tekstilės ir Aldonos Keturakienės keramikos paroda.
11 25-12 07 Juozo Galkaus kūrybos paroda.
11 09-11 14 VDA Paminklotvarkos katedros studentų darbų paroda (rengė prof. J. Glemža).
12 16-12 31 Rimvydo Kepežinsko kūrybos paroda.

Galerija "O 11"
2001:

11 06-11 27 Raimundo Sližio tapybos paroda "Portretai".
11 29-12 18 Henriko Natalevičiaus tapybos paroda "Rūbai".
12 27-2002 01 20 Mindaugo Navako objektų paroda "Ant sienų".
2002:
01 22-02 10 Mindaugo Skudučio tapybos paroda "Moterys".
02 12-03 03 Astos Rakauskaitės tapybos paroda "Dėmės".
03 05-03 24 Vinco Kisarausko asambliažai iš parodų ciklo "Asambliažas lietuviškai".
03 26-04 14 Broniaus Gražio tapybos paroda "Praeities dabartis".
04 16-05 05 Leono Katino tapybos paroda.
05 07-05 26 Mindaugo Navako instaliacija "Katės".
05 28-06 16 Valentino Antanavičiaus asambliažai iš parodų ciklo "Asambliažas lietuviškai".
06 18-07 07 Henriko Čerapo tapybos paroda "Dirvonai".
07 10-07 31 Antano Mončio piešinių paroda.
09 30-09 22 Elenos Balsiukaitės tapybos paroda "Šančių grožybės".
09 24-10 13 Edmundo Saladžiaus piešinių ir monotipijų paroda "Pirštu ant vandens".
10 15-11 03 Algimanto Kuro asambliažai iš parodų ciklo "Asambliažas lietuviškai".
11 05-11 24 Henriko Natalevičiaus tapybos paroda "Veidai".
11 26-12 15 Audronės Petrašiūnaitės tapybos paroda.
Galerijos parodos kitose erdvėse
2001:

11 27-12 15 Lino Leono Katino tapybos paroda "Išeinantys už paraščių" Vilniaus rotušėje.
2002:
08 17-09 06 Vyganto Paukštės tapybos ir piešinių paroda Antano Mončio name-muziejuje, Palangoje.

Galerija "Rotunda"
2001:

10 04-10 25 Stasio Aukštuolio kūrinių paroda "Atraižėlės".
10 05-10 26 Elenos Nonos Zavadskienės kūrybos paroda "Miesto karnavalas".
11 20-12 11 Gintarės Uogintaitės tapybos paroda.
12 12-2002 01 12 Jono Daniliausko pastelių paroda.
2002:
03 07-04 18 Algirdo Griškevičiaus tapybos paroda "Atgarsiai".
06 06-07 10 Valentino Ajausko akvarelių paroda "Vasaros spalvos".
07 10-09 18 galerijos 4-erių metų sukakčiai skirta paroda "Vasaros dvelksmas".
09 19-10 09 Tatjanos Diščenko grafikos paroda.
10 17-11 07 Antano Jokūbaičio grafikos paroda "Steponas Batoras - Lietuvos didysis kunigaikštis".
11 20-12 11 Elenos Nonos Zavadskienės monotipijų paroda "Linija - judėjimas".

Savicko paveikslų galerija
2002:

05 01-05 30 "Bikuškio dvaro plenero 2002" dalyvių darbų paroda. Dalyvavo Jonas Daniliauskas, Simonas Gutauskas, Algimantas Griškevičius, Jolita Skėrytė, Raimondas Savickas, Arūnas Žilys, Arūnė Tornau, Loreta Zdanavičienė, Gintaras Gesevičius, Antanas Obcarskas, Solomonas Teitelbaumas, Sigrid Hynell Fleischer.
06 01-06 30 Arvydo Bagdžiaus tapybos paroda.
06 18-07 06 paroda "Vilnius tapyboje". Dalyvavo Valentinas Ajauskas, Rimas Zigmas Bičiūnas, Monika Bičiūnienė, Algimantas Griškevičius, Ričardas Filistovičius, Arvydas Kašauskas, Saulius Kruopis, Augustinas Savickas, Raimondas Savickas, Jolita Skėrytė, Aloyzas Stasiulevičius, Solomonas Teitelbaumas, Aleksandras Vozbinas.
07 09-07 28 paroda "Moteris tapyboje".
10 15-11 02 Algirdo Griškevičiaus fotografijų paroda.
Savicko paveikslų galerija Palangoje
08 06-09 06 paroda "Moteris tapyboje". Dalyvavo Valentinas Ajauskas, Svajūnas Armonas, Arvydas Bagdžius, Rimas Zigmas Bičiūnas, Monika Bičiūnienė, Jonas Daniliauskas, Algirdas Griškevičius, Kristina Gudonytė-Dūdienė, Simonas Gutauskas, Saulius Kruopis, Asta Kulikauskaitė-Rastauskienė, Grytė Pintukaitė, Augustinas Savickas, Raimondas Savickas, Jolita Skėrytė, Raimundas Sližys, Aleksandras Vozbinas.

Stasio Juškaus galerija "Vilnius ir dailė"
2001:

10 16-11 05 Tado Poplavskio tapybos paroda.
11 06-12 03 Ričardo Filistovičiaus tapybos paroda.
12 04-2002 01 06 kalėdinė galerijos dailininkų kūrinių paroda.
2002:
01 07-02 04 Kęstučio Šiaulyčio akvarelių paroda.
02 05-03 04 Lino Budrio tapybos paroda.
03 05-04 01 Jūratės Bučmytės, Alberto Krajinsko akvarelių ir piešinių paroda "Vilniaus ir Pamario vaizdai".
04 02-04 29 Algio Skačkausko tapybos paroda.
05 01-06 24 tapybos paroda "Šaknų beieškant", skirta festivaliui "Skamba, skamba kankliai".
07 02-07 29 Mindaugo Skudučio tapybos paroda "Mano mylimas Vilnius".
07 30-08 26 Antano Matulevičiaus tapybos paroda.
09 03-10 03 Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda.
10 01-10 28 Vytauto Poškos tapybos paroda.
11 09-12 02 pomirtinė jubiliejinė Jono Mackevičiaus Mackonio tapybos paroda.
12 03-2003 01 05 kalėdinė paroda "Dovana Kalėdoms".

Virginijos ir Kazimiero Mizgirių gintaro galerija (Vilnius)
2001:

11 01-12 VDA Telšių dailės skyriaus Metalo specialybės dėstytojo V. Mockaičio ir II kurso studentų darbų paroda.
12 12-05 01 Algio Mikučio gintaro skulptūrų mažosios plastikos paroda "MMM".
05 01-09 17 Gintaro muziejaus-galerijos kolekcija "Gintaras lietuvių dailėje".
09 20-12 10 Andrea Wagner ir Terhio Tolvaneno (Olandija) personalinė paroda "Out of the Blue".
10 12-12 30 paroda "Gintaras interjere".

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija
2001:

09 20-11 19 Armeno Babajano (Armėnija) tapybos paroda "Nostalgija".
11 20-12 11 Rolanos Čečkauskaitės-Norkūnienės tapybos paroda "Buvo, yra ir bus".
12 12-12 27 Hiroaki Ota (Japonija) fotografijų paroda "Noh Dojozi".
12 28-2002 02 15 Vilniaus universiteto herbaro senųjų piešinių paroda, skirta Tarptautinės biologinės įvairovės dienai (kuratorė Rasa Gečaitė).
2002:
02 15-03 01 LDS grupės "Aqua 12" akvarelių paroda "Vaikystės spalvos".
03 05-03 22 Jurijaus Pavlovo (Rusija) fotografijų paroda "Vyriškos ašaros".
03 24-04 10 Lino Ambrasūno fotografikos paroda "Vilniaus vartai".
04 11-04 18 fotografijų paroda, skirta Ugnei Karvelis.
04 19-04 30 Irakli Tsuladzi (Gruzija) skulptūrų paroda "7 istorijos apie pirmąją meilę" (kuratorė Gabrielė Žaidytė).
05 01-05 12 Kęstučio Vasiliūno, Rasos Janulevičiūtės, Rimvydo Kepežinsko, Eglės Kuckaitės, Aistės Ramūnaitės, Robertos Vaigeltaitės, Aušros Vaitiekūnaitės, Aušros Andziulytės, Aistės Juškevičiūtės objektų paroda "Knygos - objektai", skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai (kuratorius Kęstutis Vasiliūnas).
05 13-05 23 Romualdo Augūno fotografijų paroda "Žmonės kalnuose".
05 24-06 25 Godos Čiplytės ir Gediminos Šalkauskaitės fotografijų paroda "Godos ir Gedos Afrika", skirta Tarptautinei Afrikos dienai.
06 26-07 26 Vasilijaus Degtiariovo, Tatjanos Pavlovos, Sergejaus Suchanovskio, Grigorijaus Michejevo (Latvija) fotografijų ir tapybos paroda "Sentikiai".
07 29-08 26 Romano Borisovo akvarelių paroda "Rytų Prūsija".
08 28-09 05 Rūtos Rimšelienės ir Gedos Šalkauskaitės objektų ir fotografijų paroda-akcija "Odė sunešiotam batui".
09 06-09 11 Zdyslavo Jano Ryno (Lenkija) fotografijų kolekcijos "Ignoto Domeikos Čilė" pristatymas, skirtas I. Domeikos 200-osioms gimimo metinėms.
09 12-09 21 Brynhildo Slatto (Norvegija) tekstilės paroda.
09 22-10 11 fotografijų paroda "Vilnius XX a. pr. fotografijose", skirta Holokausto dienai (kuratorius Donatas Valančiauskas).
10 14-11 08 Elenos Nonos Zavadskienės tapybos ir grafikos paroda "Virš mūsų tik dangus"
(kuratorė Rasa Gečaitė).
11 11-12 01 A. Varno fotografijų ir A.E. Suareso kryžių paroda "Lietuviška kryždirbystė Lietuvoje ir Kolumbijoje (rengė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus).

