dailė 2002/2
Į TURINĮ
ATGAL


Lietuvos dailės reprezentacija užsienyje

2001:
Rugpjūčio 28-spalio 28 d. Mariefrede (Švedija), tarptautinio grafikos meno centro kavinėje "Grafikens Hus", vyko Astos Rakauskaitės personalinė paroda.
Rugsėjo 19-lapkričio 30 d. Varnoje (Bulgarija), Dailės galerijoje, XI tarptautinėje grafikos bienalėje "Varna’2001" dalyvavo Asta Rakauskaitė, Nijolė Šaltenytė, Tatjana Kazimierėnienė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Eglė Kuckaitė, Eglė Vertelkaitė, Birutė Zokaitytė.
Spalio 1-gruodžio 15 d. Madhuroje (Indija) stažuotėje ir seminare, kuriems vadovavo prof. Kamalas Kapūras, dalyvavo Skaidrė Butnoriūtė ir Saulius Kruopis. Seminare stažavosi 15 menininkų iš JAV, Olandijos, Australijos, Ukrainos, Rusijos, Indijos, Airijos ir Lietuvos.
Spalio 5-25 d. Cheongju (Pietų Korėja), Cheongju meno centre, vykusiame II tarptautiniame amatų konkurse dalyvavo Liucija Šulgaitė.
Spalio 20-lapkričio 25 d. Kanagavoje (Japonija), Prefektūros galerijoje, vykusioje tarptautinėje grafikos trienalėje "Kanagawa’ 2001" dalyvavo Asta Rakauskaitė ir Birutė Stančikaitė.
Spalio 20-gruodžio 5 d. Liublijanoje (Slovėnija) vykusiame II pasaulio popieriaus meno festivalyje dalyvavo Meda Dilinskienė, Jolanta Galdikaitė, Vladas Lisaitis. Spalio 22 d. Meda Dilinskienė dalyvavo Apskritojo stalo diskusijoje.
Spalio 20-gruodžio 30 d. Kaliningrade (Rusija), Lietuvos konsulate, vyko Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelių paroda "Tėviškės peizažas".
Spalio 29 d. Krokuvoje (Lenkija), "Galerria Rosworowski" atidarytoje parodoje "Kaunas - Krokuva", dalyvavo Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Eimutis Markūnas, Antanas Obcarskas.
Spalio 30-lapkričio 10 d. Paryžiuje (Prancūzija), galerijoje "L’Espace Quartier Latin", vyko Solomono Teitelbaumo tapybos paroda.
Spalio mėn. Tokijuje (Japonija), galerijoje "Omotesando", vykusioje parodoje dalyvavo Kęstutis Grigaliūnas, Saulius Valius, Diana Radavičiūtė, Vytenis Lingys, Kęstutis Musteikis.
Spalio mėn. Tokijuje (Japonija) parodoje "Abiko Open Air Exhibition" dalyvavo Kęstutis Grigaliūnas.
Spalio mėn. Salfelde (Vokietija), galerijoje "Saale-Galerie" ir galerijoje "Galerie Westerheide", vyko Adasos Skliutauskaitės kūrybos parodos.
Lapkričio 1-11 d. Tokijuje (Japonija), galerijoje "Comunica", parodoje "Living Faces in Japan 2001+1" dalyvavo Kęstutis Grigaliūnas, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Diana Radavičiūtė, Nijolė Šaltenytė, Mikalojus Povilas Vilutis.
Lapkričio 9-gruodžio 9 d. Gente (Belgija), Provincijos kultūros ir meno centre, vyko šiuolaikinės Lietuvos tekstilės paroda (Contemporary Lithuanian Textile). Dalyvavo Lina Jonikienė, Eglė Ganda Bogdanienė, Vita Gėlūnienė, Feliksas Jakubauskas.
Lapkričio 15 d. Albi (Prancūzija) Rudens parodoje dalyvavo Irena Daukšaitė-Guobienė.
Lapkričio 21 d. Charitone (JAV) atidarytoje parodoje "Lucas Country Arts" ir amatų festivalyje "Crafts Festival’ 2002" dalyvavo Zinaida Irutė Dargienė.
Lapkričio 24-gruodžio 29 d. Viborge (Danija), galerijoje NB, vykusioje parodoje "Juleudstillingen år 2000" dalyvavo Asta Rakauskaitė.
Lapkričio 28 d. Harleme (Olandija), Tanya Rumpff galerijoje, atidaryta Ričardo Povilo Vaitekūno tapybos paroda.
Lapkričio 28-2002 m. vasario 28 d. Rijelke (Kroatija) XV tarptautinėje piešinių trienalėje dalyvavo Meda Dilinskienė ir Eimantas Ludavičius.
Lapkričio mėn.-2003 m. kovo mėn. Romoje (Italija), Lietuvos ambasadoje, vyko "Šeimos paroda". Dalyvavo Marija Teresė Rožanskaitė, Igoris Piekuras, Gediminas Piekuras ir Marijus Piekuras.
Lapkričio mėn. Kaliningrade (Rusija) vyko "Lietuvos aido" galerijos dailininkų darbų paroda. Dalyvavo Valentinas Antanavičius, Eugenijus Antanas Cukermanas, Linas Cicėnas, Bronius, Gražys, Adomas Jacovskis, Linas Leonas Katinas, Jūratė Mykolaitytė, Vygantas Paukštė, Algirdas Petrulis, Klaudijus Petrulis, Kazė Zimblytė. 
Lapkričio mėn. Herninge (Danija), miesto muziejuje, vykusioje miniatiūrų parodoje dalyvavo Jolanta Teišerskytė-Stoškienė.
Lapkričio mėn. Kroatijoje, Kultūros centro galerijoje "Kortil", vykusioje III tarptautinėje ekslibrisų parodoje "Old Scripts" dalyvavo Danguolė Dauknytė, Jolanta Galdikaitė, Marijus Petrauskas.
Lapkričio mėn. Milane, Romoje, Palerme (Italija) vykusioje kilnojamojoje tarptautinėje parodoje "For a Visual Testimony of the Civil Rights" dalyvavo Danguolė Dauknytė, Evaldas Mikalauskis.
Gruodžio 1-2002 m. vasario 28 d. Krokuvoje (Lenkija), Ekslibrisų galerijoje, sakralinių ekslibrisų parodoje dalyvavo Henrikas Mazūras, Alina Tauterienė, Vytautas Petronis.
Gruodžio 2-2002 m. sausio 6 d. Pfarkinchene (Vokietija) Miuncheno dailininkų sąjungos ir Wilhelmo Derixo galerijos sumanymu buvo surengta žymiausių šiuolaikinių pasaulio vitražistų paroda "Spalvota šviesa". Tarp 26 vitražistų dalyvavo Eimutis Markūnas - vienintelis dailininkas ne tik iš Lietuvos, bet ir Rytų Europos.
Gruodžio 8-2002 m. vasario 8 d. Lemonte (JAV), Lietuvių dailės muziejuje, vyko Ramunės Vėliuvienės grafikos paroda.
Gruodžio 9-2002 m. sausio 6 d. Diuseldorfe (Vokietija) Didžiojoje Diuseldorfo parodoje dalyvavo Antanas Obcarskas, Arvydas Šaltenis, Arūnas Vaitkūnas, Audronė Petrašiūnaitė, Arvydas Žalpys, Dalia Kasčiūnaitė, Mykolas Šalkauskas.
Gruodžio 15-17 d. Jelgavoje (Latvija) tarptautiniame ledo skulptūrų simpoziume dalyvavo Algirdas Bosas.  
Gruodžio mėn. Gvadalupėje (Meksika), miesto kultūros namų galerijoje, vykusioje tarptautinėje ekslibrisų parodoje-konkurse "Garbė paukščiams" (Homenaje a las aves) dalyvavo Henrikas Mazūras, Alfonsas Čepauskas, Rima Gaižauskaitė.
Gruodžio mėn. Herninge (Danija), miesto muziejuje, vyko "Vartų" galerijos dailininkų miniatiūrų paroda.
Gruodžio mėn. Paryžiuje (Prancūzija), galerijoje "Nort-East", kalėdinėje parodoje dalyvavo Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė.

2002:
Sausio 9-19 d. Paryžiuje (Prancūzija), tarptautinio menininkų miestelio galerijoje (Cite Internationales des Arts), skulptorius Alfridas Pajuodis surengė personalinę kūrybos parodą. Po šio pasirodymo tarptautinio menininkų žodyno rengėjas Jean-Pierre Delarge A. Pajuodį, be įprastinių registro procedūrų, įtraukė į rengiamą leidinį greta 15 tūkst. žymiausių šiuolaikinių menininkų.