Lenkų meno galerija "Znad Wilii"
2001:

09 26-10 26 Jano Dravnelio, Romualdo Lavrinovičiaus, Romualdo Špilevskio, Ingos Vačiulionytės fotografijų, kompiuterinės grafikos ir instaliacijų paroda "Polihappeningas"
10 23 galerijos "Znad Wilii" dailininkų kūrybos paroda "Barselona’ 2001", skirta II pasaulio intelektualų, kultūros ir meno veikėjų susitikimo progai (galerija "Cenvent dels Angeles", Barselona, Ispanija).
10 26-12 06 Jolantos Teišerskytės-Stoškienės tapybos paroda.
12 06-2002 01 11 Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos dailininkų miniatiūrų paroda "Žiema, šventės, karnavalai".
2002:
01 11-02 05 Raisos Pobierežnojos fotografinių portretų paroda "Akimirka".
02 05-03 05 Jano Bulhako fotografijų paroda "Vilnius senoje nuotraukoje".
02 11-02 24 paroda "Vilnius, Wilno, Wilna", surengta Baltijos kultūros centre (Senoji rotušė, Gdanskas, Lenkija).
03 05-04 05 Eduardo Urbanavičiaus ir Saulės Urbanavičiūtės-Beinorienės pastelių ir akvarelių paroda.
04 05-04 29 Jaceko Mieliwodzkio grafikos paroda "Šiaurės koloritu" (Švedija).
04 29-05 15 Jolantos Trabūtytės piešinių paroda iš ciklo "Jaunieji pristato".
05 15-06 20 Jolantos Snežko-Andrasian tapybos paroda "Apie tai, ką prisimenu...".
05 15-09 30 paroda "Galerijos Znad Wilii dailininkai pristato" (Janovo kultūros namai, Lenkija).
06 20-07 21 Simono Skrabulio tapybos paroda "Slenkantys vandenys".
07 13-07 15 Baltijos šalių baltarusių kūrybinės grupės "Maju honar" paroda "Baltijos baltarusiai" (Estija, Latvija, Lietuva).
07 21-07 30 pomirtinė Edvardo Kokanauskio tapybos paroda, skirta 50-osioms gimimo metinėms (kūriniai iš šeimos ir privačių kolekcijų).
08 01-08 15 Ivonos Torovin tapybos paroda.
08 15-09 16 Jurijo Jakovenkos grafikos paroda (Gardinas, Baltarusija).
09 16-09 30 Pavlo Šanajcos tapybos paroda (Varšuva, Lenkija).
10 01-20 31 Vidmanto Gerulaičio tapybos paroda "Marios".
10 01-12 01 tapybos paroda "Galerijos Znad Wilii dailininkai pristato" (galerija "Kiemas", Žešovas, Lenkija).

Rusų meno galerija
2001:

10 15-11 15 Vladimiro Golubo tapybos paroda.
2002:
01 24-02 14  Večeslavo Sokoleckio grafikos paroda "Nostalgija".
02 14-03 01 Tamaros Janovos skulptūrų paroda "Pavasario bučinys".
03 02-03 09 Julijos ir Vladimiro Jakuševų (Rusija) tapybos ant stiklo paroda "Pas mus Jakuševke...".
04 17-05 09 Andrejaus Gaiduko tapybos paroda "Dangus ir žemė rankovėje".
06 01-06 07 S. Kovalevskajos vid. mokyklos jaunųjų dailininkų ir jų dailės mokytojos-ekspertės Marijos Pavlovos kūrybos paroda (tapyba, grafika, vitražas, fotodizainas).
07 11-07 25 Vytauto Laisono tapybos paroda.
08 01-08 30 Jurijaus Baltrūno tapybos paroda "Nuo Baltijos iki Ekvatoriaus".
09 07-09 14 Liudmilos Komarickajos studijos vaikų piešinių paroda.
09 17-10 15 Vladimiro Grišukovo tapybos paroda "Marginalijos".
10 17-11 07 A.A. Bembelio šiuolaikinės skulptūros muziejaus (Baltarusija, Minskas) jaunųjų dailininkų skulptūrų ir grafikos paroda (kuratorė Larisa Dobrovolskaja).
11 24-2003 01 10 Julijos ir Vladimiro Jakuševų tapybos ant stiklo paroda (Rusija, Sankt Peterburgas).     
 
Užupio galerija
2001:

11 23-12 23 Sigito Virpilaičio paroda "Kaklo papuošalai".
2002:
02 18-03 18 Alfredo ir Solveigos Krivičių paroda "www.dispotable.s.5com".
04 30-05 30 Roberto Grigaravičiaus paroda "Papuošalai".
06 07-08 07 paroda "Dizainerių papuošalai".
09 06-09 23 Vitalio Milkinto paroda "Medis ir auksinė žuvelė".
10 04-11 16 Dominyko Poviliansko juvelyrinių darbų paroda.
11 16-11 30 grupinė auksakalių darbų paroda "Sidabro gijos" (kuratorė Laima Grikšaitė-Kerienė). Dalyvavo Laima Kerienė, Eglė Čejauskaitė, Jurgita Erminaitė.
12 01-12 31 kalėdinė paroda.

J. Stauskaitės dailės mokyklos galerija "Koridorius"
2001:

09 01-10 01 mokyklos dėstytojų darbų paroda "Vizitinė kortelė".
09 26-10 26 konkurso "Kalbos atveria duris" dalyvių darbų paroda.
10 30-11 20 Algio Skačkausko paroda "Eskizai drobėms".
10 03-2002 01 06 mokyklos moksleivių darbų kalėdinė paroda.
2002:
01 15-02 01 mokyklos paroda "Aš" (vadovas Linas Liandzbergis).
02 01-02 26 mokyklos paroda "Peršviečiami" (vadovas Linas Liandzbergis).
03 01-04 01 mokyklos paroda "Grafika savaip" (vadovė Nijolė Vilutienė).
04 01-04 20 mokyklos paroda "Pirmoji paroda" (vadovė Rūta Katiliūtė).
04 01-04 20 mokyklos paroda "Atrask save" (vadovė Rūta Katiliūtė).
04 20-05 10 mokyklos paroda "Arabų menas" (vadovė Arūnė Tornau).
05 10-06 01 mokyklos paroda "Natiurmortas" (vadovas Arvydas Baltrūnas).
05 10-06 01 mokyklos tapybos paroda "Žuvys" (vadovas Arvydas Baltrūnas).
05 20-06 20 Lenkų instituto Vilniuje paroda "Iliustracijos Marios Kanopickos eilėraščiams".
05 30-06 30 mokyklos jaunimo grupės baigiamųjų darbų paroda-peržiūra.
10 16 J.Stauskaitės dailės mokyklos ir Reikjaviko vaizduojamųjų menų mokyklos (Islandija) projekto "Žemė-Vanduo" pristatymas.

Galerija "Kauno langas"
2001:

08 18-09 15 Edvardo Malinausko tapybos paroda "Mano jūra".
09 16-10 11 Audriaus Liaudansko skulptūrų paroda.
11 13-11 27 VII tarptautinio Nidos tapybos plenero, tęsiančio ekspresionistines "Brücke" kartos tradicijas, dalyvių darbų paroda.
12 07-2002 01 08 kalėdinė originaliosios juvelyrikos paroda.
12 18-2002 01 03 Raimondo Martinėno tapybos paroda.
2002:
02 01-02 30 Šarūno Saukos vieno paveikslo paroda ir katalogo apie dailininko kūrybą pristatymas.
05 15-06 14 Sauliaus Kruopio tapybos paroda "Miesto magija".
06 15-07 15 A. Lapinskaitės sidabro plastikos darbų paroda.
07 16-08 15 Jurgos Ivanauskaitės tapybos paroda "Tibeto mirusiųjų knyga".
10 20-10 30 pomirtinė Adolio Krištopaičio tapybos paroda.
10 31-11 30 Valmanto Gutausko, Virginijos ir Ričardo Anskaičių stiklo plastikos darbų paroda.
12 03-2003 01 07 Arvydo Gurevičiaus piešinių paroda "Šventinė tyla".
12 03-2003 01 07 originaliosios juvelyrikos paroda "Dovana".
12 14-2003 01 07 Ričardo Vainiaus paroda "Vakaras su medžiu".

"Eglės" galerija
2001:

09 25-10 14 Linos Duobaitės piešinių ir batikos paroda.
10 16-11 03 Audronės Petrašiūnaitės grafikos paroda.
11 03-11 19 Stasio Aukštuolio spalvotų piešinių ir mažųjų objektų paroda "Laiškai".
11 19-12 08 Martinso Krūminšo (Latvija) tapybos paroda "Akademinė abstrakcija".
12 10-2002 01 01 Albinos Žiupsnytės kūrinių paroda "Dangus ir žemė".
2002:
01 14-02 02 Audronės Sabonienės ir Tomo Pabedinsko fotografijų paroda "Ten, kur vienatvė virsta laisve".
02 04-02 23 Edmundo Saladžiaus grafikos paroda "Žmogus liepsnose".
01 23-02 06 Ilonos Limbaitės tapybos paroda.
02 25-03 16 Aušros Andziulytės akvarelių paroda "Absorbuoti".
03 18-04 06 Mariaus Abramavičiaus fotografijų paroda "Drakono akis".
04 08-04 28 Aleksandro Aleksejevo skulptūrų paroda.
04 29-05 25 Vytauto Tamošiūno tapybos paroda "Be tamsos".
06 03-06 22 Dalios Čistovaitės tapybos, Sigitos Dackevičiūtės piešinių parodos.
06 22-07 13 Stasio Aukštuolio piešinių paroda "Medžio magija".
09 07-09 27 Giedros Purlytės-Mažrimienės tapybos paroda "Sapnai atsimerkus".
09 30-10 20 Eglės Jakutytės tekstilės koliažų paroda.

Irenos Mikuličiūtės galerija
2001:

10 15-11 01 vaikų kūrybos paroda, skirta Kauno Panemunės pradinės mokyklos 10-mečiui.
11 21-12 18 Lido Gustaičio tapybos ant skardos ir skulptūrų paroda.
12 08-12 18 tapybos paroda "Atodangos", parengta pagal Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus edukacinę programą "Abstraktus menas", skirtą IX-XII klasių moksleiviams (kuratorės Daiva Sutkevičienė, Eglė Velaniškytė).
12 23-2002 01 09 I. Mikuličiūtės dailės studijos vaikų kūrybos paroda "Egipto menas".
2002:
01 21-02 05 Danguolės Dauknytės, R.Mikšio, Vytauto Žirgulio tapybos ir grafikos paroda.
02 15-03 10 Smilčio Andrikaičio tapybos ir piešinių paroda.
03 22-04 05 Kauno jaunimo su negalia tapybos darbų paroda "Žalia-mėlyna".
04 15-04 25 Aistės Kirvelytės piešinių paroda.
04 26 piešimo ant grindinio akcija "Džiazas’2002" (Kaunas, Vienybės a.). Dalyvavo 205 vaikų.
05 07-05 17 Algirdo Šlapiko tapybos paroda.
05 22-05 29 Angelos Bridges (Didžioji Britanija) tapybos ir piešinių paroda "Pleneras Lietuvoje".
09 11-09 18 vaikų kūrybos paroda, skirta Valdorfo ikimokyklinio pedagoginio konsultacinio centro veiklos pradžiai (kuratorės V. Šimkuvienė, A. Liaudanskienė).
Galerijos renginiai kitose erdvėse
04 18 dailės pedagogų darbai projekte "Džiazuojantis estampas" Kauno dailės parodų rūmuose.
06-08 plenerai Juodkrantėje, Birštone, Riogliškėse.

Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerija
2001:

11 16-11 28 V. Eglinskaitės, J. Draugelytės paroda "Foto reportažas".
11 28-12 06 paroda "Žiemos aksesuarai".
12 07-12 20 Dianos Rūtos Stankevičienės paroda "Šlepetės, aš ir vynas".
12 21-2002 01 10 Henrikos Bartkutės autoportretų paroda.
2002:
01 26-02 08 Virginijos Katkevičiūtės paroda "Vandenys".
02 09-02 21 L. Šablevičienės, D. Baguckaitės pano-kilimų paroda "Ateities 29".
02 22-03 07 Jurgitos Kazakevičienės paroda "Interjero detalės".
03 08-04 08 Dovilės Rukšėnienės paroda "Mintys".
04 12-04 25 Marijos Dūdienės rištinių kilimų paroda.
04 26-05 03 Zinaidos Vogėlienės paroda "Gobelenai".
05 04-06 16 Mažųjų gobelenų paroda, skirta Motinos dienai.
05 14-05 28 Ritos Usonienės paroda "Lino rūbai".
06 13-06 27 Haroldo Černiaus paroda "Piešiniai".
06 28-07 11 Almyros Bartkevičiūtės-Weigel paroda "Demakiažas".
07 12-07 26 Giedrės Legaitės-Petniūnienės, Arvydo Legaso paroda "Stichijos".
07 27-08 20 Laimutės Kozlovienės paroda "Miesto ženklai".
08 20-09 10 Simono Gutausko tapybos paroda.
09 12-09 16 galerija dalyvauja tarptautinėje parodoje "Baltijos tekstilė ir oda 2002" (LITEXPO parodų centras, Vilnius).
10 06-10 31 VDA Kauno dailės instituto Tekstilės katedros magistrančių Giedrės Legaitės-Petniūnienės, Kristinos Petrauskienės, Indros Šliužaitės paroda "Forma, faktūra, piešinys".
11 05-11 19 Margaritos Taurinskienės paroda "Kelyje".
11 20-12 04 Linos Gutauskienės kūrybos paroda.
12 05-12 19 Zinaidos Dargienės kūrybos paroda.
12 05-12 19 paroda "Kalėdinė dovana".
12 20-2003 01 09 Jolantos Šmidtienės paroda "Dangus".

Panevėžio dailės galerija
2001:

10 03-10 21 Vyganto Kosmausko grafikos darbų, plakatų bei scenografijos eskizų paroda (kūriniai iš Nijolės ir Vaclovo Blėdžių, Kosmauskų šeimos, Editos Misevičiūtės, Irinos Nosovos, Irmos ir Eligijaus Paurių, Arnoldo Simėno, Egidijaus Stunžos, Aidos Šileikienės, Rimanto Tereso, Povilo Urbšio, Gaivos Žukauskienės privačių kolekcijų, Panevėžio lėlių vežimo teatro ir J. Miltinio palikimo studijų centro archyvų). Kuratorė Jolanta Lebednykienė.
10 24-11 18 Dalios Matulaitės skulptūrų ir piešinių paroda.
11 21-12 16 tapybos paroda "Susitikimas laiko erdvėje", skirta skulptoriaus Juozo Zikaro 120-mečiui (kuratorė Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė). Dalyvavo Arvydas Baltrūnas, Jonas Daniliauskas, Ramūnas Grikevičius, Gintaras Palemonas Janonis, Osvaldas Juška, Raimondas Majauskas, Viktoras Šocikas, Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Ričardas Taločka, Gražina Vitartaitė, Vytautas Žirgulis.
12 19-2002 01 18 grupės "Baltos kandys" bei Panevėžio tekstilininkių kūrybos paroda. Dalyvavo "Baltos kandys" grupės narės Miglė Lebednykaitė, Laura Pavilonytė, Julija Vosyliūtė, Rasa Leonavičiūtė, Austė Jurgelionytė, Karolina Kunčinaitė ir Panevėžio tekstilininkės Irena Breivienė, Ona Laimutė Gudaitienė, Eugenija Jasiūnaitė, Savirija Kaziūnaitė, Viera Olšauskienė.
2002:
01 16-02 03 Gintauto Šveikausko tapybos paroda.
02 06-02 24 Alberto Veščiūno tapybos paroda (kartu su Vilniaus dailės akademijos muziejumi).
02 27-03 17 Sofijos Kanaverskytės batikos paroda.
02 27-03 17 Daivos Ložytės keramikos paroda.
03 02-03 03 Andriaus Kviliūno ir Ričardo Dambrausko paroda-video projektas "Sąlyginai saugios vietos".
03 20-04 07 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda.
04 12-05 04 Panevėžio krašto tautodailės darbų paroda (kartu su LTS Panevėžio skyriumi).
05 08-06 02 Klaudijaus Petrulio tapybos paroda.
06 05-06 23 Šiaulių dailininkų grupės DDK paroda. Dalyvavo Rimantas Plungė, Raimondas Trušys, Nijolė Sitonytė, Reda Uogintienė, Kornelijus Užuotas, Vitolis Trušys (kartu su Šiaulių universiteto Dailės didaktikos katedra).
06 26-07 28 Juozo Lebednyko skulptūrinės plastikos paroda.
08 02-09 29 XIV Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo dalyvių kūrinių paroda. Dalyvavo Nerutė Čiukšienė, Graham Hay (Naujoji Zelandija, Australija), Audrius Janušonis, Jūratė Kirtiklytė, Ludmila Kovarikova (Čekija), Jovita Laurušaitė, Steve Mattison (Didžioji Britanija, Velsas), Iva Ouhrabkova (Čekija), Anders Ruhwald (Danija), Aldona Šaltenienė, Meri Wells (Didžioji Britanija, Velsas). Kuratorė Jolanta Lebednykienė.
10 02-10 20 Miriam Meras (Prancūzija) litografijų paroda (kartu su Šiaulių galerija "Laiptai").
10 22-11 17 Valdo Klimavičiaus architektūrinių darbų paroda.
11 20-12 15 Biržų krašto dailininkų grupės "Aštuoni plius" kūrybos paroda.
12 18-12 15 tarptautinio veltinio simpoziumo "Veltinis’2002" kūrinių paroda (kartu su grupe "Baltos kandys").

"Baroti" galerija
2001:

10 19-11 08 Onutės Paliukienės tapybos ir Isroildžono Baroti keramikos paroda.
11 09-11 29 Rositos Raud fotografijų paroda.
11 30-12 06 Algirdo Petrulio tapybos paroda.
12 07-2002 01 17 kalėdinė Lietuvos dailininkų paroda.
2002:
01 18-02 07 Klaudijaus Petrulio tapybos paroda.
02 08-02 28 Lino Leono Katino tapybos ir akvarelių paroda.
03 01-03 21 paroda "XX a. Lietuvos tapybos klasikos akcentai".
03 22-04 11 Solomono Teitelbaumo tapybos paroda.
04 12-05 02 Romo Klimavičiaus, Ryto Martinionio, Arūno Rutkaus paroda "Sugrįžimas".
05 03-05 26 Audriaus Gražio tapybos paroda.
05 31-06 27 Lietuvos dailininkų paroda "Kartu", skirta galerijos 10-mečiui ir Klaipėdos 750-mečiui. Dalyvavo Asta Rakauskaitė, Jūratė Mykolaitytė, Algirdas Petrulis, Klaudijus Petrulis, Arūnas Žilys, Alius Berdenkovas, Algirdas Griškevičius, Solomonas Teitelbaumas, Arvydas Ališanka, Rytas Jakimavičius, Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė, Raimondas Sližys, Jurgita Jasinskaitė, Gintautas Trimakas, R. Treigys, Vilmantas Marcinkevičius, Audrius Gražys, Isroildžonas Barotis, Rytis Martinionis, V. Viningas, Jolanta Kvašytė, V. ir V. Bizauskai, Dovilė Norkutė, Linas Katinas, Mindaugas Petrulis, Algis Kliševičius, Vytautas Balsys, Kęstutis Grigaliūnas, Aistė Krasauskaitė, Ramūnas Čeponis ir kt.
06 28-07 18 Ramunės Staškevičiūtės grafikos paroda.
07 19-08 08 Arvydo Karvelio tapybos paroda.
08 09-09 05 Riugeno salos (Vokietija) dailininkų paroda "Kitas krantas", skirta Klaipėdos 750-mečiui.
09 06-09 26 Danieliaus Rūsio tapybos paroda.
09 27-10 17 Vitalijaus Čepkausko (Vitalio) tapybos, skulptūrų, asambliažų paroda.
10 18-11 07 Mindaugo Petrulio kaligrafijos paroda.
11 08-12 05 Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos narių darbų paroda, skirta sąjungos 5-mečiui.
12 06-2003 01 10 kalėdinė Lietuvos dailininkų kūrinių paroda.
 
Galerija "Pėda"
2001:

10 31-11 21 Živilės Skinulytės grafikos paroda.
11 23-12 30 Vytauto Karčiausko skulptūrų ir Jurgos Karčiauskaitės juvelyrikos paroda.
2002:
10 10-10 23 Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės tapybos paroda.
11 24-12 31 grupinė dailininkų, baigusių metalo plastiką ir juvelyriką Talino dailės institute, paroda "Bronza+". Dalyvavo Romualdas Inčirauskas, Vytautas Karčiauskas, Saulius Bertulis, Vytautas Mockaitis ir kt.
11 21-12 31 Mariaus Liugailos grafikos paroda.