Sausio 19-vasario 24 d. Jonkopingo (Švedija) muziejuje tarptautinės skiautinių parodos-konkurso tęsinyje "Keeping the World Sewing" dalyvavo Jūratė Petruškevičienė.
Sausio-vasario mėn. Vankuveryje (Kanada), Prancūzų kultūros centre, vyko Jūratės Stauskaitės ir Nijolės Šaltenytės grafikos paroda.
Sausio-birželio mėn. Lipe krašto ir Šiederio-Švalenbergo miesto (Vokietija) dailininkų rezidencijoje, gavęs stipendiją, dirbo Arvydas Pakalka.
Vasario 1-3 d. Herninge (Danija), galerijoje NB, vykusioje Herningo meno mugėje dalyvavo Asta Rakauskaitė.
Vasario 2-7 d. Sapore (Japonija) 29-ajame sniego skulptūrų konkurse dalyvavo Kęstutis Musteikis, Arvydas Ališanka, Algimantas Vahdrinas.
Vasario 5-27 d. Barselonoje (Ispanija), galerijoje "MX Espai", vykusioje III tarptautinėje mažosios tekstilės parodoje "Home Made" dalyvavo Feliksas Jakubauskas.
Vasario 23-kovo 23 d. Čikagoje (JAV), Lemonto dailės muziejuje, vyko Zinaidos Irutės Dargienės šilkografijų ir neaustos tekstilės paroda.
Kovo 3-balandžio 27 d. Lulea mieste (Švedija) vykusioje Žiemos bienalėje ir parodoje "Vietoj sniego" dalyvavo Audrius Gražys ir Tadas Gutauskas.
Kovo 14-15 d. Rygoje vyko tarptautinė konferencija, kurios tikslas buvo įvertinti dabartinę meninę knygrišybą trijose Baltijos respublikose. Lietuvai atstovauti buvo pakviestos dailininkės Lolita Kreivaitienė ir Aušra Petroškienė, kuri skaitė pranešimą "Lietuvos meninės knygrišybos apžvalga".
Kovo 15-balandžio 5 d. Aniane (Prancūzija), Penitents koplyčioje, vyko Kauno dailininkų paroda. Dalyvavo Aušra Andziulytė, Elena Balsiukaitė, Arūnas Vaitkūnas, Antanas Obcarskas, Eimutis Markūnas, Algimantas Šlapikas, Arvydas Žalpys (rengė LDS Kauno galerija).
Kovo 20-gegužės 2 d. Fridrikshavene (Danija), Dailės muziejuje, vyko paroda "Šeši Lietuvos dailininkai". Dalyvavo Jūratė Mykolaitytė, Lida Kuzmienė, Tomas Daunora, Rimvydas Kepežinskas, Kęstutis Vasiliūnas, Klaudijus Petrulis.
Kovo-balandžio mėn. Vitene (Vokietija), Karmelitų bažnyčios bendruomenės namuose, vyko Nijolės Vilutytės mažųjų vitražų, freskų sgrafitų, piešinių ir projektų paroda.
Balandžio 9-22 d. Tokijuje (Japonija), Minami Aoyama galerijoje, vyko paroda "Human and Nature". Kuratorė Linara Dovydaitytė, dalyvavo Gediminas Akstinas, Eva Ceginskas-Björkman (Švedija), Audrius Gražys, Tadas Gutauskas, Kajsa Haglund (Švedija), Arturas Savickas, Ramunė Staškevičiūtė.
Balandžio 10-20 d. Kvedlinburge (Vokietija) vykusiame plenere dalyvavo Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė.
Balandžio 15 d. Mičigane (JAV), Blauk centre, atidarytoje parodoje "Minčių deriniai" dalyvavo Ramunė Vėliuvienė.
Balandžio 26 d. Karlskronoje (Švedija) atidarytoje parodoje ir seminare "Expression around the Baltic" dalyvavo Renatė Lūšis.
Balandžio 28 d. Bergame (Italija), miesto muziejuje, akvarelių ir grafikos konkurse dalyvavo Jolanta Teišerskytė-Stoškienė.