Šiaulių dailės galerija
2001:

09 22-10 15 Baltijos šalių miestų (Piarnu, Jelgavos, Šiaulių) menininkų kūrybos paroda "Passage" (kuratorius Virginijus Kinčinaitis).
10 16-11 05 Povilo Anikino, Birutės ir Kazio Kasperavičių kūrybos paroda "Projektas 3 - CLXX".
10 17-11 05 Vaidoto Janulio, Petro Rakštiko, Gintaro Martinionio, Irenos Ambrazienės kūrybos paroda.
11 08-11 26 Šiaulių ir Klaipėdos menininkų tapybos paroda "Klaipėda-Šiauliai 7+7" (dalyvavo Vytautas Tribandis, Rimantas Plungė, Vidmantas Zarėka, Ričardas Garbačiauskas, Meda Dilinskienė, Gražina Arlauskaitė-Vingrienė, Petras Rakštikas; kuratoriai Ričardas Garbačiauskas, Algimantas Jusionis).
11 09-11 26 Reginos Šulskytės fotografijų paroda "Interpretacijos" ir Aleksandro Ostašenkovo fotografijų paroda "Kitas krantas".
11 25 VI meno ir mados festivalis "Virus" (kuratorė Daina Kinčinaitienė).
11 27-12 17 paroda "Kūno optika" (kuratorius Virginijus Kinčinaitis), projektas "Muzikinės teorijos" (kuratorė Daina Kinčinaitienė).
11 29-12 17 Violetos Bubelytės fotografijų paroda "Autoportretai".
11 29-12 17 Lidijos Vasiljevos fotografijų paroda "Portretai".
12 17-2002 01 14 Rūtos Katiliūtės tapybos paroda (kuratorė Gražina Pajarskaitė).
12 17-2002 01 17 Damiana Degaudenzi (Italija) piešinių, grafikos paroda "Kūniškumas".
2002:
01 22-02 08 ŠU Menų fakulteto magistrantų kūrybos paroda.
01 25-02 08 Dalios Kulvytės tapybos paroda "Judesy".
02 11-02 17 tarptautinis vaikų piešinių konkursas (rengė Zita Vilutytė).
02 11-02 17 tarptautinis vaikų festivalis "Tūkstantis svajonių".
02 18-03 17 teminė paroda "Baimės". Dalyvavo Jurga Barilaitė, Gintautas Trimakas, Remigijus Treigys, Eglė Ridikaitė, Aistė Kirvelytė, Paulius Račiūnas, Rokas Dovydėnas, Ramūnas Alminas, Modestas Ežerskis, Gintautas Skudžinskas, Andrius Kviliūnas, Bronius Rudys, Ričardas Nemeikšis, Deividas Janulis, Andrius Rachmatovas, Paulius Arlauskas, grupė "Damoi" (kuratorius Darius Gerasimavičius).
03 17-04 21 Šiaulių krašto 36-oji tautodailininkų kūrybos paroda (rengė LTS Šiaulių skyrius).
03 23-04 22 tautodailininko Pauliaus Barasos autorinė keramikos darbų paroda.
04 20-05 21 Astos Vaičiūtės tapybos paroda "Eretikai".
04 26-05 20 Šiaulių dailininkų 41-oji kūrybos paroda kartu su Telšių menininkais (rengė LDS Šiaulių skyrius).
05 03 video meno peržiūra "Video variacijos’ 2002". I dalis. Dalyvavo video menininkai Darius Žiūra, Vacys Nevčesauskas, Andrius Rugevičius, Rimantas Lukavičius, Eglė Budvytytė, Darius Mikšys, Ieva Sireikytė, Tomas Andrijauskas ir kt. (kuratorė Virginija Januškevičiūtė).
05 03 progresyviosios muzikos vakaras "Video variacijos ir klubinė kultūra". II dalis.
05 10 holistinės muzikos grupės "Vartai" muzikinis-vizualinis projektas "LYG SVA RA". Dalyvavo Zita Vilutytė, Kęstas Kapčinskas, Raimondas Rašpoliauskas, Olegas Panovas, Algis Dragūnas, Gediminas Dapkevičius.
05 22-06 17 Kauno menininkų vaizduojamojo meno paroda "Išklotinė". Dalyvavo Agnė Jonkutė, Agnė Deveikytė, Saulius Paliukas, Arūnas Vaitkūnas.
05 20-06 03 meno akcija-paroda "Kas tau gatvė?". Dalyvavo Lina Kalnietytė, Tomas Andrijauskas, Ugnius Ratnikas, "šalikapalikau", Nedas Andriuška, "nindzė", Remigijus Venckus, Mantas Čičirka, Martynas Olšauskas, Martynas Gaubas, Rokas Grigaliūnas, Eugenijus Barzdžius, Gediminas Beržinis, Paulius Arlauskas, Monika Bielskytė, Marius Skudžinskas, Marius Zavadskis.
05 20-06 17 skiautinių meno paroda "Metų laikai" (rengė klubas "Kamena").
06 06-07 22 Monikos Bielskytės fotografijų paroda "Reflective schizophrenia".
06 21-07 15 Stasio Povilaičio fotografijų paroda.
06 27-07 22 šiuolaikinė archdizaino paroda "Detalė. 1998-2002" (rengė LAS Šiaulių skyrius).
07 24-08 18 Adolfo Vaičaičio (Austrija) kūrybos paroda.
07 22-08 18 tautodailininko Zigmanto Vaišvilos jubiliejinė paroda.
08 19-09 09 teminė fotografijų paroda "Modernaus kūno antropologija".
08 21-09 09 Agniaus Griškevičiaus (JAV) fotografijų paroda "Kelionės - JAV, Lietuva, Meksika, Japonija, Peru".
09 13-10 15 Apžvalginė vaizduojamosios dailės paroda "Kolekcija’ 2002" (rengė LDS).
09 19-09 20 holistinio meno festivalis "Oras". Dalyvavo Klaipėdos muzikos centro teatras "A", Aleksas Mažonas (projektas "Graffiti"), klasikinės indų muzikos ansamblis "Svara" ir Leonidas Šinkarenka, Giedrius Kuprevičius ir Egidijus Vaškevičius (audio-vizualinis projektas "Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai").
10 17-11 01 psichosocialinės reabilitacijos meninis projektas-paroda "be’asmeniškai" (rengė ŠDG, Menininkų klubas).
10 18-11 14 Renės Banaitienės kūrybos paroda "Įspaudas".
11 06-11 25 Gegužių vidurinės mokyklos ir ją baigusių mokinių kūrybos paroda, skirta Šiaulių dailės galerijos 10-mečiui.
11 06-11 25 Pauliaus Arlausko paroda "Women online".
11 23-12 19 tarptautinis vizualinių menų festivalis "VIRUS", skirtas Šiaulių dailės galerijos 10-mečiui (kuratorius Virginijus Kinčinaitis).
11 27-11 30 VII šiuolaikinio meno ir mados festivalis "neoVIRUS" (šokis, muzika, mada, video menas; rengė Menininkų klubas, ŠDG, Šiuolaikinio šokio informacijos centras).
12 20-2003 01 15 Aleksandro Ostašenkovo fotografijų paroda "Mirties sodas".
12 16-2003 01 17 jubiliejinė Vitos Žabarauskaitės tapybos paroda.

Šiaulių dailės galerija "Laiptai"
2001:

09 21-10 11 Rainerio Gottliebo Mordmueellerio (Vokietija) tapybos, grafikos ir piešinių paroda "Žmogus erdvėje".
10 12-11 08 Žibunto Mikšio (Prancūzija) kūrinių paroda "Linoleumo raižiniai ir kita".
11 07-11 28 Saulėtekio vid. mokyklos moksleivių kūrybos paroda.
12 04-12 31 IX kalėdinė mažųjų formų ir miniatiūrų paroda.
12 11-12 31 Konstantino Žardelevičiaus tapybos paroda.
12 14-2002 01 10 Kosto Dereškevičiaus tapybos ir Broniaus Leonavičiaus grafikos paroda.
2002:
01 11-02 07 Algirdo Petrulio kūrybos paroda.
02 08-02 28 Eugenijaus Čibinsko, Egidijaus Radvensko, Romualdo Aleliūno, Aldonos Skudraitės, Vilijos ir Osvaldo Balčiūnų keramikos darbų paroda.
03 01-03 21 Klaudijaus Petrulio tapybos paroda.
03 22-04 11 Valentino Pečinino fotografijų paroda "Baletas".
04 12-05 09 Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės grafikos paroda "Abipus horizonto".
05 03-05 23 Rūtos Jasinauskaitės paroda "Mano kūrybinė mozaika".
05 10-06 04 Liudviko Natalevičiaus tapybos paroda.
05 22-06 22 Dubijos pagrindinės mokyklos moksleivių kūrybinių darbų paroda "Mes".
06 05-06 26 Vaidoto Janulio grafikos paroda.
06 27-08 07 Vytauto Augustino, Eugenijaus Onaičio fotografijų paroda "III Lietuvos tautinę olimpiadą pasitinkant".
08 08-08 27 Algirdo Darongausko fotografijų paroda "Olando kepurė".
08 08-09 19 Solomono Teitelbaumo tapybos paroda.
09 20-10 10 Arūno Vasiliausko akvarelių paroda.
10 11-11 07 Kornelijaus Užuoto tapybos paroda.

Šiaulių universiteto dailės galerija
2001:

09 28-10 15 Salomėjos Jastrumskytės grafikos paroda "Itinerarijus".
10 16-10 30 J. Janonio gimnaziją baigusių mokinių darbų paroda, skirta gimnazijos 150-mečiui.
11 06-11 21 Monikos Bielskytės fotografijų paroda.
10 30-11 21 ŠU Menų fakulteto dienos.
11 22-12 05 Nijolės Sitonytės tapybos ant šilko paroda.
12 06-12 19 Petro Rakštiko tapybos paroda.
12 20-01 16 jaunimo fotomeno ir video meno paroda-konkursas "Posūkis" (kuratorė E. Šimkienė).
2002:
01 17-01 31 ŠU Menų fakulteto grafikos magistrantų darbų paroda (vadovas Bonaventūras Šaltis).
01 31-02 14 Ugniaus Ratniko ir Laimio Kosevičiaus tapybos paroda.
02 14-02 28 Raimondo Trušio tapybos paroda.
02 28-03 14 Sauliaus Rupšio pastelių paroda.
03 14-03 28 Martyno Gaubo skulptūrų paroda.
03 28-04 11 Kauno dailininkų tekstilės paroda (kuratorė Jūratė Petruškevičienė).
04 11-05 03 Dalios Matulaitės skulptūrų paroda.
05 03-05 15 Bonaventūro Šalčio tapybos paroda "Portretai".
05 15-05 30 Nebraskos universiteto Omahoje (JAV) studentų kūrybos paroda.
05 30-06 08 ŠU studentų tekstilės darbų paroda (kuratorė Nijolė Sitonytė).
06 12-06 27 Kauno dailininkų akvarelių paroda.
06 27-07 09 ŠU Menų fakulteto bakalaurų diplominių darbų paroda.
07 10-08 07 Vytauto Tribandžio tapybos paroda.
08 08-09 02 Biržų dailininkų grupės "8 +" darbų paroda (kuratorius Vidmantas Jažauskas).
09 02-09 17 Oldriho Kulhaneko (Čekija) grafikos paroda.
09 17-10 01 ŠU Menų fakulteto studentų ir dėstytojų odos dirbinių paroda (vadovas Albinas Kavaliauskas).
10 01-10 16 Ričardo Dailidės fotografijų paroda.
10 17-11 04 Medos Dilinskienės tapybos paroda.
11 05-11 20 Juozo Galkaus plakatų paroda.
11 21-12 05 Aldonos Visockienės keramikos darbų paroda.
12 06-12 18 Petro Rakštiko grafikos darbų paroda.
12 19-2003 01 07 jaunimo fotomeno ir video meno paroda-konkursas "Šventumo tiražas" (kuratorė S. Jastrumskytė).