Balandžio 28 d. Bagdade (Irakas) III tarptautiniame plastinių menų festivalyje dalyvavo Danguolė Dauknytė.
Balandžio mėn. Bolonijoje (Italija) tarptautinėje knygų iliustratorių parodoje "Bologna Illustrators exhibition’ 2002" dalyvavo Irena Daukšaitė-Guobienė.
Balandžio-gegužės mėn. Varese (Italija), miesto bibliotekoje, vykusiame tarptautiniame ekslibrisų konkurse "Della bibliofilia o dell’amor di libro" dalyvavo Aušra Čapskytė, Gražina Didelytė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Marius Liugaila, Nijolė Šaltenytė, Elvyra Marija Saladinskaitė-Jurgelionienė, Henrikas Mazūras, Rima Gaižauskaitė.
Balandžio-gegužės mėn. Takashimayja departamente (Japonija) tarptautinės skiautinių parodos-konkurso tęsinyje "Keeping the World Sewing" dalyvavo Jūratė Petruškevičienė.
Balandžio-birželio mėn. Vinipege (Kanada), miesto galerijoje, vyko Jūratės Stauskaitės ir Nijolės Šaltenytės grafikos paroda.
Balandžio-spalio mėn. Amsterdame (Olandija) į Pasaulinę kolekciją "1001 priežastis mylėti žemę" įtraukta Jono Noro Naruševičiaus skulptūra "Visatos harmonija" (h 55 cm, poliesteras).
Balandžio mėn. Kaliningrade (Rusija), Dailės galerijoje, vyko VII Nidos tapybos plenero dalyvių darbų paroda (kuratorius Saulius Kruopis). Dalyvavo Arvydas Baltrūnas, Algis Kalinauskas, Audronė Petrašiūnaitė, Vilmantas Marcinkevičius, Arūnė Tornau, Sigrid Hynell Fleischer (Norvegija), Henrikas Čarapas, Olegas Ladisevas (Baltarusija), S. Nazarovas (Rusija), A. Miežis, Saulius Kruopis, Lilija Puipienė.
Gegužės 1-5 d. Reikjavike (Islandija), "Islensk Grafik-Hafnarhusinu" centre, vykusiame seminare apie naujas grafikos technikas, kurį vedė grafikas ir žurnalo "Grafiknytt" redaktorius Bjornas Bredstromas (Švedija), dalyvavo Asta Rakauskaitė.
Gegužės 2-22 d. Cerisy la Forete (Normandija, Prancūzija) tarptautiniame skulptūros simpoziume "Rencontre Internationale Sculpture" dalyvavo Virginija Babušytė-Venckūnienė.
Gegužės 3-birželio 29 d. Viborge (Danija), galerijoje NB, vyko Astos Rakauskaitės kūrinių paroda.
Gegužės 4-31 d. Halsberge (Švedija) parodoje "Lilla Europa’ 2002" dalyvavo Nijolė Šaltenytė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė.
Gegužės 4-rugpjūčio 11 d. Švedijoje vykusioje parodoje "Avesta Art’ 2002" dalyvavo Audronė Petrašiūnaitė, Gintaras Makarevičius, Eglė Rakauskaitė.
Gegužės 5-31 d. Heidelberge (Vokietija) Europos dailininkų sąjungų (IAA/AIAP) kongreso metu vyko tarptautinė paroda "Portretas". Kiekvienai šaliai buvo pasiūlyta pateikti 4 vieno autoriaus paveikslus arba po 2 dviejų autorių kūrinius. Lietuvai šioje parodoje atstovavo Rimas Zigmas Bičiūnas.
Gegužės 7-rugsėjo 13 d. Marburge (Vokietija), Herderio institute, vyko LDS leidybos ir informacijos centro leidžiamų leidinių bendradarbio fotografo Kęstučio Stoškaus fotografijų paroda "Vilniaus baroko sakralinė architektūra". Rugsėjo 21-lapkričio 3 d. paroda perkelta į Leipcigą, "Barthels Hof" galeriją.
Gegužės 9 d. Stokholme (Švedija), Emanuelio ir Gustavo Vasa bažnyčioje, atidaryta Arvydo Bagdono tapybos paroda.
Gegužės 13-birželio 9 d. Bratvage (Norvegija) tarptautiniame keramikos simpoziume "Brattvaag’ 2002" dalyvavo Rūta Šipalytė.
Gegužės 17-birželio 7 d. Klarke (Niu Džersis, JAV), galerijoje "Skulski Art Gallery", vyko Egidijaus Rudinsko paroda "Poezija grafikoje" (rengė Lenkų kultūros fondas).
Gegužės 18-birželio 1 d. Pfafenhofene (Bavarija, done (Didžioji Britanija), menininkų namuose Highgate, Aistė Ramūnaitė rodė instaliaciją "Drugelio kambarys".
Birželio 1-rugpjūčio 30 d. Malborke (Lenkija), Pilies muziejuje, vykusioje XIX tarptautinėje ekslibrisų parodoje "Malborkas’ 02" dalyvavo Nijolė Šaltenytė, Alfonsas Čepauskas, Marius Liugaila.
Birželio 1-rugpjūčio 31 d. Olafsvike (Islandija) parodoje "Iceland’s Connections" dalyvavo Asta Rakauskaitė.
Birželio 6-rugsėjo 1 d. Jyväskylä (Suomija), Jyväskylä meno muziejuje, X tarptautinėje grafikos parodoje "Graphica Creativa’ 02. Ketjut/links" dalyvavo Asta Rakauskaitė.
Birželio 6-rugpjūčio 8 d. Stokholme (Švedija), Lenkų instituto galerijoje, vyko keturių Lietuvos dailininkų Orūnės Morkūnaitės, Astos Rakauskaitės, Kęstučio Grigaliūno, Arūno Gėlūno darbų paroda "4". Organizavo Lietuvos ambasada Švedijoje.
Birželio 7-28 d. Filadelfijoje (JAV), galerijoje "Pii Gallery", vyko Egidijaus Rudinsko ofortų paroda.
Birželio 8-16 d. Vatne (Norvegija) tarptautinio keramikos simpoziumo "Brattvaag’ 2002" dalyvių darbų parodoje dalyvavo Rūta Šipalytė.
Birželio 8-liepos 7 d. Švalenberge (Vokietija), Roberto Koepke namuose, Švalenbergo dailininkų rezidencijų stipendiatų parodoje "Bohemian Five" dalyvavo Arvydas Pakalka.
Birželio 15 d. Lemonte (JAV), Lietuvių dailės muziejuje, atidarytoje parodoje "Interaction" dalyvavo Ramunė Vėliuvienė, Nora Aušrienė, Liucija Kryževičienė, Aldona Pečiulienė.
Birželio 26-liepos 7 d. Stokholme (Švedija), galerijoje "Donoso", vyko keturių Lietuvos dailininkų Orūnės Morkūnaitės, Astos Rakauskaitės, Kęstučio Grigaliūno, Arūno Gėlūno darbų paroda "4". Organizavo Lietuvos ambasada Švedijoje.
Birželio 27-liepos 1 d. Ischgle (Austrija) III tarptautiniame ugnies skulptūrų konkurse "Ugnies šokis" dalyvavo Arvydas Ališanka, Darius Bražiūnas, Gediminas Piekuras.
Birželio 27-rugpjūčio 27 d. Lodzėje (Lenkija) XI mažosios grafikos parodoje "Small Graphic Forms" dalyvavo Birutė Stančikaitė.
Birželio 30-rugpjūčio 11 d. Kalskronoje (Švedija), Senajame švyturyje, parodoje "Tarp dangaus ir jūros - stiklas" dalyvavo Algirdas Dovydėnas, Gražina Didžiūnaitytė, Valmantas Gutauskas.
Birželio mėn. Škotijoje vykusioje parodoje "Look" dalyvavo Kęstutis Grigaliūnas.
Birželio-gruodžio mėn. Londone (Didžioji Britanija), Nacionalinėje portretų galerijoje ir Aberdeno meno galerijoje, vykusioje parodoje "BP Portrait Award" dalyvavo Žygimantas Augustinas.
Liepos 1-14 d. Nimes (Prancūzija) šiuolaikinio meno bienalėje dalyvavo Aleksas Andriuškevičius, Relita Mažuolytė, Aušra Vaitkūnienė, Naglis Baltušnikas, Arvydas Žalpys (rengė LDS Kauno galerija).