Kėdainių rotušės dailės galerija
2001:

10 11-12 07 Konstantino Šatūno vitražų paroda "Spalva ir šviesa".
11 09-01 12 Vladislovo Vaišvilos tapybos paroda.
12 08-2002 01 12 Virginijaus Baltrūno pintų darbų paroda.
12 11-2002 01 11 fotografijų paroda "Jaunieji Lietuvos fotografai šiandien" (kuratorė Margarita Paškevičiūtė).
12 20-2002 01 28 Ingos Dargužytės grafikos paroda (kuratorius Arvydas Karaška).
2002:
01 12-02 12 Audronės Rūdienės tapybos paroda "Tarp tikrovės ir vizijų".
02 06-03 08 Zigmo Slavinsko dokumentinių fotografijų paroda "Iš Kėdainių garso fotografo stalčių".
02 13-03 05 LDS Kauno galerijos tarptautinė paroda "Mysterium magnum" (kuratorė Rasa Andriušytė).
03 09-04 09 Kėdainių fotomenininkų darbų paroda.
04 05-05 07 Marijonos Sinkevičienės mažo formato tekstilės darbų paroda "Laiko tėkmė".
04 10-05 07 Kėdainių dailininkų tapybos, grafikos ir odos darbų paroda.
05 02-05 14 Johno R. Johnseno (Danija) fotografijų paroda "Džiazo milžinai - praeitis ir dabartis" (rengė Danijos kultūros institutas).
05 07-06 05 tapybos paroda "Meno kryžkelės" (rengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras ir Kėdainių rotušės dailės galerija). Dalyvavo Aloyzas Stasiulevičius, Vincas Kisarauskas, Valentinas Antanavičius, Juzefa Čeičytė, Gintaras Palemonas Janonis, Antanas Kmieliauskas, Marija Teresė Rožanskaitė, Eduardas Urbanavičius, Vytautas Valius, Romanas Vilkauskas.
05 31-07 05 paroda "Napoleonas" iš Regimanto Adamonio kolekcijos.
06 05 Deimantės Špokaitės šiuolaikinio meno akcija "Iš to".
06 11-07 05 Česlovo Kontrimo akvarelių paroda.
06 11-07 05 Algirdo Darongausko fotografijų paroda "Olando kepurė".
07 06-08 21 tapybos ir fotografijų paroda "Kėdainiai menininkų akimis".
07 20-08 16 Bronislavos Paškevičienės tapybos paroda.
08 10-08 18 Jorgenso Salmoseso (Švedija) tapybos paroda.
08 16-09 12 fotografijų paroda "Kėdainiai užsieniečių akimis".
08 16-09 27 Evaldo Pabrinkio fotografijų paroda "Torunė 2002".
08 22-09 26 tapybos paroda "Graikija lietuvių dailininkų akimis" (kuratorė prof. Kazimiera Danutė Prunskienė). Dalyvavo Svajūnas Armonas, Agnė Beinaravičiūtė, Antanas Beinaravičius, Pranas Gudaitis, Giedrius Kazimierėnas, Gediminas Pranskūnas, Aloyzas Stasiulevičius.
09 27-11 02 Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų studijų centro studentų tekstilės ir keramikos darbų paroda.

Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija
2001:

10 20-2002 02 15 Janinos Monkutės-Marks tapybos ir tekstilės paroda "Dovana tėviškei".
2002:
02 16-03 24 tarpukario Lietuvos organizacijų vėliavų paroda iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų.
03 28-05 12 šiuolaikinės tekstilės paroda "Objektai, kuriuos galima liesti" (kuratorė Karolina Jakaitė).
05 15-06 15 XXVI Lietuvos karikatūrų paroda.
06 07-06 15 edukacinio projekto "Aš - menininkas" dalyvių tapybos, fotografijų, tekstilės, keramikos darbų paroda.
07 10-07 20 Algio Augustaičio tapybos paroda.
06 18-09 10 Janinos Monkutės-Marks tapybos ir tekstilės paroda "Dovana tėviškei".
09 13-10 31 Algimanto Kezio (JAV) fotografijų parodos "Čikaga/Kezys", "Angelai" ir Zino Kazėno (Lietuva) fotografijų parodos "Viena valanda Čikagoje", "Las Vegas".
11 08-12 14 VDA Tekstilės katedros bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų paroda.
12 20-2003 01 25 Algirdo ir Klaudijaus Petrulių tapybos paroda.

Dusetų dailės galerija
2001:

09 28-10 24 Rokiškio rajono dailininkų klubo "Roda" narių kūrybos paroda. Dalyvavo Arūnas Augutis, Sigitas Daščioras, Raimondas Gailiūnas, Asta Keraitienė, Ligitas Keraitis, Sigita Klemkaitė, Rimvydas Pupelis, Giedrė Tijūšienė.
10 20-11 10 Vinco Norkaus tapybos paroda.
11 22-12 12 Panevėžio fotomenininkų kūrybos paroda. Dalyvavo Marija Čičirkienė, Jonas Linda, Stasys Povilaitis, Edita Voverytė.
12 15-2002 02 07 VII tradicinė Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų paroda. Dalyvavo Jolanta Abele, Arūnas Augutis, Irena Bajorūnaitė, Marius Balčiūnas, Gita Cankale, Juzefa Čeičytė, Margarita Ona Čepukienė, Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Aurimė Macijauskaitė-Daščiorienė, Rimvydas Daužvardis, Virginijus Daužvardis, Daina Eglite, Mairita Folkmane, Ivo Folkmanis, Stasė Judickienė, Rita Juodelienė, Skaidrė Keibienė, Asta Keraitienė, Sigita Klemkaitė, Klemensas Kupriūnas, Alvydas Latėnas, Nina Leonidova, Daiva Leonovienė, Rūta Mackevičiūtė, Grigorij Michejev, Daiva Knyvaitė-Miškinienė, Jurga Navickienė, Vida Navikienė, Aurina Paškevičienė, Alina Petkun, Vytautas Petronis, Edmundas Petrovas, Algirdas Petrulis, Diana Pivovarova, Kristupas Pučekas, Romualdas Pučekas, Rimvydas Pupelis, Eugenijus Raugas, Egils Skuja, Alvydas Stauskas, Sandra Sukarevičiūtė, Ilona Šauša, Diana Šapokaitė, Dalius Tijūšas, Andrius Urbonas, Arūnas Vilkončius, Jūratė Vingrienė, Brigita Žukauskienė.
2002:
02 08-03 06 Artūro Maračinsko tapybos paroda.
03 14-04 04 fotografijų paroda "Aktas Lietuvos fotografijoje". Dalyvavo Algimantas Aleksandravičius, Vėtrė Antanavičiūtė, Algimantas Arcimavičius, Violeta Bubelytė, Vitalijus Butyrinas, Marija Čičirkienė, Aleksandras Dapkevičius, Rimantas Dichavičius, Vaidotas Grigas, Snieguolė Michelkevičiūtė, Romualdas Požerskis, Romualdas Rakauskas, Saulius Saladūnas, Arūnas Švelna, Artūras Valiauga, Rimaldas Vikšraitis, Edita Voverytė, Stanislovas Žvirgždas.
04 06-04 30 Brigitos Pučekaitės kūrybos paroda.
05 02-05 28 Uldžio Čamanso (Latvija) tapybos paroda.
05 31-06 18 Petro Veličkos (1911-1990) fotografijų paroda.
06 20-07 04 Svajūno Armono tapybos paroda.
07 06-08 15 Dusetų krašto dailininkų kūrybos paroda "Galerijai septyneri". Dalyvavo Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Alvydas Latėnas, Romualdas Pučekas, Eugenijus Raugas, Nomeda Saukienė, Šarūnas Sauka, Alvydas Stauskas, Petras Stauskas.
08 17-09 03 Alfonso Bunkaus tapybos paroda.
09 06-09 26 Klaudijaus Petrulio tapybos ant popieriaus paroda.
09 27-10 12 Druskininkų miesto dailininkų grupės "3x" kūrybos paroda. Dalyvavo Silva Jakavonienė, Laima Mazurkevičienė, Andrius Mosiejus, Rina Nedzelskienė, Adelbertas Nedzelskis, Virginijus Sutkus, Elma Šturmaitė, Alfonsas Šuliauskas, Liucija Vrubliauskienė, Onutė Zakarienė, Gintaras Žilys, Rūta Žukauskaitė.
10 15-11 06 Gražinos Vitartaitės tapybos paroda.

Palangos galerija "Namelis"
2001:

10 17-11 20 Vilijos Taujanskaitės, Renatos Riapšienės keramikos paroda.
11 21-12 15 Algirdo Taurinsko tapybos paroda.
12 16-12 31 Gražinos Oškinytės, Romos Tumosaitės atvirukų paroda.
2002:
02 01-02 28 Lidijos Kuklienės grafikos paroda.
03 01-03 31 Valdonės Karaliūnienės "Lėlės".
04 01-04 20 Dalios Česnienės floristinių darbų paroda.
04 21-05 15 Rūtos Čepinskaitės grafikos paroda.
05 16-06 10 Lidijos Dailidėnienės tapybos paroda.
06 11-06 24 Andriaus Miežio tapybos paroda.
06 25-07 15 Alvydo Venslausko tapybos paroda.
07 16-07 31 Algimanto Puipos koliažų paroda.
08 01-08 30 Dalios Skridailaitės tapybos paroda.
08 12-08 30 Jaunųjų Vilniaus skulptorių mažosios plastikos paroda. Dalyvavo Martynas Martišius, Jomantas Padgurskas, Marius Skudžinskas, Mindaugas Tendžiagolskis, Marius Zavadskis.
09 01-09 30 Gražinos Oškinytės grafikos paroda.
10 01-10 30 Vytauto Kuso miniatiūrų paroda.