Liepos 1-19 d. Nepomuke (Čekija) V tarptautiniame medžio ir akmens skulptūros simpoziume dalyvavo Stasys Juraška ir Jonas Gencevičius.
Liepos 1-rugpjūčio 1 d. Veimare (Vokietija), Kultūros centre, vyko Ramunės Vėliuvienės grafikos paroda.
Liepos 1-rugpjūčio 15 d. Vikebukte (Norvegija) tarptautinio keramikos simpoziumo "Brattvaag’ 2002" dalyvių darbų parodoje dalyvavo Rūta Šipalytė.
Liepos 1-14 d. Nimes (Prancūzija) vykusioje Europos šiuolaikinio meno bienalėje dalyvavo Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Aleksas Andriuškevičius, Naglis Baltušnikas, Arvydas Žalpys, Relita Mažuolytė.
Liepos 3-26 d. Filadelfijoje (JAV), galerijoje "Gross McCleaf", IV kasmetinėje "Naujų talentų parodoje" dalyvavo Asta Rakauskaitė.
Liepos 4-2003 m. kovo 2 d. Ričmonde (Kanada), Ričmondo meno galerijoje, Williamo C.Cannono meno galerijoje ir Čikagoje (JAV), Ukrainos modernaus meno institute, vykstančioje IV Amerikos tekstilės bienalėje dalyvauja Feliksas Jakubauskas.
Liepos 4-20 d. Milton Keynese (Didžioji Britanija), "Westbury Farm" studijoje, vyko II tarptautinis dailininkų simpoziumas "Journeys". Dalyvavo Antanas Obcarskas, Saulius Paliukas.
Liepos 6-rugpjūčio 9 d. Pizoje (Italija), Meno parodų centre, IV pasaulinėje mažosios grafikos ir tapybos parodoje "Itart’ 2002" dalyvavo Arvydas Baltrūnas.
Liepos 8-25 d. Kaliningrade (Rusija) vyko Vilniaus menininkų klubo "Plekšnės" narių pleneras "Praeitis amžininko akimis". Dalyvavo Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė, Liudvikas Pocius, Albinas Purys, Laima Tomaševičienė, Bronius Uogintas, Romanas Borisovas.
Liepos 25-rugpjūčio 14 d. Kaliningrade (Rusija), Pasaulio vandenyno muziejuje, vykusioje parodoje "Praeitis amžininko akimis" dalyvavo Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė, Liudvikas Pocius, Albinas Purys, Laima Tomaševičienė, Bronius Uogintas, Romanas Borisovas.
Liepos 19 d. Milton Keynese (Didžioji Britanija), galerijoje "Wesbury", atidarytoje parodoje "Journeys" dalyvavo Antanas Obcarskas, Saulius Paliukas.
Liepos 27-rugpjūčio 10 d. Tidaholme (Švedija) IV tarptautiniame litografijos simpoziume dalyvavo Gediminas Pranskūnas.
Liepos 29-rugpjūčio 4 d. Jekabpilio rajone (Latvija), Zaso parke, Latvijos ir Lietuvos dailininkų kūrybos plenere "Sėliai’ 2002" dalyvavo Romualdas Pučekas, Alvydas Stauskas, Arūnas Augutis, Ligitas Keraitis, Asta Keraitienė, Rimvydas Pupelis.
Liepos 30-rugsėjo 1 d. Nagane (Japonija), Suzaka Hanga muziejuje, parodoje "Living Faces in Japan 2001+1" dalyvavo Kęstutis Grigaliūnas, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Diana Radavičiūtė, Nijolė Šaltenytė, Mikalojus Povilas Vilutis.
Liepos mėn. Vašingtone (JAV), galerijoje "Fraser", "Grupinėje vasaros parodoje" dalyvavo Žygimantas Augustinas.
Liepos mėn. Bretanėje (Prancūzija), Kultūros centre, vykusioje tarptautinėje akvarelių parodoje dalyvavo Jolanta Teišerskytė-Stoškienė.
Liepos mėn. Tel Avive (Izraelis) tarptautiniame medalių meno konkurse "Mazaccio-600" dalyvavo Romualdas Inčirauskas.
Liepos mėn. Tokijuje (Japonija), Itabashi muziejuje, vykusioje Tarptautinėje knygų iliustratorių parodoje dalyvavo Irena Daukšaitė-Guobienė.