Utenos kultūros rūmų dailės galerija
2001:

09 29-11 10 Lino Leono Katino koliažų paroda.
11 13-2002 01 04 paroda "Fotomenas’2001-Utena".
2002:
01 08-01 30 tapybos, grafikos, skulptūrų paroda "Utena’2001".
01 31-02 20 akademiko Algirdo Gaižučio knygų, straipsnių, nuotraukų, iliustruojančių jo mokslo ir kūrybos kelią, parodos: Vito Luckaus fotografijos, Gedimino Pranskūno grafika, Antano Žukausko asambliažai.
02 22-03 22 Rūtos Mackevičiūtės tapybos paroda.
03 28-04 29 fotografijų paroda "Suomija šiandien" (rengė Suomijos ambasada Lietuvoje).
05 03-05 29 archyvinė Utenos kraštotyros muziejaus fotografijų paroda, skirta Politinių kalinių ir tremtinių dienai.
05 03-05 29 Elenos Varaneckaitės-Vilkickienės piešinių paroda "Tremties vaizdai".
09 28-11 12 Henriko Orakausko skulptūrų ir piešinių paroda.

Druskininkų "Mažoji galerija"
2001:

10 06-10 27 Rimvydo Pupelio kūrybos apžvalga.
10 27-11 17 Viktoro Zuozos tapybos paroda, Svajūno Udrio objektai.
11 17-12 08 Dalios Grybauskaitės grafikos paroda.
12 08-2002 01 05 kalėdinė paroda.
2002:
03 22-04 06 Aleksandro Vozbino tapybos paroda.
08 02-08 16 Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės pastelių paroda "Medžiai ir lakštai. Vilniaus senamiestis".

Giedre Bartelt galerija (Vokietija)
2001:

09 07-10 27 AMI - Andrea Buamgartl / Michael Witte (Vokietija) fotografijų paroda "Stand by".
11 02-12 22 Michaelio Jochumo (Vokietija) fotografijų paroda "Rites de Passage".
2002:
01 11-03 02 Stanislovo Bagdonavičiaus, Gintauto Trimako, Nomedos Urbonienės fotografijų paroda "Outside/Inside Women‘s Life" (kuratorė Ieva Kuizinienė).
03 08-04 27 Andrey Chezhino (Rusija) fotografijų paroda "Charmsiade" (kuratorė Tatiana Salzirn).
05 03-07 06 Alfonso Budvyčio fotografijų paroda "How the Other Half Lives".
09 06-11 02 Jono Kalvelio fotografijų paroda "Kopos" ir Algimanto Kunčiaus fotografijų paroda "Debesų knyga" (kuratorė Margarita Paškevičiūtė).
11 08-12 21 paroda "Kūnas Baltijos šalių fotomene. Vol. 1: Lietuva".

Parodų rūmai ir salės

LDS parodų salė
2001:

10 03-10 26 Marketos Hohland (Švedija) kūrybos paroda.
10 30-11 19 Ievos Naginskaitės jubiliejinė tapybos ir Onos Lipeikaitės skulptūrų paroda.
12 17-2002 01 05 paroda "Iš mano kišenės II" (kuratorius Algimantas Biguzas).
2002:
01 21-02 13 Manto Arbačiausko litografijų paroda "Moterys ir automobiliai".
02 15-03 15 paroda "Krikštai mene" (kuratorė Eva Labutytė).
03 18-04 12 Giedrimų šeimos paroda (Salvinijos Giedrimienės tekstilė, Andriaus Giedrimo ir Lino Giedrimo tapyba).
04 16-05 18 LDS piešimo studijos narių piešinių paroda.
05 21-06 10 paroda "LDS parodinis fondas" iš ciklo "Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio dailė".
06 10-07 01 naujų LDS narių kūrinių paroda.
08 12-09 28 Nijolės Valadkevičiūtės kūrybos paroda.
09 30-10 25 Lvovo dailininkų kūrinių paroda.
10 28-11 18 paroda "Nežinoma ir nepažįstama Domicelė Tarabildienė" (fotografijos ir fotografika), skirta dailininkės 90-mečiui.
11 25-12 12 Roberto Antinio kūrybos paroda "Tarp matomo ir nematomo" ir "Paminklai nuotraukose".
12 16-2003 01 12 paroda "Iš mano kišenės II" (kuratorius Algimantas Biguzas).

Vilniaus kongresų rūmai
2001:

11 07-12 20 Gintaro Palemono Janonio tapybos paroda.
12 21-2002 01 15 Lionės Grigaliūnaitės tapybos paroda.
2002:
01 15-03 25 Lino Cicėno tapybos paroda.
03 28-05 26 Aleksandro Vozbino tapybos paroda.
09 03-11 07 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda.
11 07-12 15 Loretos Zdanavičienės tapybos paroda.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2001:

09 13-10 08 Edvardo Jazgevičiaus iliustracijų Erank Limen Baum knygai "Nuostabusis Ozo šalies burtininkas" paroda.
09 21-10 05 paroda "Erich Lessin - 50 metų fotografijose", skirta Holokausto 60-osioms metinėms (Austrija). Rengė Austrijos ambasada ir Europos išsklaidytų etninių mažumų institutas, rėmė Žydų kultūros palikimo fondas.
10 01-11 05 Jurgos Augustaitytės ir Algio Augustaičio tapybos paroda.
10 05-11 13 paroda, skirta šveicarų skulptoriaus Alberto Giacometti 100-osioms gimimo metinėms.
10 05-11 13 paroda, skirta vokiečių grafiko Daniel’o Chodoviecki’o 275-osioms gimimo metinėms.
10 19-11 18 paroda "Akademikas Algirdas Gaižutis + menininkai Vitas Luckus, Antanas Žukauskas, Gediminas Pranskūnas".
11 05-12 05 Daivos Kairevičiūtės grafikos paroda "Apie meilę".
11 07-12 11 fotografijų paroda, skirta Kazachstano Respublikos nepriklausomybės 10-mečiui (rengė Kazachstano ambasada Lietuvoje).
12 12-2002 01 06 Ričardo Vaickaus fotografijų paroda "Išaukštinimo pasaulis".
12 18-2002 01 12 Katerinos Romanovos rankų darbo lėlių ir kaukių paroda.
2002:
01 09-02 11 Kristinos Norvilaitės grafikos paroda "Riba".
01 15-02 06 Esbeno Hanefelto Kristenseno (Danija) tapybos paroda "Vado Siatlio kalba".
01 19-02 05 Rūtos Šipalytės ir Jolantos Uznevičiūtės keramikos, piešinių, tapybos paroda "14".
02 14-03 02 dokumentinė paroda "Lietuva Europos kelyje - istorinė retrospektyva" (rengė URM ir VU Istorijos fakultetas). Fotografai Arūnas Baltėnas, Romualdas Paknys.
03 07-04 01 garsių XX a. Austrijos menininkų kūrinių paroda "Kita pusė (kiti talentai)".
04 04-04 27 paroda "Lietuvos kelias į NATO karikatūristų akimis" (22 Lietuvos karikatūristų Jono Varno, Juozo Griušio, Alvydo Jonaičio, Vladimiro Beresniovo, Andriaus Deltuvos, Rimanto Dovydėno, Rigimanto Gedgaudo, Sauliaus Medžionio, Edmundo Unguraičio ir kt. darbai).
04 11-04 29 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus Metalo meno dėstytojų ir studentų darbų paroda.
04 11-05 11 paroda, skirta Domicelės Tarabildienės 90-osioms gimimo metinėms.
04 29-05 29 Ùukaszo Rogiñskio akvarelių ir piešinių apie Vilnių paroda "Sapnas apie miestą" (rengė Lenkų institutas Vilniuje ir Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto biblioteka).
05 02-05 17 paroda "Naujausios užsienio leidyklų knygos".
05 21-06 30 paroda, skirta Česlovo Kontrimo 100-osioms gimimo metinėms.
06 01-06 30 Ramutės Jundinaitės-Misevičienės tapybos paroda.
07 01-07 30 Vladimiro Golubo tapybos ir Jurijaus Jakovenko grafikos paroda (Baltarusija).
10 01-11 11 Eduardo Urbanavičiaus jubiliejinė akvarelių paroda.
10 01-11 03 Jūratės Vanagaitės tekstilės paroda.
10 07-11 13 paroda "Keramika, koliažai ir tekstilė rudeninėje parodoje". Dalyvavo Elena Aleksejeva, Gražina Jurgelevičiūtė, Normantė Lučiūnaitė, Laura Milevičiūtė, Rasa Nazarovaitė, Rasa Vaičiulytė.
11 12-11 30 Čekijos fotografų darbų paroda "Aksominė revoliucija", skirta Čekijos Respublikos valstybinei šventei Kovos už laisvę ir demokratiją dienai.
12 02-12 17 Danijos fotografo Johno R. Johneseno fotografijų paroda "Džiazo milžinai - praeitis ir dabartis".
11 02-11 29 Elvyros Saladinskaitės-Jurgelionienės ekslibrisų paroda "In memoriam".
11 04-12 15 Giedrės Valtaitės akvarelių paroda.
11 15-12 08 Mariaus Skudžinsko, Algio Kasparavičiaus, Rimanto Milkinto, Tomo Martišauskio skulptūrų paroda.