Liepos mėn. Francavula al Mare (Italija) II tarptautinėje grafikos bienalėje "Jūra" dalyvavo Marius Liugaila.
Liepos-rugpjūčio mėn. Seinuose (Lenkija), galerijoje "Papuciarnia", vykusioje parodoje dalyvavo Adasa Skliutauskaitė.
Rugpjūčio 1-31 d. Kalve (Vokietija), H. Hesės muziejuje, vyko Ramunės Vėliuvienės grafikos paroda.
Rugpjūčio 9-rugsėjo 7 d. Kembridže (JAV), Harvardo universiteto bibliotekos galerijoje, vyko Egidijaus Rudinsko ir Luigi Casalino ofortų paroda "Šiuolaikinis simbolizmas".
Rugpjūčio 11-16 d. Kalve (Vokietija) vykusiame H. Hesės kultūros festivalyje "Baltijos dienos" dalyvavo Ramunė Vėliuvienė.
Rugpjūčio 14-24 d. Busane (Pietų Korėja) Tarptautinėje mažosios plastikos projektų parodoje dalyvavo Algirdas Bosas ("Raktas į dangų", h 6 m, baltas granitas, šlifavimas, poliravimas, montavimas), Vladas Urbonavičius. Rugsėjo 27 d. Olimpiniame skulptūrų parke įvyko iškilminga projekto atidarymo ceremonija ir skulptūrų atidengimas.
Rugpjūčio 20-22 d. Algardene ir Bore (Švedija) vykusiame grafikos seminare, kurį vedė Jimas Dine’as (Niujorkas) ir Kurtas Zeinas (Viena), dalyvavo Asta Rakauskaitė.
Rugpjūčio 31-rugsėjo 18 d. Örebro (Švedija) parodoje "Lilla Europa’2002" dalyvavo Nijolė Šaltenytė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė.
Rugpjūčio-rugsėjo mėn. Rumunijoje, Floreano muziejuje, parodoje "Small Engraving salon Carbunari’ 2002" dalyvavo Nijolė Šaltenytė.
Rugsėjo 3-15 d. Minsko parodų rūmuose (Baltarusija) vykusioje II tarptautinės dailininkų ir menotyrininkų sąjungos "Master" parodoje dalyvavo Giedrė Gučaitė, Neringa Žukauskaitė, Jolita Skėrytė, Jonas Čepas.
Rugsėjo 4 d. Jeruzalėje (Izraelis), Biblijos muziejuje, atidaryta Dovydo Zundelovičiaus skulptūrų paroda "It Begins with One".
Rugsėjo 5-12 d. Zvartavos pilyje (Latvija) vyko tarptautinis akvarelininkų pleneras "Akvarelė’2002". Dalyvavo Šiaurės šalių akvarelės asociacijos nariai - Norvegijos, Suomijos, Danijos ir Baltijos šalių - Lietuvos, Latvijos, Estijos dailininkai. Lietuvai atstovavo Vladas Lisaitis (Baltijos akvarelės asociacijos narys) ir Benjeminas Jenčius. Pranešimą apie Lietuvos akvarelę skaitė Vladas Lisaitis.
Rugsėjo 6-28 d. Kopenhagoje (Danija), galerijoje "Krebsen", vyko paroda "Lietuvių grafika". Rengė Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Lietuvoje ir Lietuvos ambasada Danijoje. Dalyvavo Eglė Kučaitė, Neringa Žukauskaitė, Dovilė Norkutė, Irena Daukšaitė-Guobienė.
Rugsėjo 10-22 d. Konstantoje (Rumunija) tarptautiniame keramikos simpoziume "Hamangia’ 2002" dalyvavo Nora Blaževičiūtė.
Rugsėjo 11-spalio 4 d. Lisabonoje (Portugalija), galerijoje "Ceutart", vykusioje parodoje dalyvavo Audrius Gražys ir Gediminas Pranskūnas.