Vilniaus rotušė
2001:

10 01-10 15 susigiminiavusių miestų projektas "Čikaga-Vilnius". Algimanto Kezio fotografijų paroda "Architektūros fragmentai".
10 02-10 15 T. Wakisakos (Japonija) fotografijų paroda.
10 16-11 03 Eduardo Jonušo kūrybos paroda ir vakaras (vakarą vedė Aldona Žemaitytė).
10 17-11 03 Gražinos Vitartaitės tapybos paroda.
11 06-11 25 tapybos paroda, skirta Juozo Zikaro 120-osioms gimimo metinėms (dalyvavo Gražina Vitartaitė, Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Ričardas Taločka, Jonas Daniliauskas, Gintaras Palemonas Janonis, Arvydas Baltrūnas, Viktoras Šocikas, Raimondas Majauskas, Gintaras Pankevičius, Vytautas Žirgulis, Osvaldas Juška, Ramūnas Grikevičius).
11 27-12 15 Lino Leono Katino tapybos darbų paroda.
12 17 Linos Beržanskytės-Trembo tapybos paroda.
12 18-2002 01 15 grupės "Aqua 12" akvarelių paroda.
12 20-2002 01 07 grupės "Caracking Art" (Italija) paroda-instaliacija "Baltieji technologiniai skrydžiai".
2002:
01 17-02 03 dailės ir muzikos projektas "Judėti spalvomis": Ievos Babilaitės ir Eglės Babilaitės-Sitas tekstilės darbų paroda.
02 13-03 06 tapybos paroda "Graikija lietuvių dailininkų akimis" (kuratorė prof. Kazimiera Danutė Prunskienė). Dalyvavo Svajūnas Armonas, Agnė Beinaravičiūtė, Antanas Beinaravičius, Pranas Gudaitis, Giedrius Kazimierėnas, Gediminas Pranskūnas, Aloyzas Stasiulevičius.
03 07-03 27 tapybos ir muzikos projektas: Artūro Šlipavičiaus tapybos darbų paroda "Lethe".
04 08 studentų dailės paroda.
04 15 konferencija ir paroda "Lietuvos bažnyčių architektūra ir menas 1990-2001 m.".
04 30 konferencija "Vilniaus plėtra XX a." ir architektūrinių darbų paroda.
05 06-05 24 LDS Vilniaus akvarelininkų sekcijos narių darbų paroda "Laiko aidai".
05 31 fotografijų paroda, skirta A. Bulgakovo 70-mečiui.
09 05-09 25 Vilniaus rotušės festivalis. Lenkijos muzikos leidyklos paroda "XX a. lenkų muzika".
09 06-09 29 Vilniaus rotušės festivalis. Paroda "Fotografija pasaulio spaudoje 2002".

Klaipėdos dailės parodų rūmai
2001:

10 06-11 04 tarptautinė akvarelių paroda, konferencija, aukcionas (kuratorė Renatė Lūšis).
10 31-11 11 Jasutaka Tandži (Japonija) fotografijų paroda "Sakura".
11 07-12 02 Algirdo Vadoklio jubiliejinė tapybos paroda.
11 07-12 02 Valdimaro Kalninio grafikos paroda.
11 08-12 02 paroda "Senoji lietuvių skulptūra" (iš Šilutės, Klaipėdos, Plungės, Kretingos muziejų).
11 09-12 02 tarptautinė paroda "Krikštai mene" (kuratorė Eva Labutytė).
12 05-2002 01 06 Valdo Gurskio tapybos paroda.
12 05-2002 01 06 Artūro Šlipavičiaus tapybos ir muzikos projektas "Lethe".
12 06-2002 01 16 Evaldo Bernoto jubiliejinė metalo plastikos paroda "Laiko metamorfozės".
12 07-2002 01 06 Lietuvos dailininkų kalėdinė paroda.
12 14-2002 02 06 Onutės Pužauskaitės-Dromantienės tapybos paroda "Žydintys krantai".
2002:
01 09-02 03 XII tarptautinė ekslibrisų bienalė.
01 09-02 03 Alberto Veščiūno (JAV) kūrybos paroda.
01 11-02 10 Marytės Gurevičienės ir Arvydo Gurevičiaus jubiliejinė paroda "100 metų vienatvės".
01 10-02 10 paroda iš Broniaus Gražio kolekcijos "Pamario paukščiai".
02 08-03 03 Lino Leono Katino jubiliejinė tapybos paroda.
02 08-02 17 Lietuvos silpnaregių ir aklųjų centro vaikų skiautinių paroda (kuratorė Marytė Gurevičienė).
02 13-03 05 Kazės Zimblytės (1933-1999) tapybos, monotipijų, piešinių paroda (kuratorė Birutė Patašienė).
02 13-03 10 Vidos Janinos Jovaišienės grafikos paroda.
02 13-03 10 Stasio Aukštuolio paroda "X serijos piešiniai".
02 14-03 10 Jurijaus Lenšino (Rusija) kūrybos paroda "Pūstas stiklas".
02 20-03 10 Klaipėdos moksleivių darbų paroda.
03 06-03 31 Vytauto Kuso kūrybos paroda "Laiko palietimas".
03 06-03 31 Jono Kazlausko tapybos paroda "Monumentalūs pojūčiai".
03 13-04 07 Antano Martinaičio (1939-1986) ir Arvydo Martinaičio tapybos ir piešinių paroda (kuratorius Arvydas Martinaitis).
03 13-03 31 Vidūno vid. mokyklos 10-mečiui skirta moksleivių kūrybos paroda.
03 14-04 04 Vytauto Mockaičio metalo plastikos, objektų, plakečių paroda "Stop! Nemėginkite supjaustyti pjuvenų".
04 03-04 28 Petro Balčiaus juvelyrikos paroda "Segė".
04 05-04 28 Nidos menininkų klubo "Rėja" paroda.
04 10-05 05 E. Balsio menų gimnazijos moksleivių kūrybos paroda, skirta Klaipėdos jubiliejui.
04 10-05 09 Arvydo Palevičiaus tapybos paroda "Durys".
04 12-05 05 Romo Klimavičiaus, Ryčio Martinionio, Arūno Rutkaus tapybos, objektų, asambliažų paroda "Sugrįžimai".
04 12-05 05 Jurgos Karčiauskaitės grafikos paroda.
05 02-05 26 Algirdo Darongausko fotografijų paroda "Olando kepurė".
05 02-05 26 Juliaus Rakevičiaus keraminių skulptūrų paroda.
05 08-05 26 Arūno Mėčiaus tapybos paroda.
05 08-05 26 paroda, skirta Telšių taikomosios skulptūros mokyklos 30-mečiui.
05 09-05 26 Žemaitijos dailininkų sąjungos narių kūrybos paroda (kuratorius A. Ilginis).
05 11-05 26 tarptautinė paroda-hepeningas "Marių vėjai" (kuratorė Renatė Lūšis).
05 31-06 23 Lietuvos dailininkų kūrybos paroda "Kartu", skirta "Baroti" galerijos 10-mečiui (kuratorius Isroildžonas Baroti).
07 03-08 04 paroda "Atspindys"(kuratorius Algimantas Jusionis).
08 07-09 08 Kęstučio Grigaliūno ir Redo Diržio paroda "Portretai".
08 07-09 01 "Arkos" galerijos vasaros paroda (kuratorės Orūnė Morkūnaitė, Sandra Stukaitė).
08 08-09 01 Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės kūrybos paroda "Abipus".
08 08-09 01 Viktoro Zuozos, Svajūno Udrio tapybos ir objektų paroda.
08 09-09 08 Rugeno (Vokietija) dailės darbų paroda "Kitas krantas" (kuratorius Isroildžonas Baroti).
08 14-08 30 Kintų vaikų dailės mokyklos moksleivių diplominių ir kursinių darbų paroda (kuratorius R. Tarvydas).
09 04-09 09 Emilijos Pumputienės jubiliejinė piešinių ir akvarelių paroda "Iš pelenų".
09 05-09 09 Antano Krištopaičio tapybos paroda.
09 11-10 06 Irenos Ambrazaitienės piešinių ir pastelių paroda.
09 11-09 29 tapybos, grafikos, keramikos, koliažų paroda "Danijos vaizdai" (Danija). Kuratorė Audra Sabaliauskienė.
09 11-10 06 Virginijos Dmuchauskienės jubiliejinė karpinių paroda "Nuo...iki".
10 03-11 03 Lietuvos kariuomenės, partizaninio judėjimo, Šaulių sąjungos istorinių dokumentų, fotografijų nuo 1918 m. paroda "Laisvė kovų verpetuose".
10 09-11 03 projektas "Kurso draugai".
10 10-11 03 paroda "Klaipėdos akvarelė’2002" (kuratorė Renatė Lūšis).

Telšių parodų salė
2001:

10 01-10 07 respublikinė filatelijos paroda.
10 10-10 22 Kazimiero Urbonavičiaus meninės fotografijos paroda.
10 12-11 01 Kauno aukštesniosios meno mokyklos studentų tekstilės paroda.
11 13-12 04 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus dėstytojo Tomo Vaičaičio grafikos paroda.
11 20-12 03 Algirdo Taurinsko tapybos paroda.
12 05-12 19 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus studentų darbų paroda-konkursas "Mikromegas", skirta mokyklos 70-mečiui.
2002:
01 15-01 30 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus dėstytojos Virginijos Degenienės tekstilės paroda "Mini ir maksi".
01 08-02 18 tarptautinė Lietuvos, Švedijos, Italijos, Slovėnijos, Lenkijos karikatūrų paroda "Su šypsena apie Lietuvą ir Europos Sąjungą".
02 01-02 18 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus studento Vaido Jankausko grafikos paroda.
02 25-03 10 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus studentų kursinių darbų paroda.
03 14-03 20 Telšių rajono moksleivių kūrybos paroda "Vardan tos Lietuvos", skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai.
03 22-03 24 Telšių apskrities kaimo amatų ir verslų paroda-atranka respublikinei parodai "Ką pasėsi’2002".
03 25-04 18 Onutės Pužauskaitės-Dromantienės tapybos paroda "Žydintys sodai".
03 27-04 13 Felikso Kerpausko ir Sigito Kazlausko fotografijų paroda.
04 16-05 04 Salomėjos Jastrumskytės grafinis objektas "Valdė Pijus Amorfinis".
04 18-05 03 Vytauto Kuso tapybos paroda ir poezijos knygos "Tirštas laikas" pristatymas.
05 07-06 01 Martyno Gaubo skulptūrų paroda "Atvežė skulptūrų".
05 14-06 01 Telšių miesto ir rajono moksleivių vidurinio mokslo baigimo (dailės egzamino) kūrybinės užduoties darbų paroda.
06 12-07 13 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus I laidos bakalaurų baigiamųjų darbų gynimas, diplomų įteikimas ir paroda.
07 16-08 12 kilnojamoji Danijos dailininkų paroda "Danijos vaizdai".
08 27-09 12 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus dėstytojos Remigijos Vaitkutės medalių ir juvelyrikos paroda.
09 05-09 29 Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės jubiliejinė grafikos ir pastelių paroda.
09 16-10 01 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus dėstytojos Aldonos Čaplinskienės kūrybos paroda.
10 03-10 20 paroda "Biblijos istorija šiandien".
10 08-10 20 LDS Medalių galerijos paroda "Lietuvos skulptoriai tarptautinių simpoziumų dalyviai".
10 15-10 27 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus rūbų dizaino studentų kūrybos paroda.
10 21-11 10 Apžvalginė vaizduojamosios dailės paroda "Kolekcija’2002" (rengė LDS).
10 29-11 11 Česlovo Kontrimo 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda iš Mažeikių dailės muziejaus fondų.
11 12-11 29 tarptautinio Klaipėdos plenero "Akvarelė’2002" dalyvių darbų paroda.
11 13-11 30 tarptautinio Plungės plenero dalyvių darbų paroda.
12 02-12 20 E. Čejauskaitės, J. Erminaitės, M. Šilinsko fotografijų paroda "Telšiai".
12 16-12 29 "Lietuvos aido" galerija pristato Lietuvos nacionalinės premijos laureatų kūrinių parodą.
12 21-12 30 Advento, kalėdiniai, naujametiniai renginiai.