Rugsėjo 15 d. Kaliningrade (Rusija) atidaryta VII tarptautinė Baltijos jūros šalių grafikos bienalė "Kaliningradas-Kioningsbergas’ 2002". Dalyvavo Švedijos, Latvijos, Estijos, Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Vokietijos menininkai. Lietuvos kolekcijos kuratorė Saulė Mažeikaitė. Lietuvai atstovavo Kęstutis Gintalas, Danguolė Dauknytė, Dainius Tijūnėlis, Alina Budvytienė, Inga Dargužytė, Aistė Krasauskaitė, Ramūnas Čeponis, Irma Balakauskaitė, Birutė Zokaitytė.
Rugsėjo 20-spalio 10 d. Cvikau (Vokietija) vykusiame Tarptautiniame skulptūros simpoziume dalyvavo Arvydas Ališanka.
Rugsėjo 21-spalio 26 d. Komo (Italija), Šv. Pranciškaus bažnyčioje, vykusioje tarptautinėje mažosios tekstilės parodoje "Miniarttextil’ 2002". Dalyvavo Jūratė Petruškevičienė, Feliksas Jakubauskas.
Rugsėjo 27-spalio 13 d. Liuksemburge, Bourglinsterio pilyje, vyko Audriaus Gražio, Tado Gutausko, Egmonto Bžesko ir Vilmanto Marcinkevičiaus kūrinių paroda "Be šešėlių".
Rugsėjo mėn. Paryžiuje (Prancūzija) Tarptautinėje medalininkų parodoje FIDEM dalyvavo Romualdas Inčirauskas, Antanas Olbutas, Petras Gintalas, Vytautas Mockaitis.
Spalio 3 d. Cluj-Napoca (Rumunija), Nacionaliniame meno muziejuje, atidarytoje tarptautinėje ekslibrisų ir mažosios grafikos parodoje "European Cities" dalyvavo Danguolė Dauknytė.
Spalio 5-28 d. Buenos Airėse (Argentina), Eduardo Sivori meno muziejuje, vykusioje II Lotynų Amerikos grafikos bienalėje dalyvavo Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė.
Spalio 19-lapkričio 1 d. Vienoje (Austrija), Vienos meno centre, vykusioje tarptautinių Krokuvos grafikos trienalių laureatų kūrinių parodoje eksponuoti Danutės Jonkaitytės, Ramūno Čeponio darbai.
Spalio mėn. Seule (Korėja) vykusioje tarptautinėje pašto meno parodoje "Oullim the Great Harmony" dalyvavo Meda Dilinskienė.
Spalio mėn. Havirove (Čekija) III tarptautinėje mažosios grafikos ir ekslibrisų trienalėje "Erotika" dalyvavo Marius Liugaila.
Lapkričio 24-gruodžio 15 d. Molyje (Šveicarija), galerijoje "Gallart", vykusioje parodoje dalyvavo Adasa Skliutauskaitė.
Lapkričio mėn. Insbruke (Austrija) menų mugėje "Europos perspektyvos" dalyvavo "Vartų" galerijos dailininkai.
Lapkričio mėn. Briuselyje (Belgija), Pietinės Danijos namuose, vyko "Vartų" galerijos dailininkų darbų paroda.
Lapkričio mėn. Kaliningrade (Rusija), viešbutyje "Russ" vyko Kęstučio Balčikonio kūrybos paroda.
2002 m. Krokuvoje (Lenkija), "Galeria Podbzerie", vykusioje parodoje "Žodis ir vaizdas" dalyvavo Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė.
2002 m. Tokijuje (Japonija), "Minami Aoyama" galerijoje, vykusioje parodoje "Žmogus ir gamta" dalyvavo Audrius Gražys, Tadas Gutauskas, Arturas Savickas, Ramunė Staškevičiūtė.
2002 m. Paryžiuje (Prancūzija), Europos namuose, vykusioje parodoje "Besivienijančios Europos kultūra" dalyvavo Algirdas Griškevičius.
2002 m. Zimmerli meno muziejuje ("The Jane Voorhees Zimmerli Art Muzeum", JAV) Baltijos šalių nonkonformistinio ir modernaus meno parodoje "Baltai" eksponuojami Algirdo Griškevičiaus, Valentino Antanavičiaus, Romano Vilkausko, Arvydo Šaltenio ir kitų Lietuvos dailininkų kūriniai.
2002 m. Lenkijoje išleistoje knygoje "Jonas Paulius II. Bandymas portretui" publikuojamas Elenos Nonos Zavadskienės sukurtas popiežiaus portretas.

Į TURINĮ
ATGAL