Telšių parodų salės vaikų galerija "Koridorius" (Džiugo vidurinė mokykla)
2002:
02 08-04 01 Telšių vaikų dailės mokyklos moksleivių 2001-2002 m. rudens semestro kūrybinių darbų paroda.
04 12-05 20 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus ir Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos studentų kaligrafijos paroda "Mokomės meniškai rašyti".
05 22-07 01 Telšių miesto ir rajono moksleivių kūrybos paroda-konkursas priešgaisrine tema.
09 18-10 14 Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos moksleivių diplominių darbų paroda.
10 16-11 17 Skuodo vaikų muzikos mokyklos mokinių darbų paroda.
11 20-12 27 Mažeikių dailės mokyklos mokinių darbų paroda.

Telšių parodų salės organizuotos parodos-pardavimai Žemės ūkio banko Telšių skyriuje
2001:
10 18-11 10 Bronės Jokūbonienės tapybos paroda.
11 13-12 01 Kristinos Gudonytės-Dūdienės tapybos paroda.
12 04-12 23 tautodailininkų Jadvygos Bytautienės, Gražinos Garinovos, Adolfo Kišono, Česlovo Matėšiūno, Sauliaus Mušinsko tapybos paroda, skirta Telšių miesto savivaldos 210-osioms metinėms.
03 07-04 05 Algirdo Vadoklio tapybos paroda.
04 18-05 30 Vytauto Kuso tapybos paroda.
07 25-08 26 Renatės Lūšis akvarelių paroda.
09 20-10 21 Vladimiro Sušilovo akvarelių paroda.
10 24-11 17 Renatos Šneiderytės tapybos paroda.
11 21-12 23 Tomo Vaičaičio tapybos paroda.

Parodos įvairiose ekspozicinėse erdvėse

2001:
09 25-10 07 Genocido aukų muziejuje, Vilniuje, vyko paroda "Meno kryžkelės". Dalyvavo Aloyzas Stasiulevičius, Vincas Kisarauskas, Valentinas Antanavičius, Juzefa Čeičytė, Gintaras Palemonas Janonis, Antanas Kmieliauskas, Marija Teresė Rožanskaitė, Eduardas Urbanavičius, Vytautas Valius, Romanas Vilkauskas.
10 16-2002 01 06 Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vyko Grytės Pintukaitės psichologinių portretų paroda.
11 01-2002 03 01 Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Vilniuje, vyko Gedimino Pranskūno kūrybos paroda.
11 03-12 30 Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko Nijolės Šaltenytės grafikos paroda.
11 12-12 14 Panevėžio galerijoje "2-asis aukštas" vyko Egilio Skujos kūrybos paroda.
11 13-12 10 Klaipėdos centrinės bibliotekos Meno skyriuje vyko Augustino Virgilijaus Burbos paroda "Čia ir tenai".
11 20-2002 12 31 Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre, Vilniuje, vyko Jolitos Skėrytės tapybos paroda.
11 29-12 30 Kauno menininkų namuose vyko Vilniaus menininkų klubo "Plekšnės" narių kūrinių paroda (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
12 01-12 30 Tauragėje, "Santakos" muziejuje, vyko Alfonso Čepausko tapybos ir grafikos paroda "Retro".
12 16-2002 01 16 Kauno jėzuitų vienuolyne vyko paroda "Gloria Deo", skirta šv. Pranciškaus Ksavero 450-osioms metinėms. Dalyvavo Giedrė Gučaitė.
2002:
01 18-02 08 Ukmergės kultūros centre vyko Aleksandro Vozbino tapybos paroda.
02 14-03 03 galerijoje "Rojaus kalnas" vyko Adomo Galdiko (1893-1969) ir Gintaro Palemono Janonio tapybos paroda "Klajonės".
02 25-03 24 J. Miltinio teatre, Panevėžyje, vyko Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės pastelių paroda "Medžiai ir lakštai. Vilniaus senamiestis".
03 14-04 01 LDM, Žemaičių kultūros fondo parodų salėje (Mėsinių g. 4), vyko grafikos paroda "Brolių dainos" (kuratorius Rimtas Tarabilda).
03 21-04 23 Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko velykinė paroda "Eikite pro vartus, eikite…". Dalyvavo Giedrė Gučaitė.
03 29-04 29 Rietave, Krašto muziejuje, vyko Vytauto Valiaus jubiliejinė kūrybos paroda "Kūrybos fragmentai".
04 23-05 14 Šiaulių galerijoje "Akis" vyko Rolanos Čečkauskaitės tapybos ir keramikos paroda "Beveik kaip lėlės".
04 26-05 16 galerijoje "Rojaus kalnas" vyko Marijaus Piekuro tapybos paroda.
04 30-05 24 Vilniuje, Lietuvos medicinos bibliotekoje, vyko Viktorijos Daniliauskaitės kūrybos paroda "Naktiniai sodai".
05 01-05 30 Šiaulių galerijoje "Akis" vyko Arvydo Bagdžiaus tapybos paroda "Kitoks pasaulis".
05 08 Vilniuje, Krašto apsaugos ministerijoje, atidaryta Alfonso Čepausko grafikos paroda.
05 17-05 30 galerijoje "Rojaus kalnas" vyko Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda "Pavasarinės impresijos".
05 23-06 14 A. Mickevičiaus bibliotekoje, Vilniuje, vyko Arvydo Bagdono tapybos paroda.
05 25-07 04 Neringos istorijos muziejuje vyko Jūratės Bučmytės, Alberto Krajinsko akvarelių ir piešinių paroda "Kuršių palikimas".
05 28 LR krašto apsaugos ministerijos kavinėje "Salvė" atidaryta Vinco Kisarausko paroda "Aštuntojo-devintojo dešimtmečio tapyba" iš ciklo "Vinco Kisarausko kūrybinis palikimas".
06 01-11 30 Vilniuje, salone "Automodus", vyko Arvydo Bagdono tapybos paroda.
06 18 Vilniuje, Mokslo akademijos bibliotekoje, atidaryta Alfonso Čepausko tapybos paroda "Spalvotos kelionių reminiscencijos".
07 01-09 30 Signatarų namuose, Vilniuje, vyko Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės rankų darbo popieriaus kūrinių paroda "Laiko virsmai".
07 07-09 01 Juodkrantėje, Liudviko Rėzos kultūros centre, vyko Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko akvarelių bei piešinių paroda "Marios".
07 18-08 06 Klaipėdoje, "Galerijoje D", vyko Romualdo Inčirausko tapybos ir metalo plastikos paroda.
07 25-09 20 Klaipėdoje, Muzikos bibliotekoje, vyko tarptautinio akvarelės plenero dalyvių darbų paroda, skirta Klaipėdos 750 metų jubiliejui. Dalyvavo Laima Drazdauskaitė, Renatė Lūšis (kuratorė), Regina Maželytė-Taurinskienė, Irina Novokreščionova, Bronė Orlingytė-Lapinskienė, Milda Remeikytė, Tatjana Simonaitienė, Vladimiras Sušilovas, Eugenija Pilypaitienė, Ramūnė Lebedytė, Kazimieras Šiaulytis, Rolanda Šneiderytė, Virginija Urbonavičienė, Valentinas Varnas.
07 26-08 14 Šilutėje, galerijoje "Vėjų menė", vyko Mariaus Liugailos grafikos paroda.
09 10-09 31 Nidoje, kultūros centre "Agila", vyko Vilniaus menininkų klubo "Plekšnės" narių kūrinių paroda (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
09 11-09 18 LR Seime vyko tapybos paroda, skirta teroro aukoms Niujorke atminti. Dalyvavo Algirdas Griškevičius, R.V. Pripsas.
09 12-10 04 Vilniuje, Medicinos bibliotekoje, vyko Ramunės Vėliuvienės grafikos paroda "Sidharta - gyvybės medis".
09 14-09 30 galerijoje "Rojaus kalnas" vyko Aukštaitijos dailininkų kūrinių paroda.
09 16-10 09 Volungės pradinėje mokykloje vyko Ramūnės Lebedytės akvarelių paroda, skirta Mokytojo dienai.
09 21-10 30 Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 1/13, atidarytoje Auksakalių gildijos galerijoje "Meno niša" vyko pirmoji galerijos paroda "Auksas mene". Dalyvavo Šarūnas Sauka, Dalia Kasčiūnaitė, Jūratė Mykolaitytė, Arūnas Žilys, Lina Jonikienė, Adasa Skliutauskaitė, Vitalis Čepkauskas, Saulius Vaitiekūnas, Marytė Gurevičienė, Arvydas Gurevičius.
09 27-10 31 Varėnos kultūros centre vyko Marijos Teresės Rožanskaitės kūrybos paroda
10 17 Vilniuje, Stasio Vainiūno namuose, atidaryta Kęstučio Ramono grafikos paroda.
10 25 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2) atidaryta LDS Kauno skyriaus akvarelininkų sekcijos tradicinio plenero "Nemunas" dalyvių darbų paroda. Dalyvavo Česlonas Banys, Emilija Jaudegytė, Rimantė Ropytė, Algimantas Mikėnas, Eugenijus Nalevaika, Josipas Judelevičius, Rita Kišonienė, Sofija Rickevičiūtė, Dovilė Dainulevičienė, Genovaitė Motiejūnienė, Eglė Talalienė, Elma Šturmaitė.
10 22 LR Seimo rūmuose atidaryta tapytojos Marijos Cvirkienės (g. 1912) jubiliejinė paroda.
10 30 Vilniuje, naujojoje galerijoje "IBID. Projektai", atidaryta paroda "New Old School".
11 05 LR Vyriausybės rūmuose atidaryta Ramunės Vėliuvienės grafikos paroda.
11 06 Vilniaus fizikos instituto bibliotekoje atidaryta Grytės Pintukaitės tapybos paroda "Būsenos".
11 04-11 24 Auksakalių gildijos galerijoje "Meno niša" vyko paroda "Metalo ženklai" (Viktoro Binkio objektai ir tapyba, Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės grafika).

Į TURINĮ
ATGAL